BLOG

Logo'nun DevOps Yolculuğu
23.03.2017|Konuk Yazarlar

Logo'nun DevOps Yolculuğu

Logo Yazılım kurulduğu 1984 yılından bu yana Türkiye'deki iş uygulamaları pazarına teknoloji, fonksiyonellik, kullanışlılık, hizmet çeşitliliği ve kalite gibi bir çok konuda liderlik etti ve etmeye devam ediyor. Bu birçok yazılım ve teknoloji firmasının bu kadar uzun süre devam ettiremediği bir başarı. Bu başarının altında kendini yenileyebilen ve değişikliklere çevik bir şekilde uyum sağlayabilen yönetim felsefesi yatıyor.

DEVAMINI OKUYUN
Eko Halı Tiger 3 Enterprise ERP Yazılımı ile Verimliliğini %90 Arttırdı
14.02.2017|ERP Çözümleri

Eko Halı Tiger 3 Enterprise ERP Yazılımı ile Verimliliğini %90 Arttırdı

Uygulama yazılımları pazarının öncü firmalarından Logo Yazılım, yenilediği çözüm ailesiyle şirketlerin tüm operasyonel süreçlerinde verimlilik ve hız sağlıyor. Modern halı üreticisi Eko Halı, büyüyen iş hacminin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Logo Yazılım’ın geçen yıl çözüm ailesine eklediği “Tiger 3 Enterprise” ürününü kullanmaya başladı. Başarılı geçen uyum döneminin ardından, Eko Halı’nın sipariş takibi ve satış yönetimi süreçlerindeki verimliliği %90 oranında arttı. Etkin stok takibi sayesinde üretim süreçlerinde %85 oranında optimizasyon elde edildi. Üretim maliyetlerinde %10 tasarruf sağlanırken, sistemdeki iyileştirmeler sonucunda müşteri memnuniyeti %40 oranında yükseldi.

DEVAMINI OKUYUN
Kariyer Yönetimi Ne Değildir?
20.01.2017|Konuk Yazarlar

Kariyer Yönetimi Ne Değildir?

Kariyer yönetimi son 5-10 yıllık dönemde iş hayatının iyice içine giren ve çalışanların insan kaynaklarından bekledikleri bir hizmet oldu. Kariyer kelimesi Türkçemize Fransızca “carriere” kelimesinden girmiştir. TDK’da, kariyer kelimesi “bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık” şeklinde tanımlanır. Kelimenin köken bilimindeki tanımı ise güzergah, tutulan yol şeklindedir.

DEVAMINI OKUYUN
Kurumsal Sürdürülebilirlik
13.12.2016|Konuk Yazarlar

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, bir olgunun veya bir girişimin ilk heyecanını kaybetmesi ile ortadan kalkma tehlikesi karşısında daimi olmayı, sürüp gitmesini ifade eder, ekolojide olduğu gibi ekonomilerde de bu durum böyledir. Şirketlerdeki kaygı büyük girişimlerin ve başarıların ardından, sürdürülebilirliğin de başarılmasıdır.

DEVAMINI OKUYUN
Gelişen Teknolojilerin İK Süreçlerine Etkisi
4.11.2016|IK

Gelişen Teknolojilerin İK Süreçlerine Etkisi

Giderek agresifleşen rekabet nedeniyle, şirketler kendi iç organizasyonlarını en verimli ve etkili biçimde yönetmenin yollarını arıyor. Kurumları rakiplerinden farklılaştıran noktalardan biri de İnsan Kaynakları Yönetimi. Sunulan ürün veya hizmet ne kadar kaliteli olursa olsun, başarılı bir İK Yönetimi sağlanmazsa şirketlerin rekabet şansı düşüyor. Elbette her alanda yaşanan dijital dönüşüm, şirketlerin yönetim süreçlerinin de dijitalleşmesini beraberinde getiriyor. Bu da İK süreçlerinin mükemmelleştirilmesi için yazılımlar geliştirilmesi sonucunu doğuruyor.

DEVAMINI OKUYUN
Şirketlerin En Önemli Silahı: İş Analitiği Uygulaması
4.11.2016|İş Analitiği

Şirketlerin En Önemli Silahı: İş Analitiği Uygulaması

İş Analitiği (BA: Business Analytics), pek çok kaynaktan elde edilen ham verilerin, işlenerek daha anlamlı ve kolay kullanılabilir hale getirilmesine yarayan süreç ve yöntemler için kullanılan bir kavram. Gelişen teknolojilerle birlikte, sadece bilgi miktarında değil, bilgiye erişim hızında da büyük bir artış oldu. Rekabette avantaj yakalamak isteyen firmalar bu verileri toplamak, işlemek ve hızla anlamlandırarak iş süreçlerine katmak istiyor. Bu noktada yapılandırılmış verinin üretildiği kaynakların yanı sıra, sosyal medya gibi yapılandırılmamış veri kaynaklarının anlık takibi de büyük önem kazanıyor.

DEVAMINI OKUYUN
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımı Nasıl Seçilmeli
4.11.2016|ERP Çözümleri

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımı Nasıl Seçilmeli

Bu dünyanın ya da sanal evrenin çekirdeğinde, ERP uygulamaları bulunuyor. Değişen koşullara ve taleplere yanıt verebilmek için, şirketlerin daha esnek ve hızlı olması bir zorunluluk. Rekabette öne çıkmak ve değişikliklere ayak uydurmak isteyen kurumlar, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımı yatırımlarına devam ediyor.

DEVAMINI OKUYUN
Müşteriyi Elde Tutmanın Yolu: CRM Uygulamaları
4.11.2016|CRM

Müşteriyi Elde Tutmanın Yolu: CRM Uygulamaları

Günümüzün rekabet ortamında, tüketici beklentilerinin ve pazar koşullarının dinamiği karşısında müşterilerin nabzını tutmak, her an değişen taleplerini iyi anlamak ve hatta ihtiyaçlarını önceden fark ederek çözüm sunabilmek amacıyla ortaya konan çabaların giderek arttığı bir dönüşüm yaşıyoruz.

DEVAMINI OKUYUN