Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Banka ihtiyaç kredileri için 60 aya kadar yapılandırma!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kredi yönetmeliğine ilişkin yeni bir taslak yayımladı. Hazırlanan taslağa göre, ihtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin taslak çalışma BDDK tarafından yayımlandı. Konuyla ilgili kısa bir açıklamayı web sitesinde yayımlayan BDDK; taslağa göre, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğe geçici madde eklendiği bilgisini verdi.

BDDK’dan yapılan açıklama

“24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”