Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

BDDK’dan Reel Sektörü Rahatlatan Yönetmelikler

BDDK, tüketicileri, finansal kesimi ve reel sektörü rahatlatacak yönetmelikleri kabul etti. BDDK’dan yapılan açıklamada, kurulun kararı ile “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Yönetmelik”in kabul edilmesine karar verdiği belirtildi.

Reel sektörü yakından ilgilendiren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile TFRS 9 uygulayan bankaların; canlı olmakla birlikte “İkinci Grup” altında yeniden yapılandırılmış alacak olarak sınıflandırılan kredilerini, en az 3 aylık izleme süresi sonunda, belirlenen koşulların sağlanması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamından çıkararak “Birinci Grup” altında yeniden sınıflandırabilecekleri belirtildi.

Kredi borçlarının yeniden yapılandırılması

Yapılan değişiklikle, ilgili yönetmeliğe, “Birinci Grup altında izlenen ve borçlusu finansal güçlük içinde olmayan kredilerin sözleşme koşullarının değiştirilmesi ve/veya kısmen veya tamamen yeniden finanse edilmesi, yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilmez ve bunlar Birinci Grup altında izlenmeye devam olunabilir” ifadeleri de eklendi.

BDDK ayrıca “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Yönetmelik” ile Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlayacak düzenlemeler yaptı.

Bu yönetmelikle finansal yeniden yapılandırmanın kapsamı belirlenirken, yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarının asgari unsurları da düzenlendi. Analistler, BDDK’nın yaptığı değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması ile borçların yeniden yapılandırması ile ilgili tüketici, reel sektör ve finans kesiminin karşılaştığı zorlukların giderileceğini belirterek, ayrıca bunları, bankaların yeni kredi verme ve sermaye yeterlilikleri anlamında da olumlu olarak değerlendirdiklerini kaydetti.