Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Bir İK çalışanı iş süreçlerini nasıl verimli yönetebilir?

Teknolojideki gelişmeler sosyal ve siyasal sistemleri kökten dönüşüme zorluyor. Üretim ve tüketim dönüşürken işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için yeni politika ve uygulamaları benimseyebilmesi gerekiyor. İş süreçleri yönetiminin başarısı, hem kar amaçlı hem de sosyal fayda yaratma amaçlı işletmeler için kritik önem taşıyor.

İşletmelerin insan kaynağına uygun stratejiler ile iş süreçleri ve iş gücünü yönetmesi verimliliği artırıyor ve rekabet avantajı sağlıyor. Bu noktada insan kaynakları departmanına büyük görevler düşüyor. İnsan kaynakları birimi çalışanlarının iş süreçlerini verimli yönetebilmesi için KVKKdan mevzuatlara birçok noktada hamlelerini doğru planlaması gerekiyor.

Mevzuat takibi ve KVKK süreçleri

Çalışma mevzuatı, Bireysel İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Toplu İş Hukuku olarak üç ana başlıktan oluşuyor. Mevzuatlar yıl içerisinde değişebiliyor. İK çalışanlarının maaş bordrosu çıkarma, izinleri yönetme gibi süreçlerde mevzuat değişikliklerine uymaması ciddi yaptırımlara neden oluyor. 

İK biriminde çalışanlardan yakınlarına, adaylara çok sayıda kişiye ait veri bulunuyor. Bu nedenle işletmenin KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyumluluğu hassasiyet taşıyor. İKnın kişisel verileri işlerken; onay, sözleşme, kamu görevi, hayati çıkar, meşru menfaatler gibi yasal dayanakları ve veri işleme haklarını ele alması gerekiyor. 

İşe alım sürecini en iyi şekilde yönetmek

Doğru işte doğru kişiyi çalıştırmak insan kaynaklarının diğer tüm faaliyetlerinin de başarıyla sonuçlanmasında etkili oluyor. Bu nedenle kurum kültürüne uygun, doğru adaylar belirlerken şu unsurlar ön plana çıkıyor:

  • İlan verirken rakipleri incelemek
  • Doğru mecraları kullanmak
  • Aday havuzu oluşturmak
  • Mülakatta samimi olmak
  • Her görüşme için yeterli zaman ayırmak
  • Ani olumlu ya da olumsuz önyargılarda bulunmamak
  • Adaylara en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmak
  • Başka şirketten gelen deneyimli adaylar için en az yüzde yirmi ücret farkı ödemeyi göze almak

İyi bir planlama yapmak

Değerli insan kaynağını en verimli biçimde değerlendirmenin yolu iyi bir planlamadan geçiyor. Nitelikli personeli doğru zamanda doğru yerlere yerleştirmek için iş tanımlarını ve görevleri iyi yapmak ve performans yönetimini plana dahil etmek gerekiyor. Bu sayede hizmet ve üretim kalitesi arttığı gibi eğitim ihtiyacı daha kolay belirlenebiliyor. 

Eğitim ile başta bordrolamayla ilgili bilgi eksikliklerini ortadam kaldırmak

İnsan kaynakları yönetimi sürekli olarak gelişim gösteriyor. Bu nedenle çalışanlara verilen oryantasyon kadar insan kaynakları çalışanlarının eğitimi de önem taşıyor. İK eğitimleri personel yönetiminin incelikleri, bordro ve e-bordro, raporlama ve personel özlük işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi almaya olanak tanıyor.

Teknolojiden yararlanmak

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve rekabetin yoğunluk kazanması çağdaş işletme ve personel ilkeleri uygulamalarını zorunlu kılıyor. İnsan kaynaklarında kullanılan programlar; maaş bordrosu hesaplama, işe alım, performans değerlendirmeleri, özlük yönetimi, izin takibi ve yan haklar gibi süreçleri tek noktadan ele alıyor. Yerleşik veya web tabanlı kullanılabilen Logo çözümleri, yasal mevzuata uyuma da olanak tanıyor.

Logo Bordro Plus, İK departmanlarının bordro işlemlerini hızlı ve hatasız gerçekleştirmelerini sağlıyor. Büyük, orta ya da küçük ölçekli tüm işletmelerin kullanabildiği işçi bordro çözümü, Zaman İzli Kayıtlar özelliği ile geçmişe dönük raporlama yapabilmeyi mümkün kılıyor. Bordro Yönetimi modülüyle her türlü özlük bilgisi ve tahakkuk işlemleri kolay ve hatasız bir şekilde yapılabiliyor. Tablolama Aracı ile tüm puantaj bilgileri hızla işlenip sisteme aktarılabiliyor. Çalışanların tüm zam oranları hesaplanabiliyor. Ücret bordrosu hesaplama ve maaş bordrosu örneği için buraya tıklayabilirsiniz.