Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Dijital ortamdaki kurumsal hafıza: İK yönetimi yazılımı nedir?

Üretici ve tüketici kavramlarının yeniden tanımlandığı, iş dünyasının yeniden şekillendirildiği ve ayakta kalabilmenin rekabet anlamına geldiği dijital çağda yeni teknolojileri takip etmenin ve finansal yapıyı güçlendirmenin yanı sıra insan kaynağına da yatırım yapmak önem taşıyor. En değerli işletme kaynağı insana yatırımın en iyi yolu ise insan kaynakları yazılımı kullanmak. Bu yazımızda başarı grafiğini yükseltmede belirleyici rol oynayan ik yönetimi yazılımı konusuna açıklık getiriyoruz.

Günümüzde çalışanlar yüksek performansla en iyi müşteri deneyimini yaratarak şirketin anahtarı konumunu üstleniyor. Bu nedenle şirketlerin daha verimli olması için insan kaynakları yönetimi sürecinin hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor. İK yazılımları, dijital çağda insan kaynakları yönetiminin temel işlevleri arasında bulunuyor. Özlük yönetimi, bordrolama, izin yönetimi, iş gücü yönetimi, işe alım, eğitim yönetimi, performans yönetimi ve kariyer yönetimi dahil tüm insan kaynakları sürecinin yönetilmesine olanak tanıyor.

Günümüzde çalışanlar yüksek performansla en iyi müşteri deneyimini yaratarak şirketin anahtarı konumunu üstleniyor. Bu nedenle şirketlerin daha verimli olması için insan kaynakları yönetimi sürecinin hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor. İK yazılımları, dijital çağda insan kaynakları yönetiminin temel işlevleri arasında bulunuyor. Özlük yönetimi, bordrolama, izin yönetimi, iş gücü yönetimi, işe alım, eğitim yönetimi, performans yönetimi ve kariyer yönetimi dahil tüm insan kaynakları sürecinin yönetilmesine olanak tanıyor.

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

1985’lerden itibaren personel yönetimi bölümünün yerini alan insan kaynakları, insan gücünün verimli kullanılması ve çalışanların gelişim ve gereksinimlerinin karşılanmasına dayanıyor. İş görenlerin örgütsel değer olduğu anlayışının benimsendiği insan kaynaklarında insana ve yeteneğe odaklanmak önem taşıyor.

Dijital dönüşümün de etkisiyle oluşan işlevsel farklılıkla birlikte özel bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkan insan kaynakları yönetimi, birbiriyle ilişkili görevler bütününü ifade ediyor. Genel olarak insan kaynakları yönetimini iyi bir insan kaynağı yaratabilmenin yanı sıra insan kaynağını olabilecek en verimli şekilde değerlendirebilme süreci olarak tanımlayabiliriz. Misyon ve değer üretiminin gerçekleştirildiği insan kaynakları yönetiminde bordro yönetimi, işe alım, performans yönetimi, eğitim yönetimi ve personel yönetimi temel başlıkları oluşturuyor.

İK yönetimi yazılımı departmanların ihtiyacını nasıl çözer?

İzin yönetimi, özlük yönetimi, bordrolama ve maaş/avans yönetimi faaliyetlerinden oluşan personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminde en temel süreci oluşturuyor. İnsan kaynakları biriminin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin yeterli verimliliğe sahip olmaması başarı olasılığını düşürüyor. İşte bu noktada İK yazılımları devreye giriyor. Modern İK çözümleri, temel insan kaynakları işlemlerini otomatikleştirerek işletmenin büyümesini hızlandırıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz bordrolama ve temel İK modüllerine ek olarak işe alma ve yerleştirme, performans, eğitim ve kariyer yönetimi gibi modülleri bulunan İK programları sayesinde puantaj hesaplamaları, 90 ve 360 derece performans değerlendirme ya da izin yönetimi gibi işlerin otomatik bir şekilde yapılması mümkün oluyor. Manuel evrak işlerinin dijital ortamda hızlı ve kolaylıkla yapmasını sağlayan yazılımlar sayesinde yetenek yönetimi, eğitim ve motivasyon gibi konulara zaman ayırılabiliyor.

Logo’nun yasal mevzuata uyum sağlayacak şekilde sürekli güncellenen İK çözümleri, şeffaflığı ve kullanım kolaylığını destekliyor. Logo j-HR, Payroll, Bordro Plus, Netsis 3 Bordro çözümleri; Netsis ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ile entegre çalışarak kaynakları uçtan uca yönetmeye olanak tanıyor. Ayrıca Logo insan kaynakları çözümleri; ücret yönetimi, izin yönetimi, organizasyon yönetimi, çalışan yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim yönetimi, performans yönetimi, çalışan portalı, öneri/geri bildirim yönetimi, anket yönetimi ve işe alım yönetimi modüllerinden oluşuyor.

Siz de başarılı kurumların katma değerinin yetenekli çalışanlar olduğunun bilinciyle insana yatırım yapmaya karar verdiyseniz ihtiyacınızı karşılayabilecek işletme yapınıza en uygun Logo İnsan Kaynakları Çözümleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.