Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Nedir?

Dış kaynak kullanımı en basit haliyle; daha önce şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir.

Bir başka tanıma göre ise; şirketin devamlılık arz eden bazı içsel faaliyetlerini ve karar haklarını, bir anlaşmaya bağlı olarak, dışarıdaki tedarikçi firma veya firmalara devretmesi olarak ifade edilmektedir.

Dış kaynak kullanımı bir organizasyonun belirli bir sürecinin sorumluluğunu başka bir tedarikçi ya da kaynağa aktardığı durumlarda ortaya çıkar. Dış kaynak kullanımında önemli nokta sorumluluğun yanında yetkinin de veriliyor olmasıdır.

Dış kaynak kullanımının avantajlarından biri, işletmenin temel faaliyetlerine odaklanabilmesi ve uzmanlık alanı olmayan konuları da uzmanlaşmış farklı organizasyonlara devretmesidir.