Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Dış Ticaret Nedir, Hangi Adımların İzlenmesi Gerekir?

İşletmenizin boyutundan veya faaliyet alanından bağımsız olarak, mutlaka planlarınız dahilinde görmeniz gereken unsurlardan biri dış ticaret olmalı. Elbette dış ticarete hazırlanırken edinmeniz gereken bazı temel bilgiler var. Dış ticaretin tam tanımından, işletmeleri önemli ölçüde engelleyecek adımların detaylarına; dış ticaret hakkında bilmeniz gerekenler bu blog yazımızda!

Dış ticaret nedir?

Öncelikle işe genel tanımdan başlayalım. Dış ticaret; birden fazla ülke arasında gerçekleşen, ürünlerin ithalat ve ihracatının yapıldığı, merkezinde gümrüğün yer aldığı, detaylı hazırlık isteyen uygulama ve mevzuat takibi gibi süreçleri gerektiren, doğabilecek risklere karşı bir adım öncesinden tedbir alınması gereken işlemlerin tamamıdır.

Dış ticarette atılacak adımlar

Dış ticarette birbiri ardına gelen adımları izlerken oldukça dikkatli ve titiz davranmak gereklidir. İzlenecek bu adımlar işletmeleri direkt etkileyecek önemli karar aşamalarıdır.

Bu adımları şöyle sıralayabiliriz;

 • İşletmenizin hali hazırda bulunduğu durumun analizini gerçekleştirin ve iş gücünüzü belirleyerek dış ticaret için potansiyelinizi ortaya koyun.
 • Dış ticarette ortaya koyacağınız ürünleriniz ve hedef olarak belirlediğiniz ülkeler için pazar araştırması yapın.
 • Ulusal ve uluslar arası mevzuata uygun bir şekilde hareket edin ve bunun için gerekli işlemleri tamamlayın.
 • İhracat ve ithalat iş süreçlerini takip ederek, taşıma, sigortalama ve gümrükleme işlemlerini tamamlayın ve ödeme yükümlülüklerinizi yerine getirerek dosyanızı kapatın.

İthalat ve ihracat süreçleri

Dış ticaretin en önemli iki ayağı ithalat ve ihracattır. Her ikisinin de işlemlerinin tamamlanması süreçleri, birbirini izleyen yollardır. İşletmeler için karşılarına çıkan bu yollarda verecekleri kararlar oldukça önemli yerler teşkil ederler.

Dış ticarette kullanılacak ürünlere has bazı özel uygulamalar, dış ticaret yapılan ülkelere ilişkin özel uygulamalar ve yasal sorumluluklar, dış ticareti ulusal ticarete göre daha farklı bir yere taşır. İhracat ve ithalat sürecinin ulusal ticarete göre farklılıkları ise aşağıdaki gibidir;

 • Mevzuat farklılıkları (İthalat, ihracat ve gümrük mevzuatı ve ilgili sair mevzuat)
 • Ülkeler asındaki coğrafi uzaklık ve beraberinde getirdikleri,
 • İş süreçlerine ilişkin farklılıklar
 • Para birimi farklılığı
 • Risk unsurlarındaki farklılıklar
 • Sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklar
 • Ürüne ve lojistik operasyonlara ilişkin kalite ve standardizasyon farklılıkları
 • Hazırlanması gereken belgelere ilişkin farklılıklar
 • Yazışma tekniğine ilişkin farklılıklar
 • Gelenek ve iş teamüllerindeki farklılıklar