Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

e-Defter beyan sistemi nedir?

KDV ile ilgili bilgilerin zorunlu elektronik ibrazına ilişkin tüm yasal gereklilikler doğrultusunda Türk Vergi Sistemi’nde kapsamlı bir dijital dönüşüm süreci başlatılmıştır. İşletmelerin daha şeffaf bir şekilde çalışmaları için geliştirilen dijital dönüşüm süreci kapsamında standart bir veri formatı geliştirilmesinin yanı sıra uzun vadede zaman ve maliyetten tasarruf elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Dijital dönüşümle birlikte işletmelerin e-dönüşüm uygulamalarını kullanması da kaçınılmaz hale gelmiştir. E-dönüşüm süreci uygulamalarından biri olan e-Defter de günlük hayatımızın bir parçası olmuştur. Bu çerçevede e-Defter Beyan Sistemi’nin kimlere zorunlu olduğu, avantajları ve geçiş şartları hakkında aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

e-Defter Beyan Sistemi Nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerince tutulması zorunlu olan Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’lerin dijital ortamda tutulduğu bir sistemdir. Bu beyan sistemi, defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde ilan edilen format ve standartlarda elektronik dosya şeklinde hazırlanması, basılmadan saklanması, kaynağın bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlayan ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılmasını amaçlayan yasal ve teknik düzenlemeleri içerir. İşletmeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde ilan edilen "Yevmiye" ve "Defter-i Kebir" format ve standartlarına uygun şekilde elektronik defter tutabilir.

e-Deftere Geçme Zorunluluğu Var mı?

e-Defter, e-Fatura kapsamındaki mükellefler, hesap dönemleri içinde brüt satış hasılatı 5 milyon TL'yi aşan mükellefler ve bağımsız denetime tabi şirketler için zorunludur. e-Arşiv, e-fatura ve e-Defter sistemlerine geçişlerde zorunlu ciro limiti bulunmaktadır. 5 milyon TL'yi aşan işletmeler için bu uygulama zorunlu olarak belirlenmiştir. Yıllık cirosu 5 milyon liranın altında olan işletmeler ise e-Defter sistemine isteğe bağlı olarak katılabilirler.

e-Deftere Geçme Şartları Nelerdir?

e-Defter başvurusu, www.edefter.gov.tr adresindeki başvuru formu ve taahhütname doldurularak dijital ortamda yapılabilir. Tüzel kişilerin e-Defter başvurularında kendi mali mühürlerini temin etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişilerin ise e-Defter başvurularında kendi mali mühürlerini veya Elektronik Sertifika İmza (e-İmza) kullanmaları zorunludur. Başvuru sırasında kullanacağınız yazılımı da beyan etmeniz gerekmektedir. Bu aşamada GİB onaylı bir yazılımın kullanılması zorunludur.

e-Defter Beyan Sistemine Giriş Nasıl Yapılır?

e-Defter başvurunuz onaylandıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili e-posta adresinize evrakların kayıt numaraları ve kopyalarıyla birlikte ne zamandan itibaren e-Defter’lerin yüklenmesi gerektiğine ilişkin bilgi aktarılmaktadır. Logo Yazılım e-Defter çözümü, Türkiye'de geçerli olan e-Defter yükümlülüklerini karşılayan ve “Uyumlu Yazılım” listesinde yer alan e-dönüşüm çözümüdür. Logo e-Defter çözümlerine giriş yapabilmek ve mevcut ERP yazılımını e-Defter formatına uyumlu hale getirmek için sisteme Java uygulaması yüklenmiş olmalıdır. Ayrıca defter yazılımlarının kullanılması için zaman damgasıyla oluşturulan defter beratının devlete beyan edilmesi gerekmektedir. Zaman damgası, veri dosyasının evrensel imza zamanı itibarıyla değişmezliğini ve elektronik sertifikaya benzer şekilde imzalandığını kanıtlayan bir sertifika türüdür. TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi üzerinden temin edilmektedir.

e-Defter Çözümlerinin Avantajları Nelerdir?

e-Defter sürecine zorunlu veya gönüllü olarak geçiş yaptıysanız tüm operasyonları daha kolay hale getirecek e-Defter çözümlerinden yararlanmanın bazı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İşletmenizde kullanılan ERP gibi diğer yazılım çözümleriyle tam entegre olarak çalışır.
  • Kayıtları düzenlemek hızlı ve kolay olduğundan operasyonel iş yükünü en aza indirir.
  • 10 yıllık yasal süre boyunca güvenli dijital arşivleme sunar.
  • Zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın her an kolayca erişilebilir.
  • Güncel tüm yasal gereklilikleri takip ederek uyumluluk sağlar.
  • Personelin zamanını daha verimli ve etkin kullanmasına yardımcı olur.
  • Fiziksel defter tutma gereksinimlerini ortadan kaldırarak kağıt ve maliyet tasarrufu sağlar.
  • İşletmenizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunur.

Logo Yazılım e-Defter çözümlerinden yararlanarak mali mühürlü e-Defterlerinizi oluşturabilir, elektronik sertifika dosyalarını doğrudan entegrasyon yöntemini kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderebilirsiniz. İşletmenizde henüz bir e-Defter yazılımından yararlanmıyorsanız, Logo Yazılım e-Defter çözümleri hakkında daha fazlasını öğrenmek ve dönüşüm süreci hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.