Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

E-Tebligat nedir, E-Tebligat hakkında bilmeniz gerekenler

Vatandaşlık ile ilgili işlemlerin çoğunun elektronik ortamda yapıldığı günümüzde E-tebligat, başta resmi işlemlerin hızlı şekilde yapılması olmak üzere pek çok avantajı olan bir uygulamadır. İşte elektronik tebligat hakkında bilmeniz gerekenler.

E-tebligat nedir?

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri gereğince tebliği gereken belgelerin, mükelleflere elektronik ortamda tebliğ edilmesidir. Elektronik tebliğ ile fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurur. 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle başlayan uygulamaya mükellefler, bizzat kendileri veya kanuni temsilcisi aracılığıyla veya  noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile başvurabiliyor.

Ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenlerin ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, elektronik tebligat kullanmaları zorunludur. Ancak vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunanların başvurmaları gönüllülük esasına bağlıdır.

E-tebligat sistemine nasıl başvuru

Gerçek kişiler E-tebligat bilgi sistemine, kağıt formunda talep bildirimi ile bizzat vergi dairesine giderek başvuruda bulunabildiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nden online olarak da başvurabilir. https://intvrg.gib.gov.tr internet adresinde şifresi olanlar kullanıcı girişi yaparak, şifresi olmayanlar ise kimlik numarası ile giriş ekranından  kimlik doğrulaması yaparak sisteme başvuruda bulunabilirler. Bu sistemde talep bildiriminde verilmiş olan telefon numarasına ve e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır.

Kanunun 107/A maddesi gereğince, E-tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığında alıcı tarafından açılmış olsun ya da olmasın beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

Gelir İdaresi Başkanlığı E-tebligat olay kayıtları, işlem zaman bilgisi ile birlikte arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Güvenlikle ilgili tedbirler GİB tarafından alınacak olup talep halinde delil olarak ilgililere sunulacaktır.

İsteğe bağlı olarak sistemi kullanmak isteyen tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller için de başvuru aşamaları aynıdır.
Mükellefler beyan ettikleri bilgilerde değişiklik olması durumunda değişiklikleri bildirmek, elektronik tebligat talep bildiriminde belirtilen şartlara uymak, kullanıcı bilgilerini korumak ve kullanıcı bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit etmesi durumunda vergi dairesine bilgi vermek zorundadır.

E-tebligat sistemine kayıt olmama cezası var mı?

E-Tebligat sistemine dahil olmak ile yükümlü olan mükellefler, sisteme dahil olmadıklarında usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Bu mükellefler için oluşturulan kullanıcı bilgileri tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır. Elektronik tebligata geçmesi zorunlu hale getirildiği halde yükümlülüklerine uymayan birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı 1.300 TL; ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler 660 TL; bu bentlerin dışında kalanlar ise 330 TL maddi yaptırım ile karşılaşır.

Elektronik Tebligat sisteminden çıkış nasıl olur?

Zorunlu olarak ya da isteğe bağlı olarak sisteme dahil olanların sistemden çıkabilmesi iki halde mümkündür: Tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının silinmesi, gerçek kişilerde ölüm veya gaiplik kararının verilmesi.

E- tebligat faydaları nelerdir?

Elektronik ortamda yapılan E-tebligat sistemi gibi tüm resmi işlemlerin en önemli faydası; kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak çevre dostu ülke olma konusunda katkıda bulunmasıdır. E-tebligat sisteminin diğer faydaları ise şunlardır;
Hizmetin kalitesi artar.

Belge içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmeyeceği garantisi olduğundan güvenli bir sistemdir.
Sistem sayesinde tebligat zamanı, gönderen kurum ve alıcı bilgisi şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık ve nettir.
Kağıt formundaki tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlar masrafsızdır. Dolayısıyla bütçeye katkı sağlar.