Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Gelir vergisi nedir? 2022 gelir vergisi dilimleri

Gelir vergisi nedir?

Gelir vergisi, adından da anlaşılacağı gibi gerçek kişilerin yıllık kazançlarından elde ettikleri gelirin belli bir kısmını devlete ödemesini ifade eder. Söz konusu verginin ne kadar ödenmesi gerektiği konusunda kişinin geliri öncelikli olarak dikkate alınan parametredir. Vergi hesaplamasında kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç baz alınır.

Gelir vergisine tabi tutulacak hususlar, "Gelir Vergisi Kanunu" esaslarına göre belirlenir. Bu kapsamda dikkate alınan kazanç ve iratları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İşletmenin ticari kazançları
 • Kişinin zirai kazançları
 • Ücretler
 • Kişinin serbest meslek kazançları
 • Gayrimenkullerden elde edilen sermaye iratları
 • Menkul sermayeden gelen iratlar
 • Diğer sermaye ve gelir getiren mülkler

Kimlerin gelir vergisi ödemesi gerektiği de insanların aklına takılan soru işaretlerinden biridir. Bu kapsamda gelir vergisi ödemek zorunda olan mükellefler şunlardır:

 • İkameti Türkiye'de bulunan kişiler,
 • Bir takvim yılı içerisinde 6 ayı aşkın süre Türkiye'de ikamet etmiş olanlar,
 • Yurtdışında ikamet edip ticari faaliyetlerini Türkiye'de yürütmekte olan kişiler gelir vergisi mükellefidir.

Yukarıdaki şartları taşıyan kişilerin, gelir vergisi beyannamesi hazırlayarak vergi dairelerine gelir vergilerini ödemesi gerekir. Verginin hesaplanmasında kişinin sadece Türkiye'de elde ettiği kazanç ve gayrimenkul gelirleri baz alınır.

Gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır?

Yukarıda da değindiğimiz gibi kişinin gelir vergisi hesaplamasında bir kısım parametreler dikkate alınır. Bu kapsamda kişinin gelir durumuna göre hesaplama yapılacaktır. Örneğin kişinin 32 bin TL yıllık geliri olsun. Bu gelir üzerinden % 15 gelir vergisi hesabı yapılmalıdır. Gelir vergisi matrahında 6 bin TL beyan edildiğinde vergi tarifesinin ilk diliminde kalınacağı için % 15 oranlama dikkate alınacaktır. Yani kişinin ödeyeceği gelir vergisi 6000x%15=900 TL olacaktır.

 

Vergi hesaplamasını diğer bir örnekle açıklamak gerekirse, kişinin 34 bin TL yıllık geliri olsun. Bu vergi matrahının 32 bin TL'lik kısmı ilk dilimde, geri kalan 2 bin TL'lik kısmı ise ikinci dilimde yer alır. İlk dilimin gelir vergisi çarpanı % 15 iken ikinci dilimin gelir vergisi çarpanı % 20'dir. Gelir vergisi hesaplaması ise 32000x % 15+2000x % 20=5200 TL'dir.

 

Konunun daha iyi anlaşılması adına gelir vergisinin üçüncü dilimine giren bir örnek daha vermek istiyoruz:

 • Kişinin yıllık gelirinin 69 bin TL olduğunu düşünelim.
 • Bu gelir oranının 32 bin TL'lik kısmı % 15, geri kalan 32 bin TL'lik kısmı % 20, en son hesaplanması gereken 5 bin TL'lik kısım ise % 27'lik gelir vergisine tabidir.
 • Gelir vergisi hesaplaması: 32000 x % 15+32000 x % 15+5000x % 27=12.550 TL olarak belirlenmiş olur.

 

Gelir vergisi dilimleri 2022

Gelir vergisi tarifesinde yasal otorite tarafından zaman zaman belirli düzenlemeler yapılır. Hâlihazırda uygulanan vergi dilimleri şu şekildedir:

 

 • Geliri 32 bin TL'ye kadar olanlar için % 15
 • 70 bin TL geliri olanlar için 32 bin TL'ye kadar gelirin % 15'i, geri kalan kısım için % 20
 • 170 bin TL'ye kadar geliri olanlar için 32 bin TL'lik kısım % 15, 32-70 bin arası kısım için % 20, 70 binden 170 bine kadar ise % 27'dir.  

 

Gelir vergisinin hesaplaması, işletme faaliyetlerini yürüten muhasebeci tarafından yapılır. İşletmenin gelir ve gider hesapları yapılarak kişinin gayrimenkullerden elde ettiği gelirlerle toplanarak gerekli hesaplama işlemine geçilir. Eksik beyanda bulunanlar için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından cezai işlem uygulanır. Bu nedenle söz konusu vergi hususu hassasiyetle takip edilmelidir.