Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

İhracat işlemlerinde “elektronik” dönem başlıyor!

İhracata ilişkin gümrük beyannameleri, artık elektronik ortamda ihracatçı ile paylaşılacak ve yine elektronik ortamda saklanacak. İhracat işlemlerindeki süreçlerin elektronik ortama taşınmasına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, mevzuat “Kağıtsız Gümrük Uygulaması” ile uyumlu hale getirildi ve ihracat işlemlerindeki süreçlerin elektronik ortama taşınmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Yapılan değişikliklere göre, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imzayla imzalanacak ve bu beyanname ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imzayla gerçekleştirilecek. Beyanname elektronik ortamda ihracatçıyla paylaşılacak ve saklanacak.

Gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi esas alınacak. Uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükler ve Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kâğıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler bu şekilde ibraz edilemeyecek. Gümrük idaresi gerekli gördüğünde belgelerin aslını isteyebilecek.

Kâğıt ortamında saklanmayacak

İhracatçı ile paylaşılan gümrük beyannamesi elektronik olarak, ek belgeler ise aslının bulunduğu ortam doğrultusunda, kâğıt olarak veya elektronik ortamda, kontrole engel oluşturmayacak şekilde saklanacak. Elektronik ortamda mevcut olmayan belgelerin dışındaki gümrük beyannamesi ekleri gümrük idaresi tarafından kâğıt ortamında saklanamayacak. İhracat işlemlerinin elektronik ortama taşınması ile ilgili düzenlemeler 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

İlave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük kapsamındaki ürünlerin serbest dolaşıma girebilmesi için menşe belgelendirmesi “menşe şahadetnamesi” ile yapılabilecek. Mali yükümlülüklere tabi eşyanın Avrupa Birliği’nden “A.TR Dolaşım Belgesi” eşliğinde gelmesi halinde Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar dışında menşe şahadetnamesi aranmayacak.

Ticaret Bakanlığı’nın “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ”i ile “İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i yürürlükten kaldırıldı.