Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

İşletmeler için KVKK’nın önemi

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde bilgi kolay elde edilebiliyor. Teknoloji çağının en önemli sermayesi bilgiye ulaşmanın kolaylığı birçok avantajı beraberinde getiriyor. Bununla birlikte verilerin kötüye kullanılması sorunu da karşımıza çıkıyor. İşte bu noktada devreye KVKK giriyor. Peki, KVKK nedir, Logo bu konuda işletmelere nasıl yarar sağlıyor? Sorulara bu yazımızda açıklık getiriyoruz.

Avrupa Birliği, ticaret sürecinde büyük hacimli kişisel verilerin işlenmesi aşamasında ilgili kişinin ve veri sorumlusunun yasa çerçevesinde korunması için Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni (GDPR) yürürlüğe koydu. AB uyum yasaları doğrultusunda Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yürürlüğe girdi.

KVKK nedir?

KVKK nedir sorusunu, anayasanın, özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesinde yapılan değişikliğin gereği olarak kişisel verilerin korunması için uygulanan kanun olarak yanıtlayabiliriz. 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan kanun, verilerin belli bir rejimde işlenmesini sağlıyor. Veri sahibinin verileri üzerinde söz sahibi olmasına dayan kanunun dijital dünyada güvenliğinin anahtarı olduğunu söyleyebiliriz.

Dijital dünyada güvenlik hükümetler, tüm vatandaşlar ve ülkede faaliyet gösteren işletmeler için önem taşıyor. Veri sahibinin verileri hakkında bilgi talep etme hakkını daimi kılan kanun, işletmelere birtakım sorumluluklar yüklüyor. İşletmelerin “hesap verebilir” olabilmesi için KVKK ne demek, nasıl sorumluluklar yüklüyor bilmesi gerekiyor.

Logo Netsis ERP ile KVKK desteği

Bilindiği gibi, işletmeler farklı iş süreçlerini yönetmek için kullandıkları yazılımlarla çeşitli kullanıcı verilerini tutuyor. Tüm bu süreçlerin, tutulan verilerin güvenliğinin ve kullanıcıyı aydınlatmanın büyük önemi bulunuyor. İşletmelerin kullandıkları programların KVKK uyumlu olma yükümlülüğü bulunmasa da faaliyetlerin  KVKKya uyumlu olması önem taşıyor. Elbette programların hangi verinin korunması gereken kişisel veri olduğunu algılaması mümkün olmuyor. Bu noktada Logo Netsis ERP’nin iş dünyasında kolaylık sağlamak için geliştirdiği KVKK Desteği, kanunun temelindeki şeffaflık ilkesinin gözetilmesine olanak tanıyor ve iş süreçlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde KVKK uyum süreci için gereken altyapıyı sağlıyor.

Logo Netsis ERP KVKK desteği, işletmelerin kullandıkları Logo Netsis ERP çözümlerinde KVKK uyumlu çalışabilmelerini sağlıyor. Logo Netsis ERP KVKK desteği kişisel verileri tanımlama, kişisel veri işleme amaçlarını kaydetme, iletişim izinlerini tanıyıp yönetme, program içinden müşterilere aydınlatma metni gönderme ve aydınlatma metni maili üzerinden onay ya da ret alarak müşterilerin açık rızasını otomatik olarak alıp programa kaydedebilmelerine olanak tanıyor. Logo Netsis KVKK desteği sayesinde kişisel verilerinin saklanmasına ve işlenmesine verdiği açık rızayı geri çeken gerçek kişinin verilerinin anonimleştirilmesi de mümkün oluyor.

İş süreçlerinin kanun ile belirlenen genel ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmesine olanak tanıyan KVKK desteği, tüm Logo Netsis ERP çözümleriyle birlikte kullanılabiliyor. KVKK yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda kullanıcılarına rehberlik eden KVKK desteği, kişisel verileri tek tek manuel şekilde tanımlama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

 

İLGİLİ LOGO ÇÖZÜMLERİ