Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

KOBİ Nedir, KOBİ Türleri Nelerdir?

Ülkemizde ekonominin itici gücü konumunda olan KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), devletin pek çok kurumu ve dev şirketler için büyük önem taşıyor. Günümüzde pek çok işletme, KOBİ’lere sunulan teşvik ve imkanlardan faydalanmak istiyor. Fakat hangi işletmeler KOBİ sınıfına giriyor, ne tür KOBİ’lerden bahsedebiliriz ve en önemlisi KOBİ nedir sorularına yanıt bulmak gerekiyor. Bu mini rehberimizde KOBİ tanımının resmi açılımına ve türlerine yer veriyoruz.

KOBİ nedir?

19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren, 10.09.2012 tarihli ve 2012/3834 sayılı kararla değişik Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğe göre:

Küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ): İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve aynı Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir.

Yönetmeliğe göre KOBİ sınıfları

Mikro işletme: On kişiden (10) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon (1.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: Elli kişiden (50) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon (8.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme: İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

KOBİ

Mikro İşletme

Küçük İşletme

Orta Büyüklükteki İşletme

Yıllık Çalışan Sayısı

< 10

< 50

< 250

Yıllık Net Satış Hasılatı

≤ 1 Milyon TL

≤ 8 Milyon TL

≤ 40 Milyon TL

Yıllık Mali Bilanço Tutarı

≤ 1 Milyon TL

≤ 8 Milyon TL

≤ 40 Milyon TL

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler gerçek veya tüzel kişi olarak faaliyette bulunmaktadır. Gerçek kişi tarafından faaliyette bulunan işletmeler gelir vergisi mükellefi olarak vergilendirilir. Tüzel kişiler tarafından faaliyette bulunulması halinde ise kurumlar vergisi mükellefi olarak vergilendirilmektedir.