Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Kolektif Şirket Nasıl Kurulur, Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

Şirket kurulum sürecinde, temel çıkış noktalarından biri, şirketin türünün hangisi olacağıdır. Kuracağınız işletmenin faaliyetlerini ve planlarınızı göz önünde bulundurarak, ideal şirket türünü seçmelisiniz. Bunun için de tüm şirket türleriyle ilgili bilgi sahibi olmalısınız. Bu yazımızda kolektif şirket nedir, kolektif şirket nasıl kurulur, kuruluş işlemleri nelerdir gibi sorulara cevaplar veriyoruz.

Kolektif şirket nedir?

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 153 üncü maddesinde ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla sadece gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş olan şirketin kolektif şirket olduğu belirtilmiştir.

Kolektif şirket nasıl kurulur?

Ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanan ve en az iki kişiyle kurulabilen kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadıyla şirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmektedir.

Kolektif şirketlerin kuruluş aşamasında aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadırlar:

 1. Ticaret unvanı seçmek,(Ticaret Unvanı Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar)
 2. Ticaret unvanını ve ortakların şirket unvanının altına atacakları imzalarını notere tasdik ettirmek,
 3. Şirket sözleşmesinin on beş gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza beyannamesini teslim etmek,
 4. Bütün ortakların fotoğraflı nüfus cüzdanlarının ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
 5. Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci maddesinde gösterilen bilgileri içeren kayıt beyannamesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
 6. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesine göre düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
 7. Şirket kurucularının onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh ilmühaberlerini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
 8. İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak,
 9. İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatmak,
 10. Vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu kayıtlarını gerçekleştirmek.

Kolektif şirket kuruluş işlemleri

Kolektif şirketlerin tescil ve ilan ettirecekleri şirket sözleşmelerinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155 inci maddesi gereğince aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:

 1. Ortakların ad ve soyadları, adresleri, uyrukları,
 2. Şirketin ticaret unvanı,
 3. Şirket merkez adresi,
 4. Şirketin işletme konusu,
 5. Ortakların taahhüt ettikleri sermaye miktarları,
 6. Şirketi temsile yetkili kişilerin ad ve soyadları ile temsil şekilleri.