Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Logo Netsis Makine Bakım Modülü ile üretim süreçleri daha verimli

İşletmelerin iş süreçlerinde yaşayabileceği olası aksaklıklar üretim akışını, verimliliği ve maliyeti önemli ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla makineleri çalışmaları boyunca korumak kritik önem taşıyor. Logo Netsis ERPnin kullanıcılarına sunduğu makine bakım modülü, üretimde makine bakım süreçleri açısından işletmelere önemli avantajlar sunuyor.

Üretimde makine bakım süreçleri, üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin iş sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Makine bakımı; üretim maliyetlerini en aza indirebilmeyi, ürünün daha kaliteli olmasını ve üretimde sürekliliğin korunmasını sağlıyor. Bu nedenle üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin makine bakımı için kaynak ayırmaları önem taşıyor. Logo Netsis ERPnin kullanıcılarına sunduğu Makine Bakım modülü, makine bakım süreçlerinde kaynaklardan üst düzey verimlilik alınmasını sağlayan tüm fonksiyonları içeriyor.

Üretim süreçlerinin olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olan makine bakım faaliyetlerini uçtan uca takip etmek ve kayıt altına almak Makine Bakım modülü ile mümkün oluyor. Modül Logo Netsis 3 Standard, Logo Netsis 3 Enterprise, Logo Netsis Wings ve Logo Netsis Wings Enterprise çözümleriyle birlikte kullanılabiliyor.

Logo Netsis ERP Makine Bakım modülü nedir?

Logo Netsis ERP Makine Bakım modülü, içeriğindeki fonksiyonlarla bakımın uçtan uca takip edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan bir yazılım. Makine Bakım modülü sayesinde otonom bakımlar tanımlanabiliyor. Bakım planlarının Gantt şemaları ile izlenebilmesi de kullanım kolaylığı sunuyor. Modül kapsamındaki parametreler, bakım talimat şablonları, makine tanımlama ekranları ve bakım sözleşmeleri bölümleriyle üretimde makine bakım süreçleri kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.

Makine bakımının işletmelere sağladığı faydalar nelerdir?

Üretim süreçlerinde makine bakımının planlı olarak yapılması gerekiyor. Aksi halde arıza durumunda yapılan onarım nedeniyle zaman kaybı ve buna bağlı olarak üretim kaybı olabiliyor. Plansız bakımda arıza her an olabildiği gibi güvenlik açısından da risk oluşuyor. Makinenin parçalarından herhangi birindeki arıza makinenin işlevini kaybetmesine, hatta operatörün yaralanmasına neden olabiliyor. Bazı durumlarda arızanın kaynağını bulmak için yapılan çalışmalar da yaralanmayla sonuçlanabiliyor.

Makine bakımının planlı yapılmaması arızaların meydana geleceğinin öngörülememesine yol açıyor. Bu nedenle arıza oluştuğunda bakım için harcanan zaman üretim planıyla ters düşebiliyor. Üretimin gecikmesi ya da tamamen durması faaliyetleri aksatmakla birlikte daha büyük hasarlar da oluşabiliyor. Bu açıdan planlı bakım, yani makinelere ya da tesise belirli bir plan ve program doğrultusunda işlem yapılması önem taşıyor.

Üretimde makine bakım süreçleri planlı olarak ilerlediğinde makinelerin, işletme ihtiyaçlarına göre çalışması sağlanabiliyor. ISO 9001 ve Toplam kalite hedeflerine yaklaşmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun koşulları oluşturmak, üretim- performans kayıplarını ortadan kaldırmak planlı makine bakımı ile mümkün olabiliyor. Yapılan araştırmalar da planlı makine bakımının; bakım sürelerinin  % 25-30 oranında azalmasına, arızaların %35-45 oranında azalmasına ve üretim kapasitesinin artmasına katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Logo Netsis ERP Makine Bakım modülü, makinelerin çalışma ömürlerinin uzamasında, üretim kapasitesinin ve üretim kalitesinin artmasında etkili oluyor. Üretim faaliyetinde bulunan işletmelerin üretimde makine bakım süreçleri ve aşamalarında kolaylık için başvurabileceği bir yol haritası işlevi gören Makine Bakım modülü, maliyet, zaman, performans kazanımı sağlamaya olanak tanıyor. Modül makinelerin duruş sürelerini en aza indirgemesi ve stok ve yedek parçaların takibini sağlamasının yanı sıra bakım işlemlerine dair raporlar alarak personeli yönetmeye de imkân tanıyor.

Modülde yer alan Bakım Talimat Şablonları, üretim sahasında yapılan tüm bakımların ayrıntılı şekilde tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlıyor. Makine tanımlama ekranları makine bakım tarihi, süresi, sıklığı gibi bilgilere ulaşılmasını; bakım sözleşmeleri, işletmelerin kendi öz kaynakları haricindeki dış kaynakları kullanarak yaptıkları bakımların takip edilmesini ve bu bakımlara ait sözleşmelerin kaydedilmesini sağlıyor.