Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Marka Tescili Nereden, Nasıl Yapılır?

Marka tescili, markanızın fikri mülkiyetinin size ait olması anlamına gelir. Marka ile ilgili hakların korunabilmesi için, o markanın mutlaka tescilli olması gerekir. Tescil, markayla ilgili hakların korunması için alınan bir önlemdir. Bu rehberimizde marka tescili konusunda bilmeniz gerekenleri paylaşıyoruz.

Ülkemizde marka tescili konusunda yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Marka tescil başvurusu elden, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Marka tescil başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara bu rehber yazımızda değiniyoruz.

Marka başvurusu öncesi, tescili istenen ibarelerin başkası adına tescile ya da başvuruya konu olup olmadığına ilişkin bir ön araştırma yapmanız gerekiyor. Başvuru öncesinde benzerlik araştırması başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak, ilgili formun doldurulması ve ilgili ücretin ödendiğini gösterir bilginin kuruma iletilmesi ile gerçekleştiriliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesindeki Araştırma bölümünden ücretsiz olarak da ön araştırma yapılabilir. Ön araştırma, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan dil seçeneği ile İngilizce olarak da yapılabilmekte. Araştırmayı yaparken ilgili satırlara düşündüğünüz markayla ilgili girişleri yapmanız gerekiyor.

Marka başvurusu yapabilecek kişiler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.

Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.

Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Marka başvurusunda yer alması gereken bilgiler

 • Kurum nezdinde yapılan her başvuru ile sadece bir markanın tescili talep edilebilmektedir. Marka başvurusunun gerçekleştirilmesi için, aşağıda sayılan bilgilerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
 • Kanunun 4 üncü ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği.
 • Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
 • Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
 • Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
 • Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
 • Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
 • Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.
 • Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

Marka başvurusu

Marka başvurusu, e-imza ya da mobil imza kullanılarak yapılabileceği gibi rezervasyonlu sistem ile de gerçekleştirilebiliyor. Marka başvurusu yapmak için öncelikle https://online.turkpatent.gov.tr/CES/ adresinden giriş yapılması gerekiyor.

Rezervasyonlu başvuru

E-imza ya da mobil imza sahibi olmayanlar, kimlik numarası veya vergi numarası ile çevrimiçi evrak sistemine giriş yaparak başvuru işlemini başlatabiliyor. Bu şekilde rezervasyonlu sistem aracılığıyla oluşturulan başvuru formunun 30 gün içinde gelen evrak birimine elden ya da posta yolu ile teslim edilmesiyle başvuru işlemi tamamlanıyor. Rezervasyonlu sistem aracılığıyla yapılan başvurunun başvuru tarihi, formun oluşturulduğu tarih değil, Kuruma teslim edildiği tarih olacaktır.

Çevrimiçi Başvuru

E-imza ya da mobil imza sahipleri, başvuru işlemini, e-imza ya da mobil imzaları ile çevrimiçi evrak sistemine giriş yaparak gerçekleştirebiliyor. Bu şekilde çevrimiçi yapılan başvurunun başvuru tarihi, başvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulduğu tarihtir.

Kanun ve Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak, eksiksiz hazırlanan başvurular Kurum tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikası itibariyle işleme alınıyor.

Marka başvurusunun nasıl yapılacağını adım adım anlatan KILAVUZ oldukça detaylı bir rehber olarak hazırlanmış durumda. Bu yazımızda size başvuru hakkında temel prensipleri ve genel bilgileri vermiş olduk.

Tescil süreci nasıl işliyor?

Markanın başvuru süreci, şekli inceleme, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşuyor.

Eksiksiz yapılan veya eksiklikleri giderilen marka başvurusuna yasal süreler içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi halinde başvuru tescil edilerek, sicile kaydediliyor ve Bültende yayımlanıyor.