Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Marka ve Marka Tescili Nedir?

Marka nedir?

Öncelikle “marka”nın tanımını genel hatlarıyla yapmamız gerekirse; işletmelerin mal ve hizmetleri için ayırt edici özelliği olan sözcükler, şekiller, harfler ve sayılardan oluşabilen her türlü işarete verilen addır diyebiliriz.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na göre ise markanın tanımı şu şekilde: Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.

Marka tescili nedir, nereden yapılır?

Tescilli Marka normal bir mal ya da hizmet gibi alınabilir ve satılabilir hatta miras bırakılabilir. Marka tescili markanızın fikri mülkiyetinin size ait olması demektir. Marka ile ilgili hakların korunabilmesi için, o markanın mutlaka tescilli olması gerekir. Bununla birlikte, iş hayatında ya da günlük yaşamda karşılaştığımız her marka tescillenmek zorunda değildir. Tescil, markayla ilgili hakların korunması için alınan bir önlemdir.

Marka tescili ile ilgili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Marka tescil başvurusu elden, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Marka tescil başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgileri “Marka Tescili Nereden Nasıl Yapılır” adlı detaylı dosyamızda görebilirsiniz.

Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil, marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Tescilli marka, sahibine daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir. Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü bir koruma sağlamaktadır.