Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Şirket kapatma nasıl yapılır? Şirket kapatma işlemleri rehberi

Tasfiyeli ve tasfiyesiz şirket kapatma süreçleri nasıl ilerler? Nerelere başvurmak gerekir? Şirket kapanana kadar ne gibi adımlar sizi bekler? Yanıtlar burada!

Sözlük anlamı “arıtma, ayıklama, temizleme” olan ve ticari anlamda “bir kuruluşun batması, kapanması gibi sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi”ni simgeleyen tasfiye şirkep kapatma esnasında bilmeniz gereken ilk kelime diyebiliriz.

Şirket kapatma işlemleri tasfiyeli ve tasfiyesiz olmak üzere ikiye ayrılır ve bu işlemlerin sonucunda ticari kuruluşlar, ilgili sicillerden silinir, tüzel kişiliği sona erer, faaliyetlerine son verilerek tüm hesapları kapanır. Peki bu süreçler nasıl işler? Bu iki farklı şirket kapatma yönteminin adımları nasıldır? Şimdi detaylara geçelim…

Tasfiyeli şirket kapatma

Öncelikle tasfiyeli şirket kapatacak olanların ticaret sicil müdürlüklerine ve vergi dairelerine bildirimde bulunmaları gerekir. Bu ticareti veya işi bırakma, tasfiye veya feshedilme belgesinin ticaret sicil müdürlüklerine tescil ettirildiği tarih, şirket tasfiyesinin başlangıç tarihi olur.

Ticaret sicil müdürlüklerine yapılan bu bildirimle birlikte tüm alacakların isim ve bilgilerinin de beraberinde yer aldığı mal beyanı bilgileri de iletilmiş olur. Hepsinin onaylanmasının ardından şirketin tasfiye talebi ticaret sicil gazetesinde yayınlanır. Bu yayın itibariyle de şirket bir yıl boyunca, sadece tasfiye işlemleri amacıyla varlığını sürdürmeye devam eder.

Bu arada belirtmekte fayda var: Şahıs işletmelerinin kapanış işlemleri çok daha kolay şekilde ilerlerken, limited ve anonim şirketlerde kanun ve şirket ana sözleşmesindeki şartların yerine gelmiş olması veya ortaklar kurulunun kararı gerekli olur.

Tasfiyesiz şirket kapatma

Tasfiyesiz şirket kapatma süreçleri ise mahkeme kararları ile devreye girer. Haklı nedenler bulunması durumunda mahkeme, tasfiyesiz kapatma işlemini gerçekleştirebilir. Peki nedir bu haklı nedenler?

Şirket ortakları arasında anlaşmazlıkların oluşması, şirket borçlarının ödenemeyecek rakamlara ulaşmış olması, şirketin faaliyetini sürdürecek mali yeterlilikte olamaması gibi durumlar mahkemenin tasfiyesiz kapatma için haklı nedenler olarak değerlendirebileceği durumlar arasındadır. Tabii tüm bu mahkeme kararları için ortakların mahkemece herhangi bir kusurlarının olmaması gereklidir.

Sunulan nedenlerin haklı oluşunun ve ortaklar arası kusursuzluğun onaylanmasının ardından ticaret mahkemeleri şirketin infisahına karar verir. Tasfiyesiz şirket kapatma süreci de yine bir yıla yakın sürer ve tasfiye boyunca borçlar ödenir, demirbaşlar satılır. Şirketin borçlarını ödeyememesi halinde kapatma süreci daha da uzayabilir.