Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Ticari sicil kaydı nasıl yapılır?

Ticari sicil kaydı nedir, ticari sicil kaydı nereden alınır, ücreti nedir? Girişimini yasal zemine oturtmaya hazırlanan herkesin bu soruların yanıtını bilmesi gerekir. Ticari sicil kaydı ile ilgili prosedüre ilişkin detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ticari sicil kaydı nedir?

Türk Ticaret Kanuna göre ticari işletmesi bulunan kişiler tacir unvanını elde eder. Tacirlerin haklarının korunması ve üçüncü şahısların bilgilendirmesi için ticaret siciline kaydolmak gerekir. Bu bağlamda ticaret sicili tacire ilişkin bilgilerden oluşan resmî belge olup bir nevi işletme kimliğidir. 

Ticari sicil kaydı öncesinde ne yapmalı?

Ticari sicil kaydı tacirler için zorunludur. Yasal mevzuata uyumluluk sağlamak için ticari sicil kaydı oluşturulur. Bu noktaya gelmeden önce şirketin türünü belirlemek gerekir. Ayrıca şirketin adresinin, yönetim ile ilgili detayların, sermayesinin, NACE kodunun ve unvanının belirlenmesi gerekir. 

Ticari sicil kaydı nasıl yapılır?

Ticari sicil kaydı oluşturmak için mali müşavirden destek almak sürecin en doğru şekilde ilerlemesini sağlar. Şirket bilgilerinin bulunduğu ana sözleşmesinin imzalanmasıyla süreç başlar. Ana sözleşme ticaret odasında şahsen yapılır. Aksi halde notere başvurmak gerekir. Mali müşavir, şirket sahibini vekâleten diğer kuruluş işlemlerini gerçekleştirir. 

Yöneticiler için tescil talepnamesi olarak da bilinen imza beyanı hazırlanır. Sermayenin artırılması için banka hesabı açılır ve sermayenin ¼’ünü hesap numarasına yatırılır. Bankadan, şirket kurulduktan sonra çözülmek üzere bloke yazısı alınır. Sonrasında Halk Bankası’na bütçenin yüzde 0,04’ü oranında Rekabet Kurumu Fonu ödenir. Oda kayıt beyannamesinde kurucu ortakların vesikalık fotoğrafının bulunması gerekir. Bunun için birer adet vesikalık fotoğraf verilir. 

Sonraki aşamada ticaret odasına kurucu ve yöneticilerin ıslak imzasını taşıyan evraklar ile başvurulur. Bu evraklar ana sözleşme, tescil talepnamesi, dilekçe, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesi ve banka bloke yazısıdır. Bu evraklara ek olarak Rekabet Kurumu ödeme dekontu da verilir. 

Ticaret Odası evrakların düzeltilmesini talep edebileceği gibi yeni evrak talebinde de bulunabilir. Evrakların eksiksiz tamamlanmasının ardından Ticaret Odası şirketi tescil eder ve kanun çerçevesinde şirketin varlığı mümkün olur. Şirketin kurulduğuna dair evrak sicil tasdiknamesi olarak adlandırılır. Evrakın alınmasından sonra imza sirküleri çıkarılır ve mali müşavirin ataması gerçekleştirilir.

Şirketin bağlı olduğu ticaret odasının web sitesinde ticaret unvanına, eski unvanına, işletme adına ve sicil numarasına göre arama yapmak mümkün. Bu sayede şirketin kurulup kurulmadığı teyit edilebileceği gibi iş ortaklığı öncesinde şirketler teyit edilebilir.

2021 yılı ticari sicili harçları

I. Kayıt ve tescil harçları 

1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 442,50 TL, şahıs şirketlerine ait işletmelerde 1.269,80 TL, sermaye şirketlerine ait işletmelerde ise 2.861,40 TL alınır.

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 219,20 TL, şahıs şirketlerine ait işletmelerde 314,20 TL, sermaye şirketlerine ait işletmelerde ise 696,00 TL alınır.

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 219,20 TL, şahıs şirketlerine ait işletmelerde 314,20 TL, sermaye şirketlerine ait işletmelerde ise 696,00 TL alınır.

4. Kayıt silinmesinde

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 85,30 TL, şahıs şirketlerine ait işletmelerde 123,60 TL, sermaye şirketlerine ait işletmelerde ise 219,20 TL alınır.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları

Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından 21,60 TL, tasdiknamelerden ise 72,60 TL alınır.

Ticari sicil kaydı alırken belgelerin eksiksiz ve doğru olması gerekir. Aksi halde süreç uzar. Bu nedenle işlemlerin hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilebilmesi için danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.