Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Türkiye’de Ar-Ge Merkezi Atağı: 4,9 Milyar TL Kaynak, 961 Merkez!

Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli sanayiyi güçlendirmek adına büyük önem taşıyan Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, ülkemizdeki KOBİ’ler ve büyük işletmeler için büyük öneme sahip. 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na göre, bu yıl bütçeden Ar-Ge merkezi yatırımları için 4,9 milyar TL’lik kaynak ayrıldı. Son iki yıl içinde yoğunlaşan çalışmalarla birlikte ülkemizdeki AR-Ge merkezi sayısı 1000’e yaklaştı!

Türkiye’de son yıllarda verilen teşviklerle kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 961’e ulaştı. Özellikle 2016 yılında yasalaşan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, nam-ı diğer Ar-Ge Reform Paketi ile Ar-Ge Merkezlerine yeni düzenlemeler getirildi.

Kanun kapsamında tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 30’dan 15’e indirildi. Bu sayede KOBİ ölçeğinde olan firmaların da Ar-Ge merkezi kurmasının önü açıldı. İlgili düzenlemelerin tamamlandığı 2016 ikinci yarısına kadar (8 yılda) 264 Ar-Ge merkezi kurulabilmişken son iki yılda 697 Ar-Ge Merkezi kuruldu.

Tasarım yapan firmalara sağlanan teşviklerle de 2 yılda 234 tasarım merkezi kuruldu. Tüm bu gelişmeler ışığında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na göre 2018’de Ar-Ge’ye ayrılan kaynak tutarı ise 4,9 milyar TL.

Kaynağın yarısını TÜBİTAK yönlendirecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Ar-Ge destek bütçesi 2018 yılında yüzde 1,2 artışla 2 milyar 871 milyon TL’ye yükseldi. İlgili bütçeden en büyük payı 471,4 milyon TL ödenek ile Sanayi Ar-Ge Destek Programı alıyor. Kamu Ar-Ge Destek Programı’na ise 250 milyon TL, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı’na 310 milyon TL aktarılıyor.

Makine sektörü başı çekiyor

2016 yılından bu yana açılan Ar-Ge merkezlerinin sektörel dağılımına bakıldığında makine ve teçhizat imalatı 128 Ar-Ge merkeziyle birinci, otomotiv sanayi 100 Ar-Ge merkeziyle ikinci, yazılım sektörü 82 Ar-Ge merkeziyle üçüncü sırada yer alıyor.

Ar-Ge ve İnovasyon artık olmazsa olmaz!

Ar-Ge desteği almanın firmalar için en önemli avantajı, nitelikli ürün üretmek için gerekli olan Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duyulan finansmanın belirli oranlarda devlet tarafından karşılanması. İşletmeler Ar-Ge desteğiyle ellerindeki kaynağı daha nitelikli personel istihdamına, gerekli test ve analiz cihazlarının alımına kanalize edebilecek.

Daha nitelikli Ar-Ge projeleri geliştirmek için üniversiteler ile işbirliği yoluna gidebilmeleri de ayrı bir avantaj olacak. Bütün bu sayılanlar da ürünlerinde katma değeri, kar marjını artıracak ve büyümeye katkıda bulunacak.