Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Ürün Geliştirmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Farklı faaliyet alanlarına göre işletmeler için ürün kavramı değişiklik gösteriyor. Ancak ürün geliştirme çalışmasıyla ilgili belli standart doğrular bulunuyor. Bu yazımızda ürün geliştirme hakkında bilmeniz gerekenleri anlatıyoruz. Başarı için ürün geliştirmede dikkat edilmesi gereken unsurları da değerlendiriyoruz.  

Ürün geliştirme nedir?

Bir fikrin ortaya çıkmasından başlayarak müşteriye sunulmaya hazır bir değere dönüştürülünceye kadar geçirdiği tüm işlemlerden oluşan süreçtir.

Firmalar; büyümek, pazar paylarını artırmak, kâr etmek; atıl kapasitelerini kullanmak ve rakiplerin yeni ürün geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamak gibi amaçlarla yeni ürün geliştirmek isteyebilirler.

Ürün fikri geliştirme

Yeni ürün geliştirme süreci, fikir üretme aşamasıyla başlamaktadır. Bu aşama, hedef pazar beklentileri ve şirketin amaçları çerçevesinde sürekli bir araştırmayı kapsar. Amaç, en iyi fikri bulmak için mümkün olduğunca çok fikir üretmektir.

Ürünle ilgili yeni fikirler, müşteri beklentilerinin veya teknolojik gelişmelerin yönlendirmesiyle, firma içi ve dışı pek çok kaynaktan üretilir.

Firma içi kaynaklar; yöneticiler, satış elemanları, araştırma geliştirme ve üretim bölümleri vb. olmak üzere her düzeydeki firma çalışanları; firma dışı kaynaklar ise; müşteriler, bilim adamları, rakipler, tedarikçiler, laboratuvarlar, danışmanlar, bilimsel ve teknik konferanslar, reklam ajansları, pazarlama araştırma kuruluşları, ticari birlik ve dernekler, endüstriyel yayınlar vb. olarak sayılabilir.

Her şey bir adımla başlar. Fikir üretme aşamasına geçebilmek için takımınızı toplayıp bir beyin fırtınası toplantısı yapabilirsiniz.

Ürün geliştirmede başarı faktörleri

Ürüne ilişkin faktörler

 • Özgün ve sıradan olmayan bir ürün geliştirmek
 • Rakiplerden farklı olmak
 • Ürünün iyi tasarlanması  ve üretilmesi
 • Müşteri beklentilerinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi ve bu beklentilerin rakiplerden çok daha iyi (kaliteli ve güvenilir) karşılanması
 • Ürünün doğru konumlandırılması
 • Ürünün, müşterideki şirket imajı ile uyumlu olması

Şirkete ilişkin faktörler

 • Üst yönetimin onay ve desteğinin bulunması
 • Ürünün pazara sunum zamanının doğru planlanması ve uygulanması
 • Ar-Ge, mühendislik, üretim, satın alma, pazarlama, finans ve ilgili tüm birim çalışanlarının uyumlu çalışması
 • Güçlü mühendislik temeli ve üretim altyapısının varlığı
 • Potansiyel pazarın ve özelliklerin doğru analiz edilmesi
 • Maliyetlerin doğru tahmin edilmesi, finansal olanakların yeterliliği
 • Bilimsel yöntemlere dayalı, sağlıklı ve hızlı karar alma sisteminin bulunması
 • Ürünün pazara giriş ve tutundurma faaliyetlerinin doğru planlanması