Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Ürün yönetimi nedir, ürün yöneticisinin görevleri nelerdir?

Son yıllarda iş yapma biçimleri, satın alma kararları, müşteri beklentileri ve daha pek çok sistem ve davranış değişime uğradı. Dijitalleşme en etkin faktör olarak karşımıza çıkıyor. Şirketlerin kısa ve uzun dönemli planlarını da ilgilendiren bu değişim, Ürün Yönetimini de yakından etkiliyor. Bu rehber yazımızda Ürün Yönetimi kavramına ve ürün yöneticisinin görevlerine yakından göz atıyoruz.

Şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürürken rekabet avantajı elde etmek, müşteri bağlılığı elde etmek ve ürünlerinden maksimum fayda sağlamak için başvurduğu önemli yaklaşımlardan biri Ürün Yönetimi’dir. Doğru zamanda doğru ürünleri piyasaya sürerek pazar avantajı elde etme amacındaki pek çok işletme, Ürün Yönetimi’ni etkin biçimde kullanarak başarıya ulaşıyor. Rehberimize Ürün Yönetimi kavramını özetle açıklayarak başlayalım.

Ürün Yönetimi nedir?

Günümüzün hızlı değişim ve yoğun rekabet koşullarında önemi daha da artan Ürün Yönetimi, işletmelerin mal veya hizmetlerini ortaya koyarken kaliteden ödün vermeden düşük maliyetle ve hızlı biçimde faaliyetlerini ortaya koymasını amaçlayan bir işletme kavramıdır. İşletmenin tüm üretim faaliyetlerinin organize edilmesi, sürdürülmesi ve kontrolü Ürün Yönetimi kapsamında yer alır.

Çoğunlukla markaların ürün satışıyla ilgili çalışmaları dışarıdan görülüyor olsa da, bu çabanın çok daha fazlası arka planda Ürün Yönetimi için ortaya konur. Ürün Yönetimi’nde organizasyonun temellerini sektör, marka ve ürünün kendisi oluşturur.

Ürün Yönetimi kapsamında tedarik yönetimi önemli bir yer tutar. Çalışılacak tedarikçilerin araştırılması, tespiti, iletişimi ve yönetimiyle başlayan ve stok planlaması ve fiyatların belirlenmesi gibi süreçlerle devam eden işlerin bütününden Ürün Yöneticisi sorumludur. Bazı organizasyonlar içinde Kategori Yöneticisi veya Marka Yöneticisi olarak da adlandırılır.

Ürün Yöneticisi’nin Görevleri

İlk ortaya çıkışı 80 yıl öncesine dayanan Ürün Yönetimi kavramı, geçen zaman içinde önemli değişimlere uğradı. Yazımızın başında da değindiğimiz gibi, özellikle teknolojinin etkisiyle yaşanan değişim, geleneksel Ürün Yönetimi yaklaşımında da bazı değişimleri zorunlu kıldı. Günümüzde tamamen müşteri odaklı hale gelen Ürün Yönetimi, tüketici kriterlerinin son dönemde değişmesiyle geleneksel halinden uzaklaşmış durumda.

İşletmeler için müşterinin beklentileri en önemli değer konumuna ulaştı. Ürünlerin üretim ve pazara çıkış hızları müşterinin beklenti ve memnuniyetiyle ölçülüyor ve hesaplanıyor. Bu durumda, üyöneticisinin pozisyonu ve görevleri de zamanın şartlarına uymak durumunda.

Ürün Yöneticisi’nin görevleri elbette iş koluna ve ürüne göre farklılık gösterecektir ama öte yandan şirketin büyüklüğü de belirleyici konumda bulunuyor. Kurumsal bir şirketle yeni kurulmuş bir girişimde Ürün Yöneticisi olmak şüphesiz farklılar içerecektir.

Başarılı bir Ürün Yöneticisi’nin sahip olması gereken vasıfları ve üstlenmesi gereken görevleri şöyle listeleyebiliriz:

 1. Mevcut müşterileri yakından tanımalı ve onlarla sıkı bir iletişim içinde bulunmalı.
 2. Yöneticisi olduğu ürünü herkesten iyi tanımalı ve onu anlatma konusunda uzmanlık geliştirmeli. Bir ürünü ne kadar iyi anlatırsanız, ürün o kadar iyidir.
 3. Medya ve diğer iletişim kanallarına hakim olmalı. Dijital dünyanın sunduğu imkanları iyi kullanabilmeli.
 4. Ürünün gelişim sürecinde her aşamadan haberdar olmalı ve ilk kullanıcı grubunu kendisi oluşturmalı.
 5. Ürünü kullanan müşterilerden geri bildirim toplama konusuna özen göstermeli.
 6. Farklı pazarlama yöntemlerini kullanma yeteneğine sahip olmalı.
 7. Pazardaki rekabet ve koşullara göre fiyatlamanın önemini iyi anlamalı.
 8. Kurumdaki tüm diğer departmanlarla ürün konusunda koordinasyonu iyi kurmalı.
 9. Pazarı sürekli yakından takip etmeli, rakip ürünleri de kendi ürünü kadar iyi tanımalı.
 10. Gelişen koşullar ve dinamiklere göre ürününün revize edilebilmesi konusunda dikkatli olmalı.
 11. Ürünle ilgili raporlama yapma becerilerine sahip olmalı.
 12. Satış ekibinin ürünü müşteriye ulaştırırken en iyi biçimde anlatabilmesi için satışçıları eğitmeli. Gerekli dokümanları hazırlamalı.