Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Vergide engellilik indirimi ve kazanç indirimi nedir?

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde belirtilen unsurlara ait tutarlar üzerinden bir takım indirimler uygulanabiliyor. Bu tutarları hayat/şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, engellilik indirimi, 9.000 TL’lik kazanç indirimi vb. olarak sıralayabiliriz. Özellikle engellilik indirimi ve kazan indirimi konuları, en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Vergide engellilik indirimi ve kazanç indirimi konularında indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

Kazanç indirimi

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına 9.000 TL kazanç indirimi uygulanır. Beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (kira geliri, menkul sermaye iradı vb.) bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmaz. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 9.000 TL’nin altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilemez.

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnası ile 9.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanamazlar. Söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirlerler.

 

Engellilik indirimi

Basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır.

2018 yılında elde edilen basit usule tabi ticari kazancın yıllık beyanname ile beyanında dikkate alınacak engellilik indirimi yıllık tutarları şöyledir:

  • Birinci derece engelliler için (1.000 X 12=) 12.000 TL
  • İkinci derece engelliler için (530 X 12=) 6.360 TL
  • Üçüncü derece engelliler için (240 X 12=)  2.880 TL

Basit usule tabi mükellefler engellilik indirimi başvurularını, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı (ivd.gib.gov.tr) ile sistem üzerinden yapabilirler.