İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinizde de Yanınızdayız!

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçin!

Doğrulama Kodu

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, işyerindeki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında, çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin veya iş yerindeki herhangi bir kişinin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri, koşulları inceleyen ve risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yalnızca teknik amaçla yapılan çalışmalar değildir. Çalışanların ruhsal açıdan en üst seviyeye çıkarılması, çalışanlar ile iş arasındaki uyumun sağlanması, meydana gelen meslek hastalıklarının tespit edilerek çalışanların tedavi olmalarını sağlaması, olası kazaları engelleyerek verimliliğin artırılması, çalışanların beslenme, barınma şartları, doğal çevre ve iş güvencesi gibi pek çok konu iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının kapsamındadır.

İşyerinde yapılan esas iş dikkate alınarak o işyerinin tehlike sınıfı belirlenmektedir. İş yerinde yapılacak olan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları bu tehlike sınıflarına göre farklılık göstermektedir. İşyerlerinin, çalışma alanlarına göre tehlike sınıflarına ayrılıyor olması; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması için gerekli iş güvenliği faaliyetlerinin uygulanmasında ve takibinde standartlaşma ve kolaylıklar sağlamaktadır.

 

Türkiye’de İş Güvenliği Uygulamaları

Ülkemizde geçmişte işçi sağlığı ve iş güvenliği olarak bilinen bu kavram, 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile beraber Avrupa Birliği uyum süresince hayatımıza girmiş ve iş sağlığı ve güvenliği olarak anılmaya başlanmıştır.

Ülkemizde bu uygulamalarının usulleri ve asgari şartlarını belirleyen kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘dır.

Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre işyerlerinin bakanlıkça belirtilen ve uyması gereken sorumluluklar 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenmiştir. İSG süreçleri kanunların yanı sıra yerel veya uluslararası yönetmelikler ile de desteklenmektedir.

 

İş Güvenliği Yazılımları

İş Güvenliği Yazılımları, işyerine ait olan güvenlik ve sağlık risklerini analiz etmenize ve çalışanların sağlıkları ile ilgili detayları takip etmenize yardımcı olur. Şirket yöneticileri için tüm şubelerdeki risklerin tespiti, takibi ve giderilmesi gibi süreçlerin takip edilmesini kolaylaştırır.

İş Güvenliği Yazılımının Önemi Nedir?

İş güvenliği yazılımı sayesinde işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve iş güvenliği yöneticileri daha kaliteli bir gözlem, analiz, tespit, takip ve planlama süreci yönetebilmektedir. İş güvenliği yazılımları İSGverilerini işleyerek İSG profesyonellerine analiz edilebilir veriler sunar, İSG profesyonellerinin ön göremediği çıkarımları tespit ederek proaktif önermelerde bulunur.

Bu yazılımlar sayesinde çalışanların daha sağlıklı, güvenli ve kontrollü olarak çalışabilecekleri ortam da sağlanabilmektedir.

Şirketlerdeki tüm çalışanların sağlık raporlarını, eğitim durumlarını, iş kazalarını yazılı belgeler üzerinden takip etmek bir süre sonra oldukça zorlaşacaktır. İş güvenliği yazılımları, bu belgeleri sistem üzerinde görmeye olanak sağlayarak bu tip zorlukları ortadan kaldırır, çalışanlara ve yöneticilere zaman kazandırmakta ve verimliliklerini artırmaktadır.

 

Logo İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yazılımı

eLogo İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yazılımı, 6331 İş Güvenliği Kanunu, OHSAS 18001 ve ISO 14001 gibi yönetim sistemlerine göre tasarlanmış, iş güvenliği ve iş sağlığı (revir ve reçete işlemleri) ile ilgili mevcutta yürütülen tüm işlemleri web tabanlı bir platformda yönetilebilmesini sağlayan çoklu dil desteğine sahip bir iş güvenliği yazılım çözümüdür. Güncel web teknolojileri ile geliştirilmiştir.

eLogo İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) yazılımı ile İSG uzmanları, yıllık çalışma planları ve yıllık eğitim planlarını sistemde tanımlayabilir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sistem üzerinden gönderebilirler. Aynı zamanda girişi yapılan tüm verileri raporlayarak, eğitim sertifikalarını ve yıllık çalışma planı çıktılarını ofis dosyaları formatında (Word, Excel) veya pdf formatında alabilirler. Şirketler, risk analizi için kendi risk veritabanlarını oluşturabilir, mekanlar ve faaliyetler bazında büyüklüklerine göre risklerin puanlamasını yapabilirler ve risk değerlendirme formunu sistemden alabilirler.

 

İŞ SAĞLIĞI YAZILIMI, REVİR YAZILIMI, SÜREÇ YÖNETİM YAZILIMI HEPSİ BİR ARADA

eLogo İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı, rol bazlı yetkilendirme, şirket bazlı yetkilendirme, şirketler arası yetki paylaşımı, sınırsız kullanıcı tanımlayabilme, modern tüm tarayıcılarda çalışabilme, teknik altyapısı, tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile profesyonel bir İSG yazılımıdır. 

Saha denetimleri, İzne Bağlı İşlerin Takibi, İSG Kurul Toplantılarının Takibi, İSG Çevre Yönetimi, Acil Durum Planı ve Acil Durum Ekiplerinin Takibi, İSG Mevzuat Takibi, Kişisel Koruyucu Donanımların Zimmet Takibi, Ekipmanların Periyodik Kontrollerinin Takibi, DÖF Takip Sistemi diğer modüllerimizden bazılarıdır.

eLogo İSG Yazılımı’nın, işyeri hekimlerine yönelik fonksiyonları da tasarlanmıştır. İşe giriş, işe dönüş, poliklinik muayeneleri ve reçete/e-reçete oluşturma işlemleri revir modülünden, iş kazası bildirimleri ise olay/kaza bildirimi modülünden gerçekleştirilebilir. EK-2 formu ve reçete sistem üzerinden çıktı olarak alınabilir. Randevu sistemi ile işyeri hekimi randevulu çalışabilir. Randevularını yönetebilir, randevu sıklık aralığını kendi belirleyebilir. Sistem zamanı gelmiş muayeneleri, aşıları ve randevuları otomatik olarak işyeri hekimine hatırlatır.

Kategori Ürünleri