LOGO MOBİLE SALES

GİZLİLİK KOŞULLARI

Logo Mobile Sales mobil uygulaması, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:609, Gebze/Kocaeli adresinde mukim Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait, mobil cihazlar için hazırlanan bir uygulamadır. Logo Mobile Sales mobil uygulamasını kullanmanız Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara ve Logo ile aranızdaki Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“Lisans Sözleşmesi”) şartlarına bağlıdır. Burada yer alan veya Lisans Sözleşmenizde öngörülen koşulları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu uygulamayı kullanmayınız.

 1. Genel Koşullar

Logo Mobile Sales mobil uygulamasını kullanmaya başladığınız andan itibaren bu uygulama içerisinde sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim ve kullanım hakkı kazanmış olursunuz.

Logo Mobile Sales mobil uygulamasının fonksiyonlarını kullanabilmek için bir defaya mahsus mevcut Logo ERP hesabının uygulamayla bağlantılı hale getirilmesi gerekir.  Bu işlemi yapmak için yetkili Logo İş ortağınıza danışabilirsiniz. Bu uygulama geçerli Logo ERP lisans anahtarı (Kullanıcı adı ve Şifre) olmadan kullanılamaz. Lisans anahtarının muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından, lisans anahtarı kullanılarak yapılan tüm işlemlerden sorumluluk doğrudan tarafınıza aittir. Lisans anahtarını kaybetmeniz, yetkisiz üçüncü şahısların eline geçtiğini öğrenmeniz ya da güvenliğinizi tehdit eden bir durumla karşılaşmanız halinde derhal Logo’ya haber veriniz.

 1. Uygulama Tarafından Toplanan Bilgileriniz

Logo, uygulama geliştirici olarak kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumayı taahhüt eder ve kişisel verilerinizin gizliliğine saygı gösterir.

Logo Mobile Sales mobil uygulamasının gizlilik şartları uygulama kapsamındaki bütün işlemleri kapsamaktadır.

Logo Mobile Sales mobil uygulaması; aşağıda belirtilen bilgilere erişebilmekte, bunları uygulama kapsamındaki hizmetlerin sunulması, geliştirilmesi veya uygulamadan daha etkin bir şekilde faydalanabilmeniz için bunları işleyebilmektedir.

Doğrudan Sizin Sağladığınız Bilgiler: Tarafınızdan Logo Mobile Sales uygulamasına yerleştirilen, iletilen veya bu uygulama aracılığıyla gönderilen her türlü içerik ve kişisel bilgi bu kapsamdadır. Örneğin; kullanıcı adınız, şifreniz, e-posta adresiniz, uygulama ile entegre kullanmayı seçtiğiniz sosyal medya (Facebook, Twitter vb.) hesaplarınız, iletişim uygulamalarındaki (Skype, Facetime vb.) hesaplarınız.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler: Uygulamayı cihazınıza indirdiğiniz ve kullanmaya başladığınız andan itibaren uygulama, özelliklerine göre, aşağıdaki bilgilere kısmen veya tamamen erişebilir:

 • Yakındakiler ve müşterileriniz ile aranızdaki mesafeyi görmeniz için konum bilgileri,
 • Telefon numaralarına doğrudan çağrı yapabilmeniz için telefon bilgileri,
 • Müşteri, ürün ve destek kayıtlarına resim ekleyebilmeniz için fotoğraf/medya içerikleri/dosyalar,
 • Müşteri, ürün ve destek kayıtlarına resim ekleyebilmeniz, uygulama imkan veriyor ise barkod okuma, Skype veya Facetime üzerinden görüşme yapabilmeniz içi, kamera,
 • Uygulama ayarları, kullanıcı ve firma resimlerinin yedeklenmesi için yerel depolama bilgileri,
 • Uygulamada yer alan cari hesap ve telefon bilgilerinin telefonunuza eklenebilmesi için kişiler,
 • Uygulama, uygulama içi bildirim özelliğini destekliyor ise mobil bildirimler,
 • Uygulama, sunucudan veri transferini arka planda bir servis üzerinden yapıyor ise başlangıçta çalıştırma izni,
 • Uygulama, kendi sunucularınızdaki verilere ulaşabilmenize ya da Skype veya Facetime üzerinden görüşme yapabilmenize imkan veriyor ise kablosuz bağlantı bilgileri,
 • Uygulamada, sesli arama ve/veya not alma özelliği mevcut ise mikrofon,
 • Uygulamada, lisanslama kullanılan cihaz bazında yapılmakta ise cihaz kimliği ve çağrı bilgileri,
 • Uygulamada, mobil yazıcılara erişim ve yazdırma imkanı sunulmakta ise bluetooth bilgileri.

Yardımcı Programlar: Logo Mobile Sales uygulaması tarafından sunulan bazı hizmetlerden veya uygulamadan yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Uygulamadan ve/veya hizmetlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamınızla ilgili veriler, uygulama tarafından kaydedilebilir. Keza uygulamadan daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla tarafınıza bazı bilgiler gönderilebilir.

 1. Kişisel Verileriniz

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir. Bu kapsamda Logo Mobile Sales uygulaması tarafından toplanan bilgiler kapsamına kişisel verileriniz de girebilmektedir. Örneğin; Logo Mobile Sales uygulaması kapsamında herhangi bir hizmetten yararlanılması için ad, soyad, adres, doğum günü, IP bilgileri, konum, e-posta adresi, telefon numarası ve benzeri kişisel verileriniz uygulamaya kaydedilmiş olabilir.

Kişisel verilerinizi uygulama kapsamında açıklamanız veya uygulamaya kaydetmiş olmanız halinde, bu verilerin Logo’ya açık olacağını ve Logo’ya karşı gizliliğini yitireceğini kabul etmiş sayılırsınız. Uygulama imkan veriyorsa ve kişisel verilerinizi diğer kullanıcılarla veya üçüncü kişilerle paylaşmayı seçerseniz, kaydettiğiniz/ilettiğiniz her bilgi ve içeriğin diğer kullanıcılara ve üçüncü kişilere karşı da gizliliğini yitireceğini kabul etmiş sayılırsınız.

Kişisel verilerinizin güncel ve doğru olarak saklanması mevzuat gereği zorunlu olduğundan, Logo bu şartların sağlanması konusunda desteğinize ihtiyaç duyar. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumunda bunları güncellemeniz talep edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Kullanım Amaçları

Logo, Logo Mobile Sales uygulamasına ilişkin hizmetlerin size en mükemmel şekilde iletilmesini amaçlar. Bu kapsamda Logo; tarafınızdan Logo Mobile Sales uygulamasına verilmiş/kaydedilmiş olan veya uygulamanın topladığı kişisel verilerinizi;

 • Uygulamanın kullanımı kapsamında, talep edilen hizmetleri sağlamak ve bunları geliştirmek,
 • Kullanıcı özellik ve tercihlerine göre bir uygulama deneyimi sunmak,
 • Lisans Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Uygulamaya ilişkin soru ve taleplere hızlıca yanıt verebilmek,
 • Müşteri hizmetlerini geliştirmek,
 • Uygulama hakkında bilgi vermek, tanıtım yapmak,
 • Kullanıcı ile iletişime geçmek

amacıyla kullanabilir.

 1. Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Logo, kişisel verilerinizi üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara satmaz ya da kiralamaz; ancak aşağıdaki şartlarda paylaşabilir.

Grup Şirketi/İştirakler:  Logo, kişisel verilerinizi, Logo Mobile Sales mobil uygulaması kapsamındaki hizmetleri sunmak, geliştirmek, kişiselleştirmek, tanıtmak amacıyla grup şirketleri veya iştirakleri ile paylaşabilir. Logo grup şirketleri veya iştirakleri Logo’dan gelen bu bilgileri kendileri tarafından size verilen hizmetleri geliştirmek veya genel kullanıcı tercihlerini tespit etmek amacıyla kullanabilirler.

Hizmetin Sunulmasını Sağlayan Üçüncü Taraf Kuruluşlar:  Logo Mobile Sales mobil uygulamasında, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, üçüncü taraf kuruluşlar tarafından işletilen ek hizmetler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir. Bu hizmetlerden faydalanmanız durumunda kişisel verileriniz belirtilen kuruluşlara aktarılabilir. Logo’nun erişim sağlanan bu hizmetlere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu firmalara ait güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır.

Logo ayrıca, hizmeti size en iyi şekilde ulaştırabilmek amacıyla kurumsal olarak üçüncü taraf kuruluşlardan hosting, servis sağlayıcı hizmeti gibi hizmetler alabilir, hizmet kapsamında verileriniz bu kuruluşlara da aktarılabilir.

Yurtdışı: Kişisel verileriniz; Logo’nun faaliyet konusu ile ilgili olarak ve yasaların izin verdiği çerçevede yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı üçüncü kişilere, 4. madde ve bu maddede belirtilen amaçlar ve kapsamla sınırlı olarak aktarılabilir.

Resmi Kurum ve Kuruluşlar: Yasalar tarafından gerekli görülen durumlarda ve yetkili ve resmi makamlardan, bir emir veya karar gibi yasal olarak bağlayıcı bir talep gelmesi halinde Logo, her türlü bilgiyi ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilir.

 1. Hassas Nitelikli Kişisel Veriler

Logo ve Logo Mobile Sales uygulaması, yasalar gerektirmediği sürece sizden herhangi bir şekilde; ırk ve etnik kimlik, dini/siyasi/felsefi düşünce, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özellikler gibi hassas bir veri talep etmemektedir. Bu bilgilerin tarafınızdan verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı Logo’nun bir sorumluluğu yoktur.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilere ilişkin olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme ve kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 1. Ticari İletişim:

Logo, Logo Mobile Sales uygulamasına kaydedilmiş veya kendisine iletilmiş ya da bir şekilde kaydedilmiş/kaydettirilmiş olan iletişim adresine, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın, her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğiniz kabul edilir. Vermiş olduğunuz izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Ret talepleri Logo tarafından en geç üç (3) iş günü içinde işleme alınacaktır. Ret yolları, göndericisinin Logo olduğu elektronik iletilerde gösterilir.  

 1. Gizlilik Koşullarında Değişiklik

Logo, zaman zaman gizlilik koşullarında değişiklik yapabilir, yeni/ek koşullar getirebilir. Gizlilik koşullarında yapılan değişiklikler Google Play sanal mağazasında duyurulacaktır. Bu nedenle gizlilik koşullarında yapılan değişiklikleri düzenli olarak takip etmeniz önerilmektedir.

 1. Bilgi ve İletişim:

Gizlilik koşullarına, kişisel verilerinize veya Logo Mobile Sales mobil uygulamasına ilişkin soru, öneri ve talepleriniz için [email protected] adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.