Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Büyük ölçekli işletmeler

Büyük ölçekli işletmelere ve holdinglere özel Logo çözümleriyle, üretimden insan kaynaklarına, satış sonrası hizmetlerden bütçe yönetimine kadar bütün süreçleri en verimli ve merkezi şekilde yönetin.

Bir işletmenin ölçeği ne kadar büyürse, bu yapıyı etkili şekilde yönetebilmek için teknolojik altyapının da o kadar güçlü olması gerekir. Gerek iş hacmindeki gerekse çalışan sayısındaki artışla birlikte süreçlerin etkili denetimi de giderek daha fazla önem kazanır.

Özellikle birden farklı işletmeyle faaliyet gösteren ya da geniş bayi kanalıyla çalışan büyük ölçekli işletmelerin bu noktada en büyük yardımcısı, farklı sektörlerin ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla desteklenebilen IT çözümleridir.

Yeni başlayanlar için

Büyük Ölçekli İşletmelere Özel Çözümler Ne Kazandırır?

Özellikle üretim, satış ve ihracat gibi konularda ülke ekonomisi açısından ciddi oranda değer yaratan büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları, diğer işletmelere göre daha fazla çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar düşünülerek geliştirilmiş özel çözümler, işletmelerin ve holdinglerin verimliliğini önemli ölçüde artıracak, rekabet güçlerini korumalarını ve yurt dışı pazarlardaki faaliyetlerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

Büyük Ölçekli İşletmelere Yönelik Çözümlerde Sektörel Farklar Var mıdır?

Büyük ölçekli işletmeler ve holdingler birden fazla alanda faaliyet gösteriyor olabilir. Dolayısıyla bu gibi işletmelerde hem genel anlamda bu ölçekteki işletmelerin temel ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan hem de sektörel farklılıklara göre uyarlanabilen çözümlerin kullanılması gerekir.

Büyük Ölçekli İşletmelere Yönelik Çözümlerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Büyük ölçekli işletmelerin pek çok farklı ihtiyacı olabilir; dolayısıyla bu ihtiyaçların tamamına yönelik çözümler sunabilen bir çözüm portföyünün tercih edilmesi, gerek uyarlama ve devreye alma gerekse uygulama sürecini kolaylaştıracaktır. Ayrıca pek çok şirketin tek noktadan yönetimini, yurt dışı operasyonlarını, geniş kapsamlı insan kaynağını, şirketler arası işlemleri etkili şekilde takip ve kontrol edebilecek bir sistemin kurulması; diğer bir deyişle ERP üzerinde kurulu omurganın İK yönetimi, bütçe planlama, iş sağlığı ve güvenliği, veri analizi, iş akışı yönetimi gibi ek uygulamalarla zenginleştirilip desteklenmesi büyük önem taşır.

Büyük şirketlere özel çözümler

Büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini çok daha düşük maliyetlerle, pratik ve etkin bir şekilde yönetmesi için özel çözümler geliştiren Logo, çalışan düzeyinden başlayarak tüm işletme genelinde kalite ve verimlilik anlayışını yaygınlaştırıyor. Logo'nun bu alandaki çözümleri birimler arası bilgi akışının sağlanması, karmaşık iş süreçlerinin düzenlenmesi ve müşteri ilişkilerinin etkin yönetimi gibi avantajlar kazandırıyor.

Logo'nun
büyük şirketler
için çözümleri

Kurumsal kaynak planlama
(ERP)

Büyük ölçekli işletmelere ve holdinglere özel Logo ERP çözümlerinin kapsamlı standart modülleri ve isteğe bağlı ek modülleriyle, üretimden satışa kadar bütün süreçleri en verimli şekilde yönetin.


Tüm iş süreçleri için zengin iş fonksiyonları

Üretim süreçlerine özel uygulamalar

İhtiyaca göre özelleştirme

Grup şirketleri için tek noktadan yönetim

Ürünleri inceleyin

Bordro yönetimi

Logo'nun Bordro Yönetimi çözümleriyle iş yükünüzü azaltırken, ekibinizin ölçeği ne kadar büyük olursa olsun İK süreçlerinizde verimliliği artırın.


Bordro işlemlerinde hız ve verimlilik

Zaman ve maliyet tasarrufu

Tek ekran üzerinden kolay takip

Yasal mevzuata tam uyum

BES uygulamalarında kolaylık

Ürünleri inceleyin

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Logo'nun İK çözümleriyle insan kaynağınızdan en yüksek verimi alın ve farklı şirketlerdeki insan kaynağınızın merkezi olarak yönetimini kolaylaştırın.


Tüm İK süreçlerinin tek noktadan yönetimi

Zaman ve iş gücü tasarrufu

Web üzerinden kullanım imkanı

Yasal mevzuata uyum

Portal üzerinden self-servis kullanım

Ürünleri inceleyin

Veri analizi ve raporlama

Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleriyle büyük miktardaki veriyi kolayca analiz edip etkili şekilde görselleştirerek ve raporlayarak karar alma mekanizmasını iyileştirin.


Veri entegrasyonu ve verinin merkezi yönetimi

Self-servis görselleştirme ve analiz

Güçlü analiz altyapısı

Senaryo oluşturma özelliği

Hazır raporlar

Ürünleri inceleyin

Bütçe yönetimi

Logo Mind Budget çözümüyle farklı şirketlerinizin bütçelerini hızlı, esnek ve güvenli bir şekilde yönetirken, zaman ve iş gücü tasarrufu da sağlayın.


Bütçe hazırlamada zaman ve iş gücü tasarrufu

Anlık hedef ve gerçekleşen bütçe karşılaştırma imkanı

Farklı bütçelerin konsolidasyonu

Mobil kullanım

Excel sayfası mantığıyla kolay bütçe tasarımı

Dövizli bütçe oluşturma

Ürünleri inceleyin

Depo yönetim sistemi
(WMS)

Logo Ocean ile üretimden satışa kadar tüm değer zincirinizdeki mal hareketlerini optimize ederken depo süreçlerini en iyi şekilde yöneterek kârlılığı ve verimliliği artırın.


Tüm depo yönetimi ve lojistik işlemlerinin tek platformdan yönetimi

Zaman ve maliyet tasarrufu

Süreç otomasyon özelliği

Barkod, RFID, karekod gibi yeni nesil teknolojilerle entegrasyon

Entegre el terminali kullanımı

Ürünleri inceleyin

Perakende mağazacılık yönetimi

Logo Diva perakende mağazacılık yönetimi çözümleriyle tüm mağazalarınızdaki süreçlerinizi bulut avantajıyla yönetin.


Daha yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti

Kasa işlemlerinden stok kontrolüne kadar tüm işlemler tek noktada

Kesintisiz ve gerçek-zamanlı iletişim

Yatırım gerektirmeyen bulut teknolojisi

Ürünleri inceleyin

Satış sonrası servis yönetimi

Logo Diva SERVICE ile satış sonrası servis süreçlerini bulutta yöneterek maliyet tasarrufu elde edin.


Yatırım gerektirmeyen bulut teknolojisi

Artan müşteri memnuniyeti

Merkez ile servis noktaları arasında gerçek-zamanlı iletişim

Servis süreçlerinde standardizasyon ve denetim

Mobil kullanım

Ürünleri inceleyin

Perakende satış kanal yönetimi

Logo Diva CHANNEL ile satış kanalınızı bulut esnekliğiyle yöneterek dijital dönüşümün gücünü yakalayın.


Yatırım gerektirmeyen bulut teknolojisi

Artan müşteri memnuniyeti

Merkez ile bayi/şube arasında gerçek-zamanlı iletişim

Kapsamlı ödeme ve kampanya seçenekleri

Mobil kullanım

e-Çözümler entegrasyonu

Ürünleri inceleyin

E-çözümler

Logo'nun E-fatura'dan E-irsaliye'ye ve bankacılık çözümlerine kadar uzanan geniş e-çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek tam uyumluluk sağlayın.


Yasal mevzuata tam uyum

Maliyet ve iş gücü tasarrufu

İnsana bağlı süreçlerin ve insan kaynaklı hataların azaltılması

ERP ile tam entegrasyon

Ürünleri inceleyin

Müşteri ilişkileri yönetimi
(CRM)

Logo CRM ile müşteri ilişkilerinizi daha etkili yönetin, pazarı ve müşterilerinizi yakından tanıyarak operasyonlarınızı iyileştirin, müşteri memnuniyetini artırın.


Güçlü kurumsal hafıza ve satış ekibinin etkili takibi

Müşteri ve aday müşterilerin tüm süreçlerinin etkin yönetimi

Mobil uygulamalarla mekandan bağımsız iletişim

Logo ERP ürünleriyle entegrasyon

Ürünleri inceleyin

Saha satış yönetimi

Logo Mobile Sales saha satış yönetimi çözümüyle satış verimliliğini artırırken müşteri taleplerini de en iyi şekilde karşılayarak rekabette fark yaratın.


Müşteri taleplerine hızlı dönüş

Tüm mobil cihazlarda kullanım

GPS üzerinden konum bilgisi kaydı sayesinde satış ekiplerinin lokasyon kontrolü

Bluetooth bağlantılı yazıcıyla fatura çıktısı

Ürünleri inceleyin

İş akış yönetimi

Kağıt üzerinde yürütülen tüm iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerinizi daha sorunsuz işler hale getirin, rekabet avantajınızı artırın, elde ettiğiniz zaman ve maliyet tasarrufunu inovasyona ayırın. 


Daha hızlı ve verimli süreç yönetimi

Onaylar da dahil olmak üzere tüm iş akışlarının dijital ortama taşınması

Zaman ve maliyet tasarrufu

Zengin modül yelpazesi

Departmanlar arasında daha hızlı iletişim

Tüm süreçlerin tek noktadan, güvenli ve etkili takibi

Ürünleri inceleyin

İş sağlığı ve güvenliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı eLogo İSG ile iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinizi güncel mevzuata uygun şekilde yönetin.


6331 sayılı İş Güvenliği Kanununa uygun

Tüm İSG işlemlerinin dijital ortamda, web tabanlı olarak tek bir platformda yönetimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi zorunlu verilerin iletimi ve 10 yıl boyunca saklanması

Kolay ve hızlı e-Reçete gönderimi

Bulut üzerinde ya da yerleşik kullanım

Ürünleri inceleyin

Sıkça Sorulan Sorular

 • Büyük ölçekli işletme nedir?

  Büyük ölçekli işletme, çoğunlukla anonim şirket olarak örgütlenmiş, personel sayısı 50’den fazla olan işletmelerdir ve KOBİ kapsamının dışındadır. İşletmelerin büyüklüğünde personel sayısı, yıllık satış hasılatı ve yıllık bilanço toplamı kriterleri belirleyicidir. İşletmelerin KOBİ kapsamının dışında kalıp büyük ölçekli işletme sınıfına dahil olabilmesi için 250 ve üstü personeliyle 125.000.000 TL'nin üstü satış hasılatı elde etmesi ve 125.000.000 TL'nin üstü mali bilanço elde etmiş olması gerekmektedir.

 • Büyük işletmelere özel çözümler ne işe yarar?

  Ülke ekonomisinin değer kazanmasında önemli paya sahip olan büyük ölçekli işletmelerin farklı birçok alanda faaliyet göstermesi ihtiyaçlarının da çeşitlilik göstermesine sebebiyet vermektedir. Büyük işletmelere özel çözümler bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlayarak pek çok şirketin tek noktadan yönetilmesine olanak tanımaktadır.

 • Büyük işletmelere özel çözümler neden kullanılmalı?

  Kurumsal kaynak planlama, Bordro ve İK yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, veri analizi, iş akışı yönetimi gibi uygulamalar, süreçlerin hızlanmasını, operasyonların ve geniş insan kaynağının takip edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede zaman kaybı oluşturabilecek durumların önüne geçilmektedir. Yazılım desteği, pratiklik ve verimlilik sağladığı gibi mali olarak da avantaj sağlamaktadır.

 • Büyük işletmeler için sunulan çözümlerde sektör bakımından farklılık var mı?

  Genellikle birden fazla alanda aktif olan büyük ölçekli işletmeler genel olarak ortak çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Sektör farklılıkları bu ihtiyaçların zaman zaman farklılaşmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla sunulan çözümlerde sektör bakımından farklılık olabilmektedir.

 • Büyük işletmeler için sunulan çözümler hangi özelliklere sahip olmalı?

  Çözümlerin, ihtiyaçların ve beklentilerin tamamını karşılayabilmesi kadar zenginleştirilebilir yapıda olması gerekmektedir. Çözümün esnekliğinin yanı sıra kullanıcı dostu arayüze sahip olması, güncel olması, hızlı olması, müşteri desteği verebilmesi ve güvenilir iş ortağı yapısında olması da önem taşımaktadır. Yaygın iş ortaklığı ekosistemi sayesinde değişen ihtiyaçların analiz edilip dijital yapıya taşınması kolaylaşmaktadır.

 • Logo’nun büyük ölçekli işletmeler için sunduğu çözümler hangileri?

  Logo’nun büyük şirketler için verimliliği şirketin tamamına yansıtabilen ve süreçlerin olabilecek en verimli ve pratik şekilde yürütülmesini sağlayan çözümler sunmaktadır. Logo’nun büyük şirketler için sunduğu çözümler; ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), veri analizi ve raporlama, Bordro ve İK yönetimi, CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), depo yönetim çözümleri, bütçe yönetimi, perakende mağazacılık yönetimi, satış sonrası servis yönetimi, perakende satış kanal yönetimi, saha satış yönetimi, iş akış yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ve geniş yelpazedeki e-Çözümler’den oluşmaktadır.

 • Çözümleri nasıl deneyimleyebiliriz?

  Logo’nun büyük ölçekli işletmeler için sunduğu ürünler hakkında bilgi edinmek ve çözümleri deneyimleyebilmek için web sitemizdeki büyük işletmeler sayfasında bulunan iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Sorularınız
ve talepleriniz için

*
Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için

Sorularınız
ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.

veya

Bize yazın size biz ulaşalım

Formu doldurun satış temsilcilerimiz sizi arasın!

Sunucu tarafındaki yoğunluk sebebiyle işlemi gerçekleştiremedik.
Lütfen tekrar deneyin.
*
Teşekkür ederiz

Talebinizi ilgili birimlerimize ilettik. En kısa sürede size dönüş yapacağız.

Kapat