Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Logo, bütün çalışanlarının yetenekli olduğuna inanmaktadır.

İnsan kaynakları süreçleri, çalışanların yetenekli oldukları alanlardaki potansiyellerini ortaya çıkartacak çalışma, proje ve eğitim ortamları yaratarak, her çalışanına özel kariyer ve yetenek gelişim çözümleri sunmak için sürekli geliştirilmektedir.

İnsan kaynakları politikalarının başlıca hedefleri, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, kuruma bağlılıklarını güçlendirilerek verimli işler ortaya çıkmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde gerekli haberleşme kaynaklarını kullanarak her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına ortam hazırlamak, çalışanlarına rahat, güvenli bir iş ortamı sağlamak ve objektif değerlendirmeler yapmaktır.

Logo, insana yatırım yapmayı temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. Logo’nun başarısının arkasında kaliteli ve eğitimli insan gücü yatmaktadır. Şirket, kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu çalışanlar tarafından üretilebileceğine inanır, çalışanlarının gelişimine ve eğitimine önem verir. Başarı, şirket amaçlarına uygun üretimle değerlendirilir. Bu yaklaşım işten ayrılma oranının sektör ortalamalarına göre düşük olmasını, dolayısıyla beyin gücünün temel olduğu yazılım sektöründe uzun vadede Logo'nun rekabet gücünü artırmasını sağlamaktadır.

Portalımıza üye olarak Logo ailesine katılmak için
kariyerim.logo.com.tr

Seçme ve yerleştirme

Seçme ve yerleştirme

İşe alımlarda adayın cinsiyeti, milliyeti, inancı, etnik kökeni, medeni durumu, cinsel yönelimi değil, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek değerlendirmeler bilgi ve deneyime göre yapılmaktadır.

İşe alım sürecinde logo kariyer portalımız, sosyal medya hesaplarımız ve çeşitli kariyer portalları üzerinden gelen başvurular değerlendirilmektedir. Açılan pozisyonlar şirket içinde duyurularak, çalışanlardan aday önerileri alınmaktadır. Logo'da staj yapan öğrenciler de seçme yerleştirme sürecine bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Staj süreci ve sonrası ilgili bölüm yöneticileri tarafından takip edilerek İnsan Kaynakları Departmanı'na raporlanmaktadır. Olumlu görünen stajyerler, gelecekte değerlendirilmek üzere aday havuzuna alınır ve istihdamda öncelikle değerlendirilmektedir.

Tüm kanallardan gelen başvurulardan pozisyon kriterlerine uygun adaylar için yetkinlik bazlı mülakat süreci başlatılır. İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticisinin yürüttüğü mülakat sürecinden sonra, ölçme ve değerlendirme kapsamında ilgili testler uygulanmaktadır.

Mülakat ve test sonuçları değerlendirilirken, kurum kültürüne uygunluk, analitik düşünme, yaratıcılık, konularındaki yetkinlikleri yanında mesleki ve teknik bilgileri de değerlendirilir. Süreci olumlu tamamlayan adaylar ile referans görüşmeleri yapılmakta ve ücret teklifi aşamasına geçilmektedir.

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklanır Tüm adaylar iş başvurusu süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilmektedir.

Logo'da stajyer alımı

Logo’da stajyer alımları yaz döneminde yapılmaktadır. Staj başvuruları ile ilgili bilgi her yıl Nisan ayında sosyal medya hesaplarımızdan, kariyer portallarından, web sitemizden ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden duyurulmaktadır. Staj programımız zorunlu staj koşulu bulunan öğrencileri kapsamaktadır. Yazılım ekibimizde staj yapmak isteyen öğrenciler öncelikle teknik bilgi içeren online sınava alınmaktadır. Ardından sınavda başarı gösteren öğrenciler için mülakata çağrılır. Diğer departmanlarımıza başvuru yapan öğrenciler ise, sadece mülakat sürecine dahil edilir ve tüm süreçleri olumlu sonuçlanan öğrenciler Logo Yazılım bünyesinde staj yapmaya hak kazanır.

Organizasyonel gelişim

Gelişim için profesyonel eğitimler alındığı gibi, farklı projeler ve departmanlarda görev alma gibi yöntemler de uygulanmaktadır.

Yeni teknolojiler izlenmekte, altyapı, çalışanların kaynaklara hızlı ulaşımı, yönetime etkin katılımı ve müşterilerle hızlı iletişim, amaçlarına yönelik olarak sürekli olarak geliştirilmektedir.

Bütün çalışanların hem mesleki, hem de kişisel gelişimleri için eğitimler düzenlenmekte, organizasyonel değişimlere göre gelişen ihtiyaçlar ve teknolojideki gelişmeler eğitim planlarına hemen yansıtılmaktadır. Özellikle teknolojik olarak sürekli gelişen bir sektörde faaliyet göstermemiz nedeniyle teknik eğitimler şirketimiz açısından çok önemlidir. Eğitimlerimiz yetkinlik bazlı tasarlanmakta, sınıf eğitimlerinin yanıda, online kurslar, sertifika programları, kitap, makale, web sunumları önerileri, seminer ve zirve katılımları, gibi çeşitli gelişim araçları ile eğitim süreçleri desteklenmektedir.

Bu aşamada gelişim sürecinin bir parçası olarak 2017 yılında Logolularla buluşan web tabanlı online e-learning platformumuz olan LogoEdu üzerinden de kişisel gelişim, teknik, fonksiyonel ve yönetsel yetkinlikler özelinde çalışanlarımıza eğitim çeşitliliği sunuyoruz. Her çalışanımız kendilerine atanan eğitimleri bilgisayar ya da mobil aplikasyon üzerinden online olarak zaman ve

Performans yönetimi ve ödüllendirme sistemi

Logo Yazılım, çalışan performansının sistemli ve istikrarlı takibinin onların kariyer planlama ve gelişimindeki öneminin farkındadır ve performans sistemi üstün performansı ödüllendirme anlayışı üzerine kuruludur.

Logo Performans Yönetimi Sistemi (Logo Force), gerek kurumun, gerekse bütün çalışanların ilgili döneme ait performansları takip edilir. Sistemde hedef ve yetkinlik değerlendirilmeleri yapılmakta olup, hedef değerlendirmelerinin sonuçları performansa bağlı prim sistemine veri sağlarken, yetkinlik değerlendirmelerinin sonuçları Eğitim ve Kariyer Yönetimi sistemlerini beslemek üzere kullanılmaktadır.

Performans uygulaması gelişme, iyileşme ve geri bildirim ekseninde işlemektedir. Amacımız; bütün çalışanlarımızın kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu farkındalığı performansa dönüştürerek kurum içerisinde üstün performansı hedefleyen ilişkiler kurmaktır.

Kariyer ve yetenek yönetimi

Sektör, öğrenme ve değişime adaptasyon konularında çevik olmayı gerektirmektedir. Kariyer ve Yetenek Yönetimi Sistemi, öncelikli olarak bütün çalışanların iş bilgisi yetkinliklerini yakından takip etmek ve geliştirmek disiplini üzerine kuruludur.

Çalışanların kariyer planlaması ve gelişimi sürecinde ana prensipler;

 • Çalışanların kişisel farkındalıkları arttırmak ve süreci sahiplenmelerini sağlamak.
 • Kariyer yolları farkındalığını arttırmak.
 • Geri bildirim ve işbirliği disiplinlerinin etkili işlemesini sağlamaktır.

İç iletişim

Şirketimizde işveren markası ve iç iletişim süreci kapsamında tüm yıl boyunca düzenlediğimiz çeşitli aktivitelerimiz ile çalışanlarımızın beraber olmaktan keyif aldığı ortamlar yaratıyoruz. Periyodik olarak bir iç iletişim bülteni yayınlıyor, CEO'muz tarafından yapılan bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her ay ofislerimize konuşmacılar davet ederek bilgi paylaşımlarını artıracak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Çalışanlarımızdan gelecek fikirlere önem veriyor, çalışanlarımızın önerilerini doğrudan İnsan Kaynaklarına iletebildiği bir “Geri Bildirim” sistemi üzerinden alarak, sisteme gelen geri bildirimleri de inceliyor, etkinlik ve aksiyonlarımızı planlıyoruz. Doğum günleri, özel günler ve bayramlarda çalışanlarımızla beraber kutlamalar ve tüm lokasyonlarımızdaki çalışanlarımızın bir araya geldiği yıllık vizyon toplantısı yapıyoruz.

Ücretlendirme ve yan haklar

Logo'da çalışanların tamamını kapsayan bir derece, pozisyon ve ücretlendirme sistemi mevcuttur. Ücretlendirme ve yan haklar politikası çalışanların yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alır. Çalışanların ücretlerini; piyasada hedeflenen konumlanma ve ücret araştırmaları doğrultusunda, uluslararası alanda kabul görmüş ''Hay'' sistemini kullanarak ve şirket içi dengeleri de dikkate alarak her yıl başı güncellenmektedir. Logo'nun çalışanlarına sunduğu yan haklar şunlardır:

 • Servis

  Servis

  Servis ağıyla çalışanların ulaşım sürecini güvenli ve kolay şekilde gerçekleştirmektedir.
 • Özel sağlık sigortası

  Özel sağlık sigortası

  Logo çalışanı olan herkes tamamı şirket tarafından karşılanan özel sağlık sigortasından yararlanırlar. Çalışanların eş ve çocukları da grup kapsamında değerlendirilirler.
 • Bireysel emeklilik sistemi

  Bireysel emeklilik sistemi

  Çalışanlar için kurum katkılı bireysel emeklilik bulunmaktadır
 • GSM hat ve telefon

  GSM hat ve telefon

  Pozisyona bağlı olarak çalışanlarımıza GSM hat, telefon ve taşınabilir bilgisayar tahsis edilir.
 • Şirket aracı

  Şirket aracı

  Pozisyona bağlı olarak çalışanlara şirket aracı verilir.
 • Yemek kartı

  Yemek kartı

  Bölge satış ofislerinde çalışan personellere yemek kartı verilir.
 • Çalışan destek programı

  Çalışan destek programı

  Çalışanlar ve ailelerinin iş ve özel yaşamlarında karşılarına çıkan ve baş etmekte zorlandıkları, yaşam kalitesinde ve iş hayatında verimlilik veya zaman kaybına neden olan durumlarda, 7/24 telefonla ve yılda 6 defa yüz yüze, konunun uzmanlarından güvenilir destek aldıkları Çalışan Destek Programı bulunmaktadır.

Logolu olmak

Logo ailesinin bir üyesi olmanın çalışanlara sağladığı birtakım avantajları vardır.

 • Log'extra indirim paketi, çeşitli firmalarla yapılan işbirlikler sonucu Logolulara anlaşmalı mağaza alışverişlerinde indirim olanağı sağlamaktadır.
 • Logo +1, bu uygulama çalışan referansı ile işe alınvan her bir aday için çalışan para ödülü ile ödüllendirilmektedir.
 • Evlenen ve çocuk sahibi olan çalışanlara şirket adına hediye verilmektedir.
 • Doğum günlerinde tüm çalışanlarımızın 1 gün izin hakkı bulunmaktadır.

Logo'da kariyer

Portalımıza üye olarak Logo ailesinin bir parçası olun.

kariyerim.logo.com.tr
Logo'da kariyer