Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Sıkça sorulan sorular

 • Logo Yazılım A.Ş. ne zaman kuruldu?

  Logo Yazılım 1984’de kurulmuştur.

 • Logo Yazılım A.Ş. ne zaman halka açıldı?

  Logo Yazılım 01.05.2000 tarihinde halka açılmıştır.

 • Logo Yazılım A.Ş. hangi sektörde faaliyet göstermektedir?

  Logo Yazılım ve bağlı ortaklıkları bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyet amacı ve işletme konuları şirket ana sözleşmesinde görülebilir.

 • Logo Yazılım A.Ş.’nin BIST’deki hisse kodu nedir?

  Logo Yazılım Hisseleri BIST’te LOGO kodu ile işlem görmektedir.

 • Logo Yazılım A.Ş. BIST´te hangi pazarda işlem görmektedir?

  Logo Yazılım hisseleri BIST Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

 • Logo Yazılım A.Ş. BIST´te hangi endekslere dahildir?

  Logo Yazılım hisseleri XYLDZ (yıldız), XUTEK (teknoloji), XBLSM (bilişim), XKURY (kurumsal yönetim) ve XUSRD (sürdürülebilirlik) endekslerine dahildir.

 • Logo Yazılım A.Ş. halka açıklık oranı nedir?

  Logo Yazılım’ın halka açıklık oranı %66’dır.

 • Logo Yazılım A.Ş. kar dağıtım politikası nasıldır?

  Şirketimizin ana sözleşmesinde şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtım politikası yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.Kar dağıtım politikası şirketimiz yön. kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak, TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmelerimize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının %55’ine kadar şirket ortaklarına kar payı olarak dağıtılması;kar payı dağıtımının nakit veya bedelsiz sermaye artırımı yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5’inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde belirlenmiştir.

 • Logo Yazılım A.Ş.’nin genel kurul tarihini nasıl öğrenebilirim?

  Genel kurul yılın ilk üç ayı içerisinde yapılacak olup, kesin tarih internet sitemiz ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmaktadır.

 • Logo Yazılım A.Ş.’nin mali tablolarını hangi dönemlerde açıklamaktadır?

  Logo 3, 6, 9 ve 12 aylık olmak üzere yılda 4 kez mali tablolarını açıklamaktadır. Mali Sonuçları içeren Periyodik mali tablolara ilişkin detaylı bilgiye www.logo.com.tr internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" linki altında bulunan Mali Tablolar sayfasından ulaşılabilir.

 • Hissedarlar soruları için kimi arayabilir?

  L- Şirketimizin +90 262 679 80 00 nolu telefonundan Yatırımcı ilişkileri bölümü ile temasa geçilebilir ve/veya yatirimci@logo.com.tr adresine e-mail ile sorularınızı iletebilirsiniz.