Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Logo'ya Sorun

Teknolojide ve Ar-Ge’de Lider

Ar-Ge’yi sadece bir departman değil, bir şirket kültürü olarak gören Logo, Ar-Ge yatırımlarında sektör lideri konumunda bulunuyor. İstikrarlı büyümesini, başarısını, günün ve sektörün eğilimlerine hızla uyum sağlayan dinamik yapısına borçlu olan Logo Yazılım, teknoloji ve yazılım alanında ürettiği çözüm, hizmet ve inovasyonlarla, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinden biri.

Logo Yazılım, her türlü, teknoloji, ürün geliştirme, kalite, analiz, tasarım süreçleri ve bu süreçlerle bağlantılı olan diğer süreçlerin tamamını Ar-Ge olarak tanımlıyor. Ekibinin yaklaşık %70’i Ar-Ge alanında çalışıyor. 2011 yılından bu yana Logo’nun Ar-Ge’ye ayırdığı pay sürekli artış gösterdi. Logo 2016 yılında toplam gelirlerinin TotalSoft dahil %35’ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırdı; bu oran global pazarda rekabet ettiği yazılım firmalarıyla kıyaslandığında bile oldukça yüksek bir oran. Bu da Logo Yazılım’ın geleceğe yaptığı yatırımın önemli bir göstergesi.

Ayrıca satın alma ve birleşme yöntemleriyle de Logo ailesine katılan şirketlerin bütün bilgi birikimi, teknolojisi ve ürünleri de Logo’ya transfer ediliyor. Bu firmaların ürünlerini kendi platformlarına taşıyan Logo, bu ürünleri daha verimli, arayüz açısından Logo standartlarına daha uygun, daha kaliteli bir üretim hattına dahil ediyor. Bunlar da Logo’nun araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde önemli bir yer tutuyor. Tüm bu yatırımlar, Logo’nun istikrarlı büyümesinin de sebebi. 2011-2016 arasında, satış gelirleri açısından yıllık büyüme ortalaması %45. Örneğine ender rastlanacak bu başarı ve bu büyüme içinde yaratılan tüm kaynaklar da Logo Yazılım bünyesinde ya Ar-Ge faaliyetlerine ya işi büyütmeye ya da şirket satın almaları gibi faaliyetlere ayırılıyor.

TurkishTime’ın Ar-Ge araştırmasına göre Logo:

  • 2016 yılında Türkiye 17’incisi
  • 2014 ve 2015 yılında Türkiye 20’incisi, sektör 1’incisi
  • 2013 ve 2012 yılı Türkiye 24'üncüsü, sektör 1'incisi
  • 2011 yılı Türkiye 15'incisi, sektör 1'incisi
  • 2010 yılı Türkiye 12’ncisi, sektör 1’incisi

30 yılı aşan yazılım sektörü deneyimi boyunca yeni iş modellerine ve teknolojilere yatırım yapan Logo, 2011 yılında yazılım ürünlerini internet ortamından hizmet olarak sağlayan (SaaS) uygulamalarıyla sektörün önde gelen teknoloji şirketlerinden Coretech’in tamamını satın aldı. Aynı yıl, iş zekası (Business Intelligence) yazılımları geliştiren WorldBI’ın çoğunluk hisselerini ve 2013 yılı sonunda da tamamını satın alarak, internet ve mobil merkezli teknolojilerin yanı sıra iş zekası ürünleri pazarında önemli bir paya sahip oldu. Eylül 2013’te yerel yazılım sektörünün önemli oyuncularından Netsis’in katılımı, Logo’nun Türkiye pazarındaki rekabetçi konumunu pekiştirdi. 2014 yılında Logo Elektronik (eLogo) satın alındı. Şirketlerin e-Devlet uygulamalarına hızlı ve kolay şekilde adapte olmalarını sağlayacak ürün ve hizmet portföyüne sahip eLogo; B2B ve B2C faturalama hizmeti olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Mutabakat, e-İrsaliye ürünlerini sunuyor. e-Fatura Özel Entegratörlük hizmetlerinde yaklaşık %25 pazar payı ile lider konumda bulunuyor.

Logo’ya stratejik katkı sağlayacak satın alma faaliyetleri 2015 yılında da devam etti. Başta CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) çözümleri olmak üzere yazılım ürünleri üreten İntermat’ın çoğunluk hisseleri Ocak ayında, tamamı ise Temmuz ayında Logo bünyesine katıldı. Yine 2015 yılının Haziran ayında tedarik zinciri çözümleri sunan Sempa, Eylül ayında iş süreçleri yönetimi yazılımları üreten Vardar Yazılım olmak üzere iki yeni şirketin satın alımı gerçekleştirildi. 2016 yılı ise güçlü organik büyümenin yanında Logo’nun yurt dışındaki ilk yatırımını gerçekleştirdiği önemli bir dönüm noktası oldu. Eylül ayında %100 hissesi 30,3 milyon Euro karşılığında satın alınan Romanya’nın lider kurumsal uygulama yazılımı firması TotalSoft, sadece yüksek büyüme potansiyeline sahip Romanya’daki fırsatlar açısından önemli olmakla kalmayıp şirketin satışlarının %30’undan fazlasını Avrupa ülkelerine ihraç ettiği düşünüldüğünde, Logo için Avrupa’ya açılan bir kapı niteliği taşıyor.

2016 yılındaki bir diğer önemli yurt dışı hamlesi, Hindistan’da GSF ortaklığı ile kurulan Logo Infosoft oldu. Aralık ayında kurulan şirket, SaaS modeliyle, Hindistan’daki KOBİ’leri hedefliyor. 2016 yılında Türkiye’de yeni bir ortaklığa imza atılarak eLogo ve FIT Solutions’ın %50 - %50 ortaklığıyla bir ticari bilgi platformu olan FİGO kuruldu. FİGO, Türkiye’deki şirketlere; ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere risk değerlendirmesi, sigorta, finansman ve tahsilat gibi katma değerli hizmetlere erişim imkanı sağlamayı amaçlamaktadır.