Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Büyük Veri kullanılarak kârlılık nasıl artırılır?

İşletmecilik literatürüne göre kârlılık, sektörü veya büyüklüğü fark etmeksizin işletmelerin öncelikli amacı sayılıyor. Diğer amaçlar ikincil amaç niteliği taşıyor. Dolayısıyla işletmelerde uygulanan tüm stratejilerde kârlılık esas alınıyor. “Yeni bir devrin başlangıcı” olarak ifade edilen Büyük Veri (Big Data), kârlılığı artırmanın yolları arasında önemli bir yer tutuyor. Peki, Büyük Veri kullanarak kârlılık nasıl artırılır?

İnternet teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte sosyal medya hayatımızın her evresinde yer alıyor. Cep telefonları, “akıllı” işlevlerle iletişim aracı olmanın ötesine taşınıyor ve hayatın vazgeçilmezi haline geliyor. Tüm bu baş döndürücü hızla gerçekleşen gelişmeler veri hacminin ve çeşitliliğinin artmasına sebebiyet veriyor. İşte bu noktada iş hayatını şekillendiren Büyük Veri kavramı ortaya çıkıyor. 

Büyük Veri nedir?

Büyük Veri, adından anlaşılacağı üzere verilerin bütününü ifade ediyor. Spesifik bir ifadeyle Büyük Veriyi, verinin büyüklük olarak terabit veya petabit’in yüzlerce katı olarak tanımlayabiliriz. Verinin geleneksel veri tabanı sistemlerinin kapasitesini aşacak denli büyük olması, veriyi işleyerek anlamlı bilgiye dönüştürmeyi zorlaştırıyor. Dolayısıyla Big Data, yani Büyük Veri, bir varlık olmanın ötesinde bir süreç anlamına da geliyor.

Büyük Veri özellikleri 5V şeklinde ifade ediliyor. Bu özellikler şunlar:

  • Çeşitlilik (Variety): Verilerin farklı ortamlardan gelmesi
  • Hacim (Volume): Veri akışının sürekliliği ve veri hacminin büyüklüğü
  • Hız (Velocity): Büyük Veri’nin üretiminin hızı
  • Doğruluk (Veracity): Veri’nin güvenilirliği ve doğruluğu
  • Değer (Value): Verilerin işlendikten sonra anlamlı değerli bilgilere dönüşmesi

Büyük Veri, tüketici tatminini artırmak için fırsat sunuyor. Bu nedenle bankacılıktan medya sektörüne, sağlıktan üretime, perakendecilikten ulaşıma birçok alanda Büyük Veriden yararlanılıyor. Büyük Veri tüketicilerin kişiselleştirilmiş mal ve hizmete hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlarken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabetçi ortamda avantaj elde edebilmesini sağlıyor. Büyük Veri ile geliştirilen iş analitiği odaklı karar destek yazılımları iş dünyasında önemli avantajlar sağlıyor. 

“Öngörü analizi” olarak da adlandırılan Büyük Verinin faydaları, hayal gücüyle sınırlı olmakla birlikte genel olarak şöyle sıralanıyor:

  • Verileri müşterinin istek ve talebine göre yorumlayıp daha verimli ürün veya hizmet sunmak
  • Üretim hataları veya hizmetteki kusurları gerçek zamanlı olarak belirleyebilmek
  • Satın alma alışkanlıklarına göre hedefler belirleyerek farklı satış teknikleri uygulamak
  • Maliyet ve risk analizi yaparak yatırım getirilerini tahmin etmek ve büyüme veya küçülme gibi süreçler için karar almak
  • Büyük Veri analizi ile daha verimli bir iş akışına sahip olmak

Veri analizi nasıl yapılır?

Büyük Veri,  karmaşık veri kümelerini işlemek için geliştirilmiş yazılımlar kullanılarak analiz ediliyor. Başarılı bir veri analizi için soruları tanımlama, ölçüm önceliklerini netleştirme, veri toplama, analiz etme yorumlama adımlarını izlemek gerekiyor. Trendleri, korelasyonları, varyasyonları analiz etmek verimli sonuca ulaşmayı sağlıyor.

İnceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme aşamalarından oluşan veri analizi sürecinde veri toplama ve analizinizi otomatikleştiren yazılımlar kullanılıyor. İş analitiği ve veri analizi ve raporlama çözümleri sayesinde işletmeler, müşterilerinin verilerini analiz ederek pazarlama stratejisi geliştirebiliyor. Böylece müşteri bağlılığı oluşturmaları, potansiyel müşteriye ulaşmaları, satış ve kârlılıklarını artırmaları kolaylaşıyor.

İş hacmini büyütmeyi ve kârlılığı artırmayı planlayan, üretim yapan işletmelerin kullandığı veri analizi yazılımları, verilerin anlamlı bilgiye dönüşmesini sağlayarak karar alma mekanizmasını iyileştiriyor. Raporlar sayesinde iletişim sağlıklı bir temele oturtuluyor.

Logo, veri keşfini yeni bir boyuta taşıyor

Logo, sunduğu veri analizi ve raporlama portföyü ile işletmelerin kârlılığını artırmasını kolaylaştırıyor. Veri analizi ve raporlama çözümlerinde farklı rapor formatları bulunuyor. Web ya da mobil uygulama üzerinden kullanılan çözümler, verileri derinlemesine analiz etmeyi sağlıyor. Bunun yanı sıra yerleşik ve mobil ortamlardan veri paylaşımı yapmaya, doğru ve güvenilir kurumsal bilgi yönetimi hizmeti sunmaya yardımcı oluyor. Diğer tüm Logo çözümleriyle entegre çalışan veri analitiği çözümleri, sef-servis veri keşfini yeni bir boyuta taşıyor. Bu çözümler sayesinde işletmeler hızlı etki-tepki yeteneği geliştirebiliyor.