facebook

Detaylı bilgi için

sizi arayalım

Cari Hesap Programı

İşletmelerin nihai hedefi kâr etmektir. Bunun için de alacak-borç dengesini yakından takip etmek, dolayısıyla cari hesap programlarından yararlanmak gerekir. Logo Yazılım’ın ön muhasebe, muhasebe ve ERP çözümleri kapsamında sunulan cari hesap programı, alacak ve borç yönetimini elektronik ortama taşıyıp kolaylaştırarak kârlılığı destekler.

Cari Hesap Programı ile ilgili detaylı bilgi için sizi arayalım.

Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Logo'da cari hesap programını keşfedin!

Her an, her yerde ve herhangi bir cihazdan müşterilerinizin güncel bakiyelerini takip edin. Şirket dışında da cari hesaplarınızı etkin bir şekilde yönetme imkanına sahip olun!

01

Cari hesap nedir?

Cari kelimesi basit anlamıyla “geçerli, yürürlükte olan” şeklinde tanımlanabilir. “Cari hesap” terimi de bir işletmenin güncel alacak ve borç ilişkisi içinde olduğu her bir firmayla tutulan hesap anlamına gelir.

Ticaretin doğası gereği, işletmeler veya işletmeler ile şahıslar arasındaki borç-alacak ilişkisi sık sık değişir. Örneğin, bir tedarikçiden alınan ham maddeler karşılığında oluşan borcun veya müşteri teslimatlarıyla birlikte oluşan alacakların düzenli olarak takip ve kaydedilmesi, sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturmak açısından çok önemlidir. Bu nedenle her işletmede tedarikçi, müşteri, bayi gibi alacak-borç ilişkisi kurulan tüm paydaşlar için birer cari hesap açılır ve işlemler bu hesaplar üzerinden takip edilir.

02

Cari hesap defteri nasıl tutulur?

Muhasebe birimleri tarafından elle tutulan cari hesap defterlerinde 3 bölüm yer alır: Alacaklar, işletmelere olan borçlar ve vergi vb. borçlar. Tek tek bütün kalemlerin girilmesini ve kontrolünü gerektiren bu yöntem hem iş yükü hem hata olasılığı hem de raporlama yapılamaması nedeniyle verimli değildir.

Bu fiziksel defterler zaman içinde Excel üzerinde oluşturulmaya başlayarak elektronik ortama taşınmıştır. Ne var ki bu uygulamada da büyük ölçüde elle giriş gerekir, dolayısıyla hata ihtimali ve iş yükü artar.

En son teknolojili cari hesap programları ise tüm faturalaşmaları ERP, muhasebe ve ön muhasebe sistemlerinden otomatik olarak alır ve böylece hatasız, güncel, sağlıklı veri girişi, takip ve raporlama imkânı verir.

Logo Yazılım, her ölçekten işletmenin hizmetine sunduğu ERP, muhasebe ve ön muhasebe çözümlerindeki entegre cari hesap takibi programıyla işletmenizin borç-alacak dengesini yakından izlemenizi sağlıyor.

Web üzerinden kullanım seçeneğiyle her an ve her yerden erişim imkânı sunulurken, aynı anda birden fazla kişinin programa giriş yapabilmesi sayesinde de işlem hacmi artıyor. Zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayan Logo Yazılım cari hesap takibi programı aynı zamanda ödeme ve tahsilat hatırlatmaları, otomatik güncelleme ve raporlama gibi avantajlar da sunuyor.

Cari hesap sözleşmesiyle tahsilatlar ve mahsuplaşma kolaylaşıyor.

Yasal zorunluluk olan cari hesap sözleşmesini imzalayarak dönemsel ve toplu bir borç-alacak takası yapın. Böylece hem hesap hareketlerinizi kolaylıkla takip edin hem de her işlem için ayrı masraf etmeyin.

Cari hesap programları kârlılığa etki ediyor.

Alacak-borç dengesini cari hesap programlarıyla takip ederek doğru mali tablolara ulaşın. Böylece bilançolarınızı daha sağlıklı, firmanızı daha kârlı hâle getirin.

Muhasebenin iş yükü azalıyor.

Firmanızın muhasebe ekibini, her bir cari hesap defterindeki kalemleri elle girme yükünden kurtarın. Hem iş yükünü hem de insan kaynaklı hataları azaltın.

Borç-alacak dengesi her an her yerden takip edilebiliyor.

Logo Yazılım’ın her ölçekten firmaya uygun ERP, muhasebe ve ön muhasebe çözümlerindeki entegre cari hesap takibi sayesinde borç-alacak dengenizi ister program üzerinden ister webden kolayca takip edin.

03

Cari hesap sözleşmesi neden gereklidir?

Cari hesap ekstresinin hukuki bir nitelik kazanması için öncelikle taraflar arasında cari hesap sözleşmesinin imzalanması gerekir. Bu sözleşme sayesinde taraflar her bir borç veya alacak için tek tek ödeme yapmak yerine, belirlenen periyottaki bütün hareketlerin sonucunda ortaya çıkan borç veya alacakları takas edebilirler. Takas sonrasında ortaya çıkan borç ya da alacak, sözleşmede belirtilen sürenin sonunda ödenir veya tahsil edilir. Bu sayede iki işletme veya bir işletme ile bir şahıs arasındaki hesap hareketleri kolaylıkla takip edilir; her bir işlem için ödeme yapmak gibi büyük bir iş yüküne ve maliyete ihtiyaç kalmaz.

04

Cari hesap ekstresi nedir?

Cari hesap programlarının kilit taşı olarak tanımlayabileceğimiz cari hesap ekstresi, ilgili taraflar arasındaki tüm borç ve alacak hareketlerini tek bir tablo üzerinde gösterir. Hesapla ilişkili tüm evraklar tarih, fiş numarası, tür, borç, alacak ve bakiye şeklinde cari hesap ekstresinde yer alır. Bir işletmenin borç ve alacaklarını kolayca görmesini sağlayan cari hesap ekstresi, ilgili kişilere e-posta olarak da gönderilebilir.

Logo Yazılım Çözümleri

Logo'da cari hesap programı ürünleri nelerdir?

Logo İşbaşı, Logo Start 3, Logo GO 3, Logo GO Wings, Logo Netsis Wings Entegre ve Logo Netsis 3 Entegre çözümlerinde cari hesap takibi programı web üzerinden veya yerleşik olarak yapılabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

01

Cari hesap alacak bakiyesi ne demek?

Cari hesap alacak bakiyesi, bir işletmenin diğer bir işletmeden veya kişiden alacaklı olduğu miktarı ifade eder.

02

Cari hesap sözleşmesinin sonunda hesabın tasfiye edilmesine ne denir?

Cari hesap sözleşmesinin sonunda hesabın tasfiye edilmesine "kapanış" denir.

03

Cari hesap ekstresi nasıl istenir?

Cari hesap ekstresi talebinizi, ilgili banka veya finansal kuruluşun müşteri hizmetleri kanalları aracılığıyla yazılı veya dijital olarak iletebilirsiniz.