facebook
Logo Netsis 3 Standard

Detaylı bilgi için

sizi arayalım

Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

ERP Programı

Logo Netsis 3 Standard

Orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanan Logo Netsis 3 Standard ile üretim ve tedarikçi yönetimi de dâhil pek çok iş sürecinizi verimli ve etkili bir şekilde yönetin.
ON-PREMISE

Verimli üretim ve planlama süreçleri

İhtiyaca göre özelleştirmeler ve entegrasyonlar

Güçlü finansal veriler

Kullanıcı odaklı tasarım

Daha kontrollü ticari faaliyetler

Maliyet Muhasebesi modülüyle etkin kontrol

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

İş süreçlerinde standardizasyon 

Orta ölçekli işletmelerin süreçlerini çok daha düşük maliyetlerle, pratik ve etkin bir şekilde yönetmesini sağlayan Logo Netsis 3 Standard, işletme genelinde süreç standardizasyonu sağlıyor. Birimler arası bilgi akışının güncel ve verimli şekilde yürütülmesi, karmaşık iş süreçlerinin düzenlenmesi ve müşteri ilişkilerinin etkin yönetimi de Logo Netsis 3 Standard'ın sunduğu avantajlar arasında yer alıyor.

Güncel bilgi, etkili iletişim 

Logo Netsis 3 Standard'a bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanıyor, böylece zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

Geliştirilebilir yapı 

Tüm ihtiyaçlar düşünülerek hazırlanmış standart modüllerin yanı sıra, işletmelere özel çözümler de Logo Netsis 3 Standard'a opsiyonel olarak eklenebiliyor. Böylece her işletme için kişiselleştirilmiş bir ERP paketi kullanıma hazır hale geliyor.

Uyumlu Olduğu Cihazlar

Bilgisayar

Uygulama Alanları

Yiyecek - içecek hizmetleri
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
İnşaat
Dağıtım ve toptan ticaret
Tarım ürünleri - hayvancılık
Telekomünikasyon
Finans - sigorta
Elektrik ve elektronik
Makina ve parça imalatı
Eğitim
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Kimya
Gıda
Turizm
e-Ticaret
Cam - çimento ve toprak ürünler
Havacılık
Perakende ticaret
Medya - iletişim ve yayıncılık
Metal ürünleri
Sağlık - spor
Yiyecek - içecek hizmetleri
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
İnşaat
Dağıtım ve toptan ticaret
Tarım ürünleri - hayvancılık
Telekomünikasyon
Finans - sigorta
Elektrik ve elektronik
Makina ve parça imalatı
Eğitim
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Kimya
Gıda
Turizm
e-Ticaret
Cam - çimento ve toprak ürünler
Havacılık
Perakende ticaret
Medya - iletişim ve yayıncılık
Metal ürünleri
Sağlık - spor
Yiyecek - içecek hizmetleri
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
İnşaat
Dağıtım ve toptan ticaret
Tarım ürünleri - hayvancılık
Telekomünikasyon
Finans - sigorta
Elektrik ve elektronik
Makina ve parça imalatı
Eğitim
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Kimya
Gıda
Turizm
e-Ticaret
Cam - çimento ve toprak ürünler
Havacılık
Perakende ticaret
Medya - iletişim ve yayıncılık
Metal ürünleri
Sağlık - spor
0/14

Kullanıcı odaklı tasarım

Logo Netsis 3 Standard, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda hazırlanan tasarımıyla kullanım kolaylığını maksimum seviyeye çıkarıyor. Arka plan özelleştirmeleri, tüm fonksiyonları tek noktadan görüntüleme, işlevsel arama butonu, sürükle-bırak yöntemiyle masaüstü düzenleme gibi özellikler sayesindekullanıcılar masaüstlerini istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor. Farklı uygulama ve programların bağlantılarının masaüstüne kolayca eklenebilmesi de Logo Netsis 3 Standard kullanıcılarının iş süreçlerini kolaylaştırıyor.

Özelleştirme için app ve widget’lar

Logo Netsis 3 Standard, Logo ve Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen app ve widget'larla daha da zenginleştirilebiliyor. Bu widget ve app’ler masaüstüne kolayca eklenebiliyor ve tek tuşla ulaşılabilir durumda oluyor. Böylece her işletmenin ihtiyacına göre şekillendirilebilen bir fonksiyon kümesi oluşturulabiliyor.

Şirket gruplarına uyumlu yapı

Logo Netsis 3 Standard ile birden fazla firmayı içeren gruplarda işletme ve şube yapılarının her biriminde ortak kodlama kullanılabileceği gibi, her şubeye ya da işletmenin kendisine özel kodlama sistemi de uygulanabiliyor. Siparişler ve masraflar gibi birçok operasyon, merkez veya holding olarak şubeler adına yapılabiliyor, grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor, envanter bir bütün olarak görülebiliyor, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor. Ayrıca gruptaki her işletmenin aktif, borç, öz kaynak, gelir ve giderleri bir araya getirilerek finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine, yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi verilebiliyor.

Güçlü finansal veriler

Kritik finansal fonksiyonlarla doğru bilgiye anında ulaşmayı sağlayan Logo Netsis 3 Standard, işletmelerin stratejik kararları için güvenilir bir altyapı oluşturuyor ve böylece finansal performansın artırılmasına katkıda bulunuyor. Çözüm, esnek döviz sistemi ve raporlama yapısıyla uluslararası faaliyetleri takip etme, güncel kârlılık analizlerine ulaşma imkanı da sağlıyor.

Daha kontrollü ticari faaliyetler

Hesap planını işletmeye ve çalışma şekline göre seviyelendirip raporlama imkanı sunan Logo Netsis 3 Standard, böylece ticari faaliyetlerin tamamen denetim altına alınmasını sağlıyor. Kayıtlarda şube, referans kodu, proje kodu boyutlarının kullanılmasıyla, hesap planları sadeleştiriliyor; finans yönetiminin entegre yapısıyla muhasebe fiş girişi operasyonuna gerek kalmıyor. Diğer süreçlerdeki muhasebe kayıtları otomatik oluştuğu için bunları sadece denetlemek yeterli oluyor. Parametrik altyapı sayesinde evraklar direkt muhasebeye aktarılabiliyor ya da entegrasyon havuzunda kontrol edildikten sonra muhasebeleştirilebiliyor.

Maliyet Muhasebesi modülüyle etkin kontrol

Logo Netsis 3 Standard Maliyet Muhasebesi modülü; rekabet ortamında strateji belirlemek, yeni stratejilerle lider olmak ve kârlılığı artırmak için gerekli tüm verileri sunuyor. Üretilecek mamulün tek bir birimi için gerekli işçilik, malzeme, enerji, amortisman, yarı mamul gibi maliyetlerin etkisi sistem içinde rahatça bulunup satılan ürünün maliyeti hızlıca görülebiliyor. Bu da üretim verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Sistemin verileri değerlendirebilmesi için üretim süreçleri en ince detayına kadar tanımlanıyor. Üretim safhaları ve bu safhaların her birinde hangi masraf merkezlerinin işlem gördüğü; hammadde, işçilik, amortisman maliyet kalemlerinin hangi dağıtım anahtarlarıyla değerlendirileceği; safhaların sırası; mamuller veya mamul grupları ve bu grupların mamul, yarı mamul, sarf ve yansıtma hesap kodları ilgili bölümlere giriliyor.

Daha etkin sabit kıymet takip süreçleri

Logo Netsis 3 Standard Duran Varlık Yönetimi fonksiyonu, sabit kıymet satın alma, personele zimmetleme ve elden çıkarma gibi süreçlerin rahatça ve etkin bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. Amortisman tabloları sayesinde, Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabildiği gibi, farklı amortisman hesapları daayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

Dış ticarete uyumluluk

Logo Netsis 3 Standard Dış Ticaret modülü, ithalat ve ihracat işlemlerini daha etkin, daha verimli ve yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. Tüm yükümlülükler muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak takip edilebiliyor.

Verimli üretim, düşük maliyetler

Karmaşık üretim süreçlerini kontrol altına almak, değişken müşteri siparişlerinin terminlerine uyum, tedarikin eksiksiz yapılması, ihtiyaçlara göre stokların yönetilmesi gibi işlemler ve süreçlerde optimizasyon sağlayan Logo Netsis 3 Standard, böylece üretim maliyetlerini düşürüyor. Tahminleme, ana üretim planlama, kapasite planlama, malzeme gereksinim planlama, üretim akış kontrol, ileri üretim planlama (çizelgeleme), kalite kontrol ve makine bakım onarım gibi fonksiyonlarla kaynaklar etkin şekilde yönetiliyor.

Hatasız satın alma süreçleri

Logo Netsis 3 Standard ile talepten alış faturasına kadar tüm tedarikçi işlemleri birbiriyle ilişkili olarak takip ediliyor. Bu sayede tüm süreç denetim altında tutulurken, planlamalar da kolaylaşıyor. Tedarikçilerden teklif toplayarak en uygun teklifi belirlemenin yanı sıra, düzenli satın alım yapılan tedarikçilerle olan anlaşmalardaki iskonto, vadeli fiyat gibi detaylar tarih bazında sisteme tanımlanabiliyor ve satın alma kaydı oluşturulabiliyor. Tedarik süresi ve benzer tanımlamalarla da planlamalar kolaylaştırılıyor.

Daha kaliteli stok operasyonları

Logo Netsis 3 Standard ile stokhedef ve stratejileri sistem üzerinde oluşturulup takip edilebiliyor, anlık stok değer ve seviyeleri izlenebiliyor, envanter maliyetleri kontrol edilebiliyor. Farklı ürün yelpazeleri ile çalışanlar için tasarlanmış malzeme sınıflandırması ve seviyelendirilmiş hiyerarşi sayesinde ürünler kolayca takip edilebiliyor. Esnek yapılandırma (varyant) ile aynı türdeki malzemeler farklı özelliklerle izlenebiliyor, binlerce malzemeyi ilgilendiren bir değişiklik sadece tek bir tanımı değiştirerek güncellenebiliyor. Farklı birimlerle izleme özelliği sayesinde malzemeler sınırsız sayıda birimle takip edilirken, çevrim katsayıları özelliğiyle de tek bir birim üzerinden raporlama yapılabiliyor.

Dinamik Depo ile daha yüksek verimlilik

Logo Netsis 3 Standard Dinamik Depo modülü, tanımlı parametrelerin yardımıyla malların depolarakolayca yerleştirilmesini ve çıkış işlemi sırasında kolayca toplanmasını sağlıyor. Ham madde ve mamullerin depo içindeki tüm hareketlerini takip etmek kolaylaştığı için satın alma, yerleştirme, toplama ve gönderme işlemleri sorunsuz bir şekilde yönetilebiliyor. Parametreler yardımıyla depo içindeki kuralları istediğiniz gibi şekillendirmenin yanı sıra malları hacimlerine göre raflarla eşleştirmek, Seri/Lot Takibi uygulaması ile stok giriş/çıkışlarını ve üretim hareketlerini seri numaralarıyla birlikte takip etmek de mümkün oluyor.

Teslimatlarda optimizasyon

Sipariş ve teslimat için gerekentüm evrakların oluşturulmasından zamanında teslimat yapılmasına kadar geçen sürecin tamamı Logo Netsis 3 Standard ile entegre bir şekilde yönetilebiliyor. Stok, talep, teklif, sipariş, irsaliye, fatura ve müşteri borç bilgileri sistem üzerinden rahatça takip edilirken, yurt dışı işlemlerde dövizli fatura kesimi ve ödemelerin dövizli takibi de süreçleri kolaylaştırıyor. Etkin bir satış ve dağıtım süreci ile operasyonlar doğru şekilde ve zamanında yönetilebildiği için müşterilere sunulan hizmet kalitesi artıyor; müşteri memnuniyetindeki artış işletmenize rekabet avantajı olarak yansıyor.

İhtiyaca göre özelleştirmeler ve entegrasyonlar

Dinamik Kodlama desteğiyle belge girişi sırasında tanımlanan kurallara göre yeni bir form açılabiliyor, pop-up uyarı mesajı gönderilebiliyor ve işleme engel konabiliyor. Kendi uygulamalarını geliştiren veya farklı uygulamalarla ERP çözümünü entegre etmek isteyen işletmeler, NetOpenX’ten faydalanabiliyor. NetOpenX ile iş mantığını bozmadan ERP çözümüne kayıt aktarılabiliyor ve veri alınabiliyor. Netsis Rest API ise NetOpenX fonksiyonlarını kapsayan, web tabanlı ya da mobil uygulama geliştirme için standardizasyon, kolaylık ve tutarlılık sağlayan bir arayüz. Bu özellik; basit, esnek ve yetenekli bir mimari olan REST (Representational State Transfer), Web API altyapısı ile destekleniyor ve IIS kurulumu olmadan, Windows servis üzerinden yayın yapılabiliyor. Firmalara özel veri giriş ekranlarını tasarlamak için ise NDI aracı Logo Netsis 3 Standard ile entegre kullanılabiliyor
1/14

Kullanıcı odaklı tasarım

Logo Netsis 3 Standard, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda hazırlanan tasarımıyla kullanım kolaylığını maksimum seviyeye çıkarıyor. Arka plan özelleştirmeleri, tüm fonksiyonları tek noktadan görüntüleme, işlevsel arama butonu, sürükle-bırak yöntemiyle masaüstü düzenleme gibi özellikler sayesindekullanıcılar masaüstlerini istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor. Farklı uygulama ve programların bağlantılarının masaüstüne kolayca eklenebilmesi de Logo Netsis 3 Standard kullanıcılarının iş süreçlerini kolaylaştırıyor.

2/14

Özelleştirme için app ve widget’lar

Logo Netsis 3 Standard, Logo ve Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen app ve widget'larla daha da zenginleştirilebiliyor. Bu widget ve app’ler masaüstüne kolayca eklenebiliyor ve tek tuşla ulaşılabilir durumda oluyor. Böylece her işletmenin ihtiyacına göre şekillendirilebilen bir fonksiyon kümesi oluşturulabiliyor.

3/14

Şirket gruplarına uyumlu yapı

Logo Netsis 3 Standard ile birden fazla firmayı içeren gruplarda işletme ve şube yapılarının her biriminde ortak kodlama kullanılabileceği gibi, her şubeye ya da işletmenin kendisine özel kodlama sistemi de uygulanabiliyor. Siparişler ve masraflar gibi birçok operasyon, merkez veya holding olarak şubeler adına yapılabiliyor, grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor, envanter bir bütün olarak görülebiliyor, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor. Ayrıca gruptaki her işletmenin aktif, borç, öz kaynak, gelir ve giderleri bir araya getirilerek finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine, yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi verilebiliyor.

4/14

Güçlü finansal veriler

Kritik finansal fonksiyonlarla doğru bilgiye anında ulaşmayı sağlayan Logo Netsis 3 Standard, işletmelerin stratejik kararları için güvenilir bir altyapı oluşturuyor ve böylece finansal performansın artırılmasına katkıda bulunuyor. Çözüm, esnek döviz sistemi ve raporlama yapısıyla uluslararası faaliyetleri takip etme, güncel kârlılık analizlerine ulaşma imkanı da sağlıyor.

5/14

Daha kontrollü ticari faaliyetler

Hesap planını işletmeye ve çalışma şekline göre seviyelendirip raporlama imkanı sunan Logo Netsis 3 Standard, böylece ticari faaliyetlerin tamamen denetim altına alınmasını sağlıyor. Kayıtlarda şube, referans kodu, proje kodu boyutlarının kullanılmasıyla, hesap planları sadeleştiriliyor; finans yönetiminin entegre yapısıyla muhasebe fiş girişi operasyonuna gerek kalmıyor. Diğer süreçlerdeki muhasebe kayıtları otomatik oluştuğu için bunları sadece denetlemek yeterli oluyor. Parametrik altyapı sayesinde evraklar direkt muhasebeye aktarılabiliyor ya da entegrasyon havuzunda kontrol edildikten sonra muhasebeleştirilebiliyor.

6/14

Maliyet Muhasebesi modülüyle etkin kontrol

Logo Netsis 3 Standard Maliyet Muhasebesi modülü; rekabet ortamında strateji belirlemek, yeni stratejilerle lider olmak ve kârlılığı artırmak için gerekli tüm verileri sunuyor. Üretilecek mamulün tek bir birimi için gerekli işçilik, malzeme, enerji, amortisman, yarı mamul gibi maliyetlerin etkisi sistem içinde rahatça bulunup satılan ürünün maliyeti hızlıca görülebiliyor. Bu da üretim verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Sistemin verileri değerlendirebilmesi için üretim süreçleri en ince detayına kadar tanımlanıyor. Üretim safhaları ve bu safhaların her birinde hangi masraf merkezlerinin işlem gördüğü; hammadde, işçilik, amortisman maliyet kalemlerinin hangi dağıtım anahtarlarıyla değerlendirileceği; safhaların sırası; mamuller veya mamul grupları ve bu grupların mamul, yarı mamul, sarf ve yansıtma hesap kodları ilgili bölümlere giriliyor.

7/14

Daha etkin sabit kıymet takip süreçleri

Logo Netsis 3 Standard Duran Varlık Yönetimi fonksiyonu, sabit kıymet satın alma, personele zimmetleme ve elden çıkarma gibi süreçlerin rahatça ve etkin bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. Amortisman tabloları sayesinde, Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabildiği gibi, farklı amortisman hesapları daayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

8/14

Dış ticarete uyumluluk

Logo Netsis 3 Standard Dış Ticaret modülü, ithalat ve ihracat işlemlerini daha etkin, daha verimli ve yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. Tüm yükümlülükler muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak takip edilebiliyor.

9/14

Verimli üretim, düşük maliyetler

Karmaşık üretim süreçlerini kontrol altına almak, değişken müşteri siparişlerinin terminlerine uyum, tedarikin eksiksiz yapılması, ihtiyaçlara göre stokların yönetilmesi gibi işlemler ve süreçlerde optimizasyon sağlayan Logo Netsis 3 Standard, böylece üretim maliyetlerini düşürüyor. Tahminleme, ana üretim planlama, kapasite planlama, malzeme gereksinim planlama, üretim akış kontrol, ileri üretim planlama (çizelgeleme), kalite kontrol ve makine bakım onarım gibi fonksiyonlarla kaynaklar etkin şekilde yönetiliyor.

10/14

Hatasız satın alma süreçleri

Logo Netsis 3 Standard ile talepten alış faturasına kadar tüm tedarikçi işlemleri birbiriyle ilişkili olarak takip ediliyor. Bu sayede tüm süreç denetim altında tutulurken, planlamalar da kolaylaşıyor. Tedarikçilerden teklif toplayarak en uygun teklifi belirlemenin yanı sıra, düzenli satın alım yapılan tedarikçilerle olan anlaşmalardaki iskonto, vadeli fiyat gibi detaylar tarih bazında sisteme tanımlanabiliyor ve satın alma kaydı oluşturulabiliyor. Tedarik süresi ve benzer tanımlamalarla da planlamalar kolaylaştırılıyor.

11/14

Daha kaliteli stok operasyonları

Logo Netsis 3 Standard ile stokhedef ve stratejileri sistem üzerinde oluşturulup takip edilebiliyor, anlık stok değer ve seviyeleri izlenebiliyor, envanter maliyetleri kontrol edilebiliyor. Farklı ürün yelpazeleri ile çalışanlar için tasarlanmış malzeme sınıflandırması ve seviyelendirilmiş hiyerarşi sayesinde ürünler kolayca takip edilebiliyor. Esnek yapılandırma (varyant) ile aynı türdeki malzemeler farklı özelliklerle izlenebiliyor, binlerce malzemeyi ilgilendiren bir değişiklik sadece tek bir tanımı değiştirerek güncellenebiliyor. Farklı birimlerle izleme özelliği sayesinde malzemeler sınırsız sayıda birimle takip edilirken, çevrim katsayıları özelliğiyle de tek bir birim üzerinden raporlama yapılabiliyor.

12/14

Dinamik Depo ile daha yüksek verimlilik

Logo Netsis 3 Standard Dinamik Depo modülü, tanımlı parametrelerin yardımıyla malların depolarakolayca yerleştirilmesini ve çıkış işlemi sırasında kolayca toplanmasını sağlıyor. Ham madde ve mamullerin depo içindeki tüm hareketlerini takip etmek kolaylaştığı için satın alma, yerleştirme, toplama ve gönderme işlemleri sorunsuz bir şekilde yönetilebiliyor. Parametreler yardımıyla depo içindeki kuralları istediğiniz gibi şekillendirmenin yanı sıra malları hacimlerine göre raflarla eşleştirmek, Seri/Lot Takibi uygulaması ile stok giriş/çıkışlarını ve üretim hareketlerini seri numaralarıyla birlikte takip etmek de mümkün oluyor.

13/14

Teslimatlarda optimizasyon

Sipariş ve teslimat için gerekentüm evrakların oluşturulmasından zamanında teslimat yapılmasına kadar geçen sürecin tamamı Logo Netsis 3 Standard ile entegre bir şekilde yönetilebiliyor. Stok, talep, teklif, sipariş, irsaliye, fatura ve müşteri borç bilgileri sistem üzerinden rahatça takip edilirken, yurt dışı işlemlerde dövizli fatura kesimi ve ödemelerin dövizli takibi de süreçleri kolaylaştırıyor. Etkin bir satış ve dağıtım süreci ile operasyonlar doğru şekilde ve zamanında yönetilebildiği için müşterilere sunulan hizmet kalitesi artıyor; müşteri memnuniyetindeki artış işletmenize rekabet avantajı olarak yansıyor.

14/14

İhtiyaca göre özelleştirmeler ve entegrasyonlar

Dinamik Kodlama desteğiyle belge girişi sırasında tanımlanan kurallara göre yeni bir form açılabiliyor, pop-up uyarı mesajı gönderilebiliyor ve işleme engel konabiliyor. Kendi uygulamalarını geliştiren veya farklı uygulamalarla ERP çözümünü entegre etmek isteyen işletmeler, NetOpenX’ten faydalanabiliyor. NetOpenX ile iş mantığını bozmadan ERP çözümüne kayıt aktarılabiliyor ve veri alınabiliyor. Netsis Rest API ise NetOpenX fonksiyonlarını kapsayan, web tabanlı ya da mobil uygulama geliştirme için standardizasyon, kolaylık ve tutarlılık sağlayan bir arayüz. Bu özellik; basit, esnek ve yetenekli bir mimari olan REST (Representational State Transfer), Web API altyapısı ile destekleniyor ve IIS kurulumu olmadan, Windows servis üzerinden yayın yapılabiliyor. Firmalara özel veri giriş ekranlarını tasarlamak için ise NDI aracı Logo Netsis 3 Standard ile entegre kullanılabiliyor

Logo Netsis 3 ERP Çözümler

İşletmelere çalışanları bazında ve tüm iş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve etkin bir maliyet yönetimi gerçekleştirme fırsatı sunan Netsis 3 ERP çözümleri, rekabet odaklı kurumların yerel ve uluslararası standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırırken, güncel mevzuatlar ile gündeme gelen değişiklikler için de hazır bir altyapı sunmaktadır.

Tercih Edenler Logo Netsis 3 Standard

200.000'den fazla müşterimizle beraber büyüyoruz.

İcra Kurulu Başkanı, Mesa Makina

1979 yılından bu yana büyük ölçüde otomotiv sektörüne yönelik lider bir OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) olarak faaliyet gösteren Mesa Makina, Türkiye’nin önde gelen markalarının yanı sıra, yurt dışına da silindir kapağı, volan, egzoz manifoldu, turbocharger ve porya gibi parçalar temin ediyor. Üretiminin %80’ini ihraç eden Mesa Makina, yaşadığı hızlı büyüme süreciyle birlikte, üretimden sevkiyata kadar tüm süreçlerini etkili şekilde yönetmek üzere Logo’nun Netsis 3 Standard Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümünü devreye aldı

Devamını Oku
Genel Müdür Yardımcısı, Ofix

Ofis malzemelerine yönelik tüm ihtiyaçları tek noktadan karşılamak üzere 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Ofix, hızlı büyüme sürecinde Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) altyapısını da güncelledi. Ofix, faaliyete geçtiği günden beri kullandığı Netsis ürün ailesinin en yeni ürünlerinden Netsis 3 Standard çözümüne geçiş yaparak iş süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra müşteri memnuniyetini de artırdı. Ofix, Netsis ürün ailesinin NetOpenX fonksiyonu sayesinde de kendi geliştirdiği çözümleri ERP sistemine sorunsuz entegre ederek iş süreçlerindeki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir konuma geldi

Devamını Oku

Sıkça Sorulan Sorular

Logo Yazılım’ın sunduğu çözümler, ürünler ve servislerle ilgili sorularınız mı var? En sık karşılaştığımız soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz.

01

Müşterilerime farklı içerikli koliler oluşturup, satış ve takibini bu koli stoğu üzerinden yapabilir miyim?

Logo Netsis 3 Standard Karma Koli uygulaması ile farklı içerikli koliler oluşturulabilir.
02

Logo Netsis 3 Standard ile serili stoklarımı takip edebilir miyim?

Logo Netsis 3 Standard çözümü içindeki Seri Takibi parametresi açılarak istenen stoklar için seri takibi yapılabilir.
03

Kantar tartımı sonrası hangi belgeleri oluşturabiliriz?

İkinci tartım miktarı ile ilk tartım arasındaki fark pozitif ise satış irsaliyesi, negatif ise alış irsaliyesi oluşturulabilmektedir.
04

Logo Netsis 3 Standard hangi online bankacılık işlemlerini desteklemektedir?

Online Cari Bilgisi Güncelleme, Online Kod Güncelleme, Otomatik Ödeme Talimatları Sorgulama, Ödeme Emirleri Online Bankacılık, Tahsil Çekleri Online Bankacılık, Firma Çekleri işlemleri Logo Netsis 3 Standard paketinde desteklenmektedir. Hangi işlemin hangi bankalarda desteklendiği konusunda destek birimlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
05

Programı Türkçe dışında bir dil ile kullanabilir miyim?

Logo Netsis 3 Standard çözümü ile birlikte Türkçe ve İngilizce dilleri standart olarak sunulmaktadır. Dilerseniz, diğer dil seçeneklerini de satın alarak kullanabilirsiniz.
06

Kalıplarımın kullanım takibini yapabilmek için hangi ek paketi satın almam gerekir?

Kaynak Yönetimi ek paketi ile kalıplarınızın takibini yapabilirsiniz.
07

Kayıtlarımız proje bazında takip edilip raporlanabilir mi?

Logo Netsis 3 Standard ürünümüzde Proje Kodu desteğimiz bulunmaktadır. İlgili parametre açıldığında kayıtlar sırasında proje kodu bilgisi de sorulacaktır.
08

Logo Netsis 3 Standard satın aldığımda Maliyet Muhasebesi kullanabilecek miyim?

Maliyet Muhasebesi modülünü ayrıca satın alarak kullanabilirsiniz.
09

Kalite kontrol kayıtlarını girebilmek için hangi ek pakete ihtiyacımız var?

Kalite Kontrol uygulaması Logo Netsis 3 Standard ürünümüzle birlikte herhangi bir ek modüle gerek olmadan kullanılabilmektedir.
10

Müstahsil faturası kesebilmek için hangi paketi kullanabiliriz?

Müstahsil Makbuzu, Logo Netsis 3 Standard ürünümüz içinde standart olarak bulunmaktadır.
11

e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi e-Çözümlere de ihtiyacım var. Kullanabilir miyim?

Logo Netsis 3 Standard çözümü Logo e-Çözümler ile entegre çalışır.

Uyumlu Logo Bulut Servisleri

Bulut servislerimiz ile ihtiyacınız olan çözümlere ulaşın.

BULUT

Logo Diva SERVICE

Bulut tabanlı çalışan Logo Diva SERVICE, perakende şirketlerinin tamirden yedek parça teminine kadar bütün satış sonrası servis süreçlerini en çevik ve verimli şekilde yönetmesini sağlıyor.

Detaylı İncele
BULUT

e-Mutabakat

Firmaların mutabakat süreçlerini kolayca yönetebilmeleri için geliştirilen e-Mutabakat uygulaması BA, BS, Cari Ekstre ve Cari Bakiye mutabakatlarının elektronik ortamda hızla ve güvenle yapılmasını sağlıyor.

Detaylı İncele
BULUT

Logo Diva RETAIL

Perakende sektörünün ve müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına ve çeşitlenen beklentilerine yanıt sunmak için geliştirilen Logo Diva RETAIL, gelişmiş özellikleriyle bulut üzerinden birçok farklı sürecin gerçek zamanlı yönetilmesini sağlayarak kullanıcılarına tüm satış kanallarında benzersiz müşteri deneyimi sunuyor.

Detaylı İncele
BULUT
Logo Bulut Servisleri, bulut teknolojisinin avantajlarından Logo güvencesiyle faydalanmanızı sağlıyor.

Hepsini İncele

Uyumlu Logo On-Premise Ürünleri

İş süreçlerinizi kolay, pratik ve etkin bir şekilde yönetin.

ON-PREMISE

e-İrsaliye

Sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlayan e-İrsaliye, işletmelerin verimliliğini artırıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

e-Defter nedir?

e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

e-Fatura

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura ürünleri, faturaların dolaşımının dijital ortamda güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE
Farklı ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürünler için Logo ürünlerimizi inceleyin.

Hepsini İncele