Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Hızlı küreselleşme ve yapısal dönüşüm nedeniyle rekabet yoğunlaşıyor. Bu yoğun rekabet ortamında işletmelerin farklı yetenek ve özellikleri barındırması ve bunları etkin şekilde yönetmesi gerekiyor. Dijital dönüşüm kapsamında satış ve dağıtım kanallarını yöneterek kârlılığı ve verimliliği yüksek seviyede tutmak en öncelikli hedeflerden biri.

Dijital dönüşüm hızına ayak uydurmak isteyen işletmelerin toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut ve olası ihtiyaçlarını ve sektörün gerekliliklerini karşılaması önem taşıyor. Logo’nun uzman proje ekipleri, sunduğu danışmanlık ve destek hizmetiyle çözümlerin ihtiyaçlara göre uyarlanması ve kurgulanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra entegrasyon geliştirme hizmeti de veriyor.

Dijital dönüşüm danışmanlığı

Dijital dönüşüm, teknolojik yatırım yapmanın ötesinde yönetsel ve süreç bakımından da yenilenmek anlamına geliyor. Sürdürülebilir kültür oluşturmak için mevcut durumu belirlemek ve hangi noktada dönüşümün nasıl avantaj sağlayacağını belirlemek gerekiyor. Sunduğumuz dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti ile işletmelere rehberlik ediyoruz.

Dijital dönüşüm temelinde insanın yer aldığı süreci ifade ediyor. Dijital dönüşüm danışmanlığı mevcut durumu belirleyip dijital stratejileri oluştururken işletmelerin kendi kültürlerine en uygun şekilde çevik yapıya dönüşmesini sağlıyor.

Dijital dönüşüm danışmanlığı, kültürü doğru teknolojiler ile desteklemeyi sağlayarak müşterilere daha iyi deneyim yaşatacak fırsatlar oluşturmaya olanak tanıyor. Bu hizmet sayesinde dönüşüm yolculuğuna doğru noktadan başlanabiliyor. Stratejik yol haritası geliştirilmesi daha verimli ve daha rekabetçi yapı oluşturulmasını sağlıyor.

Detaylı bilgi

Proje yönetimi

Proje, yönetimi, titizlik ve bilgi birikiminin harmanlanmasını gerektiriyor. Logo’nun proje yönetim hizmeti, projelerin Logo Proje Yönetim Metotu doğrultusunda titizlikle yönetilmesini sağlıyor. Logo proje yönetimi hizmeti, uygulama ve özel yazılım geliştirme hizmeti ile birlikte sunuluyor. Hizmet projelendirmenin gerektirdiği ihtiyaçları karşılıyor.

Proje uygulama

Dijital dönüşüm kapsamında süreçlerin ERP başta olmak üzere fonksiyonel çözümler ile yönetilmesi gerekiyor. Bu süreçte analiz, tasarım, implementasyon, canlıya geçiş ve canlıya geçiş sonrası refakat aşamalarının en doğru şekilde yönetilmesi önem taşıyor. Logo Proje Yönetim metodu, projelerin iyileştirme fırsatları ve müşteri beklentileri göz önünde bulundurularak disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Logo Proje Yönetim metodunda süreç ürün satışı öncesi aktivitelerden başlayıp canlı kullanım desteği adımlarına kadar devam ediyor. Bu metot ile projelerde etkin analiz ve planlama yapılması, paydaşlar arasında güçlü iletişim kurulması, anahtar kullanıcı olarak ifade ettiğimiz yetkililerin projeye etkin katılımının sağlanması hedefleniyor. Bu sayede projelere değer katarak projenin başarılı sonuçlanması sağlanıyor.

Özel yazılım geliştirme

Logo Yazılım; Hazine Yönetimi, B2B sistemleri, Veri Toplama , Konsolidasyon ve Merkezi Raporlama alanlarına yönelik işletmeler için ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen çözümler sunuyor. Bunun yanı sıra danışmanlık, destek, eğitim, entegrasyon, hosting ve uygulama bakım hizmetleri ve raporlama sistemleri ile dijital dönüşüm stratejileri geliştirmeye yardımcı oluyor. Logo projeleri, 70'e yakın ülkede ve birçok farklı dilde binlerce kullanıcıya hizmet veriyor.

Özelleştirme ve entegrasyon

Dijitalleşme, yönetim anlayışında ve iş yapış biçiminde köklü değişimler yaratıyor. Yeni nesil teknolojiler ile geliştirilen otomasyonlar büyük avantajlar sağlıyor. Bununla birlikte bu avantajlar özelleştirme ve entegrasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektiriyor. Logo, uzman ekipleriyle Özelleştirme ve Entegrasyon hizmeti sunuyor. Bu sayede üçüncü parti yazılımların Logo çözümleri ile entegre edilmesi mümkün oluyor.

Proje sonrası destek hizmeti

Proje Sonrası Destek Hizmeti, Proje Uygulama ve Özel Yazılım Geliştirme hizmetlerinin ardından; işletmelerdeki kullanıcıların desteklenmesi ve yeni taleplerin yönetilmesi için verilen bir hizmettir. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu kapsama göre Yerinde Destek, Çağrı Merkezi, Uzak Bağlantı ve Sistem Bakımı hizmetleri sağlanmaktadır.

Logo proje uygulama ve özel yazılım geliştirme hizmetinin avantajları

 • İşletmelerin stratejik hedeflerine uygun çözümlerin ve projelerin uygulanması.
 • İşletme süreçlerinin genel analizi ve tasarımında iyileştirme odaklılık
 • İşletmelerin kurumsal mimarisine uygun uçtan uca eksiksiz çözümlerin uygulanması
 • Uluslararası standartlara uygun, etkin ve başarılı proje yönetimi
 • Uzman seviyede ürün destek ve eğitim olanakları
 • Proje süresince kaliteli hizmete yönelik faaliyetler

Sıkça sorulan sorular

 • Dijital dönüşüm nedir?

  Dijital dönüşüm, toplumsal ya da iş dünyasının ihtiyaçları gibi farklı birçok alanda bilgi teknolojilerinin kullanımıyla çözüm yaratmayı ifade ediyor. Bilgi teknolojileri kullanımıyla sınırlı kalmayıp değer üreten süreçler oluşturmayı ve sosyal yaşamdan, kurum kültürüne ve iş yapış şekillerine kadar değişimi ve dönüşümü anlatıyor.

 • Dijital dönüşüm teknolojileri nelerdir?

  Dijital dönüşümü yalnızca birkaç teknoloji ile sınırlandırmak doğru olmamakla birlikte genel olarak dijital dönüşüm teknolojileri: Yapay zeka, büyük veri (big data), nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim, mobilite.

 • Dijital dönüşümün başarılı olması için hangi engelleri aşmak gerekiyor?

  Dijital dönüşüm yalnızca inovatif teknolojilerin kullanılması değil kültürün dönüşümü ve süreçlerin entegrasyonu anlamına geliyor. Dolayısıyla dijital dönüşümün maliyetli olduğu gibi önyargıların ortadan kaldırılması gerekiyor. Değişim direncinin kırılması kadar yasal yükümlülükler konusunda bilinçli olunması da süreci kolaylaştırıyor.

 • Dijital dönüşüm trendleri nelerdir?

  Dijital trendler yaşanan gelişmelerle farklılık gösteriyor. Bununla birlikte 5G teknolojisi, CDP (Customer Data Platform), hibrit bulut, yapay zeka, siber güvenlik, uzaktan çalışma modeli uzun süre iş dünyasını biçimlendirecek trendler arasında bulunuyor.

 • Logo Yazılım, dijital dönüşüm kapsamında işletmelere yazılım desteğinin yanında nasıl katkı sağlıyor?

  Dijital dönüşüm danışmanlığı, Logo Proje Yönetim metodu ile Proje Yönetimi ve proje uygulama, Proje sonrası destek hizmeti ile işletmelere katkı sağlıyor.

 • Dijital dönüşüm danışmanlığı ile amaçlanan nedir?

  Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetinde işletmelerin dijital stratejileri oluştururken kendi kültürlerine en uygun şekilde çevik yapıya dönüşmesini sağlamak amaçlanıyor.

 • Proje Yönetimi hizmeti nedir, nasıl yöntem uygulanıyor?

  Logo, proje yönetimi hizmetini uygulama ve özel yazılım geliştirme hizmeti ile birlikte sunuyor. Projelendirmenin gerektirdiği tüm hizmetler sunulurken Logo Proje Yönetim metodu kullanılıyor. Bu metot disiplinli bir yönetim süreci sağlıyor.

 • Proje uygulama hizmetinde hangi aşamaların yönetilmesi için destek sağlanıyor?

  Analiz, tasarım, implementasyon, canlıya geçiş ve canlıya geçiş sonrası refakat aşamaları için destek sağlanıyor. Bu sayede etkin analiz ve planlama yapılması, paydaşlar arasında güçlü iletişim kurulması, anahtar kullanıcı olarak ifade ettiğimiz yetkililerin projeye etkin katılımının sağlanması mümkün oluyor.

 • Proje sonrası destek hizmeti nedir, nasıl avantaj sağlıyor?

  Proje Sonrası Destek Hizmeti, Logo Proje Yönetim metoduyla tamamlanan projelerde çıkabilecek destek ve geliştirme ihtiyaçlarında müşterilere çözüm üreterek sürdürülebilir bir proje deneyimi sunuyor.