facebook

Sağlık - spor

Üretimden satışa ve hizmete kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan sağlık ve spor sektöründe Logo'nun uçtan uca çözümleriyle fark yaratın!

Özellikle 1990'lardan bu yana giderek popüler hale gelen sağlık ve spor sektöründeki işletmeler geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Zincir hastanelerden küçük ölçekli kliniklere, spor malzemeleri üretiminden perakende satışa, spor salonu işletmesinden sağlıklı beslenme ürünlerine kadar pek çok ürün ve hizmeti kapsayan sektörde rekabet avantajı kazanmak için aynı derecede kapsamlı bir çözüm portföyüne ihtiyaç duyuluyor. Logo, ERP'den perakende çözümlerine kadar uzanan portföyüyle Sağlık ve Spor sektörü işletmelerine uçtan uca hizmet sunuyor.

CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Mevcut ya da potansiyel müşteri fark etmeksizin, tüm etkileşim sürecini ve operasyonel süreçlerinizi Logo CRM programı ile tek noktadan kolayca yönetebilirsiniz. Saha personelinin faaliyet süreçleri, kurumsal hafıza, müşteri ilişkilerinin planlanması ve memnuniyet ölçümleri gibi pek çok işleve sahip Logo CRM programı, süreci en sağlıklı şekilde yönetmenizi sağlıyor.

CRM nedir, ne işe yarar? gibi daha detaylı bilgilere blog yazımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Analitik CRM, turizm sektöründe CRM, en iyi CRM yazılımı gibi yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

CRM Programı'nın Sağlık - Sporda Avantajları

Kurumla ilgili olan genel bir durumun bilgisini toplu mesaj olarak bildirilebilmesi mümkün oluyor.

Günümüzde sağlığa verilen önem artıyor. Sağlık hizmeti veren kurumların da artmasıyla birlikte kaliteli bakım isteği yaygınlaşıyor ve insanlar daha seçici davranıyor. Kurumların da müşteri ilişkilerini iyileştirmek, geliştirmek için strateji geliştirmesi önem taşıyor. Logo CRM, şu avantajları sunuyor:

Cihaz bakım süresi otomatik olarak hatırlatılabiliyor.

Hastalar ilaç zamanı, test sonucu gibi durumlar için SMS ya da mail ile bilgilendirilebiliyor.

Doktor ve hastane ziyaretleri kayıt altına alınabiliyor.

Kurumların hastaya ait iletişim bilgilerinin yanı sıra tahlil sonucu gibi bilgiler yetkili çalışanların kolay erişebileceği şekilde tutuluyor ve gelecek randevular planlanıyor. Bir başka ifadeyle kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sunulmuyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri

Logo CRM

İşletmelerin satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda müşterileriyle en etkili şekilde iletişim kurmasına odaklanan Logo CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü; saha operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini ve tüm satış süreçlerini hızlı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyeti sağlıyor.

İş Analitiği

İşletmenin operasyonları sırasında oluşan, fakat tek başlarına bir anlam ifade etmeyen veriler, iş analitiği çözümleri sayesinde anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşüyor. Logo'nun sunduğu İş Analitiği Çözümleri portföyü, işletmelerin topladığı tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Bu portföyde aynı zamanda veriye dayalı bütçeleme çözümü de yer alıyor. Böylece, Logo İş Analitiği Çözümlerinden yararlanan işletmeler, veriye dayalı kararlar ile geleceğe daha güvenle bakıyor.

İş Analitiği'nin Sağlık - Sporda Avantajları

İlaç kullanım oranları ve eczane tedarik zinciri takip edilebiliyor.

Klinik faliyetler ve maliyetler analiz edilebiliyor.

Müşteri deneyimi, etkileşimi ve memnuniyet oranı izlenebiliyor.

Etkisi olmayan uygulamalar fayda sağlayacak uygulamalarla değiştirilebiliyor.

İnsan kaynağı eksikliğini önceden tespit edip doğru zamanda en uygun personel hazır bulundurulabiliyor.

Özelleştirilebilen yönetici paneli sayesinde verileri analiz ederek sonuçları da öngörerek etkili karar alınabiliyor.

Verilerden yola çıkarak toplum sağlığı için risk oluşturan unsurlar görülüp hızlı şekilde müdahale edilebiliyor.

İnsan hayatı üzerinde direkt olarak etkili olan sağlık sektöründe kararların sezgisel olarak değil, veri ve bilgi temelli alınması önem taşıyor. Verilerin anlamlı hale getirilerek stratejinin bir parçası haline getirilebilmesi sağlık sektöründeki rekabet ortamında lider konuma yükselmeye katkı sağlıyor. Logo iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, sağlık hizmetlerinde kritik olan veriyi analiz ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyor ve sektörde şu avantajları sunuyor:

WMS - Depo Yönetim Sistemi

Tedarik zincirinin özellikle son 10 yılda hızlı bir şekilde değişmesi, işçilik maliyetlerini ve kaliteyi kontrol edebilmek için Depo Yönetimi Sistemleri (WMS) çözümleri kullanmayı neredeyse zorunlu hale getiriyor. İster bir e-ticaret sitesi veya perakende zinciri yönetin, ister bir üretici veya distribütör olun; bu sistemler, depolama, sevkiyat ve iş gücü süreçlerinde pek çok avantaj sunuyor. Teknolojinin gelişmesi ve yazılımların Android işletim sistemli donanımlar üzerinden yürütülmesi, WMS - Depo Yönetimi gibi uygulamaların yalnızca büyük değil; orta ve küçük işletmeler tarafından da tercih edilmesini sağlıyor. Siz de WMS depo yönetimi yazılım çözümlerini ve faydalarını keşfederek işletmenizin operasyonlarını daha etkin ve verimli şekilde yürütebilirsiniz.

Aynı zamanda depo yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler yazımızı incelemeden geçmeyin!

WMS - Depo Yönetim Sistemi'nin Sağlık - Sporda Avantajları

Logo WMS Platform ve Logo WMS, Ürün Takip Sistemi ve İlaç Takip Sistemi ile entegre edilebiliyor.

Depo stoklarına alınan malzemelerin son kullanım tarihlerini takip etmeye olanak tanıyor.

Medikal ve sarf malzemeleri seri numarası ile takip edilebiliyor.

Çok sayıda bilgi barındıran karmaşık barkodlar anlamlı veriler haline getirilerek kolayca okunabiliyor.

Sağlık sektöründe depo yönetimi süreçlerinin verimli şekilde yürütülebilmesi sürdürülebilirliğin ve karlılığın devamında etkili oluyor. Özellikle ilaç ve tıbbi malzemelerin son kullanım tarihini titizlikle takip etmek gerekiyor. Logo Depo Yönetimi Çözümleri şu avantajları sağlıyor:

Depo yönetim sistemi çözümleri

Logo WMS

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik depo yönetim sistemi ürünü Logo WMS; Android işletim sistemli cihazların sisteme entegrasyonu, günümüzde kullanılan barkod yapıları ile farklı modüllerin kullanılabilmesi sayesinde, depo süreçlerinde maliyetleri düşürürken verimliliği artırıyor.

Logo WMS Platform

Logo WMS Platform, büyük ve orta ölçekli işletmelerde bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sağlayarak maliyetleri düşürürken süreçlerin etkili kontrolünü, kârlılığı ve verimliliği artırıyor.

ERP Programı

Logo ERP programı, her ölçekten ve her sektörden işletmenin tüm verileri ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca yönetmesini sağlıyor. Üretimden satın almaya, dış ticaretten satışa kadar tüm operasyonlarda görünürlük, etkin kontrol ve veri güvenilirliği sağlayan Logo ERP kurumsal kaynak planlama çözümü ile daha fazla verimlilik elde ediliyor. Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren küçük ölçekli işletmeler için ERP programı iş yükünü de önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. Logo ERP programları ile daha verimli iş süreçleri çalışan memnuniyetini, süreçlerin daha etkin yönetimi de müşteri memnuniyetini artırıyor.

ERP Programı'nın Sağlık - Sporda Avantajları

Operasyonel süreçlerin otomatik hale getirilmesiyle iş yükü azalıyor. Bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

Verimli iş süreçleri ile çalışan memnuniyeti, süreçlerin daha etkin yönetimi ile de müşteri memnuniyeti artıyor.

Envanterin satın alınmasından transferine kadar tüm sürecin yönetilmesi sağlanabiliyor.

Stok takibi etkin şekilde yapılıp, belirlenen stok seviyelerine göre ihtiyaçlar kısa sürede karşılanabiliyor.

Finansal durumların takibi, ayrıntılı ödeme ve tahsilatların takibi sağlanıyor.

Tıbbi cihaz ve ekipmanlarının bakım süreçlerinin daha verimli yönetilebilmeleri sağlanıyor; önleyici, arızi, periyodik bakım süreçleri oluşturulabiliyor.

Hastane otomasyon sistemlerine entegre olunmasıyla haberleşme ve o sistemlerdeki finansal verilerin tek bir çatı altında birleştirilmesi sağlanıyor.

Sağlık sektörü, ERP çözümlerinin en çok kullanıldığı sektörlerin başında geliyor. Hastane otomasyon sistemlerine entegre olabilen ERP çözümleri; hastaneler, eczaneler, tıbbi ekipman ve medikal ürün firmaları, tıbbi tahlil ve görüntüleme laboratuvarları, optik firmaları gibi kurum ve kuruluşlara özel çözümler sunuyor. Sağlık kurumlarının iş süreçlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış Logo ERP çözümleri ile şu avantajlar elde edilebiliyor:

Kurumsal kaynak planlama çözümleri

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Logo Tiger Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan alt yapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Tiger Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla tam kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Logo Tiger 3

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo Netsis Wings Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini her an her yerden anlık bir şekilde yönetiyor.

Logo Tiger 3 Enterprise

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Logo Netsis 3 Enterprise

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP ürünü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

Logo Start 3

Ön muhasebe programı Logo Start 3 ile tüm mikro işletmeler stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, ödeme ve tahsilat takibi, banka ve müşteri bilgilerinin yönetimi işlemlerini tek noktadan yapabiliyor. Böylece banka hesaplarından aylık ödemelere, stok bilgilerinden e-Fatura kesimine kadar her noktada kontrol ve verimlilik artışı sağlanıyor.

Logo Tiger Wings

Logo Tiger Wings ERP, geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo İşbaşı

Ön muhasebe işlemlerine her an, her yerden kolayca ulaşmayı sağlayan online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile mikro ölçekli şirketler işlerini sürekli kontrol altında tutabiliyor.

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Logo Bulut ERP

Bulut ERP ile muhasebeden satışa, üretimden bütçelemeye kadar tüm fonksiyonlar bulut teknolojisi ile sunuluyor. İşlerinize istediğiniz yerden ve istediğiniz zamanda erişmenizi sağlayan Logo bulut ERP'yi, ihtiyaçlarınıza göre kolayca ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Logo Netsis Wings

Geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştiren Logo Netsis Wings ERP, web üzerinden kullanım özelliği sayesinde de sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo GO Wings

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo GO Wings ile, KOBİ’lerin siparişten muhasebeye kadar uzanan iş süreçleri her an her yerden anlık olarak yönetiliyor.

Logo Netsis Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan altyapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Netsis Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla kapsamlı bir çözüm sunuyor.

İş Akış Yönetimi

İşletmenize ait tüm iş süreçlerini İş Akış Yönetimi ile tek noktadan yönetebileceğinizi biliyor muydunuz? Firmanıza ait farklı departmanlarda yer alan iş süreçlerini tek noktadan yönetebilirsiniz. Böylece dijital iş takip programlarıyla süreci çok daha pratik bir hale getirebilmeniz mümkün oluyor. İş takip programları sayesinde dijitale taşıdığınız iş akış yönetimi süreçleri ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir; böylece süreç takibini daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, aynı zamanda iş gücünden ve zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

İş Akış Yönetimi'nin Sağlık - Sporda Avantajları

Periyodik hatırlat özelliği sayesinde süreçlerde oluşabilecek aksaklıkların önlenmesini sağlıyor.

Logo Flow özellikle ameliyathane gibi birimlerdeki cihazların rutin bakımları için takvim oluşturmaya, görev atamaya ve süreci takip etmeye olanak tanıyor.

Kayıt takibinden şikâyetlerin iletilebilmesine, görev atamasından takibine tüm süreçler zamandan ve mekandan bağımsız her yerden yönetilebiliyor.

İş akışının dijitalleşmesi hastalara daha fazla zaman ve dikkat harcanabilmesini sağlıyor. Logo Flow şu avantajları sağlıyor:

İş akış yönetimi çözümleri

Logo Flow

İş akış yönetimi ürünü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.

Logo Yazılım
CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Logo Yazılım

Mevcut ya da potansiyel müşteri fark etmeksizin, tüm etkileşim sürecini ve operasyonel süreçlerinizi Logo CRM programı ile tek noktadan kolayca yönetebilirsiniz. Saha personelinin faaliyet süreçleri, kurumsal hafıza, müşteri ilişkilerinin planlanması ve memnuniyet ölçümleri gibi pek çok işleve sahip Logo CRM programı, süreci en sağlıklı şekilde yönetmenizi sağlıyor.

CRM nedir, ne işe yarar? gibi daha detaylı bilgilere blog yazımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Analitik CRM, turizm sektöründe CRM, en iyi CRM yazılımı gibi yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

CRM Programı'nın Sağlık - Sporda Avantajları

Kurumla ilgili olan genel bir durumun bilgisini toplu mesaj olarak bildirilebilmesi mümkün oluyor.

Günümüzde sağlığa verilen önem artıyor. Sağlık hizmeti veren kurumların da artmasıyla birlikte kaliteli bakım isteği yaygınlaşıyor ve insanlar daha seçici davranıyor. Kurumların da müşteri ilişkilerini iyileştirmek, geliştirmek için strateji geliştirmesi önem taşıyor. Logo CRM, şu avantajları sunuyor:

Cihaz bakım süresi otomatik olarak hatırlatılabiliyor.

Hastalar ilaç zamanı, test sonucu gibi durumlar için SMS ya da mail ile bilgilendirilebiliyor.

Doktor ve hastane ziyaretleri kayıt altına alınabiliyor.

Kurumların hastaya ait iletişim bilgilerinin yanı sıra tahlil sonucu gibi bilgiler yetkili çalışanların kolay erişebileceği şekilde tutuluyor ve gelecek randevular planlanıyor. Bir başka ifadeyle kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sunulmuyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri

Logo CRM

İşletmelerin satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda müşterileriyle en etkili şekilde iletişim kurmasına odaklanan Logo CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü; saha operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini ve tüm satış süreçlerini hızlı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyeti sağlıyor.


Logo Yazılım
İş Analitiği

Logo Yazılım

İşletmenin operasyonları sırasında oluşan, fakat tek başlarına bir anlam ifade etmeyen veriler, iş analitiği çözümleri sayesinde anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşüyor. Logo'nun sunduğu İş Analitiği Çözümleri portföyü, işletmelerin topladığı tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Bu portföyde aynı zamanda veriye dayalı bütçeleme çözümü de yer alıyor. Böylece, Logo İş Analitiği Çözümlerinden yararlanan işletmeler, veriye dayalı kararlar ile geleceğe daha güvenle bakıyor.

İş Analitiği'nin Sağlık - Sporda Avantajları

İlaç kullanım oranları ve eczane tedarik zinciri takip edilebiliyor.

Klinik faliyetler ve maliyetler analiz edilebiliyor.

Müşteri deneyimi, etkileşimi ve memnuniyet oranı izlenebiliyor.

Etkisi olmayan uygulamalar fayda sağlayacak uygulamalarla değiştirilebiliyor.

İnsan kaynağı eksikliğini önceden tespit edip doğru zamanda en uygun personel hazır bulundurulabiliyor.

Özelleştirilebilen yönetici paneli sayesinde verileri analiz ederek sonuçları da öngörerek etkili karar alınabiliyor.

Verilerden yola çıkarak toplum sağlığı için risk oluşturan unsurlar görülüp hızlı şekilde müdahale edilebiliyor.

İnsan hayatı üzerinde direkt olarak etkili olan sağlık sektöründe kararların sezgisel olarak değil, veri ve bilgi temelli alınması önem taşıyor. Verilerin anlamlı hale getirilerek stratejinin bir parçası haline getirilebilmesi sağlık sektöründeki rekabet ortamında lider konuma yükselmeye katkı sağlıyor. Logo iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, sağlık hizmetlerinde kritik olan veriyi analiz ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyor ve sektörde şu avantajları sunuyor:


Logo Yazılım
WMS - Depo Yönetim Sistemi

Logo Yazılım

Tedarik zincirinin özellikle son 10 yılda hızlı bir şekilde değişmesi, işçilik maliyetlerini ve kaliteyi kontrol edebilmek için Depo Yönetimi Sistemleri (WMS) çözümleri kullanmayı neredeyse zorunlu hale getiriyor. İster bir e-ticaret sitesi veya perakende zinciri yönetin, ister bir üretici veya distribütör olun; bu sistemler, depolama, sevkiyat ve iş gücü süreçlerinde pek çok avantaj sunuyor. Teknolojinin gelişmesi ve yazılımların Android işletim sistemli donanımlar üzerinden yürütülmesi, WMS - Depo Yönetimi gibi uygulamaların yalnızca büyük değil; orta ve küçük işletmeler tarafından da tercih edilmesini sağlıyor. Siz de WMS depo yönetimi yazılım çözümlerini ve faydalarını keşfederek işletmenizin operasyonlarını daha etkin ve verimli şekilde yürütebilirsiniz.

Aynı zamanda depo yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler yazımızı incelemeden geçmeyin!

WMS - Depo Yönetim Sistemi'nin Sağlık - Sporda Avantajları

Logo WMS Platform ve Logo WMS, Ürün Takip Sistemi ve İlaç Takip Sistemi ile entegre edilebiliyor.

Depo stoklarına alınan malzemelerin son kullanım tarihlerini takip etmeye olanak tanıyor.

Medikal ve sarf malzemeleri seri numarası ile takip edilebiliyor.

Çok sayıda bilgi barındıran karmaşık barkodlar anlamlı veriler haline getirilerek kolayca okunabiliyor.

Sağlık sektöründe depo yönetimi süreçlerinin verimli şekilde yürütülebilmesi sürdürülebilirliğin ve karlılığın devamında etkili oluyor. Özellikle ilaç ve tıbbi malzemelerin son kullanım tarihini titizlikle takip etmek gerekiyor. Logo Depo Yönetimi Çözümleri şu avantajları sağlıyor:

Depo yönetim sistemi çözümleri

Logo WMS

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik depo yönetim sistemi ürünü Logo WMS; Android işletim sistemli cihazların sisteme entegrasyonu, günümüzde kullanılan barkod yapıları ile farklı modüllerin kullanılabilmesi sayesinde, depo süreçlerinde maliyetleri düşürürken verimliliği artırıyor.

Logo WMS Platform

Logo WMS Platform, büyük ve orta ölçekli işletmelerde bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sağlayarak maliyetleri düşürürken süreçlerin etkili kontrolünü, kârlılığı ve verimliliği artırıyor.


Logo Yazılım
ERP Programı

Logo Yazılım

Logo ERP programı, her ölçekten ve her sektörden işletmenin tüm verileri ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca yönetmesini sağlıyor. Üretimden satın almaya, dış ticaretten satışa kadar tüm operasyonlarda görünürlük, etkin kontrol ve veri güvenilirliği sağlayan Logo ERP kurumsal kaynak planlama çözümü ile daha fazla verimlilik elde ediliyor. Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren küçük ölçekli işletmeler için ERP programı iş yükünü de önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. Logo ERP programları ile daha verimli iş süreçleri çalışan memnuniyetini, süreçlerin daha etkin yönetimi de müşteri memnuniyetini artırıyor.

ERP Programı'nın Sağlık - Sporda Avantajları

Operasyonel süreçlerin otomatik hale getirilmesiyle iş yükü azalıyor. Bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

Verimli iş süreçleri ile çalışan memnuniyeti, süreçlerin daha etkin yönetimi ile de müşteri memnuniyeti artıyor.

Envanterin satın alınmasından transferine kadar tüm sürecin yönetilmesi sağlanabiliyor.

Stok takibi etkin şekilde yapılıp, belirlenen stok seviyelerine göre ihtiyaçlar kısa sürede karşılanabiliyor.

Finansal durumların takibi, ayrıntılı ödeme ve tahsilatların takibi sağlanıyor.

Tıbbi cihaz ve ekipmanlarının bakım süreçlerinin daha verimli yönetilebilmeleri sağlanıyor; önleyici, arızi, periyodik bakım süreçleri oluşturulabiliyor.

Hastane otomasyon sistemlerine entegre olunmasıyla haberleşme ve o sistemlerdeki finansal verilerin tek bir çatı altında birleştirilmesi sağlanıyor.

Sağlık sektörü, ERP çözümlerinin en çok kullanıldığı sektörlerin başında geliyor. Hastane otomasyon sistemlerine entegre olabilen ERP çözümleri; hastaneler, eczaneler, tıbbi ekipman ve medikal ürün firmaları, tıbbi tahlil ve görüntüleme laboratuvarları, optik firmaları gibi kurum ve kuruluşlara özel çözümler sunuyor. Sağlık kurumlarının iş süreçlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış Logo ERP çözümleri ile şu avantajlar elde edilebiliyor:

Kurumsal kaynak planlama çözümleri

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Logo Tiger Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan alt yapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Tiger Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla tam kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Logo Tiger 3

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo Netsis Wings Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini her an her yerden anlık bir şekilde yönetiyor.

Logo Tiger 3 Enterprise

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Logo Netsis 3 Enterprise

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP ürünü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

Logo Start 3

Ön muhasebe programı Logo Start 3 ile tüm mikro işletmeler stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, ödeme ve tahsilat takibi, banka ve müşteri bilgilerinin yönetimi işlemlerini tek noktadan yapabiliyor. Böylece banka hesaplarından aylık ödemelere, stok bilgilerinden e-Fatura kesimine kadar her noktada kontrol ve verimlilik artışı sağlanıyor.

Logo Tiger Wings

Logo Tiger Wings ERP, geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo İşbaşı

Ön muhasebe işlemlerine her an, her yerden kolayca ulaşmayı sağlayan online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile mikro ölçekli şirketler işlerini sürekli kontrol altında tutabiliyor.

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Logo Bulut ERP

Bulut ERP ile muhasebeden satışa, üretimden bütçelemeye kadar tüm fonksiyonlar bulut teknolojisi ile sunuluyor. İşlerinize istediğiniz yerden ve istediğiniz zamanda erişmenizi sağlayan Logo bulut ERP'yi, ihtiyaçlarınıza göre kolayca ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Logo Netsis Wings

Geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştiren Logo Netsis Wings ERP, web üzerinden kullanım özelliği sayesinde de sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo GO Wings

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo GO Wings ile, KOBİ’lerin siparişten muhasebeye kadar uzanan iş süreçleri her an her yerden anlık olarak yönetiliyor.

Logo Netsis Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan altyapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Netsis Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla kapsamlı bir çözüm sunuyor.


Logo Yazılım
İş Akış Yönetimi

Logo Yazılım

İşletmenize ait tüm iş süreçlerini İş Akış Yönetimi ile tek noktadan yönetebileceğinizi biliyor muydunuz? Firmanıza ait farklı departmanlarda yer alan iş süreçlerini tek noktadan yönetebilirsiniz. Böylece dijital iş takip programlarıyla süreci çok daha pratik bir hale getirebilmeniz mümkün oluyor. İş takip programları sayesinde dijitale taşıdığınız iş akış yönetimi süreçleri ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir; böylece süreç takibini daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, aynı zamanda iş gücünden ve zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

İş Akış Yönetimi'nin Sağlık - Sporda Avantajları

Periyodik hatırlat özelliği sayesinde süreçlerde oluşabilecek aksaklıkların önlenmesini sağlıyor.

Logo Flow özellikle ameliyathane gibi birimlerdeki cihazların rutin bakımları için takvim oluşturmaya, görev atamaya ve süreci takip etmeye olanak tanıyor.

Kayıt takibinden şikâyetlerin iletilebilmesine, görev atamasından takibine tüm süreçler zamandan ve mekandan bağımsız her yerden yönetilebiliyor.

İş akışının dijitalleşmesi hastalara daha fazla zaman ve dikkat harcanabilmesini sağlıyor. Logo Flow şu avantajları sağlıyor:

İş akış yönetimi çözümleri

Logo Flow

İş akış yönetimi ürünü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.


Sağlık - sporda Logo’yu tercih edenler

200.000'den fazla müşterimizle beraber büyüyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı, Spor Dünyası

Spor malzemelerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı ürün ailesinin ithalat ve satışını yapan Spor Dünyası, 30.000 metrekarelik deposunda 10.000 kalem ürün barındırıyor. Spor Dünyası, bu geniş alanda ve yüksek hacimli iş süreçlerinde insan kaynaklı sevkiyat sorunlarını önlemek üzere kendisine ait bir depo otomasyonu çözümüne ihtiyaç duydu. Uzun yıllardır Logo çözümlerinden yararlanan şirket, kullanmakta olduğu Tiger 3 ERP çözümüyle de tam entegre çalışan Logo depo otomasyon çözümüne geçti. Spor Dünyası, bu çözüm sayesinde depoda çalışan insan kaynağını yarı yarıya azaltırken iş süreçlerinde verimliliği iki kat artırmayı başardı.

Devamını Oku