Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Genel bakış

Üretimden satışa ve hizmete kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Sağlık ve Spor sektöründe Logo'nun uçtan uca çözümleriyle fark yaratın!

Özellikle 1990'lardan bu yana giderek popüler hale gelen Sağlık ve Spor sektöründeki işletmeler geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Zincir hastanelerden küçük ölçekli kliniklere, spor malzemeleri üretiminden perakende satışa, spor salonu işletmesinden sağlıklı beslenme ürünlerine kadar pek çok ürün ve hizmeti kapsayan sektörde rekabet avantajı kazanmak için aynı derecede kapsamlı bir çözüm portföyüne ihtiyaç duyuluyor. Logo, ERP'den perakende çözümlerine kadar uzanan portföyüyle Sağlık ve Spor sektörü işletmelerine uçtan uca hizmet sunuyor.

ERP Programı - Kurumsal Kaynak Planlama

Sağlık sektörü, ERP çözümlerinin en çok kullanıldığı sektörlerin başında geliyor. Hastane otomasyon sistemlerine entegre olabilen ERP çözümleri; hastaneler, eczaneler, tıbbi ekipman ve medikal ürün firmaları, tıbbi tahlil ve görüntüleme laboratuvarları, optik firmaları gibi kurum ve kuruluşlara özel çözümler sunuyor. Sağlık kurumlarının iş süreçlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış Logo ERP çözümleri ile şu avantajlar elde edilebiliyor:
Sağlık sektörü, ERP çözümlerinin en çok kullanıldığı sektörlerin başında geliyor. Hastane otomasyon sistemlerine entegre olabilen ERP çözümleri; hastaneler, eczaneler, tıbbi ekipman ve medikal ürün firmaları, tıbbi tahlil ve görüntüleme laboratuvarları, optik firmaları gibi kurum ve kuruluşlara özel çözümler sunuyor. Sağlık kurumlarının iş süreçlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış Logo ERP çözümleri ile şu avantajlar elde edilebiliyor:
 • Operasyonel süreçlerin otomatik hale getirilmesiyle iş yükü azalıyor. Bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.
  Hastane otomasyon sistemlerine entegre olunmasıyla haberleşme ve o sistemlerdeki finansal verilerin tek bir çatı altında birleştirilmesi sağlanıyor.
 • Verimli iş süreçleri ile çalışan memnuniyeti, süreçlerin daha etkin yönetimi ile de müşteri memnuniyeti artıyor.
 • Finansal durumların takibi, ayrıntılı ödeme ve tahsilatların takibi sağlanıyor.
 • Tüm kullanıcıların işlemleri anlık takip edilebiliyor.
 • Tıbbi cihaz ve ekipmanlarının bakım süreçlerinin daha verimli yönetilebilmeleri sağlanıyor; önleyici, arızi, periyodik bakım süreçleri oluşturulabiliyor.
 • Kayıtlı demirbaşların takip edilebilmesi  , amortismanlarının hesaplanması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması sağlanabiliyor.
 • Stok takibi etkin şekilde yapılıp, belirlenen stok seviyelerine göre ihtiyaçlar kısa sürede karşılanabiliyor.
 • Envanterin satın alınmasından transferine kadar tüm  sürecin yönetilmesi sağlanabiliyor.
 • Belirlenen filtreler doğrultusunda raporlar mail olarak alınabiliyor.  
 • Birden fazla şubeye sahip kurumlar tek bir organizasyonel birim altından konsolide olarak yönetilebiliyor.
 • Gider bütçelerinin, alacak ve borçlu hesaplarının kontrolünün yapılabilmesi mümkün oluyor.
 • Satın alma süreçlerinin sistem üzerinden takip edilerek kolaylıkla izlenmesi ve yönetilmesi sağlanabiliyor.

HRM - Bordrolama & İnsan Kaynakları Programı

En önemli kaynağın insan olduğu ve emeğin en yoğun olduğu sektörlerin başında gelen sağlık sektöründe iş gücü planlamasına yönelik politika ve stratejiler hem çalışan hem de müşteri memnuniyeti açısından kritik önem taşıyor. Logo j-HR, Logo Tiger HR, Logo Netsis HR, Logo Bordro Plus, Logo Netsis 3 Bordro ve Logo Payroll çözümü, insan kaynakları süreçlerinin uçtan uca etkin ve verimli şekilde yönetilmesini sağlıyor.  Logo İnsan Kaynakları çözümleri ile;
En önemli kaynağın insan olduğu ve emeğin en yoğun olduğu sektörlerin başında gelen sağlık sektöründe iş gücü planlamasına yönelik politika ve stratejiler hem çalışan hem de müşteri memnuniyeti açısından kritik önem taşıyor. Logo j-HR, Logo Tiger HR, Logo Netsis HR, Logo Bordro Plus, Logo Netsis 3 Bordro ve Logo Payroll çözümü, insan kaynakları süreçlerinin uçtan uca etkin ve verimli şekilde yönetilmesini sağlıyor.  Logo İnsan Kaynakları çözümleri ile;
 • Farklı lokasyondaki kurum çalışanlarının çalışma süreleri şube yapısına uygun olacak şekilde güncel yasal mevzuatlara göre hesaplanıyor.
 • Bordo zarfı, izin formu gibi evraklara zaman ve mekândan bağımsız olarak kolaylıkla erişilebiliyor.
 • PDKS entegrasyonu sayesinde çalışan devamlılığının takibi ve ücret hesaplamaları daha sağlıklı bir şekilde yapılabiliyor.
 • Görev-sorumluluk tanımları, norm kadro analizleri ve organizasyon şemaları sayesinde farklı lokasyonlarda ve vardiyalarda görev alan sağlık çalışanlarının rol ve sorumluluklarının doğru planlanması ve ihtiyaç duyulan personelin hızlıca doğru pozisyona yerleştirilmesi sağlanıyor.
 • Yukarıda saydığımız özelliklere ek olarak sağlık sektörüne yönelik süreçlere göre uyarlama yapılabiliyor.

İş Analitiği

İnsan hayatı üzerinde direkt olarak etkili olan sağlık sektöründe kararların sezgisel olarak değil, veri ve bilgi temelli alınması önem taşıyor. Verilerin anlamlı hale getirilerek stratejinin bir parçası haline getirilebilmesi sağlık sektöründeki rekabet ortamında lider konuma yükselmeye katkı sağlıyor. Logo iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, sağlık hizmetlerinde kritik olan veriyi analiz ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyor ve sektörde şu avantajları sunuyor: 
İnsan hayatı üzerinde direkt olarak etkili olan sağlık sektöründe kararların sezgisel olarak değil, veri ve bilgi temelli alınması önem taşıyor. Verilerin anlamlı hale getirilerek stratejinin bir parçası haline getirilebilmesi sağlık sektöründeki rekabet ortamında lider konuma yükselmeye katkı sağlıyor. Logo iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, sağlık hizmetlerinde kritik olan veriyi analiz ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyor ve sektörde şu avantajları sunuyor:
 • Müşteri deneyimi, etkileşimi ve memnuniyet oranı izlenebiliyor.
 • Özelleştirilebilen yönetici paneli sayesinde verileri analiz ederek sonuçları da öngörerek etkili karar alınabiliyor.
 • İnsan kaynağı eksikliğini önceden tespit edip doğru zamanda en uygun personel hazır bulundurulabiliyor.
 • Verilerden yola çıkarak toplum sağlığı için risk oluşturan unsurlar görülüp hızlı şekilde müdahale edilebiliyor.
 • Klinik faliyetler ve maliyetler analiz edilebiliyor.
 • Etkisi olmayan uygulamalar fayda sağlayacak uygulamalarla değiştirilebiliyor.
 • İlaç kullanım oranları ve eczane tedarik zinciri takip edilebiliyor.
 • Acil servis ve ameliyathanelerin durumu, kapasite ve performansı takip edilebiliyor.

CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Günümüzde sağlığa verilen önem artıyor. Sağlık hizmeti veren kurumların da artmasıyla birlikte kaliteli bakım isteği yaygınlaşıyor ve insanlar daha seçici davranıyor. Kurumların da müşteri ilişkilerini iyileştirmek, geliştirmek için strateji geliştirmesi önem taşıyor. Logo CRM, şu avantajları sunuyor: 
Günümüzde sağlığa verilen önem artıyor. Sağlık hizmeti veren kurumların da artmasıyla birlikte kaliteli bakım isteği yaygınlaşıyor ve insanlar daha seçici davranıyor. Kurumların da müşteri ilişkilerini iyileştirmek, geliştirmek için strateji geliştirmesi önem taşıyor. Logo CRM, şu avantajları sunuyor:
 • Kurumların hastaya ait iletişim bilgilerinin yanı sıra tahlil sonucu gibi bilgiler yetkili çalışanların kolay erişebileceği şekilde tutuluyor ve gelecek randevular planlanıyor. Bir başka ifadeyle kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sunulmuyor.
 • Doktor ve hastane ziyaretleri kayıt altına alınabiliyor.
 • Hastalar ilaç zamanı, test sonucu gibi durumlar için SMS ya da mail ile bilgilendirilebiliyor.
  Kurumla ilgili olan genel bir durumun bilgisini toplu mesaj olarak bildirilebilmesi mümkün oluyor.
 • Cihaz bakım süresi otomatik olarak hatırlatılabiliyor.

WMS - Depo Yönetim Sistemi

Sağlık sektöründe depo yönetimi süreçlerinin verimli şekilde yürütülebilmesi sürdürülebilirliğin ve karlılığın devamında etkili oluyor. Özellikle ilaç ve tıbbi malzemelerin son kullanım tarihini titizlikle takip etmek gerekiyor. Logo Depo Yönetimi Çözümleri şu avantajları sağlıyor: 
Sağlık sektöründe depo yönetimi süreçlerinin verimli şekilde yürütülebilmesi sürdürülebilirliğin ve karlılığın devamında etkili oluyor. Özellikle ilaç ve tıbbi malzemelerin son kullanım tarihini titizlikle takip etmek gerekiyor. Logo Depo Yönetimi Çözümleri şu avantajları sağlıyor: 
 • Depo stoklarına alınan malzemelerin son kullanım tarihlerini takip etmeye olanak tanıyor.
  Çok sayıda bilgi barındıran karmaşık barkodlar anlamlı veriler haline getirilerek kolayca okunabiliyor.
  Medikal ve sarf malzemeleri seri numarası ile takip edilebiliyor.
 • Logo WMS Platform ve Logo WMS, Ürün Takip Sistemi ve İlaç Takip Sistemi ile entegre edilebiliyor.

İş Akış Yönetimi

İş akışının dijitalleşmesi hastalara daha fazla zaman ve dikkat harcanabilmesini sağlıyor. Logo Flow şu avantajları sağlıyor: 
İş akışının dijitalleşmesi hastalara daha fazla zaman ve dikkat harcanabilmesini sağlıyor. Logo Flow şu avantajları sağlıyor: 

 • Periyodik hatırlat özelliği sayesinde süreçlerde oluşabilecek aksaklıkların önlenmesini sağlıyor.
 • Kayıt takibinden şikâyetlerin iletilebilmesine, görev atamasından takibine tüm süreçler zamandan ve mekandan bağımsız her yerden yönetilebiliyor.
 • Logo Flow özellikle ameliyathane gibi birimlerdeki cihazların rutin bakımları için takvim oluşturmaya, görev atamaya ve süreci takip etmeye olanak tanıyor.

Faydalar

 • Kurumsal kaynak planlama (ERP)

  Dünya genelinde pek çok zincir hastane, büyük spor kulübü, klinik, spor salonu, sağlık ve spor malzemeleri üreticisi ve benzeri kuruluş, altyapı tesislerinden ziyaretçi hizmetlerine kadar tüm süreçlerini merkezi şekilde yönetmek üzere adımlar atıyor. Bu işletmeler sınırlı kaynaklarla maksimum verimlilik elde etmeye odaklanıyor. Logo ERP çözümleri, sektörün tüm bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu kaynak yönetimi hizmetlerini tek noktadan sunarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

  Müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri kampanyalarının planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

 • İnsan kaynakları süreç yönetimi

  Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor. 

 • Bordro yönetimi

  Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

 • İş akış yönetimi

  İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

 • Veri analizi ve raporlama

  Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleriyle spor kulüpleri bilet satışlarını anlık takip edebiliyor, spor salonları fitness aleti başına düşen kullanıcı sayısını analiz edebiliyor, spor malzemesi tedarikçileri siparişleri bölgesel ve dönemsel bazda inceleyebiliyor. Bu analizler ve raporlar, sektör işletmelerinin iş süreçlerini daha verimli planlamasını sağlıyor. 

 • Bütçe yönetimi

  Özellikle gelecek dönem bütçelerinin hazırlanmasında verilere dayalı tahminlemelerle optimizasyon sağlayan Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü sektördeki işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırıyor. 

 • Depo yönetim sistemi

  Özellikle sağlık ve spor kuruluşlarının tedarikçileri açısından kritik olan depo süreçleri, Logo Depo Yönetim Sistemi portföyüyle en etkili şekilde yönetiliyor. 

Sağlık - spor Sektöründe Logo'yu tercih edenler

Öne çıkan ürünler

Sorularınız
ve talepleriniz için

*
Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için

Sorularınız
ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.

veya

Bize yazın size biz ulaşalım

Formu doldurun satış temsilcilerimiz sizi arasın!

Sunucu tarafındaki yoğunluk sebebiyle işlemi gerçekleştiremedik.
Lütfen tekrar deneyin.
*
Teşekkür ederiz

Talebinizi ilgili birimlerimize ilettik. En kısa sürede size dönüş yapacağız.

Kapat
Teşekkür ederiz

Talebiniz için teşekkür ederiz. Talebinizle ilgili olarak size ortalama 2-3 iş günü içerisinde 0262 679 80 00 numaralı hattımızdan ulaşacağız

Kapat