facebook
İnsan Kaynakları

İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm

İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm birimi olarak yetkinlik ve bağlılık seviyesi yüksek bir takım kurmayı ve yönetmeyi amaçlarız. İnsan kaynaklarına yönelik hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalarımızın temeline insan odaklı olmayı koyarız.

oval-4
test
oval-1
oval-2
oval-3
oval-4
Hedeflerimiz

"Harika bir iş yeri yaratmak en büyük hedefimiz."

Motivasyonu yüksek, işini severek yapan, her türlü görüş ve fikrini paylaşmaktan çekinmeyen, rahat vegüvenli bir ortamda çalışan ve tüm bunların sonucunda verimli işler ortaya çıkaran bir takım yaratmak en büyük amacımızdır.

Logoluların %84’ü Logo’nun çalışmak için “harika bir iş yeri” olduğunu düşünüyor. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz Çalışan Bağlılığı Anketi’nden elde ettiğimiz sonuç ve Great Place to Work sertifikası ile taçlandırıldığımız bu başarıyı, çalışanımızı merkeze alan yaklaşımımıza borçluyuz. Tüm bunlara ek olarak Great Place to Work’ün açıkladığı Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2023 listesinde yer alıyoruz. 

Logoluların parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyacağı bir çalışma kültürü yaratmayı, fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hâkim olduğu, gelişim odaklı, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı inşa etmeyi hedefleriz.

banner-2
Stratejimiz

"Yenilikçi ve gelişime odaklıbir işveren markası olmak."

İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm birimi stratejimiz "Logo’yu çevikliğin, yaratıcılığın, yenilikçiliğin, verimliliğin ve sürekli ilerleme kültürünün benimsendiği, çalışan deneyimine odaklanan ve örnek liderlerin, ekiplerin koçluk yaklaşımıyla geliştirdiği bir işveren markası olarak güçlendirmek"tir.

banner-7
Metodolojimiz

"LAPIS metodolojisiyle çalışandeneyimini dönüştürür."

Bu prensipler arasında zaman yönetimi, şeffaflık, adaptasyon ve sürekli iyileşme yer alıyor. Bu sayede çevik insan kaynakları yönetimini tescilli bir metodoloji kullanarak gerçekleştiririz.

Çalışan memnuniyetini artıracak ve çalışan deneyimini iyileştirecek uygulamalar hayata geçiririz. Bu kapsamda İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm birimimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz tüm uygulamalara Logo’da Hayat sayfasından erişebilirsiniz.

Logo’da Hayat

Yalın üretim felsefesi ve çevik metodolojileri baz alarak 2008 yılında geliştirdiğimiz LAPIS metodolojisi ile belirsiz, karmaşık ve değişken olan parametreleri, temel prensiplerle daha belirgin, sade ve planlamaya uygun hale getiririz.

banner-8
Departmanlarımız

"Tüm birimlerimiz vegücümüzle çalışıyoruz"

İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm departmanımız altında Yetenek Kazanımı, Yetenek Yönetimi, Organizasyonel Dönüşüm, Logo Akademi, İç İletişim ve İşveren Markası, Ücretlendirme, Yan Haklar ve HRIS, İnsan Kaynakları İş Ortağı birimlerimiz bulunuyor.

banner-9
Departmanlarımız

"Logoluların gelişimine odaklanarakdestekleyici bir çalışma ortamı için çalışırız."

Yetenek kazanımı süreçlerimizde eşit, adil ve kapsayıcı bir şekilde fırsat eşitliği ilkesini gözetir, değerlendirmemizi sadece bilgi ve deneyime göre yaparız. Kurum kültürü, şirket hedefleri ve pozisyona özel yetkinliklere en uygun adayları işe almak için Logo kariyer portalımız, sosyal medya hesaplarımız ve farklı kariyer platformları üzerinden başvuru toplarız.

2020 yılından bu yana işe alım sürecimizi uçtan uca, dijital bir şekilde gerçekleştiririz. Bu doğrultuda testler, envanterler ve mülakatlar gerçekleştirir, dijital ortamda kolay başvuru özelliği sayesinde aday süreçlerindeki deneyimi sürekli olarak iyileştiririz.

Seçim sürecinde, Logo’yu ileriye götürecek genç yeteneklerin ve tecrübeli profesyonellerin, adil ve objektif bir seçim sonucunda şirket bünyesine kazandırılması hedefleriz. Seçim sürecini başarı ile tamamlayan adaylarımızın mutluluğunu paylaşır, yeni Logoluları Logo’yu tanımaları ve Logo kültürüne adapte olmalarını sağlamak amacıyla 6 ay süren dijital onboarding sistemine dahil ederiz.

Yetenek Kazanımı çalışmalarımız kapsamında genç yetenekler için LOG-in adını verdiğimiz staj programlarımız ve I’m In adını verdiğimiz kariyer ara veren kadınlara özel bir programımız bulunur.

Logo Yazılım’a iş başvurusunda bulunmak, işe alım sürecimiz, LOG-in Staj programlarımız ve/veya I’m In programımız hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız “Logolu olmak” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kariyer

Organizasyonel Gelişim birimimiz kapsamında Logo'nun ve İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm birimimizin stratejilerine ulaşması için, yüksek performans kültürünün oluşmasını sağlayacak yeni nesil stratejik yaklaşımların kurgulanmasını ve hayata geçirilmesini, iş birimlerinin optimum ve verimli organizasyon yapılarıyla çalışmasını sağlamayı hedefleriz.

Organizasyon mimarisi çalışmaları, çevik çalışma modellerinin kurgulanması ve yeni nesil çalışma modellerinin Logo'da yaygınlaştırılması gibi alanlarda çalışmalarımızı gerçekleştiririz.

Logolulara başarılarının ödüllendirildiği, gelişiminin desteklendiği bir çalışma ortamı sunarız. Her yıl çalışanlarımızı değerlendirmeye tabi tutularak gelişimleri düzenli olarak takip ederiz. Tüm çalışanlarımızı Logo Akademi ve okul çatısı altında teknik ve fonksiyonel, liderlik ve bireysel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin devamlılığını sağlarız. Çalışanlarımızı teknolojik yeniliklerin getirdiği dijital ve teknolojik yetkinliklerle ilgili geliştirmeyi amaçlarız.

Logo’nun kurumsal akademisi Logo Akademi ile Logo grup çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, çözüm ortaklarımızın, müşterilerimizin ve Logo çözümleri konusunda uzmanlaşmak isteyen bireylerin gelişim yolculuklarını desteklemek amacıyla eğitim kurumları ile iş birliği içinde Logo ürün ve çözüm eğitimleri, profesyonel ve kişisel gelişim eğitim imkanları sunarız.

Hem öğrenen hem de sektörde alanında uzman eğitmenlerle birlikte öğreten bir organizasyon olma misyonu ile ekosistemimizi genişletmek için çalışırız. Platformumuzda, sadece eğitim düzenleyen bir yapının ötesine geçerek öğrenmeye stratejik bir bakış açısı kazandırmak, ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle sürekli gelişmek ilkesiyle hareket ederiz.

Logo Akademi bünyesinde Teknoloji Akademisi, Pazarlama Okulu, İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Okulu ve Liderlere Özel Program gibi farklı alanlarda eğitimler sunarız. Tüm bunların dışında sosyal öğrenmeyi desteklemek amacıyla Logo Akademi Mentorluk Programına sahibiz.

İşveren Markası ve İç İletişim birimimiz kapsamında çalışanlarımızın Logo'da olmaktan mutluluk duyacağı bir iş ortamının inşa edilmesine katkı sağlarız. Güçlü bir işveren markası yaratmayı, çalışan deneyimini iyileştirmeyi ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefleriz.

Bu kapsamda Çalışan Bağlılığı Anketleri süreçlerinin yürütülmesi ve yeni nesil çalışma modellerinin Logo’da yaygınlaşması gibi alanlarda çalışmalarımızı gerçekleştiririz. Logolularla açık ve şeffaf bir iletişim kurarak kurumsal süreçlerden ve gelişmelerden haberdar ederiz.

Online ve fiziksel etkinlikler gerçekleştirerek Logolular ile düzenli olarak bir araya geliriz. Tüm bunları kurum kültürümüzü ve kurumsal değerlerimizi güçlendirmek ve şirket olarak ortak bir dili konuşmak için yaparız.

Logo Yazılım olarak İşveren Markası ve İç İletişim birimi çatısı altında Logo Well adını verdiğimiz wellbeing programı, Ebeveynler Kulübü, Logo Gamer Club’a sahibiz. Bunlara ek olarak genç yeteneklere özel iletişim çalışmaları ve tüm çalışanlarımız için fiziksel ve online etkinlikler gerçekleştiririz. Hepsi ve daha fazlası için <strong>Logo’da Hayat</strong> sayfamızda yer alıyor!

Logolulara başarılarının ödüllendirildiği, gelişiminin desteklendiği bir çalışma ortamı sunarız. Her yıl çalışanlarımızı değerlendirmeye tabi tutularak gelişimleri düzenli olarak takip ederiz. Tüm çalışanlarımızı Logo Akademi ve okul çatısı altında teknik ve fonksiyonel, liderlik ve bireysel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin devamlılığını sağlarız. Çalışanlarımızı teknolojik yeniliklerin getirdiği dijital ve teknolojik yetkinliklerle ilgili geliştirmeyi amaçlarız.

Esnek Çalışma

Saat 10.00-16.00 arasında tüm Logolular, aktif olması şartıyla, başlangıç ve bitiş saatlerini günlük çalışma limitlerini dolduracak şekilde esnek olarak kullanabilir.

Şirket Telefon ve Hat Uygulaması

Tüm çalışanlarımıza uygulama kapsamında baz model veya çalışan katkılı alternatif model seçebileceği telefon edindirme uygulamasına sahibiz.

Çalışan Destek Programı

Çalışan Destek Programımız ile çalışanlarımız ve ailelerine iş ve özel yaşamlarında karşılaştıkları çeşitli zorluklar için ücretsiz psikolojik, tıbbi, hukuki, finansal ve genel destek hizmeti sağlarız.

Anne Adayları Projesi

Anne adayı olan Logolular için hamilelik sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve eğitim kaynaklarına erişimleri konusunda destek veririz.

Özel Sağlık ve Hayat Sigortası

Şirketimizde çalışan Logoluları çalışma yılına bağlı olmaksızın Logo özel sağlık ve hayat sigortası kapsamında değerlendirir ve tüm çalışanlarımızın sigorta primlerinin tamamını şirketimiz tarafından karşılarız.

LogExtra

Logolulara özel indirimlerin bulunduğu kurumsal indirim platformumuzdur. LogExtra ile çalışanlarımızın online alışveriş için tercih ettiği kurumlarla iş birliği yaparız.

Yemek Kartı

Tüm Logolular için eşit şartlarda yemek kartı uygulamasına sahibiz.

Şirket Arabası

Pozisyona bağlı olarak çalışanlarımıza şirket aracı veririz.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Çalışanlarımız için kurum katkılı bireysel emeklilik sistemine sahibiz.

Taksitli Avans Uygulaması

Şirketimizin belirlediği kriterler doğrultusunda geri ödemeli olacak şekilde çalışanlarımızın askerlik ya da eğitim gibi ihtiyaçlarına destek oluruz.

Doğum Günü İzni

Çalışanlarımıza doğum günlerinde ya da o ay içinde bir gün izin kullanma hakkı tanırız.

İnsan kaynakları süreçlerimizi (yetenek yönetimi, işe alım, eğitim ve gelişim, organizasyonel yapılanma, performans süreçleri, ücretlendirme gibi) kurumun prensiplerine, iş yapış modeline, kurallarına ve iş hukukuna göre yürütülmesini sağlarız, iş birimleri ve insan kaynakları fonksiyonları arasında köprü görevi görürüz.

Logolularla kurduğumuz birebir iletişimde koçluk ve mentorluk bakış açısıyla ihtiyaç duyulan konularda onlara destek sağlarız.

Çalışan memnuniyetini arttırmak üzere diğer birimlerle iş birimlerle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürürüz.

Logo’da

Hayat

banner-3
Logo’da Hayat

"Amacımız, insana yakışır birçalışma ortamı yaratmak."

Logo’da Hayat

Wellbeing ProgramımızLogo Well

Fiziksel, sosyal, duygusal ve finansal açıdan olmak üzere dört farklı wellbeing boyutunda uygulamalar hayata geçirerek esenliğe ve çalışan deneyimine katkı sağlarız.

Kariyer ve Gelişim

Eğitim ve GelişimLogo Akademi

Logo’nun kurumsal akademisi Logo Akademi ile Logo grup çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, çözüm ortaklarımızın, müşterilerimizin ve Logo çözümleri konusunda uzmanlaşmak isteyen bireylerin gelişim yolculuklarını desteklemek amacıyla eğitim kurumları ile iş birliği içinde Logo ürün ve çözüm eğitimleri, profesyonel ve kişisel gelişim eğitim imkanları sunarız.

Logo Akademi bünyesinde Teknoloji Akademisi, Pazarlama Okulu, İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Okulu ve Liderlere Özel Program gibi farklı alanlarda eğitimler sunarız. Tüm bunların dışında sosya öğrenmeyi desteklemek amacıyla Logo Akademi Mentorluk Programına sahibiz.

Logo Akademi
banner-30
banner-6

Logo ile Sen de Kariyer Başarılarına Başarı Kat

Türkiye’nin en büyük yazılım kuruluşlarından birinde çalışmak ve Logolu olmak için sen de ilanlarımızı incele!

Logo Kariyer