Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Genel bakış

Turizm sektöründe daha kaliteli hizmet sunmak ve yoğun rekabette öne çıkarak sağlıklı bir büyüme yakalamak için tüm süreçlerde Logo uzmanlığından faydalanın!

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2020 yılında 15 milyon 971 bin 201 turist ağırlandı. “Bacasız sanayi”, “görünmeyen ihracat” gibi kelimelerle ifade edilen turizm sektörü, ulusal ekonomi için fayda sağlamasının yanı sıra dünya barışının korunması açısından da önem taşıyor.

Toplumun hızla adapte olduğu dijital dönüşüm çağında turizm işletmelerinin sürdürülebilirliği sağlaması için sektör trendlerine kayıtsız kalmaması, hatta yenilikleriyle sektöre yön vermesi gerekiyor. Logo, sektöre göre özelleştirilebilen kapsamlı çözüm portföyüyle turizm işletmelerinin hizmet kalitesini artırıyor. Otel, acente ve tur operatörleri; rezervasyon, ön büro, maliyet analizleri, muhasebe, müşteri memnuniyet süreçleri, internet filtreleme, dijital toplantı alanları, mağaza, depo, restoran ve Spa alanı kontrolü gibi birbirinden farklı süreçlerde Logo Yazılım çözümlerinin getirdiği avantajlardan faydalanabiliyor.

ERP Programı - Kurumsal Kaynak Planlama

Turizm işletmelerinin başarısı her türlü kaynaktan en yüksek seviyede yararlanmayı gerektiriyor. Süreçlerin sağlam bir temele oturtularak yönetilmesinde ERP çözümleri önemli rol üstleniyor. Logo’nun ERP portföyü, turizm işletmelerinin kaynakları tek noktadan uçtan uca yönetmelerini sağlıyor ve şu avantajları sağlıyor:
Turizm işletmelerinin başarısı her türlü kaynaktan en yüksek seviyede yararlanmayı gerektiriyor. Süreçlerin sağlam bir temele oturtularak yönetilmesinde ERP çözümleri önemli rol üstleniyor. Logo’nun ERP portföyü, turizm işletmelerinin kaynakları tek noktadan uçtan uca yönetmelerini sağlıyor ve şu avantajları sağlıyor:
 • Turizm Katkı Payı Beyannamesi gibi beyanname yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ile işletmeler beyanname süreçlerini yönetebiliyor.  
 • Satış ve alış fatura kayıt ve takiplerini çoklu döviz desteğiyle gerçekleştirmek, teklif aşamasını sürece dâhil etmek mümkün oluyor. 
 • Günün kuru üzerinden yerel para birimi karşılıklarını hesaplamak ve kur farkı fişleri oluşturmak mümkün oluyor. 
 • Logo ERP ile yürütülen iş süreçleri yönetici iş akış onaylarına bağlanabiliyor.
 • Mevcut nakit akışı, görselleştirilmiş altyapı sayesinde tek ekrandan kolaylıkla izleniyor. Ayrıca tahmini gelir-gider girişleri yapılabiliyor. 
 • Kayıtlı carilerin kişisel bilgileri kanun kapsamında anonimleştirilebiliyor.
 • Turizm sektöründe sıklıkla karşılaşılan Kiralama işlemleri ile leasing işlemleri hızlıca yapılabiliyor. 
 • Turizm sektöründe birden fazla şubeli yapılar konsolide yönetilebiliyor. 
 • Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik uyarlamalar Logo ERP çözümleri bünyesinde yapılabiliyor. 
 • Her an her yerden zaman ve mekan bağımsız iş süreçleri Logo ERP çözümleri ile takip edilebiliyor.

WMS - Depo Yönetim Sistemi

Hizmet işletmelerinin kararlarının odak noktasında müşteriler bulunduğundan müşteri tatmini için ihtiyaçları doğru belirlemek ve yeterli malzeme tedariği yapabilmek gerekiyor. Talebin stoklardan karşılanamaması durumu müşteri memnuniyetini; talepten daha çok stok bulundurmak ise maliyeti olumsuz yönde etkiliyor. Logo WMS Platform ve Logo WMS çözümleri, stok takibi ve envanter sayımı gibi süreçlerin yönetimini kolaylaştırıyor. Logo Depo Yönetimi çözümleri, turizm işletmelerine şu avantajları sağlıyor:
Hizmet işletmelerinin kararlarının odak noktasında müşteriler bulunduğundan müşteri tatmini için ihtiyaçları doğru belirlemek ve yeterli malzeme tedariği yapabilmek gerekiyor. Talebin stoklardan karşılanamaması durumu müşteri memnuniyetini; talepten daha çok stok bulundurmak ise maliyeti olumsuz yönde etkiliyor. Logo WMS Platform ve Logo WMS çözümleri, stok takibi ve envanter sayımı gibi süreçlerin yönetimini kolaylaştırıyor. Logo Depo Yönetimi çözümleri, turizm işletmelerine şu avantajları sağlıyor:
 • Sarf malzeme, tüketim malzemeleri, stok takibi gibi süreçlerin takip edilmesi deponun doğru yönetilmesini sağlıyor. Deponun doğru yönetilmesi ek maliyetlerin önüne geçmeyi sağlıyor. 
 • Logo depo yönetimi çözümleri, son kullanım tarihlerini anlık ve online takip etme imkanı sunuyor. Otel depolarındaki tüketim malzemelerinin son kullanım tarihlerinin hassasiyetle takip edilmesi tarihi geçmiş ürünleri müşteriye sunma gibi kritik hataların yapılmasını önlüyor. 
 • Ambar transferi özelliği, zincir oteller ve çok sayıda deposu bulunan turizm işletmelerinde ürün veya malzemelerin transferinin yapılmasını sağlıyor. Üretim ve mutfak gibi farklı birimler arasında mamul temininin yanı sıra takip kolaylaşıyor. 
 • Otel deposunda veya ortak kullanım alanlarında bulunan değerli eşyaların RFID etiketler ile sayım-takip işlemleri yapılıyor. Böylece ihtiyaç duyulan her şeye zamanında ulaşılıyor ve kriz ortamı oluşmuyor. 
 • Depo yönetimi süreçlerinde yapılan her işlem, her malzeme hareketi raporlar üzerinden takip ediliyor. Raporlara kolaylıkla erişilebiliyor.

İş Akış Yönetimi

Turizm, eğlence, konaklama ve seyahat sektörü, küresel ekonomik sistem içerisinde etkisini artırıyor. Dünya ekonomisine yön veren bu sektörde müşterinin tatmin edilmesi, memnuniyetinin sağlanması profesyonel iş akışına sahip olmayı gerektiriyor. Öyle ki sektörün çok çalışanlı ve birden çok işletmeye sahip grup şirketlerinden oluşması onay süreçlerinin yönetilmesini güçleştiriyor. Logo Flow iş akış yönetimi çözümü, barındırdığı özelliklerle şu avantajları sağlıyor:
Turizm, eğlence, konaklama ve seyahat sektörü, küresel ekonomik sistem içerisinde etkisini artırıyor. Dünya ekonomisine yön veren bu sektörde müşterinin tatmin edilmesi, memnuniyetinin sağlanması profesyonel iş akışına sahip olmayı gerektiriyor. Öyle ki sektörün çok çalışanlı ve birden çok işletmeye sahip grup şirketlerinden oluşması onay süreçlerinin yönetilmesini güçleştiriyor. Logo Flow iş akış yönetimi çözümü, barındırdığı özelliklerle şu avantajları sağlıyor:

 • Satın alma aşamasında talep yönetiminden teklif ve siparişe birçok onay süreci bulunuyor. Logo Flow, bu süreçlerin dijital ortamda yönetilmesini sağlıyor. 
 • Turizm sektöründe müşteri memnuniyeti, müşterinin istek, ihtiyaç ve şikâyetlerinin öğrenilip kısa sürede çözüm sunulmasıyla mümkün olabiliyor. Bu süreçlerin dijital ortama taşınması onay süreçlerinin takibini kolaylaştırıyor. Bu sayede işletme hem zaman kazanıyor hem de müşteri memnuniyeti artıyor. 
 • İşe alımlardaki onay süreçleri daha hızlı ve verimli yönetiliyor. Bu sayede dönemsel personel alımında süreç kısalıyor. 
 • Çalışanların izin, seyahat talebi ve masraf formlarının onay süreçleri dijital ortamda çok kısa sürede yürütülüyor. Bu sayede turizm işletmeleri zaman kazandığı gibi maliyet tasarrufu da yapabiliyor. Kâğıt tüketiminin azalmasıyla doğaya dayalı turizm sektöründeki işletmeler çevrenin korunmasını sağlıyor.

İş Analitiği

Yeni nesil teknolojiler, turizm endüstrisini de dönüştürüyor ve kişiselleştirilmiş konaklama ve tur tekliflerinden, hangi yerlerin gezilebileceğine ve ne zaman ziyaret edilebileceğine kadar müşteriye doğru zamanda doğru hizmeti sunabilmek için veri ve analitiğinden yararlanmayı gerektiriyor. Giriş ve geceleme, XML ve BTM, otel durum raporları, günübirlik konaklama ve locater raporları, tarih ve tarife bazında raporlar, gelir departman ve genel durum raporları, otel Forecast raporları hazırlanıyor. Verinin doğru ve etkin şekilde analiz edilip anlamlı bilgiye dönüşmesini sağlayan Logo Mind Insight iş analitiği çözümü, akıllı turizm için şu avantajları sağlıyor:
Yeni nesil teknolojiler, turizm endüstrisini de dönüştürüyor ve kişiselleştirilmiş konaklama ve tur tekliflerinden, hangi yerlerin gezilebileceğine ve ne zaman ziyaret edilebileceğine kadar müşteriye doğru zamanda doğru hizmeti sunabilmek için veri ve analitiğinden yararlanmayı gerektiriyor. Giriş ve geceleme, XML ve BTM, otel durum raporları, günübirlik konaklama ve locater raporları, tarih ve tarife bazında raporlar, gelir departman ve genel durum raporları, otel Forecast raporları hazırlanıyor. Verinin doğru ve etkin şekilde analiz edilip anlamlı bilgiye dönüşmesini sağlayan Logo Mind Insight iş analitiği çözümü, akıllı turizm için şu avantajları sağlıyor:
 • Yıllara, aylara göre konaklama gelirlerinin dağılımları, ziyaretçi sayıları, oda sayıları, otel doluluk oranları ve rezervasyonlar raporlar üzerinden takip edilebiliyor. İçinde bulunulan yılın ziyaretçi/turist beklentisine yönelik veriler geçmiş dönem ile karşılaştırılabiliyor. Böylelikle, turizm işletmelerinin talebi doğru tahmin ederek kişiselleştirilmiş teklif sunması mümkün oluyor. 
 • Piyasa koşullarına uygun fiyatlandırma yapmak, hangi yerlerin gezilebileceği gibi konularda veriye dayalı pazarlama planı yapmak mümkün oluyor. Müşterileri daha iyi anlayan işletmeler daha iyi deneyim sunuyor. 
 • Temel performans göstergelerine göre raporlar hazırlanabiliyor. Bu raporlar rezervasyon durumları, doluluk oranları, insan kaynağının durumu, check-in raporu, forecast raporları gibi konularda bilgi edinmeyi sağlıyor. Geçmiş yıllara değişimlerin takip edilmesi koşullara göre mali strateji belirlemek için öngörü kazandırıyor. Örneğin, geçen yılın rezervasyonlarına dair rapor incelenip, güncel yılın aynı dönemindeki rezervasyonların daha düşük olduğu görülürse konuyla ilgili hızlı aksiyon alınabiliyor. Gerçek zamanlı takip sayesinde karlılık yönetilebiliyor.
 • Dış kaynaklardan gelen verilerin ve sektör raporlarının analiz edilmesini sağlayarak doğru kanaldan doğru fiyatı sunmayı sağlıyor. Diğer otellerin veya işletmelerin müşterilerine hangi hizmeti sunarak müşterilerin beğenisini kazandığı da ortaya çıkıyor. Talebin yoğun olacağı dönemler ve tatil sezonu ziyaretçi seviyesi tahmin edilebiliyor. Bu sayede doğru zamanda doğru karar alınarak gelir seviyesi artırılabiliyor.
 • Farklı platformlardaki müşteri geri bildirimleri analiz edilebiliyor. Konaklama dışında restoran, SPA, Snack Bar, Clup, Oda Servisi gibi hizmetlerden memnuniyet durumu takip edilebiliyor. Bu sayede işletme hangi alanda iyileştirme çalışmaları yapmak gerektiğini görebiliyor. Gelişim planlarının veriye dayalı yapılması başarı getiriyor. Müşterilerin hangi hizmetlerden hangi yoğunlukta yararlandıkları gibi bilgilere ulaşılabilmesi sayesinde doğru yatırım kararı alınıyor.
 • İşletmeler iletişim dili ve harcama alışkanlıkları gibi müşteri eğilimlerini analiz edebiliyor. Bu sayede müşteri nereden geliyor ve ne istiyor, hangi hizmeti ne zaman kullanıyor gibi sorular yanıt buluyor. Bu yanıtlara göre resmin bütününü görebilen işletmeler kişiselleştirilmiş promosyon kampanyaları sunuyor. Bu sayede rekabette öne geçiyor.

CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Turizm sektöründe müşteri profili çok çeşitlilik gösteriyor, talepler daha esnek olabiliyor ve hizmet stoklanamıyor. Bu nedenle turizm sektöründe hizmet vermeye odaklanan işletmelerin kar elde etmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için değişken koşullara uyum sağlaması gerekiyor. Logo CRM çözümü, gelişen dinamiklere uyum sağlayarak müşteri ilişkilerini iyi yönetmeye olanak tanıyor. Logo CRM, özellikleriyle otel, pansiyon, seyahat acenteleri gibi sektör paydaşlarına şu avantajları sağlıyor:
Turizm sektöründe müşteri profili çok çeşitlilik gösteriyor, talepler daha esnek olabiliyor ve hizmet stoklanamıyor. Bu nedenle turizm sektöründe hizmet vermeye odaklanan işletmelerin kar elde etmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için değişken koşullara uyum sağlaması gerekiyor. Logo CRM çözümü, gelişen dinamiklere uyum sağlayarak müşteri ilişkilerini iyi yönetmeye olanak tanıyor. Logo CRM, özellikleriyle otel, pansiyon, seyahat acenteleri gibi sektör paydaşlarına şu avantajları sağlıyor:
 • Otellerin farklı segmentlere doğru zamanda iletişim kurmalarını sağlayan Logo CRM, misafir verilerini, talep ve harcama alışkanlıklarına göre analiz edebilme imkânı sunuyor. İşletmelere doğru pazarlama stratejileri yaparak müşteri sayılarını artırmayı sağlıyor. 
 • Müşterilerin tümünün kayıtları tek platformda tutuluyor. Bu sayede müşteri talep ve şikâyetleri tek merkezden yönetiliyor. Müşteri şikâyetlerinin çözümü için anlık olarak iş ataması yapılabiliyor. Raporlama özelliği ile müşterinin daha önce şikâyet ettiği konuların düzeltilmesine yönelik karar alarak müşteri şikâyetlerini ortadan kaldırmak mümkün oluyor.
 • Logo CRM, IP santral desteği sunuyor. Bu sayede bir müşteri talep veya şikayetini iletmek üzere arama yaptığında bilgileri anında ekranda görünüyor. Bu bilgilere göre hızlıca çözüm sunmak mümkün oluyor. Dolayısıyla hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de müşteri memnuniyeti artıyor. 
 • Web arayüzünde yer alan tüm modül ve fonksiyonları kapsayan Logo CRM mobil uygulama, kesintisiz erişim sağlayarak zaman kazandırıyor. 
 • Ürünler garanti seri numarası üzerinden kolaylıkla takip ediliyor. Bu sayede ihtiyaç duyulan ürüne zaman kaybetmeden ulaşmak mümkün oluyor.

HRM - Bordrolama & İnsan Kaynakları Programı

Çok sayıda partnerden oluşan turizm sektörü, genel ekonomik durgunluk ortamı da olsa büyümeye devam ediyor. Emek yoğun özelliği sayesinde istihdama önemli payı bulunan sektörde müşteri memnuniyeti çalışan performansıyla paralel ilerliyor. Bu nedenle insan kaynağını en doğru şekilde yönetmek sektörde kritik konuların başında geliyor. Logo j-HR, Logo Bordro Plus, Logo Payroll ve Logo Tiger HR çözümlerinden oluşan Logo bordro ve insan kaynakları yönetimi portföyü, insan kaynağını en iyi şekilde yöneterek fark yaratmayı sağlıyor. Logo Bordro ve İnsan Kaynakları Yönetimi çözümleri şu avantajları sağlıyor:
Çok sayıda partnerden oluşan turizm sektörü, genel ekonomik durgunluk ortamı da olsa büyümeye devam ediyor. Emek yoğun özelliği sayesinde istihdama önemli payı bulunan sektörde müşteri memnuniyeti çalışan performansıyla paralel ilerliyor. Bu nedenle insan kaynağını en doğru şekilde yönetmek sektörde kritik konuların başında geliyor. Logo j-HR, Logo Bordro Plus, Logo Payroll ve Logo Tiger HR çözümlerinden oluşan Logo bordro ve insan kaynakları yönetimi portföyü, insan kaynağını en iyi şekilde yöneterek fark yaratmayı sağlıyor. Logo Bordro ve İnsan Kaynakları Yönetimi çözümleri şu avantajları sağlıyor:
 • Logo'nun insan kaynakları çözümleri, uygun pozisyona turizm sektörünün ihtiyaçlarına uygun doğru çalışanı yerleştirmeyi sağlıyor. 
 • Yönetici ve çalışanların zaman ve mekân bağımsız etkileşim kurabildiği Çalışan Portalı, bordro zarfı, izin talepleri ve özlük bilgilerine hızlıca ulaşmayı sağlıyor. Şirket içi haberleşmeyi de sağlayan bu özellik, yoğun çalışma ortamının hâkim olduğu turizm sektöründe iletişim kopukluklarını en aza indiriyor. Dolayısıyla çalışan verimliliği artıyor. 
 • Eğitim Yönetimi Modülü, çalışanlar için dönemsel eğitim planları yapmayı sağlıyor. Eğitim sonrası anket ve sınav değerlendirme gibi özellikler eğitimin verimliliğini ölçmeye yardımcı oluyor. 
 • Logo j-HR, hem norm kadro hem de geçici kadro tanımları yapmayı sağlayarak geçici pozisyonların da yönetilmesinde kolaylık sağlıyor. Organizasyon şemasının Visio ve PDF gibi dosya formatlarına aktarılması mümkün oluyor. 
 • Hem tam kadrolu işçi hem dönemsel işçi çalıştırılan turizm işletmelerinde çalışanlara yasal hakların eksiksiz tanınması kolaylaşıyor ve hatasız bordro hesaplaması yapılması mümkün oluyor. İşlemlerin manuel yapılmasından kaynaklanan hatalar ortadan kalktığı gibi mevzuatların otomatik olarak güncellenmesi yasalara uyumlu hareket etmeyi sağlıyor. Bulut tabanlı Logo Payroll, ek maliyet gerekmeden her an her yerden kolay erişim avantajları sunuyor.

Faydalar

 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

  Otel, tur operatörleri ve acentelerin turizm sektörünün gerektirdiği ihtiyaçlarını karşılayarak tüm süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlıyor.

 • Depo Yönetimi

  Otellerde ürünlerin saklama koşulları ve ürün türleri mutfak, kat hizmetleri gibi otel bölümlerine göre ayrılıyor. Bu süreçlerin hızlı ve eksiksiz sağlanması için yeterli alan ve uygun koşullardaki depoların olması gerekiyor. Depo yönetim sistemleri çözümleri sayesinde bu süreçler kolay, hızlı ve hatasız şekilde yönetiliyor. Böylece müşteri memnuniyeti artıyor.

 • İş Akış Yönetimi

  Oteller, tur operatörleri ve acenteler birçok yapıdan oluşuyor. Bu işletmelerde satın alma süreçlerinden, misafirlerinden gelen şikâyet-talep-önerilerine, personel alım onay süreçlerinden işe alınan personelin izin, masraf, seyahat talep onay süreçlerine kadar birçok departmanın süreçleri Logo Flow ile verimli ve kontrol edilebilir hale getirilebiliyor. Böylece zaman, iş gücü ve maliyet tasarrufu yapılıyor.

 • İş Analitiği

  Büyük veri iş dünyasını dönüştürüyor. Turizm sektöründe büyük verinin analizi yeni dönem kampanyalarını ve daha uzun vadeli aksiyonları planlamak açısından avantaj sağlıyor.

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

  Otel, acente ve tur operatörlerinin farklı segmentlere doğru zamanda iletişim kurmalarını sağlayan Logo CRM, misafir verilerini, talep ve harcama alışkanlıklarına göre analiz edebilme imkânı sunuyor. İşletmeler doğru pazarlama stratejileri geliştirerek müşteri sayılarını artırabiliyor.

 • Bordro ve İnsan Kaynakları

  Misafir memnuniyetinde çok önemli yer tutan resepsiyon, kat görevlisi, aşçı, servis personeli gibi tüm otel çalışanlarının izin, bordro ve yan hak süreçlerinin merkezi bir yapıda yönetilmesini sağlıyor.

 • Ekosistem Çözümleri

  Logo onaylı ekosistem çözümleri sayesinde restoran süreçleri online ortamda yönetiliyor. Otellere ait banka hesapları tek bir ekrandan takip edilerek finansal durum anlık yönetiliyor. Fiziksel evraklar dijital ortamda saklanıyor.

Blog

Blog’da öne çıkanlar

Türkiye'nin lider markaları verimliliklerini arttırmak için Logo'ya güveniyor.

Turizm Sektöründe Logo'yu tercih edenler

Öne çıkan ürünler

Sertifaklı iş ortakları tarafından geliştirilen uyumlu ürünler

Gastropos

 • (43 Yorum)
 • GastroPos Kafe ve Restoran Yönetimi çözümü ile kafe veya restoranlarda takip edilmesi güç süreçler kolay ve esnek bir şekilde yönetilebiliyor. 
GeliştiriciZensoft

Finstant Banka Hesap Yönetimi

 • (43 Yorum)
 • Finstant Banka Hesap Yönetimi çözümü, bir işletmenin bütün bankalardaki hesapları için bakiye, hesap hareketi ve üye iş yerlerinin POS hareketlerini, internet bankacılığına ihtiyaç duymadan tek bir uygulamadan görüntülemeyi ve raporlamayı sağlıyor.  
GeliştiriciKronosoft

DEYS

 • (43 Yorum)
 • DEYS Depo Yönetim Otomasyonu, küçük ve orta ölçekli firmaların depo yönetimi konusunda yaşadıkları güncel sorunlara çözüm sunuyor.  
GeliştiriciProlog Yazılım

DocPlace

 • (43 Yorum)
 • DocPlace Doküman Yönetimi Sistemi, sektörden bağımsız olarak tüm işletmelere etkili bir doküman yönetimi çözümü sunuyor.  
GeliştiriciKets Yazılım

Sorularınız
ve talepleriniz için

*
Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için

Sorularınız
ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.

veya

Bize yazın size biz ulaşalım

Formu doldurun satış temsilcilerimiz sizi arasın!

Sunucu tarafındaki yoğunluk sebebiyle işlemi gerçekleştiremedik.
Lütfen tekrar deneyin.
*
Teşekkür ederiz

Talebinizi ilgili birimlerimize ilettik. En kısa sürede size dönüş yapacağız.

Kapat
Teşekkür ederiz

Talebiniz için teşekkür ederiz. Talebinizle ilgili olarak size ortalama 2-3 iş günü içerisinde 0262 679 80 00 numaralı hattımızdan ulaşacağız

Kapat