Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Sayılarla Logo’da sürdürülebilirlik

 • 43%
  Kadın çalışan
  oranı
 • 50%
  Üst yönetimde kadın oranı
 • 1.315
  Çalışan
  sayısı*
 • 35
  Çalışanların ortalama
  yaşı
 • %89
  Üniversite mezunu
  çalışan oranı
 • 9.28/10
  Kurumsal yönetim
  derecelendirme notu
 • %50
  Yönetim kurulu bağımsız
  üye oranı
 • %27
  Ar-Ge
  harcaması / faturlanan
  gelir oranı
 • %88
  2020'de tehlikesiz atıkların
  %88’i geri
  dönüştürüldü
 • %100
  Türkiye operasyonlarında
  e-atıkların tamamı
  geri dönüştürüldü
*Hindistan operasyonları dahil Logo Grup 2021 yıl sonu rakamıdır.

Logo kurulduğu günden itibaren adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu yönetimi benimsemiştir. 2020 yılı itibarıyla Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) imzacısı olan Logo, UNGC’nin kurumsal sorumluluk girişimine ve girişimin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine bağlıdır.

Ücret, fırsat ve temsilde hiç bir ayrılık olmaması kuruluşundan beri Logo’nun prensipleri arasında olup iş süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Kadının güçlenmesi prensiplerini toplumumuzun ve ekonomimizin kalkınması, bilinçaltındaki önyargılara izin vermeyen koşulların yaratılması için çalışılması ve metriklerin ötesine geçen bir toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün yaratılması için destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerimizde küreselleşme ve bölgesel bir güç olma yolunda ilerleyen bir şirket olarak kalıcı katma değer yaratmayı önemsiyoruz. Teknolojik dönüşümdeki rolümüz gereği endüstri 4.0, bulut bilişim gibi pek çok alanda katma değer yaratan çözümler üreterek şirketlerin daha verimli faaliyet göstermelerine ve günümüz rekabet koşullarına uyum sağlamasına destek oluyoruz.

Başta gelişmekte olan pazarlar olmak üzere hem kendi faaliyetlerimizde hem de ekosistemimizde sürdürülebilir dönüşümü tetikliyoruz. Buna uygun olarak sürdürülebilirlik stratejimizin odak noktasını, topluma, çevreye ve şirketimizin geleceğine yatırım yapmak ve yenilikçi ürün ve hizmetlerle ekosistemimizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamak olarak belirledik. Şirket misyonumuz, sürdürülebilirlik çalışmalarını sistematik bir yaklaşımla tüm faaliyetlerimize entegre etmek ve katma değeri yüksek çözümler yaratmak için büyük önem taşıyor.

Geleceği birlikte yazıyoruz

Çevresel

Çevresel

Çözümlerimiz, müşterilerimizin karbon ayak izinden doğal kaynak tüketimine çevresel etkisini azaltıyor.

Daha fazla bilgi
Sosyal

Sosyal

Yetenek yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk bizim için yüksek öncelikli konulardır.

Daha fazla bilgi
Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim ve İş Etiği iş süreçlerimizin vazgeçilmez parçasıdır.

Daha fazla bilgi