facebook

Sürdürülebilirlik


Logo’da Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerimizde küreselleşme ve bölgesel bir güç olma yolunda ilerleyen bir şirket olarak kalıcı katma değer yaratmayı önemsiyoruz. 

Teknolojik dönüşümdeki rolümüz gereği endüstri 4.0, bulut bilişim gibi pek çok alanda katma değer yaratan çözümler üreterek şirketlerin daha verimli faaliyet göstermelerine ve günümüz rekabet koşullarına uyum sağlamasına destek oluyoruz.

Başta gelişmekte olan pazarlar olmak üzere hem kendi faaliyetlerimizde hem de ekosistemimizde sürdürülebilir dönüşümü tetikliyoruz. Buna uygun olarak sürdürülebilirlik stratejimizin odak noktasını, topluma, çevreye ve şirketimizin geleceğine yatırım yapmak ve yenilikçi ürün ve hizmetlerle ekosistemimizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamak olarak belirledik. 

Şirket misyonumuz, sürdürülebilirlik çalışmalarını sistematik bir yaklaşımla tüm faaliyetlerimize entegre etmek ve katma değeri yüksek çözümler yaratmak için büyük önem taşıyor.

Sayılarla Logo’da sürdürülebilirlik

Kadın çalışan oranı*
%45
Kurumsal yönetim derecelendirme notu
9,5/10
Üst yönetimde kadın oranı
%50
Yönetim kurulu bağımsız üye oranı
%50
Çalışan sayısı*
1.627
Ar-Ge harcaması/faturalanan gelir oranı
%32
Çalışan başına ortalama eğitim saati
29,4
Geri dönüştürülen elektronik atık miktarı
%98
Logo Türkiye Çalışan Bağlılığı skoru
%86
Sera gazı yoğunluğundaki azalış
%9,8
*Hindistan operasyonları dahil Logo Grup 2023 yıl sonu verilerini kapsamaktadır.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Ücret, fırsat ve temsilde hiç bir ayrılık olmaması kuruluşundan beri Logo’nun prensipleri arasında olup iş süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Kadının güçlenmesi prensiplerini toplumumuzun ve ekonomimizin kalkınması, bilinçaltındaki önyargılara izin vermeyen koşulların yaratılması için çalışılması ve metriklerin ötesine geçen bir toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün yaratılması için destekliyoruz.

Küresel İlkeler Sözleşmesi

Logo kurulduğu günden itibaren adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu yönetimi benimsemiştir. 2020 yılı itibarıyla Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) imzacısı olan Logo, UNGC’nin kurumsal sorumluluk girişimine ve girişimin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine bağlıdır.