facebook

Formu doldurun dijital dönüşüm danışmanlarımız sizi arasın.

Gelin Dijitalleşme Hikayenizi Birlikte Yazalım

Formu doldurun dijital dönüşüm danışmanlarımız sizi arasın.

Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Dijital dönüşüm danışmanlığı

İşletmenizi dijitalleştirmek istiyor, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İhtiyaçlarınıza en uygun dijital yapıyı kurmak için Logo’nun uzmanlığından yararlanın, dijital rotanızı birlikte oluşturalım.

Dijital dönüşüm danışmanlığı nedir?


Dijital Dönüşüm; dijital teknolojilere sahip olmanın yanı sıra bu teknolojilerin toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara entegre edilip değer yaratılması anlamına geliyor. Dijital dönüşüm, yalnızca modern teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanılması olmayıp, teknolojik yeniliklerle başlayan bir süreci ifade ediyor. Bu süreçte yönetim anlayışının, kurum kültürünün ve iş modellerinin de yenilenmesi oldukça önemli.

İşletmeler dijital dönüşüm sürecinde strateji oluşturmaktan satış döngüsünün analizine, iletişim dilinin modernizasyonundan dış pazarlara açılım stratejilerinin geliştirilmesine birçok konuda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor.

Logo Yazılım, dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti ile işletmelere rehberlik ederek dijital dönüşüm yolculuğunda eşlik ediyor. Bu sayede işletmeler, dijital dönüşüm açısından ne seviye olduğunu görme fırsatı bulduğu gibi, hem müşterilerine hem işletmeye sağlayacağı avantajları netleştirebiliyor.

Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti ile tüm sürecin otomatize edilmesi, yeni nesil teknolojiler sayesinde ürün ve hizmet kalitesinin artırılması ve pazarlama alanlarının genişletilip sürdürülebilir altyapılara kavuşturulabilmesi sağlanıyor.

Dijital dönüşüm süreci nasıldır?


Dijital dönüşüm sürecinde her işletme farklı yöntemler uygulayıp farklı teknolojileri süreçlere dahil edebiliyor. Bununla birlikte ortak olarak işletmelerin bu süreçte dijital yeteneğini ve potansiyelini tespit ederek eksiklikleri ortaya koyması, teknolojiyi hedeflerle uyumlu olarak kullanması, yetenekleri kullanmak üzere yeni fırsatları değerlendirmesi gerekiyor.

Satış yapan işletmeler için dijital dönüşüm müşteri taleplerine göre yeni ürün geliştirmek; hizmet sunan işletmelere göre ise süreçleri yalın hale getirip çalışanlara zaman kazandırmak olabiliyor.

Kurumsal yapının ve kültürün yenilenmesiyle başlayan süreçte çalışanları sürece dahil etmek ve iş süreçlerini dijital ortama aktarmak dijital dönüşüm sürecini başarıya götürüyor.

Dijital dönüşüm işletmelerin kâğıtsız ofise geçmelerine olanak tanıyor. Kâğıtsız ofis çevreyi korumaya katkıda bulunmayı sağladığı gibi maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor. Dijital dönüşümü gerçekleştiren işletmeler veriye dayalı hızlı karar alabiliyor. Bu sayede müşteri istekleri ve beklentilerini öngörüp daha iyi müşteri deneyimi sunabiliyor.

Çalışanların hatasından kaynaklanan yanlış veri girişi veya belgelerin kaybolması gibi sorunlar ortadan kalıyor. Yazılımların süreçleri otomatize etmesi zaman kazandırıyor. Departman ve kişi bazı performans ölçümleri yapılabiliyor ve kurumsal hafıza oluşturuluyor.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığının Kapsamı
1
Dijital yeteneğin ve potansiyelin tespit edilmesi.
2
Strateji ve yol haritasının belirlenmesi.
3
İhtiyaçlara yönelik projelerin önerilmesi.

Dijital dönüşüm danışmanlığı ile birlikte

Dijital dönüşüm yolculuğunda doğru noktadan başlamanızı sağlıyoruz

Firmaların mevcut durumlarını netleştirmelerini sağlayarak dijital dönüşüm yolculuklarına hangi noktadan başlamaları gerektiğini görmelerini sağlıyoruz.

Daha sağlam bir temelle yükselmenizi destekliyoruz

Belirsizlik, doğru stratejik kararlar alınmasına ve süreçlerin etkin şekilde yönetilmesine engel oluyor. Dijital dönüşüm danışmanlık hizmetimiz sayesinde bu belirsizlik ortadan kalkıyor. Dijital dönüşüm projesine paydaşların dahil olup olmadığını, dijital kaynaklardan ne ölçüde yararlanıldığını tespit etmek mümkün oluyor. Bu sayede eğitime, güvenliğe, yetenekli iş gücüne yatırım yaparak daha sağlam temeller üzerinde yükselen bir yapı oluşturulabiliyor.

Sürdürülebilir kültür ile verimliliği artırıyoruz

Dijital devrimle birlikte bireyler, ilişkiler ve sosyal yaşam köklü bir değişime uğradığından, dijital dönüşüm sürecinde çevik bir örgüt kültürünün oluşturulması gerekiyor. Esnek yapıya sahip olmayan katı örgüt kültürü anlayışının kırılması ve dijital yapıya geçilmesi, yönetsel süreçlerde radikal adımların atılmasıyla mümkün olabiliyor.

Dijital dönüşüm danışmanlığı, işletmenin değerlerini korurken yenilikçi bir kültürün de oluşturulmasına yardımcı oluyor. Yenilikçi kültür oluştuğunda tüm çalışanlar pazar ve müşteri gereksinimlerine esnek biçimde yanıt verebiliyor. Dolayısıyla çalışanların üretkenliği ve verimliliği artıyor.

İşinizi geleceğe taşıyoruz

Kurum genelinde inovatif düşünce odaklı yenilikçi kültürün oluşmasını sağlamak kadar bu kültürü doğru teknolojilerle desteklemek de önem taşıyor. Teknolojiye sahip olmak, değişime ayak uydurmak için yeterli değil. Rekabet üstünlüğünün sürdürülebilir olması için teknolojiyi doğru yönetebilmek gerekiyor.

Teknoloji doğru yönetildiğinde müşteri deneyimi üst seviyeye çıkıyor. Dijital dönüşüm için danışmanlık hizmeti alan işletmeler teknolojiyi doğru yöneterek işini geleceğe taşıyor.