facebook

İnşaat

Türkiye'nin en aktif sektörlerinden olan İnşaat sektöründe sağlıklı bir büyüme için Logo çözümlerinden yararlanın!

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) raporuna göre, İnşaat sektörü 2017 yılında yüzde 8,9 büyüme gösterdi ve ortalama istihdam 2 milyon kişiyi aştı. Son yılların en hızlı büyüyen sektöründe çok sayıda güçlü oyuncu ve paydaş yer alırken, bu yoğun rekabet ortamında avantaj kazanmak için teknoloji çözümlerinden yararlanmak büyük önem taşıyor. Logo, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle, ERP'den e-Çözümlere kadar her noktada İnşaat sektörü şirketlerine katma değer sağlıyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak nitelendirilen inşaat sektörü, insan gücü temelli üretimden makine temelli üretime geçişin hızlı gerçekleştiği bir sektör olarak dikkat çekiyor. Sektördeki eksikliklerin giderilmesinde çözüm yolu ise dijital dönüşüm. Logo Yazılım, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle paydaş yoğun bir rekabet ortamının oluştuğu inşaat sektörüne katma değer sağlıyor.

Saha Satış Yönetimi

Saha satış ekiplerinin verimliliği işletmenin başarısında doğrudan etkili oluyor. Logo Mobile Sales Saha Satış Yönetimi çözümü, satış operasyonlarını en iyi şekilde yönetebilmeye olanak tanıyor. Saha Satış Yönetimi çözümü inşaat sektöründe şu avantajları sağlıyor:

Saha Satış Yönetimi'nin İnşaatta Avantajları

Satış ekiplerini kontrol etmek verimliliğin artmasını sağlıyor. Logo Mobile Sales’in GPS özelliği, konum bilgisinin anlık olarak görüntülenmesini sağlıyor. Bu sayede müşteri koordinatlarına ulaşmak, görüşme süresini ve duraklama süresini ölçümlemek zaman kazandırıyor. Bu durum yakıttan tasarruf etmeye de olanak tanıyor.

Malzeme tedariği sağlayan firmalar için mağaza içi satışı için gerçekleştirilmesi gerekli işlemler de gerçekleştiriliyor.

Rapor Tasarım aracı, grafik, form ve tablo olarak raporlar hazırlanmasına olanak tanıyor. Ürün, rakipler, stoklar, fiyat bilgileri konusunda farklı biçimlerde alınan raporlar görüşme sırasında müşteriye sunulabiliyor.

Fatura tasarım aracı, hazır belge tasarımlarının işletmeye özel kriterlere göre kişiselleştirilmesini sağlıyor. Bluetooth üzerinden bağlantı kurup dar ya da geniş fatura basımı yapmak mümkün oluyor. Çift yazıcı desteği sayesinde fatura teslimi için ayrı bir işlem yapmaya gerek kalmadan basım işlemi kolayca yapılıyor.

Saha satış yönetimi çözümleri

Logo Mobile Sales

Satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales saha satış yönetimi çözümü, satış verimliliğini artırırken müşteri taleplerinin de en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor.

CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Konut satışlarının artması için pazarlama ve satış sonrası hizmet süreçlerinde müşteri odaklı bir yaklaşım belirlemek gerekiyor. Müşterilere yönelik gerçekleştirilecek tüm aktivitelerin tek bir sistem üzerinden kolaylıkla takip edilmesini sağlayan Logo CRM, şu avantajları sunuyor

CRM Programı'nın İnşaatta Avantajları

Proje konutlarıyla ilgili satış durumunu anlık olarak takip edip yönetmek mümkün olduğu gibi rezerve edilen konutların hangi müşterilere ait olduğu ve ne zaman teslim alınacağı da kontrol edilebiliyor.

Sözlemeler, matbu formları, anketler ya da kat planı gibi proje görselleri tarih fark etmeksizin sistemden alınabiliyor.

Tapu, abonelik ve konut teslim süreçlerini Logo CRM üzerinden takip edip ilgili ekiplere görev ataması yapmak mümkün oluyor.

Mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişimin sürdürülmesi mümkün oluyor.

Rakip ve tedarikçi ile ilgili tüm detaylar takip edilebiliyor. Bu sayede ihale teklifleri hakkında bilgi sahibi olunuyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri

Logo CRM

İşletmelerin satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda müşterileriyle en etkili şekilde iletişim kurmasına odaklanan Logo CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü; saha operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini ve tüm satış süreçlerini hızlı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyeti sağlıyor.

İş Akış Programı

Süreçlerin kontrol altında tutulması, iş verimliliğini artırıyor. Süreçlerin tek noktadan takip edilmesi resmin bütününü ortaya çıkarıyor. Logo Flow, inşaat sektöründe şu avantajları sunuyor:

İş Akış Yönetimi'nin İnşaatta Avantajları

İnşaatlarda beton almadan önce numune alınması gerekir. Numune kalite kontrol onay mekanizmasından geçirilebiliyor.

Satın alma aşamasındaki tüm onay süreci elektronik ortamda yönetiliyor. Bu sayede büyük resmi görmek mümkün oluyor.

Her şantiyenin masraf giderlerinin onay sürecinden geçirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Logo Flow, bu noktada da kolaylık sağlıyor.

Hakediş onay süreci, avans süreci ve sözleşme yönetimi de iş akış yönetimi çözümü ile kolaylaşıyor.

İş akış yönetimi çözümleri

Logo Flow

İş akış yönetimi ürünü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.

ERP Programı

ERP, bir yazılım olmanın ötesinde dünyada kabul görmüş bir yönetim sistemi olarak tüm sektörlerde önem taşıyor. ERP, departmanlarının dağıtık yapıda olmasıyla farklılık gösteren inşaat sektöründeki işletmelerin tüm bölüm ve faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı oluyor. Logo ERP çözümleri faaliyet alanı inşaat olan işletmelere şu avantajları sağlıyor:

ERP Programı'nın İnşaatta Avantajları

Maliyet tahmini hazırlamak proje kontrolünün bir parçası ve inşaat ve proje yönetimi yazılımlarının çift yönlü entegre çalışması sayesinde maliyet tahminini hazırlamak kolaylaşıyor. Logo ERP çözümleri maliyet performans kayıtlarının belirlenmesini; işçilik, bilgi ve ekipman gibi gerekli kaynakların belirlenmesini mümkün kılıyor.

Hakediş, yeşil defter, metraj cetveli gibi dökümlerinin hazırlanabildiği ERP çözümleri, güvenilir verilere dayalı finansal raporları sunarak daha doğru ve etkili karar almayı sağlıyor. Saha aktiviteleri, projeler, finansal ve operasyonel tüm süreçler ile iş gücü olabilecek en verimli şekilde yönetiliyor. Sözleşme, hakediş, iş değişikliği emirleri, poz listeler ve Poz’ların birim fiyat analizinin takibiyle şantiye sürecinin etkin şekilde yönetilmesi zaman zaman kazandırıyor.

Merkezi bir belge kontrol sistemi sayesinde doküman paylaşımının kolaylaşması işletmelere zaman kazandırıyor. Dokümanlar hem ekip üyeleri hem de dış paydaşlar ile paylaşılıyor.

ERP ile birlikte bütünleşik bir çözüm olarak sunulan İnşaat ve Proje yönetimi yazılımları sayesinde süreçler şeffaf hale geliyor. Dış paydaşların inşaat firmalarıyla bağlantı kurmasına olanak tanıyan yazılımlar verimliliği artırdığı gibi maliyeti de düşürüyor.

Kurumsal kaynak planlama çözümleri

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Logo Tiger Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan alt yapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Tiger Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla tam kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Logo Tiger 3

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo Netsis Wings Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini her an her yerden anlık bir şekilde yönetiyor.

Logo Tiger 3 Enterprise

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Logo Netsis 3 Enterprise

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP ürünü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

Logo Start 3

Ön muhasebe programı Logo Start 3 ile tüm mikro işletmeler stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, ödeme ve tahsilat takibi, banka ve müşteri bilgilerinin yönetimi işlemlerini tek noktadan yapabiliyor. Böylece banka hesaplarından aylık ödemelere, stok bilgilerinden e-Fatura kesimine kadar her noktada kontrol ve verimlilik artışı sağlanıyor.

Logo Tiger Wings

Logo Tiger Wings ERP, geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo İşbaşı

Ön muhasebe işlemlerine her an, her yerden kolayca ulaşmayı sağlayan online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile mikro ölçekli şirketler işlerini sürekli kontrol altında tutabiliyor.

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Logo Bulut ERP

Bulut ERP ile muhasebeden satışa, üretimden bütçelemeye kadar tüm fonksiyonlar bulut teknolojisi ile sunuluyor. İşlerinize istediğiniz yerden ve istediğiniz zamanda erişmenizi sağlayan Logo bulut ERP'yi, ihtiyaçlarınıza göre kolayca ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Logo Netsis Wings

Geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştiren Logo Netsis Wings ERP, web üzerinden kullanım özelliği sayesinde de sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo GO Wings

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo GO Wings ile, KOBİ’lerin siparişten muhasebeye kadar uzanan iş süreçleri her an her yerden anlık olarak yönetiliyor.

Logo Netsis Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan altyapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Netsis Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla kapsamlı bir çözüm sunuyor.

İş Analitiği

İnşaat sektörü riskin yüksek olduğu bir sektör olduğundan projelerin titizlikle yönetilmesi gerekiyor. Logo Mind Insight, analitik bakış açısıyla veriye dayalı karar almaya olanak tanıyor. Logo Mind Insight, inşaat sektöründe şu noktalarda fayda sağlıyor:

İş Analitiği'nin İnşaatta Avantajları

Projeler arası kaynak dağılımının yapılması için farklı şantiyelerden alınan raporların kıyaslanması gerekiyor. Bu kıyaslamayı yapmayı mümkün kılan iş analitiği çözümü stok takibini sağlayacak raporlarla da güncel durumu ortaya koyabiliyor.

İnşaat alanında faaliyet gösteren işletmelerde birçok konuda karar almak gerekiyor. Kararların tahminlere göre değil gerçek verilere göre yapılması kritik önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü, raporlama ve analiz için güvenli bir veri altyapısı sağlıyor. Bu sayede projenin planlanıp uygulanmasına kadar pek çok aşamada analitik bakış açısıyla değerlendirme yapılabiliyor.

Merkezi bir yapıda yönetilen tüm veriler, hesaplamalar ve görsellerle zenginleştirilebiliyor. Mobil uyumu sayesinde rapor ve analizlere ulaşmak için zaman ve mekan sınırı ortadan kalkıyor.

Çözüm proje karlılık oranlarını izlemeye olanak tanıyor. Logo Mind Insight ile günlük, haftalık, aylık ve yıllık takip edilebilen raporlar sayesinde, maliyet artışı durumunda doğru zamanda en doğru şekilde önlem almak mümkün oluyor.

İnşaat proje planlarına uygunluğun ve risk faktörlerinin izlenmesi tedbir almaya olanak tanıyor.

WMS - Depo Yönetim Sistemi

Depoda ve malzeme akışında oluşabilecek karmaşa hem ek iş gücü hem ek maliyet hem de ekstra zaman harcamak anlamına gelebiliyor. Logo Depo Yönetim Sistemleri malzeme durumunu takip etmeyi, gereksiz malzeme alımlarının önüne geçmeyi sağlıyor. Logo Depo Yönetim Sistemleri, inşaat sektörüne şu şekilde katkı sağlıyor:

WMS - Depo Yönetim Sistemi'nin İnşaatta Avantajları

Seri /Lot/SKU bazlı mal kabul, sevk, transfer, yerleştirme, sayım işlemleri karşılaştırıldığında elde edilen sonuca göre hareket etmek işin daha sağlıklı sonuçlanmasını sağlıyor.

Bir malzemeye ihtiyaç duyulmasından o malzemenin sevkiyatına kadar hangi aşamalardan geçtiğinin takip edilmesini sağlıyor.

Proje kodu takibi hangi malzeme hangi projeye bağlı sorusunun yanıtını bulmayı sağlıyor.

İnşaat şirketlerinde şantiyeler genellikle merkezden uzakta konumlanıyor. Dolayısıyla çok sayıda fazla malzemenin toptan alımı ya da farklı yapım alanlarına dağıtılması gerekebiliyor. Bu noktada sevkiyat ve mal kabul süreçlerini proje kodu ile takip edebilmek sürecin daha hızlı ilerlemesine olanak tanıyor.

Bir inşaat şirketinin merkezinin şantiyede kullanılan malzemelerin takibini en doğru şekilde yapılabilmesi kritik önem taşıyor. Malzeme hurda ve iade edilecek durumdaysa bu malzemenin planlama, kontrol ve denetleme işlemleri depolama yönetimi çözümleriyle gerçekleştirilebiliyor.

Depo yönetim sistemi çözümleri

Logo WMS

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik depo yönetim sistemi ürünü Logo WMS; Android işletim sistemli cihazların sisteme entegrasyonu, günümüzde kullanılan barkod yapıları ile farklı modüllerin kullanılabilmesi sayesinde, depo süreçlerinde maliyetleri düşürürken verimliliği artırıyor.

Logo WMS Platform

Logo WMS Platform, büyük ve orta ölçekli işletmelerde bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sağlayarak maliyetleri düşürürken süreçlerin etkili kontrolünü, kârlılığı ve verimliliği artırıyor.

İnsan Kaynakları Programları

İnşaat sektörü istihdamda büyük pay sahibi olan dinamik bir sektör olduğundan insan kaynakları süreçlerinin tek merkezden yönetilmesi hassasiyet gerektiriyor. Bu noktada Logo bordro ve insan kaynakları yönetimi çözümleri devreye giriyor ve sektöre şu şekilde katkı sağlıyor:

İnsan Kaynakları Yönetimi'nin İnşaatta Avantajları

Mobil uygulama üzerinden kullanılabilen çalışan portalı tüm çalışanların ve yönetimin sürekli olarak iletişim halinde olmasını sağlıyor.

Çalışanların sürekli gelişimine dayanan bir eğitim yönetimine olanak tanıyan insan kaynakları çözümleri çalışanlarınızın geri bildirimlerini almayı da mümkün kılıyor.

İnşaat sektöründe çalışanların mesaisi farklı saatlerde olabildiğinden bordrolama işlemleri de zorlayıcı olabiliyor. Puantaj kayıtlarını, aylık prim ve hizmet belgelerini, borç ve harcırah kayıtlarını takip etmek Logo çözümleriyle kolaylaşıyor. Çözümler ücret simülasyonu özelliği de barındırıyor.

Yazılım bordro ve İK çözümleri ile geniş operasyon ağında yürütülen süreçlerde görevli olan tüm personelin izin kayıtları takip ediliyor. İzin taleplerinin onay durumunu mobil uygulama ile anlık olarak takip etmek de mümkün. Logo j-HR çözümünde fazla mesai kayıtları da takip edilebiliyor.

Kaliteli bir insan kaynağı oluşturabilmek için insan kaynakları yönetimi sürecinin ilk basamağı olan işe alım yönetimini verimli yönetmek gerekiyor. Logo’nun insan kaynakları çözümleri sayesinde aday havuzu yönetilebiliyor.

İnsan kaynakları programları

Logo Bulut İK

Logo Bulut İK işletmenizde temel insan kaynakları süreçlerinizi uçtan uca, en verimli şekilde bulutta yönetme kolaylığı sunuyor. Logo Bulut İK, bulut tabanlı yapısı sayesinde bordrolama ve temel İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Peoplise Analyse

Analyse tüm işe alım süreçlerini dijitalleştirerek esnek süreçler oluşturabilmeyi sağlar. Kolay başvuru özelliği sayesinde daha çok aday çeker ve aday deneyimini arttırır. %100 dijital ve entegre işe alım çözümü ile verimlilik kazanın.

Logo j-HR

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi ürünü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Peoplise Casebot

Casebot'un üstün teknolojisi ile vaka çalışmalarınızı dijitalleştirin. Zamandan ve maaliyetten tasarruf edin.

Peoplise Harmonise

Harmonise ile yeni çalışanlarınızı şirket kültürüne daha hızlı uyumlu hale getirin, bağlılığını arttırın.

Logo Yazılım
Saha Satış Yönetimi

Logo Yazılım

Saha satış ekiplerinin verimliliği işletmenin başarısında doğrudan etkili oluyor. Logo Mobile Sales Saha Satış Yönetimi çözümü, satış operasyonlarını en iyi şekilde yönetebilmeye olanak tanıyor. Saha Satış Yönetimi çözümü inşaat sektöründe şu avantajları sağlıyor:

Saha Satış Yönetimi'nin İnşaatta Avantajları

Satış ekiplerini kontrol etmek verimliliğin artmasını sağlıyor. Logo Mobile Sales’in GPS özelliği, konum bilgisinin anlık olarak görüntülenmesini sağlıyor. Bu sayede müşteri koordinatlarına ulaşmak, görüşme süresini ve duraklama süresini ölçümlemek zaman kazandırıyor. Bu durum yakıttan tasarruf etmeye de olanak tanıyor.

Malzeme tedariği sağlayan firmalar için mağaza içi satışı için gerçekleştirilmesi gerekli işlemler de gerçekleştiriliyor.

Rapor Tasarım aracı, grafik, form ve tablo olarak raporlar hazırlanmasına olanak tanıyor. Ürün, rakipler, stoklar, fiyat bilgileri konusunda farklı biçimlerde alınan raporlar görüşme sırasında müşteriye sunulabiliyor.

Fatura tasarım aracı, hazır belge tasarımlarının işletmeye özel kriterlere göre kişiselleştirilmesini sağlıyor. Bluetooth üzerinden bağlantı kurup dar ya da geniş fatura basımı yapmak mümkün oluyor. Çift yazıcı desteği sayesinde fatura teslimi için ayrı bir işlem yapmaya gerek kalmadan basım işlemi kolayca yapılıyor.

Saha satış yönetimi çözümleri

Logo Mobile Sales

Satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales saha satış yönetimi çözümü, satış verimliliğini artırırken müşteri taleplerinin de en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor.


Logo Yazılım
CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Logo Yazılım

Konut satışlarının artması için pazarlama ve satış sonrası hizmet süreçlerinde müşteri odaklı bir yaklaşım belirlemek gerekiyor. Müşterilere yönelik gerçekleştirilecek tüm aktivitelerin tek bir sistem üzerinden kolaylıkla takip edilmesini sağlayan Logo CRM, şu avantajları sunuyor

CRM Programı'nın İnşaatta Avantajları

Proje konutlarıyla ilgili satış durumunu anlık olarak takip edip yönetmek mümkün olduğu gibi rezerve edilen konutların hangi müşterilere ait olduğu ve ne zaman teslim alınacağı da kontrol edilebiliyor.

Sözlemeler, matbu formları, anketler ya da kat planı gibi proje görselleri tarih fark etmeksizin sistemden alınabiliyor.

Tapu, abonelik ve konut teslim süreçlerini Logo CRM üzerinden takip edip ilgili ekiplere görev ataması yapmak mümkün oluyor.

Mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişimin sürdürülmesi mümkün oluyor.

Rakip ve tedarikçi ile ilgili tüm detaylar takip edilebiliyor. Bu sayede ihale teklifleri hakkında bilgi sahibi olunuyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri

Logo CRM

İşletmelerin satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda müşterileriyle en etkili şekilde iletişim kurmasına odaklanan Logo CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü; saha operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini ve tüm satış süreçlerini hızlı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyeti sağlıyor.


Logo Yazılım
İş Akış Programı

Logo Yazılım

Süreçlerin kontrol altında tutulması, iş verimliliğini artırıyor. Süreçlerin tek noktadan takip edilmesi resmin bütününü ortaya çıkarıyor. Logo Flow, inşaat sektöründe şu avantajları sunuyor:

İş Akış Yönetimi'nin İnşaatta Avantajları

İnşaatlarda beton almadan önce numune alınması gerekir. Numune kalite kontrol onay mekanizmasından geçirilebiliyor.

Satın alma aşamasındaki tüm onay süreci elektronik ortamda yönetiliyor. Bu sayede büyük resmi görmek mümkün oluyor.

Her şantiyenin masraf giderlerinin onay sürecinden geçirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Logo Flow, bu noktada da kolaylık sağlıyor.

Hakediş onay süreci, avans süreci ve sözleşme yönetimi de iş akış yönetimi çözümü ile kolaylaşıyor.

İş akış yönetimi çözümleri

Logo Flow

İş akış yönetimi ürünü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.


Logo Yazılım
ERP Programı

Logo Yazılım

ERP, bir yazılım olmanın ötesinde dünyada kabul görmüş bir yönetim sistemi olarak tüm sektörlerde önem taşıyor. ERP, departmanlarının dağıtık yapıda olmasıyla farklılık gösteren inşaat sektöründeki işletmelerin tüm bölüm ve faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı oluyor. Logo ERP çözümleri faaliyet alanı inşaat olan işletmelere şu avantajları sağlıyor:

ERP Programı'nın İnşaatta Avantajları

Maliyet tahmini hazırlamak proje kontrolünün bir parçası ve inşaat ve proje yönetimi yazılımlarının çift yönlü entegre çalışması sayesinde maliyet tahminini hazırlamak kolaylaşıyor. Logo ERP çözümleri maliyet performans kayıtlarının belirlenmesini; işçilik, bilgi ve ekipman gibi gerekli kaynakların belirlenmesini mümkün kılıyor.

Hakediş, yeşil defter, metraj cetveli gibi dökümlerinin hazırlanabildiği ERP çözümleri, güvenilir verilere dayalı finansal raporları sunarak daha doğru ve etkili karar almayı sağlıyor. Saha aktiviteleri, projeler, finansal ve operasyonel tüm süreçler ile iş gücü olabilecek en verimli şekilde yönetiliyor. Sözleşme, hakediş, iş değişikliği emirleri, poz listeler ve Poz’ların birim fiyat analizinin takibiyle şantiye sürecinin etkin şekilde yönetilmesi zaman zaman kazandırıyor.

Merkezi bir belge kontrol sistemi sayesinde doküman paylaşımının kolaylaşması işletmelere zaman kazandırıyor. Dokümanlar hem ekip üyeleri hem de dış paydaşlar ile paylaşılıyor.

ERP ile birlikte bütünleşik bir çözüm olarak sunulan İnşaat ve Proje yönetimi yazılımları sayesinde süreçler şeffaf hale geliyor. Dış paydaşların inşaat firmalarıyla bağlantı kurmasına olanak tanıyan yazılımlar verimliliği artırdığı gibi maliyeti de düşürüyor.

Kurumsal kaynak planlama çözümleri

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Logo Tiger Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan alt yapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Tiger Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla tam kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Logo Tiger 3

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo Netsis Wings Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini her an her yerden anlık bir şekilde yönetiyor.

Logo Tiger 3 Enterprise

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Logo Netsis 3 Enterprise

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP ürünü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

Logo Start 3

Ön muhasebe programı Logo Start 3 ile tüm mikro işletmeler stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, ödeme ve tahsilat takibi, banka ve müşteri bilgilerinin yönetimi işlemlerini tek noktadan yapabiliyor. Böylece banka hesaplarından aylık ödemelere, stok bilgilerinden e-Fatura kesimine kadar her noktada kontrol ve verimlilik artışı sağlanıyor.

Logo Tiger Wings

Logo Tiger Wings ERP, geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo İşbaşı

Ön muhasebe işlemlerine her an, her yerden kolayca ulaşmayı sağlayan online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile mikro ölçekli şirketler işlerini sürekli kontrol altında tutabiliyor.

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Logo Bulut ERP

Bulut ERP ile muhasebeden satışa, üretimden bütçelemeye kadar tüm fonksiyonlar bulut teknolojisi ile sunuluyor. İşlerinize istediğiniz yerden ve istediğiniz zamanda erişmenizi sağlayan Logo bulut ERP'yi, ihtiyaçlarınıza göre kolayca ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Logo Netsis Wings

Geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştiren Logo Netsis Wings ERP, web üzerinden kullanım özelliği sayesinde de sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo GO Wings

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo GO Wings ile, KOBİ’lerin siparişten muhasebeye kadar uzanan iş süreçleri her an her yerden anlık olarak yönetiliyor.

Logo Netsis Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan altyapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Netsis Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla kapsamlı bir çözüm sunuyor.


Logo Yazılım
İş Analitiği

Logo Yazılım

İnşaat sektörü riskin yüksek olduğu bir sektör olduğundan projelerin titizlikle yönetilmesi gerekiyor. Logo Mind Insight, analitik bakış açısıyla veriye dayalı karar almaya olanak tanıyor. Logo Mind Insight, inşaat sektöründe şu noktalarda fayda sağlıyor:

İş Analitiği'nin İnşaatta Avantajları

Projeler arası kaynak dağılımının yapılması için farklı şantiyelerden alınan raporların kıyaslanması gerekiyor. Bu kıyaslamayı yapmayı mümkün kılan iş analitiği çözümü stok takibini sağlayacak raporlarla da güncel durumu ortaya koyabiliyor.

İnşaat alanında faaliyet gösteren işletmelerde birçok konuda karar almak gerekiyor. Kararların tahminlere göre değil gerçek verilere göre yapılması kritik önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü, raporlama ve analiz için güvenli bir veri altyapısı sağlıyor. Bu sayede projenin planlanıp uygulanmasına kadar pek çok aşamada analitik bakış açısıyla değerlendirme yapılabiliyor.

Merkezi bir yapıda yönetilen tüm veriler, hesaplamalar ve görsellerle zenginleştirilebiliyor. Mobil uyumu sayesinde rapor ve analizlere ulaşmak için zaman ve mekan sınırı ortadan kalkıyor.

Çözüm proje karlılık oranlarını izlemeye olanak tanıyor. Logo Mind Insight ile günlük, haftalık, aylık ve yıllık takip edilebilen raporlar sayesinde, maliyet artışı durumunda doğru zamanda en doğru şekilde önlem almak mümkün oluyor.

İnşaat proje planlarına uygunluğun ve risk faktörlerinin izlenmesi tedbir almaya olanak tanıyor.


Logo Yazılım
WMS - Depo Yönetim Sistemi

Logo Yazılım

Depoda ve malzeme akışında oluşabilecek karmaşa hem ek iş gücü hem ek maliyet hem de ekstra zaman harcamak anlamına gelebiliyor. Logo Depo Yönetim Sistemleri malzeme durumunu takip etmeyi, gereksiz malzeme alımlarının önüne geçmeyi sağlıyor. Logo Depo Yönetim Sistemleri, inşaat sektörüne şu şekilde katkı sağlıyor:

WMS - Depo Yönetim Sistemi'nin İnşaatta Avantajları

Seri /Lot/SKU bazlı mal kabul, sevk, transfer, yerleştirme, sayım işlemleri karşılaştırıldığında elde edilen sonuca göre hareket etmek işin daha sağlıklı sonuçlanmasını sağlıyor.

Bir malzemeye ihtiyaç duyulmasından o malzemenin sevkiyatına kadar hangi aşamalardan geçtiğinin takip edilmesini sağlıyor.

Proje kodu takibi hangi malzeme hangi projeye bağlı sorusunun yanıtını bulmayı sağlıyor.

İnşaat şirketlerinde şantiyeler genellikle merkezden uzakta konumlanıyor. Dolayısıyla çok sayıda fazla malzemenin toptan alımı ya da farklı yapım alanlarına dağıtılması gerekebiliyor. Bu noktada sevkiyat ve mal kabul süreçlerini proje kodu ile takip edebilmek sürecin daha hızlı ilerlemesine olanak tanıyor.

Bir inşaat şirketinin merkezinin şantiyede kullanılan malzemelerin takibini en doğru şekilde yapılabilmesi kritik önem taşıyor. Malzeme hurda ve iade edilecek durumdaysa bu malzemenin planlama, kontrol ve denetleme işlemleri depolama yönetimi çözümleriyle gerçekleştirilebiliyor.

Depo yönetim sistemi çözümleri

Logo WMS

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik depo yönetim sistemi ürünü Logo WMS; Android işletim sistemli cihazların sisteme entegrasyonu, günümüzde kullanılan barkod yapıları ile farklı modüllerin kullanılabilmesi sayesinde, depo süreçlerinde maliyetleri düşürürken verimliliği artırıyor.

Logo WMS Platform

Logo WMS Platform, büyük ve orta ölçekli işletmelerde bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sağlayarak maliyetleri düşürürken süreçlerin etkili kontrolünü, kârlılığı ve verimliliği artırıyor.


Logo Yazılım
İnsan Kaynakları Programları

Logo Yazılım

İnşaat sektörü istihdamda büyük pay sahibi olan dinamik bir sektör olduğundan insan kaynakları süreçlerinin tek merkezden yönetilmesi hassasiyet gerektiriyor. Bu noktada Logo bordro ve insan kaynakları yönetimi çözümleri devreye giriyor ve sektöre şu şekilde katkı sağlıyor:

İnsan Kaynakları Yönetimi'nin İnşaatta Avantajları

Mobil uygulama üzerinden kullanılabilen çalışan portalı tüm çalışanların ve yönetimin sürekli olarak iletişim halinde olmasını sağlıyor.

Çalışanların sürekli gelişimine dayanan bir eğitim yönetimine olanak tanıyan insan kaynakları çözümleri çalışanlarınızın geri bildirimlerini almayı da mümkün kılıyor.

İnşaat sektöründe çalışanların mesaisi farklı saatlerde olabildiğinden bordrolama işlemleri de zorlayıcı olabiliyor. Puantaj kayıtlarını, aylık prim ve hizmet belgelerini, borç ve harcırah kayıtlarını takip etmek Logo çözümleriyle kolaylaşıyor. Çözümler ücret simülasyonu özelliği de barındırıyor.

Yazılım bordro ve İK çözümleri ile geniş operasyon ağında yürütülen süreçlerde görevli olan tüm personelin izin kayıtları takip ediliyor. İzin taleplerinin onay durumunu mobil uygulama ile anlık olarak takip etmek de mümkün. Logo j-HR çözümünde fazla mesai kayıtları da takip edilebiliyor.

Kaliteli bir insan kaynağı oluşturabilmek için insan kaynakları yönetimi sürecinin ilk basamağı olan işe alım yönetimini verimli yönetmek gerekiyor. Logo’nun insan kaynakları çözümleri sayesinde aday havuzu yönetilebiliyor.

İnsan kaynakları programları

Logo Bulut İK

Logo Bulut İK işletmenizde temel insan kaynakları süreçlerinizi uçtan uca, en verimli şekilde bulutta yönetme kolaylığı sunuyor. Logo Bulut İK, bulut tabanlı yapısı sayesinde bordrolama ve temel İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Peoplise Analyse

Analyse tüm işe alım süreçlerini dijitalleştirerek esnek süreçler oluşturabilmeyi sağlar. Kolay başvuru özelliği sayesinde daha çok aday çeker ve aday deneyimini arttırır. %100 dijital ve entegre işe alım çözümü ile verimlilik kazanın.

Logo j-HR

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi ürünü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Peoplise Casebot

Casebot'un üstün teknolojisi ile vaka çalışmalarınızı dijitalleştirin. Zamandan ve maaliyetten tasarruf edin.

Peoplise Harmonise

Harmonise ile yeni çalışanlarınızı şirket kültürüne daha hızlı uyumlu hale getirin, bağlılığını arttırın.


İnşaatta Logo’yu tercih edenler

200.000'den fazla müşterimizle beraber büyüyoruz.