Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Genel bakış

Türkiye'nin en aktif sektörlerinden olan İnşaat sektöründe sağlıklı bir büyüme için Logo çözümlerinden yararlanın!

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) raporuna göre, İnşaat sektörü 2017 yılında yüzde 8,9 büyüme gösterdi ve ortalama istihdam 2 milyon kişiyi aştı. Son yılların en hızlı büyüyen sektöründe çok sayıda güçlü oyuncu ve paydaş yer alırken, bu yoğun rekabet ortamında avantaj kazanmak için teknoloji çözümlerinden yararlanmak büyük önem taşıyor. Logo, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle, ERP'den e-Çözümlere kadar her noktada İnşaat sektörü şirketlerine katma değer sağlıyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak nitelendirilen inşaat sektörü, insan gücü temelli üretimden makine temelli üretime geçişin hızlı gerçekleştiği bir sektör olarak dikkat çekiyor. Sektördeki eksikliklerin giderilmesinde çözüm yolu ise dijital dönüşüm. Logo Yazılım, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle paydaş yoğun bir rekabet ortamının oluştuğu inşaat sektörüne katma değer sağlıyor.

ERP Programı - Kurumsal Kaynak Planlama

ERP, bir yazılım olmanın ötesinde dünyada kabul görmüş bir yönetim sistemi olarak tüm sektörlerde önem taşıyor. ERP, departmanlarının dağıtık yapıda olmasıyla farklılık gösteren inşaat sektöründeki işletmelerin tüm bölüm ve faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı oluyor. Logo ERP çözümleri faaliyet alanı inşaat olan işletmelere şu avantajları sağlıyor:
ERP, bir yazılım olmanın ötesinde dünyada kabul görmüş bir yönetim sistemi olarak tüm sektörlerde önem taşıyor. ERP, departmanlarının dağıtık yapıda olmasıyla farklılık gösteren inşaat sektöründeki işletmelerin tüm bölüm ve faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı oluyor. Logo ERP çözümleri faaliyet alanı inşaat olan işletmelere şu avantajları sağlıyor:
 • ERP ile birlikte bütünleşik bir çözüm olarak sunulan İnşaat ve Proje yönetimi yazılımları sayesinde süreçler şeffaf hale geliyor. Dış paydaşların inşaat firmalarıyla bağlantı kurmasına olanak tanıyan yazılımlar verimliliği artırdığı gibi maliyeti de düşürüyor.
 • Maliyet tahmini hazırlamak proje kontrolünün bir parçası ve inşaat ve proje yönetimi yazılımlarının çift yönlü entegre çalışması sayesinde maliyet tahminini hazırlamak kolaylaşıyor. Logo ERP çözümleri maliyet performans kayıtlarının belirlenmesini; işçilik, bilgi ve ekipman gibi gerekli kaynakların belirlenmesini mümkün kılıyor. 
 • Merkezi bir belge kontrol sistemi sayesinde doküman paylaşımının kolaylaşması işletmelere zaman kazandırıyor. Dokümanlar hem ekip üyeleri hem de dış paydaşlar ile paylaşılıyor. 
 • Hakediş, yeşil defter,  metraj cetveli gibi dökümlerinin hazırlanabildiği ERP çözümleri, güvenilir verilere dayalı finansal raporları sunarak daha doğru ve etkili karar almayı sağlıyor. Saha aktiviteleri, projeler, finansal ve operasyonel tüm süreçler ile iş gücü olabilecek en verimli şekilde yönetiliyor. Sözleşme, hakediş, iş değişikliği emirleri, poz listeler ve Poz’ların birim fiyat analizinin takibiyle şantiye sürecinin etkin şekilde yönetilmesi zaman zaman kazandırıyor.

WMS - Depo Yönetim Sistemleri

Depoda ve malzeme akışında oluşabilecek karmaşa hem ek iş gücü hem ek maliyet hem de ekstra zaman harcamak anlamına gelebiliyor. Logo Depo Yönetim Sistemleri malzeme durumunu takip etmeyi, gereksiz malzeme alımlarının önüne geçmeyi sağlıyor. Logo Depo Yönetim Sistemleri, inşaat sektörüne şu şekilde katkı sağlıyor: 
Depoda ve malzeme akışında oluşabilecek karmaşa hem ek iş gücü hem ek maliyet hem de ekstra zaman harcamak anlamına gelebiliyor. Logo Depo Yönetim Sistemleri malzeme durumunu takip etmeyi, gereksiz malzeme alımlarının önüne geçmeyi sağlıyor. Logo Depo Yönetim Sistemleri, inşaat sektörüne şu şekilde katkı sağlıyor:
 • İnşaat şirketlerinde şantiyeler genellikle merkezden uzakta konumlanıyor. Dolayısıyla çok sayıda fazla malzemenin toptan alımı ya da farklı yapım alanlarına dağıtılması gerekebiliyor. Bu noktada sevkiyat ve mal kabul süreçlerini proje kodu ile takip edebilmek sürecin daha hızlı ilerlemesine olanak tanıyor.
 • Proje kodu takibi hangi malzeme hangi projeye bağlı sorusunun yanıtını bulmayı sağlıyor.
 • Bir malzemeye  ihtiyaç duyulmasından o malzemenin sevkiyatına kadar hangi aşamalardan geçtiğinin takip edilmesini sağlıyor. 
 • Bir inşaat şirketinin merkezinin şantiyede kullanılan malzemelerin takibini en doğru şekilde yapılabilmesi kritik önem taşıyor. Malzeme hurda ve iade edilecek durumdaysa bu malzemenin planlama, kontrol ve denetleme işlemleri depolama yönetimi çözümleriyle gerçekleştirilebiliyor. 
 • Seri /Lot/SKU bazlı mal kabul, sevk, transfer, yerleştirme, sayım işlemleri karşılaştırıldığında elde edilen sonuca göre hareket etmek işin daha sağlıklı sonuçlanmasını sağlıyor.

Saha Satış Yönetimi

Saha satış ekiplerinin verimliliği işletmenin başarısında doğrudan etkili oluyor. Logo Mobile Sales Saha Satış Yönetimi çözümü, satış operasyonlarını en iyi şekilde yönetebilmeye olanak tanıyor. Saha Satış Yönetimi çözümü inşaat sektöründe şu avantajları sağlıyor: 
Saha satış ekiplerinin verimliliği işletmenin başarısında doğrudan etkili oluyor. Logo Mobile Sales Saha Satış Yönetimi çözümü, satış operasyonlarını en iyi şekilde yönetebilmeye olanak tanıyor. Saha Satış Yönetimi çözümü inşaat sektöründe şu avantajları sağlıyor:
 • Fatura tasarım aracı, hazır belge tasarımlarının işletmeye özel kriterlere göre kişiselleştirilmesini sağlıyor. Bluetooth üzerinden bağlantı kurup dar ya da geniş fatura basımı yapmak mümkün oluyor. Çift yazıcı desteği sayesinde fatura teslimi için ayrı bir işlem yapmaya gerek kalmadan basım işlemi kolayca yapılıyor.
 • Malzeme tedariği sağlayan firmalar için mağaza içi satışı için gerçekleştirilmesi gerekli işlemler de gerçekleştiriliyor.
 • Rapor Tasarım aracı, grafik, form ve tablo olarak raporlar hazırlanmasına olanak tanıyor. Ürün, rakipler, stoklar, fiyat bilgileri konusunda farklı biçimlerde alınan raporlar görüşme sırasında müşteriye sunulabiliyor. 
 • Satış ekiplerini kontrol etmek verimliliğin artmasını sağlıyor. Logo Mobile Sales’in GPS özelliği, konum bilgisinin anlık olarak görüntülenmesini sağlıyor. Bu sayede müşteri koordinatlarına ulaşmak, görüşme süresini ve duraklama süresini ölçümlemek zaman kazandırıyor. Bu durum yakıttan tasarruf etmeye de olanak tanıyor.

İş Akış Yönetimi

Süreçlerin kontrol altında tutulması, iş verimliliğini artırıyor. Süreçlerin tek noktadan takip edilmesi resmin bütününü ortaya çıkarıyor. Logo Flow, inşaat sektöründe şu avantajları sunuyor: 
Süreçlerin kontrol altında tutulması, iş verimliliğini artırıyor. Süreçlerin tek noktadan takip edilmesi resmin bütününü ortaya çıkarıyor. Logo Flow, inşaat sektöründe şu avantajları sunuyor:
 • Satın alma aşamasındaki tüm onay süreci elektronik ortamda yönetiliyor. Bu sayede büyük resmi görmek mümkün oluyor.
 • Her şantiyenin masraf giderlerinin onay sürecinden geçirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Logo Flow, bu noktada da kolaylık sağlıyor.
 • İnşaatlarda beton almadan önce numune alınması gerekir. Numune kalite kontrol onay mekanizmasından geçirilebiliyor. 
 • Hakediş onay süreci, avans süreci ve sözleşme yönetimi de iş akış yönetimi çözümü ile kolaylaşıyor.

İş Analitiği

İnşaat sektörü riskin yüksek olduğu bir sektör olduğundan projelerin titizlikle yönetilmesi gerekiyor. Logo Mind Insight, analitik bakış açısıyla veriye dayalı karar almaya olanak tanıyor. Logo Mind Insight, inşaat sektöründe şu noktalarda fayda sağlıyor: 
İnşaat sektörü riskin yüksek olduğu bir sektör olduğundan projelerin titizlikle yönetilmesi gerekiyor. Logo Mind Insight, analitik bakış açısıyla veriye dayalı karar almaya olanak tanıyor. Logo Mind Insight, inşaat sektöründe şu noktalarda fayda sağlıyor:
 • İnşaat alanında faaliyet gösteren işletmelerde birçok konuda karar almak gerekiyor. Kararların tahminlere göre değil gerçek verilere göre yapılması kritik önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü, raporlama ve analiz için güvenli bir veri altyapısı sağlıyor. Bu sayede projenin planlanıp uygulanmasına kadar pek çok aşamada analitik bakış açısıyla değerlendirme yapılabiliyor.
 • Çözüm proje karlılık oranlarını izlemeye olanak tanıyor. Logo Mind Insight ile günlük, haftalık, aylık ve yıllık takip edilebilen raporlar sayesinde, maliyet artışı durumunda doğru zamanda en doğru şekilde önlem almak mümkün oluyor.
 • İnşaat proje planlarına uygunluğun ve risk faktörlerinin izlenmesi tedbir almaya olanak tanıyor.
 • Projeler arası kaynak dağılımının yapılması için farklı şantiyelerden alınan raporların kıyaslanması gerekiyor. Bu kıyaslamayı yapmayı mümkün kılan iş analitiği çözümü stok takibini sağlayacak raporlarla da güncel durumu ortaya koyabiliyor. 
 • Merkezi bir yapıda yönetilen tüm veriler, hesaplamalar ve görsellerle zenginleştirilebiliyor. Mobil uyumu sayesinde rapor ve analizlere ulaşmak için zaman ve mekan sınırı ortadan kalkıyor.

CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Konut satışlarının artması için pazarlama ve satış sonrası hizmet süreçlerinde müşteri odaklı bir yaklaşım belirlemek gerekiyor. Müşterilere yönelik gerçekleştirilecek tüm aktivitelerin tek bir sistem üzerinden kolaylıkla takip edilmesini sağlayan Logo CRM, şu avantajları sunuyor: 
Konut satışlarının artması için pazarlama ve satış sonrası hizmet süreçlerinde müşteri odaklı bir yaklaşım belirlemek gerekiyor. Müşterilere yönelik gerçekleştirilecek tüm aktivitelerin tek bir sistem üzerinden kolaylıkla takip edilmesini sağlayan Logo CRM, şu avantajları sunuyor:
 • Sözlemeler, matbu formları, anketler ya da kat planı gibi proje görselleri tarih fark etmeksizin sistemden alınabiliyor.
 • Proje konutlarıyla ilgili satış durumunu anlık olarak takip edip yönetmek mümkün olduğu gibi rezerve edilen konutların hangi müşterilere ait olduğu ve ne zaman teslim alınacağı da kontrol edilebiliyor.
 • Rakip ve tedarikçi ile ilgili tüm detaylar takip edilebiliyor. Bu sayede ihale teklifleri hakkında bilgi sahibi olunuyor.
 • Tapu, abonelik ve konut teslim süreçlerini Logo CRM üzerinden takip edip ilgili ekiplere görev ataması yapmak mümkün oluyor.
 • Mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişimin sürdürülmesi mümkün oluyor.

HRM - Bordro ve İnsan Kaynakları Yönetimi

İnşaat sektörü istihdamda büyük pay sahibi olan dinamik bir sektör olduğundan insan kaynakları süreçlerinin tek merkezden yönetilmesi hassasiyet gerektiriyor. Bu noktada Logo bordro ve insan kaynakları yönetimi çözümleri devreye giriyor ve sektöre şu şekilde katkı sağlıyor: 
İnşaat sektörü istihdamda büyük pay sahibi olan dinamik bir sektör olduğundan insan kaynakları süreçlerinin tek merkezden yönetilmesi hassasiyet gerektiriyor. Bu noktada Logo bordro ve insan kaynakları yönetimi çözümleri devreye giriyor ve sektöre şu şekilde katkı sağlıyor:
 • Yazılım bordro ve İK çözümleri ile geniş operasyon ağında yürütülen süreçlerde görevli olan tüm personelin izin kayıtları takip ediliyor. İzin taleplerinin onay durumunu mobil uygulama ile anlık olarak takip etmek de mümkün. Logo j-HR çözümünde fazla mesai kayıtları da takip edilebiliyor. 
 • İnşaat sektöründe çalışanların mesaisi farklı saatlerde olabildiğinden bordrolama işlemleri de zorlayıcı olabiliyor. Puantaj kayıtlarını, aylık prim ve hizmet belgelerini, borç ve harcırah kayıtlarını takip etmek Logo çözümleriyle kolaylaşıyor. Çözümler ücret simülasyonu özelliği de barındırıyor. 
 • Kaliteli bir insan kaynağı oluşturabilmek için insan kaynakları yönetimi sürecinin ilk basamağı olan işe alım yönetimini verimli yönetmek gerekiyor. Logo’nun insan kaynakları çözümleri sayesinde aday havuzu yönetilebiliyor. 
 • Çalışanların sürekli gelişimine dayanan bir eğitim yönetimine olanak tanıyan insan kaynakları çözümleri çalışanlarınızın geri bildirimlerini almayı da mümkün kılıyor. 
 • Mobil uygulama üzerinden kullanılabilen çalışan portalı tüm çalışanların ve yönetimin sürekli olarak iletişim halinde olmasını sağlıyor.

Faydalar

 • Kurumsal kaynak planlama (ERP)

  j-Platform ve j-Construction: 
  İnşaat yönetimi yazılımları, sektörde faaliyet gösteren şirketler tarafından projeler üzerinde planlama, koordinasyon ve kontrol süreçlerinde iyileştirmeler yapmak ve karmaşık şantiye süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış çözümlerdir.
  İnşaat sektörü giderek daha rekabetçi hale geldiği için bu süreçler ile ilgili yazılım gereksinimleri de artıyor. İnşaat yönetimi yazılımları sadece projelerin (örneğin konut, ticari, kurumsal, endüstriyel, otoyol, ağır inşaat) ihtiyaçlarını tam olarak karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıları için özelleştirilebilir olmalıdır. İnşaat yönetimi yazılımlarına ek olarak, uygun bir ERP programı ve proje yönetimi yazılımı da kullanarak, şirketler bu alanda kendileri için mümkün olan en iyi sonuçları elde etme şansını büyük ölçüde artırabilirler. 

  Karmaşık şantiye süreçlerini kolaylaştırır
  Birden fazla projeyi verimli bir şekilde yönetir ve
  karmaşık iş süreçlerini kolaylaştırır.
  Dağınık yapıların koordinasyonu
  Müşteriler, yükleniciler ve alt yükleniciler gibi tüm sektör paydaşlarının ve dağınık yapıların tek merkezden yönetimini sağlar.
  Maliyet kontrolü ve tasarrufu
  Taşeron takibi, finansal raporlar, iş gücü yönetimi, iş makineleri bakım/onarımı ve satın alma gibi süreçleri destekler.

 • Depo yönetim sistemleri

  Bütün kaynakların verimliliğinin maksimum düzeyde sağlanabilmesi
  için belli bir plan dâhilinde kullanılmasının ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Kaynakların iyi bir şekilde planlanamaması, yani gereken zaman ve yerde malzemenin temin edilmemesi, plansız malzeme kullanımı nedeniyle fire oranlarının artması, gerekenden fazla temin edilmesi gibi nedenlerle istenmeyen gecikmelere, istenen verim, kalite ve karlılığa ulaşmamaya neden olmakta ve bu durum ister istemez ekonomiye olumsuz olarak yansımaktadır. Logo depo yönetim çözümleri ile yaşanacak tüm bu olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlar.

 • İş akış yönetimi

  İnşaat sektöründe, ürün geliştirme süreci pek çok yönetsel zorluğu içerisinde barındırmaktadır. Sürece dahil olan tarafların çokluğu; iletişim yetersizlikleri, eksik ve kayıp bilgi girişleri, karar vermede zorluklar gibi temel problemlere yol açmaktadır. Bu kayıpları minimize etmek için Logo Flow üzerinden işlerin yürütülmesi paydaşlar açısından verimli esnek bir kullaolacaktır. Logo Flow; web ve mobil üzerinden zaman ve mekan bağımsız kullanım sağlar. Ayrıca; yetkilendirmeler, dış sistemlerle yapabildiği entegrasyonlar sayesinde; paydaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek işin doğru bir şekilde sonlanmasına katkıda bulunur. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

 • İş analitiği

  İnşaat projelerini yönetmek, yüksek risk faktörlerini izleyebilmek nedeniyle zorlu olabilmektedir. İş analitiği çözümleri de verilerin görselleştirilmesi ve analizini sağlayarak hem ticari hem de proje ilerlemesiyle ilgili bilgiyi ihtiyaç duyulan her an her yerden erişime sunarak finans ekibine ve proje yöneticilerine analitik bakış açısı sunar ve veriye dayalı karar almalarını sağlar.

 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

  Müşteri odaklı bir yaklaşımla; pazarlama, satış sonrası ve hizmet süreçlerini geliştirerek konut satışlarınızı artırır. Konut satışları için tüm müşteri ve müşteri adaylarına ait bilgilerin tekil bir şekilde tutulmasını sağlar. Firmanın elinde bulunan gayrimenkul envanterleri ve satış bilgileri CRM içerisinde yer alabilmektedir. Müşterilere yönelik gerçekleştirilecek tüm aktiviteler (görüşmeler, randevular, telefon aramaları vb.) sistem üzerinden takip edilir. Müşterilere ve segmentlere özel tüm kampanyalar ve hedef kitleler kampanya geri dönüşleri ölçümlenebilmektedir.Tüm güncelleme ve rezervasyon işlemleri ile ilgili detaylar, CRM aracılığıyla takip edilir. Yapılan tüm satış işlemleri ile ilgili aktiviteler, görevler detaylı bir şekilde raporlanabilir. Sistemdeki hedef tanımlamaları sayesinde satış faaliyetlerinin ve satış personelinin performans değerlendirmeleri yapılabilmektedir.

 • Bordro yönetimi

  Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

 • İnsan kaynakları süreç yönetimi

  Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

 • e-Çözümler

  Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

 • İş sağlığı ve güvenliği

  Riski yüksek olarak tanımlanan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

 • Bütçe yönetimi

  Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü, sektördeki işletmelerin pek çok farklı üründen, hizmetten ve geniş bir insan kaynağından oluşan bütçelerini daha hızlı ve verimli yönetmelerini, gelecek dönemler için de daha güvenilir bütçeler hazırlamalarını sağlıyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.

İnşaat Sektöründe Logo'yu tercih edenler

Öne çıkan ürünler

Sorularınız
ve talepleriniz için

*
Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için

Sorularınız
ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.

veya

Bize yazın size biz ulaşalım

Formu doldurun satış temsilcilerimiz sizi arasın!

Sunucu tarafındaki yoğunluk sebebiyle işlemi gerçekleştiremedik.
Lütfen tekrar deneyin.
*
Teşekkür ederiz

Talebinizi ilgili birimlerimize ilettik. En kısa sürede size dönüş yapacağız.

Kapat