Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Genel bakış

Gıda sektöründe Logo çözümleriyle dijitalleşmeyi sağlayın! Tüm süreçlerinizde verimliliği artırın.

Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri olan gıda sektöründe süreçlerin iyileşmesi sektörün satış hacmini büyütüyor. İş süreçlerini Logo çözümleriyle otomatize ederek işletmenize gıda sektöründe verimlilik kazandırabilirsiniz.

ERP Programı - Kurumsal Kaynak Planlama

Talebin değişken olduğu gıda sektörü, yerel ve global pazarlarda yüksek rekabetin yoğunlaştığı bir seyir izliyor. Bu rekabet ortamında müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ise çok önemli. Logo ERP çözümleri, gıda sektöründe şu avantajları sağlayarak kârlılığı sürdürebilme ve büyüme ortamı yaratıyor:
Talebin değişken olduğu gıda sektörü, yerel ve global pazarlarda yüksek rekabetin yoğunlaştığı bir seyir izliyor. Bu rekabet ortamında müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ise çok önemli. Logo ERP çözümleri, gıda sektöründe şu avantajları sağlayarak kârlılığı sürdürebilme ve büyüme ortamı yaratıyor:

 • ERP KOBİ’ler için stok yönetiminden kalite yönetimine, sipariş yönetiminden hammadde yönetimine, maliyet muhasebesine birçok avantaj kazandırıyor.  
 • Çok çeşitli işlevleriyle üretim, lojistik ve ticaret tesislerinden oluşan bir ağ kurmayı mümkün kılıyor. 
 • Gerçek zamanlı verilerin tek bir sistemde birleştirilmesiyle süreçlerin kontrolünü kolaylaştırıyor. 
 • Gerçek zamanlı maliyet analizleri yapılabiliyor; bu analizlerde maliyetlerin önemli ölçüde azaldığı görülüyor. 
 • En az stokla talepleri karşılayabilmenin önem taşıdığı yiyecek ve içecek endüstrisinde talep planlaması yaparak kaynakların daha verimli kullanılabilmesini sağlıyor. 
 • Üretim sürecinde personelden makinelere çok fazla kaynak bulunuyor. Bu kaynakların yönetilmesi, ürün kalite kontrolü ve maliyetin rapor edilmesi MES çözümleri kullanmayı gerektiriyor. Logo j-Platform ERP çözümü MES sistemleri ile çift yönlü entegre olarak kullanılıyor. Bu sayede ihtiyaçlar tek noktadan yönetiliyor. Dolayısıyla üretim sürecinde verimlilik artıyor. 
 • Sevkiyat planlamanın etkin olması yüksek nakliye maliyetlerini düşürüyor. ERP’nin sevkiyat planlama ve rota optimasyonu gibi fonksiyonları sevkiyatların en iyi şekilde planlamasını sağlayarak nakliye maliyetini düşürüyor. Bunun yanı sıra e-İrsaliye süreçleri mevzuatla uyumlu ilerliyor. 
 • Gıda sektöründe izlenebilirlik önem taşıyor. ERP, kullanıcı veya kullanıcı grubu bazında tanımlama yapmayı sağlayan işlem izleme konsolu sayesinde işlemleri anlık takip etmeyi sağlıyor. 
 • Sektörde raf ömrü ve stok ömürlerinin takip edilmemesi işletmenin ticari hayatının bitmesiyle de sonuçlanabiliyor. ERP bu kritik aşamada etkin stok yönetime olanak tanıyor. 
 • Yerel para birimi ve dövizli işlemlerin takibinin yapılması hesapları esnek şekilde takip etmeyi sağlıyor. 
 • Tedarikçi ve teklif takip modülleri satış yönetimi konusunda kolaylık sağlıyor. Alacak takibi sayesinde nakit akışı kontrol altında tutuluyor.
 • Logo ERP stok yönetimi, gelişmiş stok yönetim ihtiyaçlarını tek programla karşılamaya olanak tanıyor. Stok çıkış hareketlerini FEFO (first expired-first out) mantığıyla yönetmek mümkün olurken, seri-lot takibi ve ambar sayımı yapılabiliyor. 
 • Logo ERP Kalite Kontrol Modülü, kalite süreçlerini uçtan uca yönetme avantajı sunuyor. İstatistiksel Proses Kontrol Uygulaması ile kalite kontrol süreçleri sürekli kontrol altında tutuluyor ve ölçüm sonuçları grafiksel olarak izlenebiliyor. 
 • Logo ERP karma koli uygulaması, farklı stoklardan ürün içeren paketler hazırlamayı ve farklı fiyatlar belirlemeyi sağlıyor. Ayrıca, sipariş yönetimi ile sipariş süreçlerini talep ve teklif aşamalarından başlayarak yönetmeye olanak tanıyor. 
 • Sipariş Modülü sipariş süreçlerinizi talep ve teklif aşamalarından başlayarak yönetmeye olanak tanıyor. 
 • MRP Modülü, tüm malzemeler için oluşacak ihtiyaçları takip edip kontrol altında tutarak bozulan ürünlerin sebep olduğu değer kaybını en aza indirmeyi sağlıyor. Modül sayesinde sipariş bazında rezervasyon sistemiyle üretimin hangi sipariş üzerine yapıldığı anlaşılabiliyor. 
 • Ürün reçeteleri ekranından gıda hammadde girdilerinin formülasyonu yapılabiliyor. 
 • Tüm genel gider maliyetlerinin üretim emirlerine yüklenmesi maliyet muhasebesinde kolaylık sağlıyor.

WMS - Depo Yönetim Sistemi

Sektörde hızlı ve doğru sevkiyat, siparişin işlenmesi, depolama alanlarının etkin şekilde değerlendirilmesi, gerçek zamanlı stok kontrolü verimliliği artırıyor. Depo yönetim sistemleri şu avantajları sağlıyor:
Sektörde hızlı ve doğru sevkiyat, siparişin işlenmesi, depolama alanlarının etkin şekilde değerlendirilmesi, gerçek zamanlı stok kontrolü verimliliği artırıyor. Depo yönetim sistemleri şu avantajları sağlıyor:
 • Tüm depo süreçleri sistematik yaklaşımla belirli bir düzende yönetiliyor ve kalite kontrol operasyonları yönetiliyor. 
 • Siparişli veya siparişsiz mal kabul süreçleri yönetilebiliyor. Tedarikçi cari bazında sipariş kapatabiliyor. 
 • Üretimin üretim emirlerine göre gerçekleştirilmesi için hammadde temin planlamadan depolama ve üretim ambarına transfer sürecinin yürütülmesine birçok aşama kaydediliyor. Üretimin yapılmasından sonra ürün barkodlama ve palet paketleme operasyonu yapılıyor. Tüm bu aşamalar kolaylaşıyor. 
 • İade ve değişimlerin iyi yönetilememesi büyük problemler doğurabiliyor. Depo yönetim sistemleri iade süreçlerinde kolaylık sağlıyor. 
 • Optimum sevkiyat planlaması ve takibi sevkiyat performanslarını önemli ölçüde iyileştiriyor. Bu sayede hedefe karlı ve verimli bir şekilde ulaşılıyor.

Saha Satış Yönetimi

Müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılamak ve satış verimliliğini artırmak sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyor. Saha satış yönetimi çözümü bu noktada devreye giriyor ve şöyle fayda sağlıyor:
Müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılamak ve satış verimliliğini artırmak sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyor. Saha satış yönetimi çözümü bu noktada devreye giriyor ve şöyle fayda sağlıyor:
 • Saha satış yönetimi çözümü, hem belirli periyotlarda müşteri ziyareti gerçekleştirmeyi hem de ziyaret performansını analiz etmeyi sağlıyor. Bu sayede olumlu geri dönüşler artıyor. 
 • Stok yönetiminde ürünün bulunabilirliğini sağlamak ve bilgilere anında erişebilmek verimliliği artırıyor. Saha süreçlerini dijitale taşıyan Logo Mobile Sales sayesinde raf bulunabilirliği kolaylaşıyor. Sistemler promosyon çalışması gibi satış noktalarına müdahale gereken konularda da zaman kazandırıyor. 
 • Tüketiciler beklentisi karşılanmadığında benzer ürünün sunulduğu rakiplere yöneliyor. Satış yönetimi çözümü rakip bilgisini takip etme imkânı tanıyor. 
 • Rekabet ortamında hızlı aksiyon almak gerekebiliyor. Bu tür durumlarda sahadaki kullanıcılara tek noktadan duyuru yapmak ve görev atamalarını gerçekleştirmeye olanak tanıyarak zaman tasarrufu sağlıyor. 
 • Kabin ve dolaba satış özelliği satış ve takip süreçleri hızlandırıyor.

İş Akış Yönetimi

İç ve dış müşterilere en iyi mal veya hizmeti sunarken kaynakları verimli kullanarak kaliteyi yakalamak gerekiyor. Bu noktada iş akışını ve süreçleri doğru şekilde yönetmek gerekiyor. İş akışını dijital ortama taşıyan Logo iş akış yönetimi çözümü şu avantajları sunuyor:
İç ve dış müşterilere en iyi mal veya hizmeti sunarken kaynakları verimli kullanarak kaliteyi yakalamak gerekiyor. Bu noktada iş akışını ve süreçleri doğru şekilde yönetmek gerekiyor. İş akışını dijital ortama taşıyan Logo iş akış yönetimi çözümü şu avantajları sunuyor:
 • Hammaddenin talep edilmesinden teklif toplanmasına, siparişin verilmesine kadar olan süreçlerin tamamı kolaylıkla yönetilebiliyor.
 • Numune onay kontrol süreci ve kalite kontrol süreci toplam kalite yönetiminde kritik iş kalemlerinin başında geliyor. İş akış yönetimi çözümü bu süreçleri hiyerarşi doğrultusunda yönetmeyi sağlıyor.
 • Makine bakımının periyodik düzende ilerlemesi makinelerin ömrünü, üretim kapasitesini ve üretimin kalitesini uzun zaman devam ettiriyor. Makine bakımı, parça değişimi gibi süreçlerde onay mekanizması iş akış yönetimi çözümüyle kontrol altında tutuluyor. 
 • Personellerin belirli dönemlerde izin veya masraf formu gibi belgelere ihtiyacı olabiliyor. Dijital onay süreçlerinin yönetilmesi kolaylaşıyor. 
 • İş akış çözümü sayesinde iade ve değişim talepleri hızlı ve sorunsuz yönetilebiliyor. Bu da müşteri deneyiminde önemli ölçüde etkili oluyor.

İş Analitiği

Bağlı cihazlar ve sensörler arttıkça büyük veri ve analitiğin önemi de artıyor. İnsan sağlığına doğrudan etkide bulunan gıda sektöründe verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi iş analitiği çözümleriyle mümkün oluyor. Bu çözümler şöyle avantaj sağlıyor:
Bağlı cihazlar ve sensörler arttıkça büyük veri ve analitiğin önemi de artıyor. İnsan sağlığına doğrudan etkide bulunan gıda sektöründe verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi iş analitiği çözümleriyle mümkün oluyor. Bu çözümler şöyle avantaj sağlıyor:
 • Süreçleri uçtan uca izleyip üretim, tedarik zinciri, satış süreçlerini detaylıca analiz edip raporlamak mümkün oluyor. Miktarsal veya tutarsal olarak satış dağılımları, çok satan ürünler, çok satış yapılan lokasyonlar, en çok satan ürünlerdeki ortalama fiyat değişimleri, şubelerin ciro ve miktar olarak performans göstergeleri, iki tarih arasındaki satış hareketleri gibi raporların alınması sağlıyor. 
 • Maliyet ve karlılık çeşitli etkenlerle değişebiliyor. Alternatif senaryolar oluşturulması sayesinde maliyetin hangi koşulda nasıl değiştiği görülüyor. 
 • Gıda sektöründe söz konusu ürünler çoğunlukla hızlı bozulabilen ürünler olduğundan üretim planını ve sevkiyat planını eş zamanlı yönetmek gerekiyor. Bu operasyonlar iş analitiği çözümüyle anlık olarak izlenebiliyor. 
 • Dashboard'lar oluşturarak piyasa fiyatlarının takip edilmesi sayesinde rekabet doğrultusunda fiyat belirlenebiliyor. 
 • Çözümün mobil uyumlu olması rapor ve analizlere zaman ve mekândan bağımsız erişmeyi sağlıyor. 
 • ERP, SCM, CRM gibi kategorilerindeki çözümleriyle de veri entegrasyonu sağlayabiliyor.

CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Dinamik pazarda mevcut ve potansiyel müşterilerin beklentilerini anlamak sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeyi sağlıyor. Müşteri verilerini kayıt altına alarak anlamlandırmayı sağlayan CRM yazılımları sektör paydaşlarına şöyle avantaj sağlıyor:
Dinamik pazarda mevcut ve potansiyel müşterilerin beklentilerini anlamak sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeyi sağlıyor. Müşteri verilerini kayıt altına alarak anlamlandırmayı sağlayan CRM yazılımları sektör paydaşlarına şöyle avantaj sağlıyor:
 • CRM yazılımları, müşteri bilgilerinin yanı sıra bayi ve tedarikçilerle ilgili bilgileri de tutmayı sağlıyor. Çözümün web tabanlı yapısı sayesinde internet erişiminin olduğu her yerde kullanılabilmesi kurumsal hafızanın oluşmasına katkı sağlıyor. 
 • Sahada görevli çalışanlar CRM'in check-in/check-out özelliğini kullanarak işlerini planlayabiliyor. 
 • Teklifler kayıt altında tutulduğu gibi teklif aşamasına geçmeyen projelerin de takibi yapılıyor. Fırsat menüsünden tüm satış süreçlerinin kontrol edilebilmesi satış konusunda öngörü sağlıyor. 
 • ERP entegrasyonu sayesinde ticari süreçler görüntülenebiliyor. Satış ve pazarlama personelinin şeffaf şekilde bilgilere erişebilmesi statejik karar almalarında ve satış yönetimini başarıyla gerçekleştirmelerinde etkili oluyor. 
 • Dokümanların tamamına ulaşabilmek müşteri, bayi ve tedarikçi ağı yönetimini kolaylaştırıyor. 
 • Merkezi yapıda verilerin tutulmasıyla hangi rakibin hangi bölgede hangi ürünlerle pazarda önde olduğunu takip edebilmek mümkün oluyor.

HRM - Bordrolama & İnsan Kaynakları Programı

Gıda sektöründe genel merkez, saha ve dağıtım kanalları arasında yüksek koordinasyon gerekiyor. Ayrıca, vardiyalı çalışma sistemi de gıda sektöründe yoğun bir biçimde yer alıyor. Her iki durum bordro ve insan kaynakları yönetiminin profesyonel bir yazılım ile yönetilmesinin önemini artırıyor. Bu noktada devreye giren çözümler ise şu avantajları sağlıyor:
Gıda sektöründe genel merkez, saha ve dağıtım kanalları arasında yüksek koordinasyon gerekiyor. Ayrıca, vardiyalı çalışma sistemi de gıda sektöründe yoğun bir biçimde yer alıyor. Her iki durum bordro ve insan kaynakları yönetiminin profesyonel bir yazılım ile yönetilmesinin önemini artırıyor. Bu noktada devreye giren çözümler ise şu avantajları sağlıyor:
 • İşe alımdan önce aday ve pozisyon uygunluğunu analiz etmek, adayın görüşme geçmişini görüntülemek hızlı karar vermeyi sağlıyor. 
 • Yöneticiler tek tuş ile çalışanlarının ücretli izin, ücretsiz izin veya taşınma izni gibi farklı izin taleplerini onaylayabiliyor. İzin yönetimi ve onaylama işlemlerinin mobil cihazlardan yapılabilmesi ofise gitme gerekliliğini ortadan kaldırarak zaman kazandırıyor. 
 • Çalışanların eğitim alması, işinden tatmin olması ve verimli bir performans göstermesi anlamına geliyor. İK çözümleri, personel gelişim programı hazırlayıp yönetmeye olanak tanıyor. Eğitimleri çalışanların bilgi ve beceri düzeyine göre takip etmek, eğitim değerlendirme anketi toplama gibi seçenekler de sunuluyor. 
 • Çalışan Portalı’nın her iki mobil işletim sistemiyle uyumlu olması şeffaf iletişim süreci oluşturuyor. Bu sayede kurum kültürü güçleniyor.

Faydalar

 • Kurumsal kaynak planlama (ERP)

  ERP’nin temel girdi ve çıktıları kontrol edebilmeyi sağlaması sayesinde yönetimsel ve organizasyonel kârlılık sürekli kılınıyor.

 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

  Rekabetin yoğunlaştığı sektörde müşteriye en kaliteli ürün veya hizmeti sunarak müşteri deneyimini iyileştirmek kritik önem taşıyor. CRM yazılımları müşterileri segment bazlı ayrıştırarak karlılık analizi yapmayı ve müşterilerin taleplerini önceden tahmin etmeyi sağlıyor. Teklif hazırlama, yeni satış fırsatlarını takip etme, saha personellerinin mobil ortamda tüm işlerini takip edebilmesi gibi avantajlar da sağlıyor.

 • Bordro ve insan kaynakları yönetimi

  İnsan kaynaklarında kullanılan programlar İK departmanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İnsan kaynağını hızlı ve etkin biçimde yönetmek verimliliği artırıyor.

 • İş akış yönetimi

  Logo İş Akış Yönetimi çözümüyle iş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Böylece iş akışları daha verimli ve sorunsuz gerçekleşiyor; zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

 • İş analitiği

  Logo iş analitiği çözümü, verilerin anlamlı bilgilere dönüşmesini sağlıyor. Bu sayede iş deneyimlerini inceleyip değişikliklere hazır olmak stratejik kararlar alınabiliyor.

 • Depo yönetim sistemi

  Değer zincirinin bütünleşik yönetimini sağlayan Depo yönetim sistemlerinin başarılı olması doğru ürünü doğru maliyette uygun kalitede, doğru yerde ve doğru miktarda sunmaya olanak tanıyor.

 • Saha satış yönetimi

  Satış operasyonlarını saha satış ekipleri üzerinden yürüten işletmelerde, ekiplerin etkili ve verimli çalışması şirket kârlılığını doğrudan etkiliyor. Bu amaçla geliştirilen Logo Mobile Sales saha satış yönetimi çözümü, müşteri taleplerini ve satış operasyonlarını en iyi şekilde yönetmeyi sağlıyor.

 • Ekosistem çözümleri

  Gastropos, café ve restoranların online ortamda tüm sipariş ve ödeme süreçlerini yönetmesini sağlıyor.

  Finstant banka hesap yönetimi, işletmelerin tüm bankalardaki hesap, POS ekstrelerini anlık olarak takip edebilmesine olanak tanıyor. DEYS, KOBİ’lerin depo yönetiminden yaşadıkları sorunların çözülmesini sağlıyor. Stok işlemlerinin hızlı ve kolayca gerçekleşmesine, bilgilerin eksiksiz olarak LOGO ERP ürünlerine entegre edilmesine olanak tanıyor.

Başarı hikayeleri

Türkiye'nin lider markaları verimliliklerini arttırmak için Logo'ya güveniyor.

tüm hikayeler
tüm hikayeler

Gıda Sektöründe Logo'yu tercih edenler

Öne çıkan ürünler

Sertifaklı iş ortakları tarafından geliştirilen uyumlu ürünler

Gastropos

 • (43 Yorum)
 • GastroPos Kafe ve Restoran Yönetimi çözümü ile kafe veya restoranlarda takip edilmesi güç süreçler kolay ve esnek bir şekilde yönetilebiliyor. 
GeliştiriciZensoft

Finstant Banka Hesap Yönetimi

 • (43 Yorum)
 • Finstant Banka Hesap Yönetimi çözümü, bir işletmenin bütün bankalardaki hesapları için bakiye, hesap hareketi ve üye iş yerlerinin POS hareketlerini, internet bankacılığına ihtiyaç duymadan tek bir uygulamadan görüntülemeyi ve raporlamayı sağlıyor.  
GeliştiriciKronosoft

DEYS

 • (43 Yorum)
 • DEYS Depo Yönetim Otomasyonu, küçük ve orta ölçekli firmaların depo yönetimi konusunda yaşadıkları güncel sorunlara çözüm sunuyor.  
GeliştiriciProlog Yazılım

Sorularınız
ve talepleriniz için

*
Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için

Sorularınız
ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.

veya

Bize yazın size biz ulaşalım

Formu doldurun satış temsilcilerimiz sizi arasın!

Sunucu tarafındaki yoğunluk sebebiyle işlemi gerçekleştiremedik.
Lütfen tekrar deneyin.
*
Teşekkür ederiz

Talebinizi ilgili birimlerimize ilettik. En kısa sürede size dönüş yapacağız.

Kapat
Teşekkür ederiz

Talebiniz için teşekkür ederiz. Talebinizle ilgili olarak size ortalama 2-3 iş günü içerisinde 0262 679 80 00 numaralı hattımızdan ulaşacağız

Kapat