facebook

Gıda

Gıda sektöründe Logo çözümleriyle dijitalleşmeyi sağlayın! Tüm süreçlerinizde verimliliği artırın.

Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri olan gıda sektöründe süreçlerin iyileşmesi sektörün satış hacmini büyütüyor.

İş süreçlerini Logo çözümleriyle otomatize ederek işletmenize gıda sektöründe verimlilik kazandırabilirsiniz.

ERP Programı

Logo ERP programı, her ölçekten ve her sektörden işletmenin tüm verileri ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca yönetmesini sağlıyor.Üretimden satın almaya, dış ticaretten satışa kadar tüm operasyonlarda görünürlük, etkin kontrol ve veri güvenilirliği sağlayan Logo ERP kurumsal kaynak planlama çözümü ile daha fazla verimlilik elde ediliyor. Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren küçük ölçekli işletmeler için ERP programı iş yükünü de önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. Logo ERP programları ile daha verimli iş süreçleri çalışan memnuniyetini, süreçlerin daha etkin yönetimi de müşteri memnuniyetini artırıyor.

ERP Programı'nın Gıdada Avantajları

Gerçek zamanlı maliyet analizleri yapılabiliyor; bu analizlerde maliyetlerin önemli ölçüde azaldığı görülüyor.

ERP KOBİ’ler için stok yönetiminden kalite yönetimine, sipariş yönetiminden hammadde yönetimine, maliyet muhasebesine birçok avantaj kazandırıyor.

Üretim sürecinde personelden makinelere çok fazla kaynak bulunuyor. Bu kaynakların yönetilmesi, ürün kalite kontrolü ve maliyetin rapor edilmesi MES çözümleri kullanmayı gerektiriyor. Logo j-Platform ERP çözümü MES sistemleri ile çift yönlü entegre olarak kullanılıyor. Bu sayede ihtiyaçlar tek noktadan yönetiliyor. Dolayısıyla üretim sürecinde verimlilik artıyor.

Sevkiyat planlamanın etkin olması yüksek nakliye maliyetlerini düşürüyor. ERP’nin sevkiyat planlama ve rota optimasyonu gibi fonksiyonları sevkiyatların en iyi şekilde planlamasını sağlayarak nakliye maliyetini düşürüyor. Bunun yanı sıra e-İrsaliye süreçleri mevzuatla uyumlu ilerliyor.

Çok çeşitli işlevleriyle üretim, lojistik ve ticaret tesislerinden oluşan bir ağ kurmayı mümkün kılıyor.

Gerçek zamanlı verilerin tek bir sistemde birleştirilmesiyle süreçlerin kontrolünü kolaylaştırıyor.

Talebin değişken olduğu gıda sektörü, yerel ve global pazarlarda yüksek rekabetin yoğunlaştığı bir seyir izliyor. Bu rekabet ortamında müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ise çok önemli. Logo ERP çözümleri, gıda sektöründe şu avantajları sağlayarak kârlılığı sürdürebilme ve büyüme ortamı yaratıyor:

En az stokla talepleri karşılayabilmenin önem taşıdığı yiyecek ve içecek endüstrisinde talep planlaması yaparak kaynakların daha verimli kullanılabilmesini sağlıyor.

Kurumsal kaynak planlama çözümleri

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Logo Tiger Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan alt yapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Tiger Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla tam kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Logo Tiger 3

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo Netsis Wings Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini her an her yerden anlık bir şekilde yönetiyor.

Logo Tiger 3 Enterprise

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Logo Netsis 3 Enterprise

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP ürünü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

Logo Start 3

Ön muhasebe programı Logo Start 3 ile tüm mikro işletmeler stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, ödeme ve tahsilat takibi, banka ve müşteri bilgilerinin yönetimi işlemlerini tek noktadan yapabiliyor. Böylece banka hesaplarından aylık ödemelere, stok bilgilerinden e-Fatura kesimine kadar her noktada kontrol ve verimlilik artışı sağlanıyor.

Logo Tiger Wings

Logo Tiger Wings ERP, geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo İşbaşı

Ön muhasebe işlemlerine her an, her yerden kolayca ulaşmayı sağlayan online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile mikro ölçekli şirketler işlerini sürekli kontrol altında tutabiliyor.

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Logo Bulut ERP

Bulut ERP ile muhasebeden satışa, üretimden bütçelemeye kadar tüm fonksiyonlar bulut teknolojisi ile sunuluyor. İşlerinize istediğiniz yerden ve istediğiniz zamanda erişmenizi sağlayan Logo bulut ERP'yi, ihtiyaçlarınıza göre kolayca ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Logo Netsis Wings

Geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştiren Logo Netsis Wings ERP, web üzerinden kullanım özelliği sayesinde de sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo GO Wings

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo GO Wings ile, KOBİ’lerin siparişten muhasebeye kadar uzanan iş süreçleri her an her yerden anlık olarak yönetiliyor.

Logo Netsis Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan altyapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Netsis Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla kapsamlı bir çözüm sunuyor.

İnsan Kaynakları Programları

İşletmenizin insan kaynaklarına dair tüm süreçlerini tek noktadan yürütmek Logo Yazılım'ın bordrolama programı ve insan kaynakları programı ile mümkün! Performans yönetimi, işe alım gibi İK süreçleri ile bordrolama ve izin takibi, özlük yönetimi ve yan haklar gibi çalışanlara dair temel süreçlerin takibini bordro programı ve insan kaynakları yönetimi çözümleri ile kolayca sağlayabilirsiniz.

Tüm yönleriyle bordro hesaplama, maaş bordrosunda bulunması gerekenler ve insan kaynakları hakkında daha detaylı bilgilere blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Hem insan kaynakları programı hem de bordrolama programı ve özlük yönetimine dair süreçleri, tüm çalışanlarınız adına tek İK yazılımı üzerinden sağlayarak iş süreçlerinizi dijitale taşıyabilirsiniz. Böylece zaman ve maliyet tasarrufunun yanında Logo çözümleri sayesinde iş gücünden de tasarruf sağlayabilirsiniz. İnsan Kaynakları programı ve Bordrolama programı sayesinde insan kaynakları yönetim fonksiyonları üzerindeki etkinliğinizi ve tüm ihtiyaçlarınızı Logo ile karşılayabilirsiniz.

Logo insan kaynakları programı, işletmenizin ve insan kaynakları departmanının ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor. Böylece işletmenize en uygun insan kaynakları yazılımı seçenekleri arasından size en uygun olan modülü tercih edebilmeniz mümkün hale geliyor. Bu modüler bordrolama programları sayesinde Logo, dijital ve daha esnek bir yönetim imkanını da beraberinde sunuyor.

İnsan Kaynakları Yönetimi'nin Gıdada Avantajları

İşe alımdan önce aday ve pozisyon uygunluğunu analiz etmek, adayın görüşme geçmişini görüntülemek hızlı karar vermeyi sağlıyor.

Yöneticiler tek tuş ile çalışanlarının ücretli izin, ücretsiz izin veya taşınma izni gibi farklı izin taleplerini onaylayabiliyor. İzin yönetimi ve onaylama işlemlerinin mobil cihazlardan yapılabilmesi ofise gitme gerekliliğini ortadan kaldırarak zaman kazandırıyor.

Gıda sektöründe genel merkez, saha ve dağıtım kanalları arasında yüksek koordinasyon gerekiyor. Ayrıca, vardiyalı çalışma sistemi de gıda sektöründe yoğun bir biçimde yer alıyor. Her iki durum bordro ve insan kaynakları yönetiminin profesyonel bir yazılım ile yönetilmesinin önemini artırıyor. Bu noktada devreye giren çözümler ise şu avantajları sağlıyor:

Çalışanların eğitim alması, işinden tatmin olması ve verimli bir performans göstermesi anlamına geliyor. İK çözümleri, personel gelişim programı hazırlayıp yönetmeye olanak tanıyor. Eğitimleri çalışanların bilgi ve beceri düzeyine göre takip etmek, eğitim değerlendirme anketi toplama gibi seçenekler de sunuluyor.

Çalışan Portalı’nın her iki mobil işletim sistemiyle uyumlu olması şeffaf iletişim süreci oluşturuyor. Bu sayede kurum kültürü güçleniyor.

İnsan kaynakları programları

Logo Bulut İK

Logo Bulut İK işletmenizde temel insan kaynakları süreçlerinizi uçtan uca, en verimli şekilde bulutta yönetme kolaylığı sunuyor. Logo Bulut İK, bulut tabanlı yapısı sayesinde bordrolama ve temel İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Peoplise Analyse

Analyse tüm işe alım süreçlerini dijitalleştirerek esnek süreçler oluşturabilmeyi sağlar. Kolay başvuru özelliği sayesinde daha çok aday çeker ve aday deneyimini arttırır. %100 dijital ve entegre işe alım çözümü ile verimlilik kazanın.

Logo j-HR

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi ürünü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Peoplise Casebot

Casebot'un üstün teknolojisi ile vaka çalışmalarınızı dijitalleştirin. Zamandan ve maaliyetten tasarruf edin.

Peoplise Harmonise

Harmonise ile yeni çalışanlarınızı şirket kültürüne daha hızlı uyumlu hale getirin, bağlılığını arttırın.

İş Analitiği

İşletmenin operasyonları sırasında oluşan, fakat tek başlarına bir anlam ifade etmeyen veriler, iş analitiği çözümleri sayesinde anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşüyor. Logo'nun sunduğu İş Analitiği Çözümleri portföyü, işletmelerin topladığı tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Bu portföyde aynı zamanda veriye dayalı bütçeleme çözümü de yer alıyor. Böylece, Logo İş Analitiği Çözümlerinden yararlanan işletmeler, veriye dayalı kararlar ile geleceğe daha güvenle bakıyor.

İş Analitiği'nin Gıdada Avantajları

Gıda sektöründe söz konusu ürünler çoğunlukla hızlı bozulabilen ürünler olduğundan üretim planını ve sevkiyat planını eş zamanlı yönetmek gerekiyor. Bu operasyonlar iş analitiği çözümüyle anlık olarak izlenebiliyor.

Süreçleri uçtan uca izleyip üretim, tedarik zinciri, satış süreçlerini detaylıca analiz edip raporlamak mümkün oluyor. Miktarsal veya tutarsal olarak satış dağılımları, çok satan ürünler, çok satış yapılan lokasyonlar, en çok satan ürünlerdeki ortalama fiyat değişimleri, şubelerin ciro ve miktar olarak performans göstergeleri, iki tarih arasındaki satış hareketleri gibi raporların alınması sağlıyor.

Bağlı cihazlar ve sensörler arttıkça büyük veri ve analitiğin önemi de artıyor. İnsan sağlığına doğrudan etkide bulunan gıda sektöründe verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi iş analitiği çözümleriyle mümkün oluyor. Bu çözümler şöyle avantaj sağlıyor:

Maliyet ve karlılık çeşitli etkenlerle değişebiliyor. Alternatif senaryolar oluşturulması sayesinde maliyetin hangi koşulda nasıl değiştiği görülüyor.

Çözümün mobil uyumlu olması rapor ve analizlere zaman ve mekândan bağımsız erişmeyi sağlıyor.

ERP, SCM, CRM gibi kategorilerindeki çözümleriyle de veri entegrasyonu sağlayabiliyor.

Dashboard'lar oluşturarak piyasa fiyatlarının takip edilmesi sayesinde rekabet doğrultusunda fiyat belirlenebiliyor.

WMS - Depo Yönetim Sistemi

Tedarik zincirinin özellikle son 10 yılda hızlı bir şekilde değişmesi, işçilik maliyetlerini ve kaliteyi kontrol edebilmek için Depo Yönetimi Sistemleri (WMS) çözümleri kullanmayı neredeyse zorunlu hale getiriyor. İster bir e-ticaret sitesi veya perakende zinciri yönetin, ister bir üretici veya distribütör olun; bu sistemler, depolama, sevkiyat ve iş gücü süreçlerinde pek çok avantaj sunuyor. Teknolojinin gelişmesi ve yazılımların Android işletim sistemli donanımlar üzerinden yürütülmesi, WMS - Depo Yönetimi gibi uygulamaların yalnızca büyük değil; orta ve küçük işletmeler tarafından da tercih edilmesini sağlıyor. Siz de WMS depo yönetimi yazılım çözümlerini ve faydalarını keşfederek işletmenizin operasyonlarını daha etkin ve verimli şekilde yürütebilirsiniz.

Aynı zamanda depo yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler yazımızı incelemeden geçmeyin!

WMS - Depo Yönetim Sistemi'nin Gıdada Avantajları

Siparişli veya siparişsiz mal kabul süreçleri yönetilebiliyor. Tedarikçi cari bazında sipariş kapatabiliyor.

Optimum sevkiyat planlaması ve takibi sevkiyat performanslarını önemli ölçüde iyileştiriyor. Bu sayede hedefe karlı ve verimli bir şekilde ulaşılıyor.

Sektörde hızlı ve doğru sevkiyat, siparişin işlenmesi, depolama alanlarının etkin şekilde değerlendirilmesi, gerçek zamanlı stok kontrolü verimliliği artırıyor. Depo yönetim sistemleri şu avantajları sağlıyor:

Üretimin üretim emirlerine göre gerçekleştirilmesi için hammadde temin planlamadan depolama ve üretim ambarına transfer sürecinin yürütülmesine birçok aşama kaydediliyor. Üretimin yapılmasından sonra ürün barkodlama ve palet paketleme operasyonu yapılıyor. Tüm bu aşamalar kolaylaşıyor.

İade ve değişimlerin iyi yönetilememesi büyük problemler doğurabiliyor. Depo yönetim sistemleri iade süreçlerinde kolaylık sağlıyor.

Tüm depo süreçleri sistematik yaklaşımla belirli bir düzende yönetiliyor ve kalite kontrol operasyonları yönetiliyor.

Depo yönetim sistemi çözümleri

Logo WMS

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik depo yönetim sistemi ürünü Logo WMS; Android işletim sistemli cihazların sisteme entegrasyonu, günümüzde kullanılan barkod yapıları ile farklı modüllerin kullanılabilmesi sayesinde, depo süreçlerinde maliyetleri düşürürken verimliliği artırıyor.

Logo WMS Platform

Logo WMS Platform, büyük ve orta ölçekli işletmelerde bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sağlayarak maliyetleri düşürürken süreçlerin etkili kontrolünü, kârlılığı ve verimliliği artırıyor.

İş Akış Programı

İşletmenize ait tüm iş süreçlerini İş Akış Yönetimi ile tek noktadan yönetebileceğinizi biliyor muydunuz? Firmanıza ait farklı departmanlarda yer alan iş süreçlerini tek noktadan yönetebilirsiniz. Böylece dijital iş takip programlarıyla süreci çok daha pratik bir hale getirebilmeniz mümkün oluyor. İş takip programları sayesinde dijitale taşıdığınız iş akış yönetimi süreçleri ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir; böylece süreç takibini daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, aynı zamanda iş gücünden ve zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

İş Akış Yönetimi'nin Gıdada Avantajları

Hammaddenin talep edilmesinden teklif toplanmasına, siparişin verilmesine kadar olan süreçlerin tamamı kolaylıkla yönetilebiliyor.

Makine bakımının periyodik düzende ilerlemesi makinelerin ömrünü, üretim kapasitesini ve üretimin kalitesini uzun zaman devam ettiriyor. Makine bakımı, parça değişimi gibi süreçlerde onay mekanizması iş akış yönetimi çözümüyle kontrol altında tutuluyor.

Numune onay kontrol süreci ve kalite kontrol süreci toplam kalite yönetiminde kritik iş kalemlerinin başında geliyor. İş akış yönetimi çözümü bu süreçleri hiyerarşi doğrultusunda yönetmeyi sağlıyor.

Personellerin belirli dönemlerde izin veya masraf formu gibi belgelere ihtiyacı olabiliyor. Dijital onay süreçlerinin yönetilmesi kolaylaşıyor.

İş akış çözümü sayesinde iade ve değişim talepleri hızlı ve sorunsuz yönetilebiliyor. Bu da müşteri deneyiminde önemli ölçüde etkili oluyor.

İç ve dış müşterilere en iyi mal veya hizmeti sunarken kaynakları verimli kullanarak kaliteyi yakalamak gerekiyor. Bu noktada iş akışını ve süreçleri doğru şekilde yönetmek gerekiyor. İş akışını dijital ortama taşıyan Logo iş akış yönetimi çözümü şu avantajları sunuyor:

İş akış yönetimi çözümleri

Logo Flow

İş akış yönetimi ürünü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.

Saha Satış Yönetimi

İşletmenize dair satış operasyonlarını etkili bir şekilde yönetmek için Logo Saha Satış Yönetimi’ni kullanabilirsiniz. Logo saha satış programları sayesinde işletmeler satışa dair operasyonel süreçlerini etkili bir şekilde yönetebiliyor ve şirketin kâr oranını önemli derecelerde artırabiliyor. Sıcak satış programı olarak da adlandırılan Logo Saha Satış programları, müşteri talepleri ve operasyonel sürecin tek noktadan etkin şekilde yönetimini sağlıyor.

Saha Satış Yönetimi'nin Gıdada Avantajları

Saha satış yönetimi çözümü, hem belirli periyotlarda müşteri ziyareti gerçekleştirmeyi hem de ziyaret performansını analiz etmeyi sağlıyor. Bu sayede olumlu geri dönüşler artıyor.

Stok yönetiminde ürünün bulunabilirliğini sağlamak ve bilgilere anında erişebilmek verimliliği artırıyor. Saha süreçlerini dijitale taşıyan Logo Mobile Sales sayesinde raf bulunabilirliği kolaylaşıyor. Sistemler promosyon çalışması gibi satış noktalarına müdahale gereken konularda da zaman kazandırıyor.

Kabin ve dolaba satış özelliği satış ve takip süreçleri hızlandırıyor.

Tüketiciler beklentisi karşılanmadığında benzer ürünün sunulduğu rakiplere yöneliyor. Satış yönetimi çözümü rakip bilgisini takip etme imkânı tanıyor.

Rekabet ortamında hızlı aksiyon almak gerekebiliyor. Bu tür durumlarda sahadaki kullanıcılara tek noktadan duyuru yapmak ve görev atamalarını gerçekleştirmeye olanak tanıyarak zaman tasarrufu sağlıyor.

Müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılamak ve satış verimliliğini artırmak sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyor. Saha satış yönetimi çözümü bu noktada devreye giriyor ve şöyle fayda sağlıyor:

Saha satış yönetimi çözümleri

Logo Mobile Sales

Satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales saha satış yönetimi çözümü, satış verimliliğini artırırken müşteri taleplerinin de en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor.

CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Mevcut ya da potansiyel müşteri fark etmeksizin, tüm etkileşim sürecini ve operasyonel süreçlerinizi Logo CRM programı ile tek noktadan kolayca yönetebilirsiniz. Saha personelinin faaliyet süreçleri, kurumsal hafıza, müşteri ilişkilerinin planlanması ve memnuniyet ölçümleri gibi pek çok işleve sahip Logo CRM programı, süreci en sağlıklı şekilde yönetmenizi sağlıyor.

CRM nedir, ne işe yarar? gibi daha detaylı bilgilere blog yazımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Analitik CRM, turizm sektöründe CRM, en iyi CRM yazılımı gibi yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

CRM Programı'nın Gıdada Avantajları

ERP entegrasyonu sayesinde ticari süreçler görüntülenebiliyor. Satış ve pazarlama personelinin şeffaf şekilde bilgilere erişebilmesi statejik karar almalarında ve satış yönetimini başarıyla gerçekleştirmelerinde etkili oluyor.

Dinamik pazarda mevcut ve potansiyel müşterilerin beklentilerini anlamak sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeyi sağlıyor. Müşteri verilerini kayıt altına alarak anlamlandırmayı sağlayan CRM yazılımları sektör paydaşlarına şöyle avantaj sağlıyor:

Dokümanların tamamına ulaşabilmek müşteri, bayi ve tedarikçi ağı yönetimini kolaylaştırıyor.

Sahada görevli çalışanlar CRM'in check-in/check-out özelliğini kullanarak işlerini planlayabiliyor.

Teklifler kayıt altında tutulduğu gibi teklif aşamasına geçmeyen projelerin de takibi yapılıyor. Fırsat menüsünden tüm satış süreçlerinin kontrol edilebilmesi satış konusunda öngörü sağlıyor.

CRM yazılımları, müşteri bilgilerinin yanı sıra bayi ve tedarikçilerle ilgili bilgileri de tutmayı sağlıyor. Çözümün web tabanlı yapısı sayesinde internet erişiminin olduğu her yerde kullanılabilmesi kurumsal hafızanın oluşmasına katkı sağlıyor.

Merkezi yapıda verilerin tutulmasıyla hangi rakibin hangi bölgede hangi ürünlerle pazarda önde olduğunu takip edebilmek mümkün oluyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri

Logo CRM

İşletmelerin satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda müşterileriyle en etkili şekilde iletişim kurmasına odaklanan Logo CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü; saha operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini ve tüm satış süreçlerini hızlı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyeti sağlıyor.

Logo Yazılım
ERP Programı

Logo Yazılım

Logo ERP programı, her ölçekten ve her sektörden işletmenin tüm verileri ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca yönetmesini sağlıyor.Üretimden satın almaya, dış ticaretten satışa kadar tüm operasyonlarda görünürlük, etkin kontrol ve veri güvenilirliği sağlayan Logo ERP kurumsal kaynak planlama çözümü ile daha fazla verimlilik elde ediliyor. Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren küçük ölçekli işletmeler için ERP programı iş yükünü de önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. Logo ERP programları ile daha verimli iş süreçleri çalışan memnuniyetini, süreçlerin daha etkin yönetimi de müşteri memnuniyetini artırıyor.

ERP Programı'nın Gıdada Avantajları

Gerçek zamanlı maliyet analizleri yapılabiliyor; bu analizlerde maliyetlerin önemli ölçüde azaldığı görülüyor.

ERP KOBİ’ler için stok yönetiminden kalite yönetimine, sipariş yönetiminden hammadde yönetimine, maliyet muhasebesine birçok avantaj kazandırıyor.

Üretim sürecinde personelden makinelere çok fazla kaynak bulunuyor. Bu kaynakların yönetilmesi, ürün kalite kontrolü ve maliyetin rapor edilmesi MES çözümleri kullanmayı gerektiriyor. Logo j-Platform ERP çözümü MES sistemleri ile çift yönlü entegre olarak kullanılıyor. Bu sayede ihtiyaçlar tek noktadan yönetiliyor. Dolayısıyla üretim sürecinde verimlilik artıyor.

Sevkiyat planlamanın etkin olması yüksek nakliye maliyetlerini düşürüyor. ERP’nin sevkiyat planlama ve rota optimasyonu gibi fonksiyonları sevkiyatların en iyi şekilde planlamasını sağlayarak nakliye maliyetini düşürüyor. Bunun yanı sıra e-İrsaliye süreçleri mevzuatla uyumlu ilerliyor.

Çok çeşitli işlevleriyle üretim, lojistik ve ticaret tesislerinden oluşan bir ağ kurmayı mümkün kılıyor.

Gerçek zamanlı verilerin tek bir sistemde birleştirilmesiyle süreçlerin kontrolünü kolaylaştırıyor.

Talebin değişken olduğu gıda sektörü, yerel ve global pazarlarda yüksek rekabetin yoğunlaştığı bir seyir izliyor. Bu rekabet ortamında müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ise çok önemli. Logo ERP çözümleri, gıda sektöründe şu avantajları sağlayarak kârlılığı sürdürebilme ve büyüme ortamı yaratıyor:

En az stokla talepleri karşılayabilmenin önem taşıdığı yiyecek ve içecek endüstrisinde talep planlaması yaparak kaynakların daha verimli kullanılabilmesini sağlıyor.

Kurumsal kaynak planlama çözümleri

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Logo Tiger Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan alt yapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Tiger Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla tam kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Logo Tiger 3

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo Netsis Wings Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini her an her yerden anlık bir şekilde yönetiyor.

Logo Tiger 3 Enterprise

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Logo Netsis 3 Enterprise

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP ürünü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

Logo Start 3

Ön muhasebe programı Logo Start 3 ile tüm mikro işletmeler stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, ödeme ve tahsilat takibi, banka ve müşteri bilgilerinin yönetimi işlemlerini tek noktadan yapabiliyor. Böylece banka hesaplarından aylık ödemelere, stok bilgilerinden e-Fatura kesimine kadar her noktada kontrol ve verimlilik artışı sağlanıyor.

Logo Tiger Wings

Logo Tiger Wings ERP, geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo İşbaşı

Ön muhasebe işlemlerine her an, her yerden kolayca ulaşmayı sağlayan online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile mikro ölçekli şirketler işlerini sürekli kontrol altında tutabiliyor.

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Logo Bulut ERP

Bulut ERP ile muhasebeden satışa, üretimden bütçelemeye kadar tüm fonksiyonlar bulut teknolojisi ile sunuluyor. İşlerinize istediğiniz yerden ve istediğiniz zamanda erişmenizi sağlayan Logo bulut ERP'yi, ihtiyaçlarınıza göre kolayca ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Logo Netsis Wings

Geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştiren Logo Netsis Wings ERP, web üzerinden kullanım özelliği sayesinde de sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo GO Wings

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo GO Wings ile, KOBİ’lerin siparişten muhasebeye kadar uzanan iş süreçleri her an her yerden anlık olarak yönetiliyor.

Logo Netsis Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan altyapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Netsis Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla kapsamlı bir çözüm sunuyor.


Logo Yazılım
İnsan Kaynakları Programları

Logo Yazılım

İşletmenizin insan kaynaklarına dair tüm süreçlerini tek noktadan yürütmek Logo Yazılım'ın bordrolama programı ve insan kaynakları programı ile mümkün! Performans yönetimi, işe alım gibi İK süreçleri ile bordrolama ve izin takibi, özlük yönetimi ve yan haklar gibi çalışanlara dair temel süreçlerin takibini bordro programı ve insan kaynakları yönetimi çözümleri ile kolayca sağlayabilirsiniz.

Tüm yönleriyle bordro hesaplama, maaş bordrosunda bulunması gerekenler ve insan kaynakları hakkında daha detaylı bilgilere blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Hem insan kaynakları programı hem de bordrolama programı ve özlük yönetimine dair süreçleri, tüm çalışanlarınız adına tek İK yazılımı üzerinden sağlayarak iş süreçlerinizi dijitale taşıyabilirsiniz. Böylece zaman ve maliyet tasarrufunun yanında Logo çözümleri sayesinde iş gücünden de tasarruf sağlayabilirsiniz. İnsan Kaynakları programı ve Bordrolama programı sayesinde insan kaynakları yönetim fonksiyonları üzerindeki etkinliğinizi ve tüm ihtiyaçlarınızı Logo ile karşılayabilirsiniz.

Logo insan kaynakları programı, işletmenizin ve insan kaynakları departmanının ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor. Böylece işletmenize en uygun insan kaynakları yazılımı seçenekleri arasından size en uygun olan modülü tercih edebilmeniz mümkün hale geliyor. Bu modüler bordrolama programları sayesinde Logo, dijital ve daha esnek bir yönetim imkanını da beraberinde sunuyor.

İnsan Kaynakları Yönetimi'nin Gıdada Avantajları

İşe alımdan önce aday ve pozisyon uygunluğunu analiz etmek, adayın görüşme geçmişini görüntülemek hızlı karar vermeyi sağlıyor.

Yöneticiler tek tuş ile çalışanlarının ücretli izin, ücretsiz izin veya taşınma izni gibi farklı izin taleplerini onaylayabiliyor. İzin yönetimi ve onaylama işlemlerinin mobil cihazlardan yapılabilmesi ofise gitme gerekliliğini ortadan kaldırarak zaman kazandırıyor.

Gıda sektöründe genel merkez, saha ve dağıtım kanalları arasında yüksek koordinasyon gerekiyor. Ayrıca, vardiyalı çalışma sistemi de gıda sektöründe yoğun bir biçimde yer alıyor. Her iki durum bordro ve insan kaynakları yönetiminin profesyonel bir yazılım ile yönetilmesinin önemini artırıyor. Bu noktada devreye giren çözümler ise şu avantajları sağlıyor:

Çalışanların eğitim alması, işinden tatmin olması ve verimli bir performans göstermesi anlamına geliyor. İK çözümleri, personel gelişim programı hazırlayıp yönetmeye olanak tanıyor. Eğitimleri çalışanların bilgi ve beceri düzeyine göre takip etmek, eğitim değerlendirme anketi toplama gibi seçenekler de sunuluyor.

Çalışan Portalı’nın her iki mobil işletim sistemiyle uyumlu olması şeffaf iletişim süreci oluşturuyor. Bu sayede kurum kültürü güçleniyor.

İnsan kaynakları programları

Logo Bulut İK

Logo Bulut İK işletmenizde temel insan kaynakları süreçlerinizi uçtan uca, en verimli şekilde bulutta yönetme kolaylığı sunuyor. Logo Bulut İK, bulut tabanlı yapısı sayesinde bordrolama ve temel İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Peoplise Analyse

Analyse tüm işe alım süreçlerini dijitalleştirerek esnek süreçler oluşturabilmeyi sağlar. Kolay başvuru özelliği sayesinde daha çok aday çeker ve aday deneyimini arttırır. %100 dijital ve entegre işe alım çözümü ile verimlilik kazanın.

Logo j-HR

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi ürünü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Peoplise Casebot

Casebot'un üstün teknolojisi ile vaka çalışmalarınızı dijitalleştirin. Zamandan ve maaliyetten tasarruf edin.

Peoplise Harmonise

Harmonise ile yeni çalışanlarınızı şirket kültürüne daha hızlı uyumlu hale getirin, bağlılığını arttırın.


Logo Yazılım
İş Analitiği

Logo Yazılım

İşletmenin operasyonları sırasında oluşan, fakat tek başlarına bir anlam ifade etmeyen veriler, iş analitiği çözümleri sayesinde anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşüyor. Logo'nun sunduğu İş Analitiği Çözümleri portföyü, işletmelerin topladığı tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Bu portföyde aynı zamanda veriye dayalı bütçeleme çözümü de yer alıyor. Böylece, Logo İş Analitiği Çözümlerinden yararlanan işletmeler, veriye dayalı kararlar ile geleceğe daha güvenle bakıyor.

İş Analitiği'nin Gıdada Avantajları

Gıda sektöründe söz konusu ürünler çoğunlukla hızlı bozulabilen ürünler olduğundan üretim planını ve sevkiyat planını eş zamanlı yönetmek gerekiyor. Bu operasyonlar iş analitiği çözümüyle anlık olarak izlenebiliyor.

Süreçleri uçtan uca izleyip üretim, tedarik zinciri, satış süreçlerini detaylıca analiz edip raporlamak mümkün oluyor. Miktarsal veya tutarsal olarak satış dağılımları, çok satan ürünler, çok satış yapılan lokasyonlar, en çok satan ürünlerdeki ortalama fiyat değişimleri, şubelerin ciro ve miktar olarak performans göstergeleri, iki tarih arasındaki satış hareketleri gibi raporların alınması sağlıyor.

Bağlı cihazlar ve sensörler arttıkça büyük veri ve analitiğin önemi de artıyor. İnsan sağlığına doğrudan etkide bulunan gıda sektöründe verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi iş analitiği çözümleriyle mümkün oluyor. Bu çözümler şöyle avantaj sağlıyor:

Maliyet ve karlılık çeşitli etkenlerle değişebiliyor. Alternatif senaryolar oluşturulması sayesinde maliyetin hangi koşulda nasıl değiştiği görülüyor.

Çözümün mobil uyumlu olması rapor ve analizlere zaman ve mekândan bağımsız erişmeyi sağlıyor.

ERP, SCM, CRM gibi kategorilerindeki çözümleriyle de veri entegrasyonu sağlayabiliyor.

Dashboard'lar oluşturarak piyasa fiyatlarının takip edilmesi sayesinde rekabet doğrultusunda fiyat belirlenebiliyor.


Logo Yazılım
WMS - Depo Yönetim Sistemi

Logo Yazılım

Tedarik zincirinin özellikle son 10 yılda hızlı bir şekilde değişmesi, işçilik maliyetlerini ve kaliteyi kontrol edebilmek için Depo Yönetimi Sistemleri (WMS) çözümleri kullanmayı neredeyse zorunlu hale getiriyor. İster bir e-ticaret sitesi veya perakende zinciri yönetin, ister bir üretici veya distribütör olun; bu sistemler, depolama, sevkiyat ve iş gücü süreçlerinde pek çok avantaj sunuyor. Teknolojinin gelişmesi ve yazılımların Android işletim sistemli donanımlar üzerinden yürütülmesi, WMS - Depo Yönetimi gibi uygulamaların yalnızca büyük değil; orta ve küçük işletmeler tarafından da tercih edilmesini sağlıyor. Siz de WMS depo yönetimi yazılım çözümlerini ve faydalarını keşfederek işletmenizin operasyonlarını daha etkin ve verimli şekilde yürütebilirsiniz.

Aynı zamanda depo yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler yazımızı incelemeden geçmeyin!

WMS - Depo Yönetim Sistemi'nin Gıdada Avantajları

Siparişli veya siparişsiz mal kabul süreçleri yönetilebiliyor. Tedarikçi cari bazında sipariş kapatabiliyor.

Optimum sevkiyat planlaması ve takibi sevkiyat performanslarını önemli ölçüde iyileştiriyor. Bu sayede hedefe karlı ve verimli bir şekilde ulaşılıyor.

Sektörde hızlı ve doğru sevkiyat, siparişin işlenmesi, depolama alanlarının etkin şekilde değerlendirilmesi, gerçek zamanlı stok kontrolü verimliliği artırıyor. Depo yönetim sistemleri şu avantajları sağlıyor:

Üretimin üretim emirlerine göre gerçekleştirilmesi için hammadde temin planlamadan depolama ve üretim ambarına transfer sürecinin yürütülmesine birçok aşama kaydediliyor. Üretimin yapılmasından sonra ürün barkodlama ve palet paketleme operasyonu yapılıyor. Tüm bu aşamalar kolaylaşıyor.

İade ve değişimlerin iyi yönetilememesi büyük problemler doğurabiliyor. Depo yönetim sistemleri iade süreçlerinde kolaylık sağlıyor.

Tüm depo süreçleri sistematik yaklaşımla belirli bir düzende yönetiliyor ve kalite kontrol operasyonları yönetiliyor.

Depo yönetim sistemi çözümleri

Logo WMS

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik depo yönetim sistemi ürünü Logo WMS; Android işletim sistemli cihazların sisteme entegrasyonu, günümüzde kullanılan barkod yapıları ile farklı modüllerin kullanılabilmesi sayesinde, depo süreçlerinde maliyetleri düşürürken verimliliği artırıyor.

Logo WMS Platform

Logo WMS Platform, büyük ve orta ölçekli işletmelerde bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sağlayarak maliyetleri düşürürken süreçlerin etkili kontrolünü, kârlılığı ve verimliliği artırıyor.


Logo Yazılım
İş Akış Programı

Logo Yazılım

İşletmenize ait tüm iş süreçlerini İş Akış Yönetimi ile tek noktadan yönetebileceğinizi biliyor muydunuz? Firmanıza ait farklı departmanlarda yer alan iş süreçlerini tek noktadan yönetebilirsiniz. Böylece dijital iş takip programlarıyla süreci çok daha pratik bir hale getirebilmeniz mümkün oluyor. İş takip programları sayesinde dijitale taşıdığınız iş akış yönetimi süreçleri ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir; böylece süreç takibini daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, aynı zamanda iş gücünden ve zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

İş Akış Yönetimi'nin Gıdada Avantajları

Hammaddenin talep edilmesinden teklif toplanmasına, siparişin verilmesine kadar olan süreçlerin tamamı kolaylıkla yönetilebiliyor.

Makine bakımının periyodik düzende ilerlemesi makinelerin ömrünü, üretim kapasitesini ve üretimin kalitesini uzun zaman devam ettiriyor. Makine bakımı, parça değişimi gibi süreçlerde onay mekanizması iş akış yönetimi çözümüyle kontrol altında tutuluyor.

Numune onay kontrol süreci ve kalite kontrol süreci toplam kalite yönetiminde kritik iş kalemlerinin başında geliyor. İş akış yönetimi çözümü bu süreçleri hiyerarşi doğrultusunda yönetmeyi sağlıyor.

Personellerin belirli dönemlerde izin veya masraf formu gibi belgelere ihtiyacı olabiliyor. Dijital onay süreçlerinin yönetilmesi kolaylaşıyor.

İş akış çözümü sayesinde iade ve değişim talepleri hızlı ve sorunsuz yönetilebiliyor. Bu da müşteri deneyiminde önemli ölçüde etkili oluyor.

İç ve dış müşterilere en iyi mal veya hizmeti sunarken kaynakları verimli kullanarak kaliteyi yakalamak gerekiyor. Bu noktada iş akışını ve süreçleri doğru şekilde yönetmek gerekiyor. İş akışını dijital ortama taşıyan Logo iş akış yönetimi çözümü şu avantajları sunuyor:

İş akış yönetimi çözümleri

Logo Flow

İş akış yönetimi ürünü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.


Logo Yazılım
Saha Satış Yönetimi

Logo Yazılım

İşletmenize dair satış operasyonlarını etkili bir şekilde yönetmek için Logo Saha Satış Yönetimi’ni kullanabilirsiniz. Logo saha satış programları sayesinde işletmeler satışa dair operasyonel süreçlerini etkili bir şekilde yönetebiliyor ve şirketin kâr oranını önemli derecelerde artırabiliyor. Sıcak satış programı olarak da adlandırılan Logo Saha Satış programları, müşteri talepleri ve operasyonel sürecin tek noktadan etkin şekilde yönetimini sağlıyor.

Saha Satış Yönetimi'nin Gıdada Avantajları

Saha satış yönetimi çözümü, hem belirli periyotlarda müşteri ziyareti gerçekleştirmeyi hem de ziyaret performansını analiz etmeyi sağlıyor. Bu sayede olumlu geri dönüşler artıyor.

Stok yönetiminde ürünün bulunabilirliğini sağlamak ve bilgilere anında erişebilmek verimliliği artırıyor. Saha süreçlerini dijitale taşıyan Logo Mobile Sales sayesinde raf bulunabilirliği kolaylaşıyor. Sistemler promosyon çalışması gibi satış noktalarına müdahale gereken konularda da zaman kazandırıyor.

Kabin ve dolaba satış özelliği satış ve takip süreçleri hızlandırıyor.

Tüketiciler beklentisi karşılanmadığında benzer ürünün sunulduğu rakiplere yöneliyor. Satış yönetimi çözümü rakip bilgisini takip etme imkânı tanıyor.

Rekabet ortamında hızlı aksiyon almak gerekebiliyor. Bu tür durumlarda sahadaki kullanıcılara tek noktadan duyuru yapmak ve görev atamalarını gerçekleştirmeye olanak tanıyarak zaman tasarrufu sağlıyor.

Müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılamak ve satış verimliliğini artırmak sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyor. Saha satış yönetimi çözümü bu noktada devreye giriyor ve şöyle fayda sağlıyor:

Saha satış yönetimi çözümleri

Logo Mobile Sales

Satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales saha satış yönetimi çözümü, satış verimliliğini artırırken müşteri taleplerinin de en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor.


Logo Yazılım
CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Logo Yazılım

Mevcut ya da potansiyel müşteri fark etmeksizin, tüm etkileşim sürecini ve operasyonel süreçlerinizi Logo CRM programı ile tek noktadan kolayca yönetebilirsiniz. Saha personelinin faaliyet süreçleri, kurumsal hafıza, müşteri ilişkilerinin planlanması ve memnuniyet ölçümleri gibi pek çok işleve sahip Logo CRM programı, süreci en sağlıklı şekilde yönetmenizi sağlıyor.

CRM nedir, ne işe yarar? gibi daha detaylı bilgilere blog yazımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Analitik CRM, turizm sektöründe CRM, en iyi CRM yazılımı gibi yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

CRM Programı'nın Gıdada Avantajları

ERP entegrasyonu sayesinde ticari süreçler görüntülenebiliyor. Satış ve pazarlama personelinin şeffaf şekilde bilgilere erişebilmesi statejik karar almalarında ve satış yönetimini başarıyla gerçekleştirmelerinde etkili oluyor.

Dinamik pazarda mevcut ve potansiyel müşterilerin beklentilerini anlamak sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeyi sağlıyor. Müşteri verilerini kayıt altına alarak anlamlandırmayı sağlayan CRM yazılımları sektör paydaşlarına şöyle avantaj sağlıyor:

Dokümanların tamamına ulaşabilmek müşteri, bayi ve tedarikçi ağı yönetimini kolaylaştırıyor.

Sahada görevli çalışanlar CRM'in check-in/check-out özelliğini kullanarak işlerini planlayabiliyor.

Teklifler kayıt altında tutulduğu gibi teklif aşamasına geçmeyen projelerin de takibi yapılıyor. Fırsat menüsünden tüm satış süreçlerinin kontrol edilebilmesi satış konusunda öngörü sağlıyor.

CRM yazılımları, müşteri bilgilerinin yanı sıra bayi ve tedarikçilerle ilgili bilgileri de tutmayı sağlıyor. Çözümün web tabanlı yapısı sayesinde internet erişiminin olduğu her yerde kullanılabilmesi kurumsal hafızanın oluşmasına katkı sağlıyor.

Merkezi yapıda verilerin tutulmasıyla hangi rakibin hangi bölgede hangi ürünlerle pazarda önde olduğunu takip edebilmek mümkün oluyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri

Logo CRM

İşletmelerin satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda müşterileriyle en etkili şekilde iletişim kurmasına odaklanan Logo CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü; saha operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini ve tüm satış süreçlerini hızlı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyeti sağlıyor.


Gıdada Logo’yu tercih edenler

200.000'den fazla müşterimizle beraber büyüyoruz.

Kurucu, Koçak Baklava

Uzun yıllardan beri hizmet aldığımız Logo; çözüm odaklı çalışan, teknik desteği güçlü olan ve sorularımıza hızla yanıt veren bir firma. Dolayısıyla bu markanın sunduğu güvence de bu çözümü seçmemizdeki önemli etkenlerden biri oldu. 

1993’ten bu yana Gaziantep’te faaliyet gösteren ve baklava üretiminde Türkiye’nin ilk akla gelen markalarından olan Koçak Baklava, toplam 2000 metrekare alana sahip tesisinde kesintisiz üretim yapıyor. Gaziantep'te 2 şubesi bulunan Koçak Baklava tarafından üretilen baklavalar online mağazası üzerinden tüm Türkiye’ye sunuluyor. Şirket, özellikle e-Çözümlerin gündeme gelmesiyle birlikte teknolojik altyapısını güncelleme ihtiyacı duydu ve Logo’nun KOBİ çözümü GO 3’ü tercih etti. Bu çözümün devreye alınmasıyla birlikte muhasebe ve fatura süreçlerinde yasal uyumluluk sağlanırken sipariş karşılamada önemli iyileştirmeler elde edildi.

Devamını Oku
Genel Müdür Yardımcısı, Köfteci Yusuf

1996 yılında İznik’te başladığı faaliyetlerini bugün 41 noktada, 6 farklı marka ve 7.000’i aşkın çalışanla sürdüren Köfteci Yusuf, üretimden lojistiğe kadar olan tüm süreçlerini Logo’nun Tiger 3 Enterprise kurumsal kaynak planlama çözümü sayesinde entegre şekilde yönetiyor. Böylece şirket genelindeki iş süreçlerinde verimlilik artarken, özellikle üretimde kayıpların azaltılmasıyla maliyet avantajı sağlanıyor. İş yükünü de azaltarak hem çalışan hem de müşteri memnuniyeti sağlayan Köfteci Yusuf, 2008 yılından beri Logo'nun farklı çözümlerinden yararlanıyor ve kesintisiz büyümeye devam ediyor.

Devamını Oku
Fabrika Müdürü, Muratbey

1965 yılından bu yana peynir sektöründe faaliyet gösteren Muratbey, modern teknoloji ile geleneksel lezzeti bir araya getirdiği inovatif ürünlerle Türkiye’de sektörün güçlü markalarından biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Planlamadan sevkiyata, üretimden raporlamaya kadar tüm iş süreçlerini entegre bir altyapıda gerçekleştirmek üzere Netsis 3 Enterprise çözümünden yararlanan Muratbey, bu sayede üretim verimliliğini %15 artırırken çalışanların iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor. Netsis 3 Enterprise aynı zamanda etkin maliyet kontrolü ve dinamik kodlama özelliğiyle değişikliklere hızlı uyum imkanı da sunuyor.

Devamını Oku
Lojistik Müdürü, Barilla

140 yıllık bir marka olarak makarna sektörünün global lideri konumunda bulunan Barilla, her saniye 120 adet ürünü tüketicilerle buluşturuyor. 1994 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteren şirket, Barilla, Filiz, Wasa, Gran Pavesi ve Mulino Bianco markalarıyla ülkemizin lider gıda firmalarından biri olarak konumlanıyor. Bolu’da 17 bin palet kapasiteli 11 bin metrekarelik bir deposu bulunan Barilla, yarı otomatik olarak tasarlanan bu deposunu en yeni teknolojilerle donatıp süreçlerini en verimli şekilde yürütmek üzere Logo depo otomasyon çözümünden faydalanıyor. Logo Depo Yönetim Sistemleri sayesinde Barilla, sipariş hazırlama sürelerini %20 oranında kısaltırken, yaşlanmış ürün stoklarında %50’ye varan iyileşme kaydediyor

Devamını Oku
Finansman Müdürü, Lucky Fish

1986 yılından bu yana su ürünleri sektöründe hizmet veren Lucky Fish, özellikle işlenmiş ve dondurulmuş balık alanında ağırlıklı olarak ihracat odaklı faaliyet gösteriyor. Lucky Fish, Logo'nun Netsis 3 Enterprise kurumsal kaynak planlama çözümü ile elde ettiği güvenilir verileri en hızlı şekilde analiz ederek raporlara dönüştürmek üzere Logo Mind Insight iş analitiği çözümünü kullanıyor. Logo iş ortağı Apeks Teknoloji danışmanlığında hayata geçirilen bu çözümle Lucky Fish ihtiyaç duyduğu tüm raporlara hızlı bir şekilde ulaşabiliyor

Devamını Oku