Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Genel bakış

İş süreçlerinizin tamamını Logo çözümleriyle otomatize edin, siz sadece eğitime ve yeni nesillere odaklanın!

İlköğretimden üniversiteye kadar tüm kademeleri kapsayan Eğitim sektörü, Türkiye'de genç nüfusun artmasına paralel olarak hızla büyüyor. Yeni oyuncuların da katılımıyla yoğun rekabetin yaşandığı sektörde Logo, CRM'den e-Çözümlere kadar uzanan kapsamlı portföyüyle süreçlerin verimliliğini artırarak rekabet avantajı kazandırıyor.

ERP Programı - Kurumsal Kaynak Planlama

ERP üretime yönelik çözüm olmaktan çıkıp her sektörde yaygın olarak kullanılan bir sistem haline geliyor. Eğitim sektöründeki ihtiyaçlar da kurumsal kaynak planlama çözümlerinin kullanılmasını gerektiriyor. Logo ERP çözümleri eğitim kurumlarına şu avantajları sağlıyor:
ERP üretime yönelik çözüm olmaktan çıkıp her sektörde yaygın olarak kullanılan bir sistem haline geliyor. Eğitim sektöründeki ihtiyaçlar da kurumsal kaynak planlama çözümlerinin kullanılmasını gerektiriyor. Logo ERP çözümleri eğitim kurumlarına şu avantajları sağlıyor:
 • Eğitim kurumlarının faaliyetlerinin sorunsuzca işleyebilmesi için önemli bir yöntem olarak kullanılan iş akış yönetiminin tanımlanması ve onaylanması süreci kolaylaşıyor.
 • Eğitimde kullanılacak demirbaş takibi ve zimmetleme işlemleri yapılıyor. Demirbaş ve ticari malzeme ihtiyacının giderilmesine ilişkin satın alma talebi oluşturuluyor. Ardından satın alma için yapılan teklifler takip ediliyor.
 • Eğitim kurumlarında kullanılan duran varlıklar için aşınma, yıpranma ya da eskime payını ifade ede eden amortisman işlemleri gerçekleştiriliyor.  
 • Fatura işlemleri takip ediliyor ve gereken raporlar alınıyor.
 • Fatura işlemleri takip ediliyor ve gereken raporlar alınıyor.  
 • Finansal verilerin tek çatı altında birleşmesi sağlanıyor ve ödeme ve tahsilat süreci takip ediliyor.
 • Nakdi en doğru şekilde değerlendirmenin yolu olarak başvurulan yatırım yöntemi leasing (finansal kiralama) süreçlerinde sözleşme ve ödemelerin takibi yapılıyor.
 • Tahsilatlar ve faturalar teminatlara göre güvenli bir şekilde yönetiliyor.    
 • Yönetici izleme konsolu sayesinde finansal faaliyetlerinin kontrolü ve düzenlenmesi sağlanıyor ve geleceğe ilişkin tahminler tek ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.
 • Yönetici izleme konsolu sayesinde finansal faaliyetlerinin kontrolü ve düzenlenmesi sağlanıyor ve geleceğe ilişkin tahminler tek ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.
 • Raporlar belirlenen takvime göre alınıp e-posta olarak iletiliyor ve muhasebeleştiriliyor.
 • KVKK kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veri güvenliği sağlanıyor, veri anonimleştirme ve iletişim izin kaydı takibi yapılıyor.
 • Ödeme, tahsilat ve diğer tüm banka işlemleri kontrolden geçirilip kasa, banka ve cari hesap fişleri oluşturuluyor.
 • Borç ve alacaklar vade tarihine göre takip edildiği gibi yaşlandırma, kapatma,  borç işlemleri yapılıp borç veya alacağa ilişkin raporlar alınıyor.
 • Finans bölümünün en güçlü özelliği olarak çek, senet ile yapılan işlemler takip ediliyor ve muhasebeleştiriliyor.
 • İşletme, yatırım ve ticari krediler tanımlanarak ödeme hareketleri gerçekleştiriliyor.
 • Hem yerel para birimi hem de dövizli işlemlerde borçlu ve alacak hesapları takip ediliyor.
 • E-arşiv, e-fatura gibi e-çözümler, program içinde düzenlenip takip ediliyor.
 • Farklı birimlere ait giderler raporlanıyor.

İş Akış Yönetimi

İş akış yönetimi, eğitim kurumlarında süreçlerin elektronik ortamda takip edilip planlanmasını sağlayarak resmin bütününü ortaya çıkarıyor. Logo Flow, eğitim sektöründe şu şekilde katkı sağlıyor:
İş akış yönetimi, eğitim kurumlarında süreçlerin elektronik ortamda takip edilip planlanmasını sağlayarak resmin bütününü ortaya çıkarıyor. Logo Flow, eğitim sektöründe şu şekilde katkı sağlıyor:

 • Öğrenci kayıt süreci dijital ortamdan kontrol edilip belirli bir akış üzerinden planlı şekilde sonuçlandırılıyor.  
  Eğitim faaliyetleri ilgili tüm kişilerin bilgisi dahilinde planlanıyor ve süreç takip ediliyor.
 • Eğitim faaliyetleri ilgili tüm kişilerin bilgisi dahilinde planlanıyor ve süreç takip ediliyor.
 • Derslerin ve sınıfların organizasyon süreci yürütülüyor.
 • Eğitim-öğretim ödeme süreçleri takip ediliyor.
 • Devamsızlık durumu takip ediliyor ve ilgili kişilere bilgi veriliyor. 
  Transkriptin talep edilmesinden talep eden öğrenciye ulaşmasına kadar olan süreç kontrol ediliyor.
 • Transkriptin talep edilmesinden talep eden öğrenciye ulaşmasına kadar olan süreç kontrol ediliyor.
 • Eğitim sektörünün mihenk taşı personelin işe alımdan izine tüm taleplerinin elektronik ortamda yürütülmesi kâğıt, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

İş Analitiği

Eğitim kurumlarının sosyo-ekonomik kalkınmadaki etkisi dolayısıyla kararların verilere dayanması doğru stratejilerin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, eğitim sektöründe kritik olan veriyi analiz ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyor ve sektörde şu avantajları sunuyor:
Eğitim kurumlarının sosyo-ekonomik kalkınmadaki etkisi dolayısıyla kararların verilere dayanması doğru stratejilerin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, eğitim sektöründe kritik olan veriyi analiz ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyor ve sektörde şu avantajları sunuyor:
 • Analizler oluşturup verileri görselleştirerek başarı durumunu ortaya çıkarmak mümkün oluyor.
 • Farklı raporlama yöntemleriyle öğrenci ve öğretmen kapasiteleri ve doluluk oranları takip ediliyor.
 • Öğrencilere ilişkin veriler sayesinde öğrencilerin durumu gözleniyor. Bu sayede öğrencinin başarısını artırmak için stratejik kararlar alınabiliyor.

CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Eğitim sektörünün müşterisi öğrencilerin beklentilerini anlamak, yönetmek ve kriz dönemlerinde beklentilerini memnun olacakları ölçüde karşılamak önem taşıyor. Logo CRM eğitim kurumlarının öğrencilerin beklentilerini karşılamak üzere strateji geliştirmesine olanak sağlıyor ve şu avantajları sunuyor:
Eğitim sektörünün müşterisi öğrencilerin beklentilerini anlamak, yönetmek ve kriz dönemlerinde beklentilerini memnun olacakları ölçüde karşılamak önem taşıyor. Logo CRM eğitim kurumlarının öğrencilerin beklentilerini karşılamak üzere strateji geliştirmesine olanak sağlıyor ve şu avantajları sunuyor:
 • Öğrenci velilerine ait bilgilerin toplu olarak da sisteme girilmesi mümkün oluyor. Bu sayede kayıt genel durumunun takibi kolaylaşıyor.
 • Velilerden veya öğrencilerden gelen talepler ilgili birimlere yönlendiriliyor. Bu sayede süreç daha çabuk tamamlanıyor.
 • Öğrenciler ile ilgili tüm sözleşme ve belgeler tutulup yönetiliyor.
 • Sistem üzerinden öğrenci veya velilere SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirme mesajları gönderiliyor.
 • Süreçler istenen formatta rapor olarak görüntülenebiliyor.

HRM - Bordro ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim kurumlarının başarısında en önemli girdi beşeri sermaye olduğundan insan kaynakları süreçleri de hassasiyet gerektiriyor. İK süreçlerinin tek platform üzerinden yönetilmesine imkan tanıyan Logo insan kaynakları çözümleri şu avantajları sağlıyor:
Eğitim kurumlarının başarısında en önemli girdi beşeri sermaye olduğundan insan kaynakları süreçleri de hassasiyet gerektiriyor. İK süreçlerinin tek platform üzerinden yönetilmesine imkan tanıyan Logo insan kaynakları çözümleri şu avantajları sağlıyor:
 • Çözümlerin web tabanlı yapısı sayesinde süreçler internet bağlantısı olan her yerden yönetiliyor. Dolayısıyla uzaktan eğitim uygulamaları verimli şekilde gerçekleştiriliyor. Çalışan portalı sayesinde kurum içi gelişmelerin takibi mümkün olduğu gibi kurum içi iletişim de güçleniyor. Çalışan portalına mobil uygulama üzerinden erişiliyor.
 • Doğru işe doğru personel eğitim sektöründe de kritik önem taşıyor. Logo çözümleri sayesinde kurum kültürüne uygun kişinin işe alınması mümkün oluyor.
 • Eğitimlerin etkili olabilmesi için eğitimcinin eğitimine de önem vermek gerekiyor. Logo çözümleri bu noktada devreye giriyor ve yıllık eğitim planlaması yaparak kariyer gelişimi için atılımlarda bulunmayı sağlıyor.
 • Eğitimcinin başarısı öğrenci ve kurumun başarısı anlamına geldiğinden Logo çözümlerinin yetkinlik bazlı 360 derece performans değerlendirmesi avantaj sağlıyor.

Faydalar

 • Kurumsal kaynak planlama (ERP)

  Bir eğitim kurumunda süreçlerin kesintisiz işlemesi büyük önem taşıyor. Sistemin unsurlarından hepsinin tek noktadan yönetilmesi, kurumun sistemli bir şekilde çalışmasını, dolayısıyla da öğrenci, veli ve çalışan memnuniyetini beraberinde getiriyor. Logo ERP çözümlerini kullanan eğitim kurumları, kaynaklarını en etkili şekilde yönetip zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

  Eğitim kurumları, velilerle ve öğrencilere olan ilişkileri Logo CRM ile etkili bir şekilde yönetebiliyor. Kayıt süreçlerinden özel kampanyalara ve memnuniyet ölçümlerine kadar tüm süreçler Logo CRM üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. 

 • İnsan kaynakları süreç yönetimi

  Logo, insan kaynakları çözümleriyle eğitim kurumlarının tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

 • Bordro yönetimi

  Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

 • İş sağlığı ve güvenliği

  50 kişiden fazla çalışanı olan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

 • İş akış yönetimi

  İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

 • Veri analizi ve raporlama

  Özellikle birden fazla kampüste eğitim veren kurumlar açısından her bir kampüsün öğrenci kapasitesini belirlemek, öğretmen alımlarını bu kapasite doğrultusunda gerçekleştirmek, her okulun başarı seviyesini farklı kırılımlarda ölçmek gibi raporlama yöntemleri büyük önem taşıyor. Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, eğitim kurumlarında oluşan tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Böylece, sektör işletmeleri, veriye dayalı kararlarla geleceğe daha güvenle bakıyor. 

 • Bütçe yönetimi

  Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü, eğitim kurumlarının mevcut eğitim-öğretim yılı bütçesi ile geçmiş yılların verilerini bir araya getirip güçlü tahminleme yeteneklerini kullanarak, gelecek dönem için daha güvenilir bütçeler hazırlamayı sağlıyor. Böylece eğitim kurumlarının finansal sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım atılmış oluyor. 

 • e-Çözümler

  Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Özellikle de eğitim sektöründe faaliyet gösterip her ay çok sayıda fatura kesen işletmeler açısından e-Çözümler önemli düzeyde maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

Eğitim Sektöründe Logo'yu tercih edenler

Öne çıkan ürünler

Sorularınız
ve talepleriniz için

*
Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için Sorularınız ve talepleriniz için

Sorularınız
ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.

veya

Bize yazın size biz ulaşalım

Formu doldurun satış temsilcilerimiz sizi arasın!

Sunucu tarafındaki yoğunluk sebebiyle işlemi gerçekleştiremedik.
Lütfen tekrar deneyin.
*
Teşekkür ederiz

Talebinizi ilgili birimlerimize ilettik. En kısa sürede size dönüş yapacağız.

Kapat