facebook

Eğitim

İş süreçlerinizin tamamını Logo çözümleriyle otomatize edin, siz sadece eğitime ve yeni nesillere odaklanın!

İlköğretimden üniversiteye kadar tüm kademeleri kapsayan Eğitim sektörü, Türkiye'de genç nüfusun artmasına paralel olarak hızla büyüyor.

Yeni oyuncuların da katılımıyla yoğun rekabetin yaşandığı sektörde Logo, CRM'den e-Çözümlere kadar uzanan kapsamlı portföyüyle süreçlerin verimliliğini artırarak rekabet avantajı kazandırıyor.

İş Akış Yönetimi

İşletmenize ait tüm iş süreçlerini İş Akış Yönetimi ile tek noktadan yönetebileceğinizi biliyor muydunuz? Firmanıza ait farklı departmanlarda yer alan iş süreçlerini tek noktadan yönetebilirsiniz. Böylece dijital iş takip programlarıyla süreci çok daha pratik bir hale getirebilmeniz mümkün oluyor. İş takip programları sayesinde dijitale taşıdığınız iş akış yönetimi süreçleri ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir; böylece süreç takibini daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, aynı zamanda iş gücünden ve zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

İş Akış Yönetimi'nin Eğitimde Avantajları

Öğrenci kayıt süreci dijital ortamdan kontrol edilip belirli bir akış üzerinden planlı şekilde sonuçlandırılıyor.

Eğitim faaliyetleri ilgili tüm kişilerin bilgisi dahilinde planlanıyor ve süreç takip ediliyor.

Derslerin ve sınıfların organizasyon süreci yürütülüyor.

Transkriptin talep edilmesinden talep eden öğrenciye ulaşmasına kadar olan süreç kontrol ediliyor.

Devamsızlık durumu takip ediliyor ve ilgili kişilere bilgi veriliyor.

Eğitim-öğretim ödeme süreçleri takip ediliyor.

Eğitim sektörünün mihenk taşı personelin işe alımdan izine tüm taleplerinin elektronik ortamda yürütülmesi kâğıt, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

İş akış yönetimi çözümleri

Logo Flow

İş akış yönetimi ürünü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.

İş Analitiği

İşletmenin operasyonları sırasında oluşan, fakat tek başlarına bir anlam ifade etmeyen veriler, iş analitiği çözümleri sayesinde anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşüyor. Logo'nun sunduğu İş Analitiği Çözümleri portföyü, işletmelerin topladığı tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Bu portföyde aynı zamanda veriye dayalı bütçeleme çözümü de yer alıyor. Böylece, Logo İş Analitiği Çözümlerinden yararlanan işletmeler, veriye dayalı kararlar ile geleceğe daha güvenle bakıyor.

İş Analitiği'nin Eğitimde Avantajları

Analizler oluşturup verileri görselleştirerek başarı durumunu ortaya çıkarmak mümkün oluyor.

Farklı raporlama yöntemleriyle öğrenci ve öğretmen kapasiteleri ve doluluk oranları takip ediliyor.

Eğitim kurumlarının sosyo-ekonomik kalkınmadaki etkisi dolayısıyla kararların verilere dayanması doğru stratejilerin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, eğitim sektöründe kritik olan veriyi analiz ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyor ve sektörde şu avantajları sunuyor:

Öğrencilere ilişkin veriler sayesinde öğrencilerin durumu gözleniyor. Bu sayede öğrencinin başarısını artırmak için stratejik kararlar alınabiliyor.

ERP Programı

Logo ERP programı, her ölçekten ve her sektörden işletmenin tüm verileri ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca yönetmesini sağlıyor. Üretimden satın almaya, dış ticaretten satışa kadar tüm operasyonlarda görünürlük, etkin kontrol ve veri güvenilirliği sağlayan Logo ERP kurumsal kaynak planlama çözümü ile daha fazla verimlilik elde ediliyor. Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren küçük ölçekli işletmeler için ERP programı iş yükünü de önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. Logo ERP programları ile daha verimli iş süreçleri çalışan memnuniyetini, süreçlerin daha etkin yönetimi de müşteri memnuniyetini artırıyor.

ERP Programı'nın Eğitimde Avantajları

Tahsilatlar ve faturalar teminatlara göre güvenli bir şekilde yönetiliyor.

Nakdi en doğru şekilde değerlendirmenin yolu olarak başvurulan yatırım yöntemi leasing (finansal kiralama) süreçlerinde sözleşme ve ödemelerin takibi yapılıyor.

Eğitimde kullanılacak demirbaş takibi ve zimmetleme işlemleri yapılıyor. Demirbaş ve ticari malzeme ihtiyacının giderilmesine ilişkin satın alma talebi oluşturuluyor. Ardından satın alma için yapılan teklifler takip ediliyor.

Eğitim kurumlarında kullanılan duran varlıklar için aşınma, yıpranma ya da eskime payını ifade ede eden amortisman işlemleri gerçekleştiriliyor.

Eğitim kurumlarının faaliyetlerinin sorunsuzca işleyebilmesi için önemli bir yöntem olarak kullanılan iş akış yönetiminin tanımlanması ve onaylanması süreci kolaylaşıyor.

ERP üretime yönelik çözüm olmaktan çıkıp her sektörde yaygın olarak kullanılan bir sistem haline geliyor. Eğitim sektöründeki ihtiyaçlar da kurumsal kaynak planlama çözümlerinin kullanılmasını gerektiriyor. Logo ERP çözümleri eğitim kurumlarına şu avantajları sağlıyor:

Fatura işlemleri takip ediliyor ve gereken raporlar alınıyor.

Finansal verilerin tek çatı altında birleşmesi sağlanıyor ve ödeme ve tahsilat süreci takip ediliyor.

Kurumsal kaynak planlama çözümleri

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Logo Tiger Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan alt yapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Tiger Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla tam kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Logo Tiger 3

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo Netsis Wings Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini her an her yerden anlık bir şekilde yönetiyor.

Logo Tiger 3 Enterprise

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Logo Netsis 3 Enterprise

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP ürünü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

Logo Start 3

Ön muhasebe programı Logo Start 3 ile tüm mikro işletmeler stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, ödeme ve tahsilat takibi, banka ve müşteri bilgilerinin yönetimi işlemlerini tek noktadan yapabiliyor. Böylece banka hesaplarından aylık ödemelere, stok bilgilerinden e-Fatura kesimine kadar her noktada kontrol ve verimlilik artışı sağlanıyor.

Logo Tiger Wings

Logo Tiger Wings ERP, geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo İşbaşı

Ön muhasebe işlemlerine her an, her yerden kolayca ulaşmayı sağlayan online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile mikro ölçekli şirketler işlerini sürekli kontrol altında tutabiliyor.

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Logo Bulut ERP

Bulut ERP ile muhasebeden satışa, üretimden bütçelemeye kadar tüm fonksiyonlar bulut teknolojisi ile sunuluyor. İşlerinize istediğiniz yerden ve istediğiniz zamanda erişmenizi sağlayan Logo bulut ERP'yi, ihtiyaçlarınıza göre kolayca ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Logo Netsis Wings

Geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştiren Logo Netsis Wings ERP, web üzerinden kullanım özelliği sayesinde de sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo GO Wings

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo GO Wings ile, KOBİ’lerin siparişten muhasebeye kadar uzanan iş süreçleri her an her yerden anlık olarak yönetiliyor.

Logo Netsis Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan altyapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Netsis Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla kapsamlı bir çözüm sunuyor.

CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Mevcut ya da potansiyel müşteri fark etmeksizin, tüm etkileşim sürecini ve operasyonel süreçlerinizi Logo CRM programı ile tek noktadan kolayca yönetebilirsiniz. Saha personelinin faaliyet süreçleri, kurumsal hafıza, müşteri ilişkilerinin planlanması ve memnuniyet ölçümleri gibi pek çok işleve sahip Logo CRM programı, süreci en sağlıklı şekilde yönetmenizi sağlıyor.

CRM nedir, ne işe yarar? gibi daha detaylı bilgilere blog yazımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Analitik CRM, turizm sektöründe CRM, en iyi CRM yazılımı gibi yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

CRM Programı'nın Eğitimde Avantajları

Süreçler istenen formatta rapor olarak görüntülenebiliyor.

Eğitim sektörünün müşterisi öğrencilerin beklentilerini anlamak, yönetmek ve kriz dönemlerinde beklentilerini memnun olacakları ölçüde karşılamak önem taşıyor. Logo CRM eğitim kurumlarının öğrencilerin beklentilerini karşılamak üzere strateji geliştirmesine olanak sağlıyor ve şu avantajları sunuyor:

Öğrenciler ile ilgili tüm sözleşme ve belgeler tutulup yönetiliyor.

Öğrenci velilerine ait bilgilerin toplu olarak da sisteme girilmesi mümkün oluyor. Bu sayede kayıt genel durumunun takibi kolaylaşıyor.

Sistem üzerinden öğrenci veya velilere SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirme mesajları gönderiliyor.

Velilerden veya öğrencilerden gelen talepler ilgili birimlere yönlendiriliyor. Bu sayede süreç daha çabuk tamamlanıyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri

Logo CRM

İşletmelerin satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda müşterileriyle en etkili şekilde iletişim kurmasına odaklanan Logo CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü; saha operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini ve tüm satış süreçlerini hızlı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyeti sağlıyor.

Logo Yazılım
İş Akış Yönetimi

Logo Yazılım

İşletmenize ait tüm iş süreçlerini İş Akış Yönetimi ile tek noktadan yönetebileceğinizi biliyor muydunuz? Firmanıza ait farklı departmanlarda yer alan iş süreçlerini tek noktadan yönetebilirsiniz. Böylece dijital iş takip programlarıyla süreci çok daha pratik bir hale getirebilmeniz mümkün oluyor. İş takip programları sayesinde dijitale taşıdığınız iş akış yönetimi süreçleri ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir; böylece süreç takibini daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, aynı zamanda iş gücünden ve zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

İş Akış Yönetimi'nin Eğitimde Avantajları

Öğrenci kayıt süreci dijital ortamdan kontrol edilip belirli bir akış üzerinden planlı şekilde sonuçlandırılıyor.

Eğitim faaliyetleri ilgili tüm kişilerin bilgisi dahilinde planlanıyor ve süreç takip ediliyor.

Derslerin ve sınıfların organizasyon süreci yürütülüyor.

Transkriptin talep edilmesinden talep eden öğrenciye ulaşmasına kadar olan süreç kontrol ediliyor.

Devamsızlık durumu takip ediliyor ve ilgili kişilere bilgi veriliyor.

Eğitim-öğretim ödeme süreçleri takip ediliyor.

Eğitim sektörünün mihenk taşı personelin işe alımdan izine tüm taleplerinin elektronik ortamda yürütülmesi kâğıt, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

İş akış yönetimi çözümleri

Logo Flow

İş akış yönetimi ürünü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.


Logo Yazılım
İş Analitiği

Logo Yazılım

İşletmenin operasyonları sırasında oluşan, fakat tek başlarına bir anlam ifade etmeyen veriler, iş analitiği çözümleri sayesinde anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşüyor. Logo'nun sunduğu İş Analitiği Çözümleri portföyü, işletmelerin topladığı tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Bu portföyde aynı zamanda veriye dayalı bütçeleme çözümü de yer alıyor. Böylece, Logo İş Analitiği Çözümlerinden yararlanan işletmeler, veriye dayalı kararlar ile geleceğe daha güvenle bakıyor.

İş Analitiği'nin Eğitimde Avantajları

Analizler oluşturup verileri görselleştirerek başarı durumunu ortaya çıkarmak mümkün oluyor.

Farklı raporlama yöntemleriyle öğrenci ve öğretmen kapasiteleri ve doluluk oranları takip ediliyor.

Eğitim kurumlarının sosyo-ekonomik kalkınmadaki etkisi dolayısıyla kararların verilere dayanması doğru stratejilerin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, eğitim sektöründe kritik olan veriyi analiz ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyor ve sektörde şu avantajları sunuyor:

Öğrencilere ilişkin veriler sayesinde öğrencilerin durumu gözleniyor. Bu sayede öğrencinin başarısını artırmak için stratejik kararlar alınabiliyor.


Logo Yazılım
ERP Programı

Logo Yazılım

Logo ERP programı, her ölçekten ve her sektörden işletmenin tüm verileri ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca yönetmesini sağlıyor. Üretimden satın almaya, dış ticaretten satışa kadar tüm operasyonlarda görünürlük, etkin kontrol ve veri güvenilirliği sağlayan Logo ERP kurumsal kaynak planlama çözümü ile daha fazla verimlilik elde ediliyor. Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren küçük ölçekli işletmeler için ERP programı iş yükünü de önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. Logo ERP programları ile daha verimli iş süreçleri çalışan memnuniyetini, süreçlerin daha etkin yönetimi de müşteri memnuniyetini artırıyor.

ERP Programı'nın Eğitimde Avantajları

Tahsilatlar ve faturalar teminatlara göre güvenli bir şekilde yönetiliyor.

Nakdi en doğru şekilde değerlendirmenin yolu olarak başvurulan yatırım yöntemi leasing (finansal kiralama) süreçlerinde sözleşme ve ödemelerin takibi yapılıyor.

Eğitimde kullanılacak demirbaş takibi ve zimmetleme işlemleri yapılıyor. Demirbaş ve ticari malzeme ihtiyacının giderilmesine ilişkin satın alma talebi oluşturuluyor. Ardından satın alma için yapılan teklifler takip ediliyor.

Eğitim kurumlarında kullanılan duran varlıklar için aşınma, yıpranma ya da eskime payını ifade ede eden amortisman işlemleri gerçekleştiriliyor.

Eğitim kurumlarının faaliyetlerinin sorunsuzca işleyebilmesi için önemli bir yöntem olarak kullanılan iş akış yönetiminin tanımlanması ve onaylanması süreci kolaylaşıyor.

ERP üretime yönelik çözüm olmaktan çıkıp her sektörde yaygın olarak kullanılan bir sistem haline geliyor. Eğitim sektöründeki ihtiyaçlar da kurumsal kaynak planlama çözümlerinin kullanılmasını gerektiriyor. Logo ERP çözümleri eğitim kurumlarına şu avantajları sağlıyor:

Fatura işlemleri takip ediliyor ve gereken raporlar alınıyor.

Finansal verilerin tek çatı altında birleşmesi sağlanıyor ve ödeme ve tahsilat süreci takip ediliyor.

Kurumsal kaynak planlama çözümleri

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Logo Tiger Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan alt yapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Tiger Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla tam kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Logo Tiger 3

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo Netsis Wings Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini her an her yerden anlık bir şekilde yönetiyor.

Logo Tiger 3 Enterprise

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Logo Netsis 3 Enterprise

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP ürünü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

Logo Start 3

Ön muhasebe programı Logo Start 3 ile tüm mikro işletmeler stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, ödeme ve tahsilat takibi, banka ve müşteri bilgilerinin yönetimi işlemlerini tek noktadan yapabiliyor. Böylece banka hesaplarından aylık ödemelere, stok bilgilerinden e-Fatura kesimine kadar her noktada kontrol ve verimlilik artışı sağlanıyor.

Logo Tiger Wings

Logo Tiger Wings ERP, geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo İşbaşı

Ön muhasebe işlemlerine her an, her yerden kolayca ulaşmayı sağlayan online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile mikro ölçekli şirketler işlerini sürekli kontrol altında tutabiliyor.

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Logo Bulut ERP

Bulut ERP ile muhasebeden satışa, üretimden bütçelemeye kadar tüm fonksiyonlar bulut teknolojisi ile sunuluyor. İşlerinize istediğiniz yerden ve istediğiniz zamanda erişmenizi sağlayan Logo bulut ERP'yi, ihtiyaçlarınıza göre kolayca ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Logo Netsis Wings

Geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştiren Logo Netsis Wings ERP, web üzerinden kullanım özelliği sayesinde de sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Logo GO Wings

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo GO Wings ile, KOBİ’lerin siparişten muhasebeye kadar uzanan iş süreçleri her an her yerden anlık olarak yönetiliyor.

Logo Netsis Wings Enterprise

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan altyapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Netsis Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla kapsamlı bir çözüm sunuyor.


Logo Yazılım
CRM Programı - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Logo Yazılım

Mevcut ya da potansiyel müşteri fark etmeksizin, tüm etkileşim sürecini ve operasyonel süreçlerinizi Logo CRM programı ile tek noktadan kolayca yönetebilirsiniz. Saha personelinin faaliyet süreçleri, kurumsal hafıza, müşteri ilişkilerinin planlanması ve memnuniyet ölçümleri gibi pek çok işleve sahip Logo CRM programı, süreci en sağlıklı şekilde yönetmenizi sağlıyor.

CRM nedir, ne işe yarar? gibi daha detaylı bilgilere blog yazımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Analitik CRM, turizm sektöründe CRM, en iyi CRM yazılımı gibi yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

CRM Programı'nın Eğitimde Avantajları

Süreçler istenen formatta rapor olarak görüntülenebiliyor.

Eğitim sektörünün müşterisi öğrencilerin beklentilerini anlamak, yönetmek ve kriz dönemlerinde beklentilerini memnun olacakları ölçüde karşılamak önem taşıyor. Logo CRM eğitim kurumlarının öğrencilerin beklentilerini karşılamak üzere strateji geliştirmesine olanak sağlıyor ve şu avantajları sunuyor:

Öğrenciler ile ilgili tüm sözleşme ve belgeler tutulup yönetiliyor.

Öğrenci velilerine ait bilgilerin toplu olarak da sisteme girilmesi mümkün oluyor. Bu sayede kayıt genel durumunun takibi kolaylaşıyor.

Sistem üzerinden öğrenci veya velilere SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirme mesajları gönderiliyor.

Velilerden veya öğrencilerden gelen talepler ilgili birimlere yönlendiriliyor. Bu sayede süreç daha çabuk tamamlanıyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri

Logo CRM

İşletmelerin satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda müşterileriyle en etkili şekilde iletişim kurmasına odaklanan Logo CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü; saha operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini ve tüm satış süreçlerini hızlı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyeti sağlıyor.


Eğitimde Logo’yu tercih edenler

200.000'den fazla müşterimizle beraber büyüyoruz.

Finans Grup Başkanı, Gündoğdu Grup

Adana’nın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Gündoğdu Grup, 1988 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Gündoğdu Holding çatısı altında 7 ayrı kuruluştan oluşan Gündoğdu Grup, eğitimle ilgili tüm hizmetlerin tek bir noktadan sunulabildiği, kompleks bir sistem tasarladı. Bu sistemin en önemli unsuru olan altyapının oluşturulması sürecinde de Grubun uzun süreli çözüm ortağı olan Logo’dan hizmet alındı. Yapılan son güncellemelerle birlikte ERP için Logo Tiger 3, İnsan Kaynakları çözümü olarak da Logo j-guar 3 HR kullanmaya başlayan Gündoğdu Grup, bu sayede iş süreçlerinde %100’e varan verimlilik sağlarken, insan kaynakları biriminin iş yükünü de %70 azaltmayı başardı.

Devamını Oku