Logo D.O.S.T

Dijital olgunluk seviye tespit anketi ile kurumunuzun yakın ve orta vadeli planlara ışık tutun.

Bilgilerinizi ileteceğiniz bu anket ortalama 5-7 dk sürecek olup, kurumunuzu “Dijitalleşme” konusunda 4 boyutta inceleyerek mevcut durumunuz hakkında bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Müşteri Deneyimi

Sunduğunuz ürün ya da hizmetlerin müşterilerinize temas ettiğiniz noktalardaki dijitalleşme düzeyini ifade etmektedir.

Strateji & Yönetim Deneyimi

İşletmenin müşteri deneyimini oluşturacak ürün ya da hizmetlere ait stratejilerinin dijitalleşme boyutunu ve firmanın dijitalleşme konusundaki önceliklerini ifade etmektedir.

Çalışan Deneyimi

İşletmeleri oluşturan çalışanların yani organizasyonun yapısı - kültürü ve inovasyon yaklaşımının dijitalleşme düzeyini ifade etmektedir.

Teknoloji Deneyimi

İşletmenin sahip olduğu bilgi sistemleri, kullanılan sistemlerin otomasyon ve entegrasyon düzeylerinin yanı sıra sahip olunan üretim teknolojilerinin dijitalleşme düzeyini ifade etmektedir.