facebook

Logo Yazılım, Kayserili bilişim profesyonelleriyle buluştu.

Kurumsal yazılımların Türkiye’deki şirketler, özellikle de KOBİ’ler tarafından kullanımında, son yıllarda yukarıya doğru ciddi bir ivme olduğunu ifade Sertcan, Türkiye ekonomisinde önemli yeri bulunan Kayseri’nin buna paralel olarak dijital dönüşüme ağırlık verdiğini ve Logo Yazılım olarak, Kayseri’de %32,2’lik bir ciro artışı kaydettikleri dile getirdi. “Şirketlerin kurumsallaşma ihtiyacının temelinde, sürdürülebilirlik, kârlılık, sağlam bir finansal yapı, rekabet gücü, uluslararası pazarlara açılma ve elbette yasal zorunluluklar gibi gereksinimler bulunuyor. Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, teknolojideki gelişmelere ayak uydurarak bir dönüşüm süreci yaşıyor. Türkiye’nin geleceğe taşınmasında büyük öneme sahip KOBİ’lere Logo Yazılım olarak büyük önem vererek, daha esnek ve verimli çalışmalarına ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyoruz. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl belirlenen "Türkiye'nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu"listesinde yer alan 31 Kayserili firmanın yarıya yakını Logo’nun çözümlerinden faydalanıyor.Yurtiçi ve yurtdışında bulunan yaklaşık 90 binin üzerinde müşterimizin işletmelerinin çağdaş yönetim ilkelerine uygun biçimde yapılanmasını, süreçlerini uluslararası standartlar doğrultusunda yöneterek verimlilik ve kârlılığını artırmasını sağlayan çözümler üretiyoruz.”dedi. Konuşmasında IT sektörünün geleceğine dair bilgiler de ileten Akın Sertcan “2018 yılında sektörünün son yıllarda yakaladığı büyüme evresini devam ettireceğini düşünüyoruz, bu bağlamda bizim büyüme hedeflerimizin de geçmiş yıllardaki başarılı performansımıza paralel olacağını öngörüyoruz. Yazılım sektörü, büyümeye paralel nitelikli iş gücü istihdamı oluşturan yüksek katma değerli bir sektördür. Dolayısıyla Logo Yazılım ekosisteminde çalışan nitelikli eleman sayısının artacağını öngörüyoruz. Türkiye’de yazılım sektörünün büyüme potansiyeli çok yüksek. Biz de, istikrarlı büyüme ve başarımızı, günün ve sektörün eğilimlerine hızla uyum sağlayan dinamik yapımıza borçluyuz ve bu sayede Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer alıyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürdü.