Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Kurumlar vergisi hakkında bilmeniz gereken 8 şey

Kurumlar vergisinin ne olduğundan oranının ne kadar olduğuna, hangi kurumların bu vergiye tâbi olduğundan mükellefiyet çeşitlerine, beyannameden ödemeye; Kurumlar Vergisi hakkında bilmeniz gerekenler bu yazımızda.

Her kurumun bilgi sahibi olması gereken konulardan biri olan kurumlar vergisi hakkında bilmeniz gerenleri içeren bir dosya hazırladık. Kazancınızın ne kadarını, ne zaman, nasıl ödeyeceğinizi ve kurumlar vergisiyle ilgili birçok detayı öğrenmek için sizi hemen aşağıya davet ediyoruz!

1. Kurumlar vergisi nedir?

Bir kurumun kazançları üzerinden alınan vergi türüdür. Kurumlar vergisi, mükelleflerin ilgili hesap dönemi içerisinde elde etmiş oldukları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

2. Kurumlar vergisi oranı kaçtır?

Kurumlar vergisinin aynı diğer vergilerdeki gibi bir oranı vardır. Bu oran, kurumun elde etmiş olduğu kazancın %20’si kadardır.

3. Kurumlar vergisine hangi kurumlar tâbidir?

Bu vergi ile ilgili düzenlemeler Kurumlar Vergisi Kanunu adlı kanun tarafından düzenlenir. İlgili kanunun ilk maddesine göre, aşağıdaki kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:

 • Sermaye şirketleri (Limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
 • Kooperatifler
 • İktisadi kamu müesseseleri
 • Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
 • İş ortaklıkları

4. Kurumlar vergisine hangi kazançlar konu olmaktadır?

Aşağıda sıraladığımız kazançlar, kurumlar vergisine konu olur:

 • Ticari kazanç
 • Zirai kazanç
 • Ücret
 • Serbest meslek kazancı
 • Menkul sermaye iradı
 • Gayri menkul sermaye iradı
 • Diğer irat ve kazançlar

5. Dar mükellefiyet nedir?

İlgili kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye sınırları dahilinde bulunmayanlar, yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirilirler. Bu durum dar mükellefiyet olarak adlandırılır.

6. Tam mükellefiyet nedir?

İlgili kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye sınırları dahilinde bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Bu durum tam mükellefiyet olarak adlandırılır.

7. Kurumlar vergisi beyanı nasıl yapılır?

Kurumlar vergisi beyannamesi için süreç, ilgili hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1’i ila 25’inci gününün akşamına kadardır. Beyanname, mükellefin bağlı olduğu, yani kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesine verilir.

Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname vermek zorundadır. Mükelleflerin şubeleri, mağazalar, alım-satım büroları, ajansları ya da kendilerine bağlı diğer iş yerleri ve imalathaneleri için ayrı ayrı beyanname verilmez.

8. Kurumlar vergisi ne zaman ve nasıl ödenir?

Vergi, beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar ödenir. Normal hesap döneminde 30 Nisan akşamına kadar, özel hesap döneminde ise beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar verginin ödenmesi gereklidir. Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar üzerinden (internet bankacılığı da dahil olmak üzere) yapılabilir.