facebook
Vergi

Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi oranları

İçerikler

1. 2024 kurumlar vergisi oranı

2. Kurumlar vergisi kanunu

3. Kurumlar vergisi beyannamesi nasıl hazırlanır?


Yılın ilk çeyreği vergi tahsilâtının yoğun olduğu bir dönemdir. Bu vergi türlerinden biri de kurumlar vergisidir. Söz konusu vergi, kurumların 1 yıllı kazançları üzerinden hesaplanır. Kurumlar vergisine tabi olan şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmalıdır. Bu kapsamda konuya bakıldığında şahıs şirketleri bu vergiden muaftır. Kurumlar vergi oranları ve beyannamenin hazırlanması ile ilgili her türlü ayrıntıyı aşağıdaki başlıklarımızda bulabilirsiniz.

2024 kurumlar vergisi oranı

Yasal otorite tarafından 2021 yılı için belirlenen kurumlar vergisi oranı % 25 idi. 2022 yılı verileri incelendiğinde ise bu oranın % 23'e düştüğü görülür. Aksi bir yasal düzenleme yapılmazsa da 2023 yılında bu oranın % 20'ye düşeceği bildirilmiştir. Bazı istisna durumlarında bu verginin daha düşük oranda hesaplanması mümkündür.

Kurumlar vergisinin daha düşük oranda ödenmesi için iki durum söz konusudur. Bunlardan ilki firmanın 2009 yılında teşvik belgesine sahip olmasıdır. Bu kapsamda yer alan şirketler devlet teşviki kapsamında düşük kurumlar vergisi öderler.

2024 yılı için belirlenen kurumlar vergisi oranı %25'tir. Bu oran, şirketlerin yıllık kazançları üzerinden uygulanıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi farklı sektörler için özel oranlar bulunabilir. Sektörlere özel belirlenen oranların dışında şirketlerin üretim faaliyetlerinden kaynaklı elde ettikleri kazançlar üzerinden 1 puanlık ilave kurumlar vergisi indirimi uygulanır. İlave kurumlar vergisi indirimi, idare tarafından aksi bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece devam edebilir.

Kurumlar vergisi kanunu

Kurumlar vergisi kanunu, şirketlerin bu vergiyi nasıl ödeyeceği, nasıl beyanname verecekleri gibi hususların ayrıntılı olarak belirtildiği bir düzenlemedir. Yasal otoritenin tasarrufuna bağlı olarak bu kanunda gerekli düzenlemeler yapılıp vergi oranlarında değişikliğe gidilebilir. Kurumlar vergisi kanunu kapsamında bu vergiyi ödemekle mükellef olan kurumlar şunlardır.

·Limited, anonim ya da sermayesi paylara bölünmüş olan şirketler,

·Kooperatifler,

·Kamu iktisadi kuruluşları,

·Dernek ya da vakıflar bünyesinde bulunan iktisadi işletmeler,

·Çeşitli iş ortaklıkları.

Kurumlar vergisi kanununa göre yeni yılın Mart ayının ilk iş gününden son iş gününe kadar olan zaman dilimi içinde kurumlar vergisi beyannamesi verilmelidir. Aksi durumda cezai müeyyide ile karşılaşılması söz konusu olabilir. Vergi cezalarının da son derece yüksek rakamlar olduğu düşünüldüğünde ilgili kanun maddeleri dikkatle incelenerek ticari faaliyetlerin yürütülmesinde fayda vardır. Ayrıca vergi beyannamesi vermeden önce güncel gelişmeleri takip ederek, her türlü ayrıntının hassasiyetle takip edilerek vergilerin ödenmesinde fayda vardır.

Kurumlar vergisi beyannamesi nasıl hazırlanır?

Kurumlar vergisi, bir beyanname ile vergi dairelerine sunulur. Söz konusu beyannamede işletenin her yıl hesaplanan yıllık safi kazancı üzerinden hesaplama yapılır. İşletmelerin yılda 4 kez olmak üzere ödediği vergiler vardır. Bu vergiler kurumlar vergisi beyannamesinde, peşin ödenen vergiler adı altında düşülür. Yani hesaplama yapılırken işletmenin safi kazancı esastır.

Kurumlar vergi beyannamesi, işletmenin bağlı olduğu vergi dairesine verilmelidir. Gelişen teknolojik imkânlar göz önünde bulundurulduğunda bu beyannamenin elektronik ortamda da verilmesi mümkündür. Beyanname için bu yolu izleyecek olan işletmeler, beyannamenin verileceği son gün 00:00'a kadar beyanname ibrazında bulunabilirler.

Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır prensibinden hareketle her işletmenin vergi mükellefiyeti vardır. Her mükellef, vergiye tabi olan kazancının tamamı için beyanname vermelidir. Yani mükellefin şubesi, ajansı, büroları, imalathaneleri, mağazaları ya da kendisine bağlı olan diğer işyerleri ayrıca beyanname vermez. İşletme sahibinin verdiği kurumlar vergisi beyannamesine bu bağımsız kurumların tamamının safi gelirleri dâhil edilir.

Kurumlar vergisi beyannamesi vermek her ne kadar işletme sahibin sorumluluğunda ise de uygulamada bu işlemi firma muhasebecisi gerçekleştirir. Yapılan hesaplama ve beyanname işlemleri ile ilgili işletme sahibine de bilgi verilir. Cezai yaptırımla karşılaşmamak adına bu anlamda yeterli bilgiye sahip olan muhasebeci ya da mali müşavirlerle çalışmak ve güncellemeleri takip etmek menfaatinize olacaktır.

13.09.2022
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.