facebook

Paydaş İletişimi

Öncelikli konuların belirlenmesi:

Çevresel, Sosyal, Kurumsal yönetim ve Ekonomik etkimizi paydaşlarımız, iş stratejimiz, yazılım sektörü dinamikleri ve küresel gündemi göz önünde bulundurarak yönetmek üzere önceliklendirme analizi gerçekleştirdik. Faaliyetlerimizin etki alanına giren konuları belirlemek üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Sürdürülebilirlik Muhasebesi Kurulu Standartları (SASB), Digital Europe ve Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) gibi kuruluşların sektör özelinde ortaya koydukları değerlendirmeleri dikkate aldık. Konuların stratejik önceliklerinin belirlenmesinde paydaşlarımızın görüşlerine başvurmak üzere paydaş analizi gerçekleştirdik.

Paydaş analizinin sonuçlarını, dış trend, üst düzey yönetici görüşleri, iş stratejimiz ile değerlendirerek öncelikli konular matrisini oluşturduk. Paydaşlar ve Logo için yüksek önem derecesinde olan konular;

  • Teknoloji ve Ar-Ge
  • Dijital Dönüşüm
  • Müşteri Gizliliği ve Veri Güvenliği
  • Müşteri Odaklılık
  • Yetenek Yönetimi
  • Sorumlu Ürün
  • Hizmetleri Fikri Mülkiyet oldu.

Stratejik konuların oluşturulması

Paydaş görüşleri

Önceliklendirme Analizi

Dış trendler, sektör dinamikleri ve Logo'nun öncelikleri

Yüksek öncelikli konuların belirlenmesi