Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Logo'ya sorun

Yatırımcı ilişkileri
anketi

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası

Logo Yazılım, Bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası ve faaliyetleri sırasında tüm yerleşimlerinde iş sürekliliğini sağlamak, güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riskleri en aza indirmek, şirket içi bütünlüğü sağlamak, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Teknoloji altyapısı üzerinde oluşturulan, işlenen ve depolanan bilgiler ile bu bilgilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı sistemleri belirli risklere karşı en uygun şekilde korumaktır.

irket ve müşterilere ait her türlü veri ile bu verilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı uygulama ve sistemlerin kullanımını ve korumasını söz konusu esaslar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilgi güvenliği ve bilgi varlıklarının korunması konularında çalışanların farkındalıklarını artırmak amacıyla, gerekli eğitimleri düzenlemektedir.

Detaylı bilgi

ISO 9001 kalite yönetim sistemi politikası

Logo Yazılım'ın genel politikası, müşterilerin gereksinim ve beklentilerini tam olarak anlayıp finansal yönetimi ve üretkenliklerine artı değer yaratan ürün ve hizmetler geliştirmek ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Detaylı bilgi

ISO 22301 uluslararası iş sürekliliği yönetim sistemi politikası

Logo Yazılım’ın iş sürekliliği politikası, en olumsuz koşullarda dahi müşterilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Buna yönelik olarak, operasyonların, ürünlerin ve hizmetlerin güvenliğine, çalışanların ve paydaşların güvenliğine ve sağlığına en üst değeri vererek yürütülmesini hedeflemektedir. Bu nedenle, müşterilere yüksek kaliteli hizmeti kesintisiz olarak sunabilmek, yeni müşteriler kazanmak, müşterilerin, çözüm ortaklarının ve çalışanların refahını sağlamak ve hissedarların/ortakların menfaatlerinin korunması için iş sürekliliği planını uygulamaktadır. Amacı, gerekli/kritik operasyonları minimum müşterinin kabul edebileceği düzeyde en kısa sürede işlevsel hale getirmektir.

Detaylı bilgi

ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi politikası

Müşterilerimizden gelen talep ve bildirimleri; yasal mevzuat şartlarını dikkate alarak değerlendirip, müşteri memnuniyetine dönüştürmek ve etkinliğini ölçerek sürekli iyileştirmektir. Logo olarak, müşterilerimizden gelen tüm olumsuz geri bildirimleri Müşteri Memnuniyeti İlkelerimiz doğrultusunda müşteri odaklı olarak çözmeyi taahhüt ederiz.

Müşteri memnuniyeti ilkelerimiz

Müşterilerimizin talep ve olumsuz bildirimlerine karşı açık olmak;

Tüm talep ve olumsuz bildirimleri şeffaf, hızlı ve güven verici bir şekilde çözmek;

Müşterilerimizden gelen olumsuz bildirimleri, konusu ve önem derecesi ne olursa olsun özenli, adil ve tarafsız olarak incelemek; inceleme sonucunda çözüm ve/veya çözüm alternatifleri sunmak;

Tüm ilgili taraflarla iletişim kanalları oluşturup, bilgi akışını ve izlenebilirliğini sağlamak;

İş ortaklarımıza yönelik eğitimlere önem vererek müşterilerimizin sorunlarının hızlı ve doğru şekilde çözülmesini sağlamak;

Ürün ve hizmet memnuniyet ölçümleme çalışmalarını yaparak, müşterilerimizin beklentilerini ve önerilerini öğrenerek, müşteri odaklı çözümler sunmak;

Müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda, ürün, hizmet, sistem ve süreçlerdeki iyileştirme imkanlarını belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmak;

Memnuniyetsizliklerin tekrarlanmaması için, gelişime açık alanların belirlenmesi ve etkinliğin arttırılmasına yönelik düzenli gözden geçirme çalışmaları yaparak, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak;

Müşterilerimizle ilgili bilgileri bilgi güvenliği politikamıza uygun olarak korumak;

Müşteri taleplerine yönelik verilen kararların ve sürecin açık bir şekilde izlenebilir olmasını sağlamak ve gelişim için faaliyetlerimizi belirlemek;

Müşterilerimizin taleplerini ve geri bildirimlerini ulaştırmalarını ve en hızlı şekilde cevaplanmasını sağlamak üzere kanallar oluşturmak.

Detaylı bilgi

TS 13149 yazılım sektörü hizmet yeri yeterlilik belgesi

Logo Yazılım; yazılım için hizmet veren işyerleri için belirlenmiş olan yapısal özellikleri, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlar ile ilgili genel kuralları TS 13149’a uygun olarak karşılamaktadır.

Detaylı bilgi