facebook

Mali Tablolar

2024 Mali Tablolar
1 Ocak-31 Mart 2024 Mali Tablolar ve Dipnotları
2023 Mali Tablolar
1 Ocak-31 Aralık 2023 Mali Tablolar ve Dipnotları
1 Ocak-30 Eylül 2023 Mali Tablolar ve Dipnotları
1 Ocak-30 Haziran 2023 Mali Tablolar ve Dipnotları
1 Ocak-31 Mart 2023 Mali Tablolar ve Dipnotları
2022 Mali Tablolar
1 Ocak-31 Aralık 2022 Mali Tablolar ve Dipnotları
1 Ocak-30 Eylül 2022 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak-30 Haziran 2022 mali tabloları ve dipnotları
1 Ocak-31 Mart 2022 mali tablolar ve dipnotları
2021 Mali Tablolar
1 Ocak-31 Aralık 2021 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak-30 Eylül 2021 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak-30 Haziran 2021 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 31 Mart 2021 mali tablolar ve dipnotları
2020 Mali Tablolar
1 Ocak – 31 Aralık 2020 mali tabloları ve dipnotları
1 Ocak-30 Eylül 2020 mali tabloları ve dipnotları
1 Ocak-30 Haziran mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak-31 Mart 2020 mali tablolar ve dipnotları
2019 Mali Tablolar
1 Ocak – 31 Aralık 2019 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak – 30 Eylül 2019 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 30 Haziran 2019 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 31 Mart 2019 mali tablolar ve dipnotları
2018 Mali Tablolar
1 Ocak - 31 Aralık 2018 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 30 Eylül 2018 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 30 Haziran 2018 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 31 Mart 2018 mali tablolar ve dipnotları
2017 Mali Tablolar
1 Ocak - 31 Aralık 2017 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 30 Eylül 2017 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 30 Haziran 2017 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 31 Mart 2017 mali tablolar ve dipnotları
2016 Mali Tablolar
1 Ocak - 31 Aralık 2016 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 30 Eylül 2016 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 30 Haziran 2016 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 31 Mart 2016 mali tablolar ve dipnotları
2015 Mali Tablolar
1 Ocak - 31 Aralık 2015 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 30 Eylül 2015 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 30 Haziran 2015 mali tablolar ve dipnotları
1 Ocak - 31 Mart 2015 mali tablolar ve dipnotları
2014 Mali Tablolar
2014 yılı 12 aylık mali tablolar ve dipnotları
2014 yılı 9 aylık mali tablolar ve dipnotları
2014 yılı 6 aylık mali tablolar ve dipnotları
2014 yılı 3 aylık mali tablolar ve dipnotları
2013 Mali Tablolar
2013 yılı 12 aylık mali tablolar ve dipnotları
2013 yılı 9 aylık mali tablolar ve dipnotları
2013 yılı 6 aylık mali tablolar ve dipnotları
2013 yılı 3 aylık mali tablolar ve dipnotları
2012 Mali Tablolar
2012 yılı 12 aylık mali tablolar ve dipnotları
2012 yılı 9 aylık mali tablolar ve dipnotları
2012 yılı 6 aylık mali tablolar ve dipnotları
2012 yılı 3 aylık mali tablolar ve dipnotları
2011 Mali Tablolar
2011 yılı 12 aylık mali tablolar ve dipnotları
2011 yılı 9 aylık mali tablolar ve dipnotları
2011 yılı 6 aylık mali tablolar ve dipnotları
2011 yılı 3 aylık mali tablolar ve dipnotları
2010 Mali Tablolar
2010 yılı 12 aylık mali tablolar ve dipnotları
2010 yılı 9 aylık mali tablolar ve dipnotları
2010 yılı 6 aylık mali tablolar ve dipnotları
2010 yılı 3 aylık mali tablolar ve dipnotları
2009 Mali Tablolar
2009 yılı 12 aylık mali tablolar ve dipnotları
2009 yılı 9 aylık mali tablolar ve dipnotları
2009 yılı 6 aylık mali tablolar ve dipnotları
2009 yılı 3 aylık mali tablolar ve dipnotları
2008 Mali Tablolar
2008 yılı 12 aylık mali tablolar ve dipnotları
2008 yılı 9 aylık mali tablolar ve dipnotları
2008 yılı 6 aylık mali tablolar ve dipnotları
2008 yılı 3 aylık mali tablolar ve dipnotları
2007 Mali Tablolar
2007 yılı 12 aylık mali tablolar ve dipnotları
2007 yılı 9 aylık mali tablolar ve dipnotları
2007 yılı 6 aylık mali tablolar ve dipnotları
2007 yılı 3 aylık mali tablolar ve dipnotları
2006 Mali Tablolar
2006 yılı 12 aylık mali tablolar ve dipnotları

Mali tablolar

Faaliyet raporları

Yatırımcı sunumları

Yatırımcı seti

Özel durum açıklamaları

Kurumsal yönetim

Genel kurul duyuruları

Birleşme duyuruları

Hisse bilgileri

Analist listesi

Bilgi toplumu hizmetleri

Pay geri alım programı