facebook

Yatırımcı Seti

Yatırımcı Sunumu (İngilizce) – Eylül 2022
1 Ocak - 31 Aralık 2021 Mali Tabloları ve Dipnotları
2021 yıl sonu yatırımcı sunumu
1 Ocak - 31 Aralık 2020 Mali Tabloları ve Dipnotları
2020 yıl sonu yatırımcı sunumu

Mali tablolar

Faaliyet raporları

Yatırımcı sunumları

Yatırımcı seti

Özel durum açıklamaları

Kurumsal yönetim

Genel kurul duyuruları

Birleşme duyuruları

Hisse bilgileri

Analist listesi

Bilgi toplumu hizmetleri

Pay geri alım programı