Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Matrah artırımı nedir? 2022 Matrah artırımı muhasebe kaydı detayları

Matrah artırımı nedir?

Devlete ödenecek olan vergi, şirketin net gelirine göre oranlanır. Vergi miktarını hesaplamak için baz alınan değere matrah denir. 

Matrah artırımı bir çeşit mali af gibidir. İşletme belli bir bedel karşılığında yapmış olduğu gerçek ya da olası hataların Bakanlık nezdinde affını sağlamış olur. Herhangi bir nakdi ya da idari ceza almaktan kurtulur. Artırım talep edilen yıllar için yapılabilir. Her yıl için belli kriterler vardır. Artırıma konu yıllar için şirket ekstra vergi ödeyerek vergi incelemesinden muaf sayılır.

 

2022 matrah artırımı muhasebe kaydı detayları

Matrah artırımı Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi için yapılabilir. Vergi artırım oranları ve artırıma konu minimum tutar vergi türüne ve şirketin muhasebe kaydı defteri tutma yöntemine göre değişebilir. Maliye Bakanlığı artırım yapılabilecek yıllar için vergi artırım oranı, asgari matrah artırım miktarını ve vergi oranını belirler.

 

Her bir vergi türü için matrah artımı yapılması gereken miktarın belli bir asgari sınırı vardır. Bu sınırın üzerinde belirlenecek miktar için ekstra vergi ödeme oranı %20’dir. İlgili yıla ait beyanlarınız eksiksiz ve vergiler tam ödenmiş ise bu oran %15’e düşer.

 

Örneğin, Gelir ve Kurumlar Vergisi için vergi artırım oranları şu şekildedir:

  • 2016: %35
  • 2017: %30
  • 2018: %25
  • 2019: %20
  • 2020: %15

2018 yılı kurumlar vergi beyannamenizi %25 oranında artırırsanız, artırım yaptığınız miktarın %20’sini ödeyerek incelemeden muaf olabilirsiniz. Matrah artırımını yapılandırmak da mümkündür. Ödemenizi aylara bölebilirsiniz. Her şekilde taksitlendirme 24 ayı geçemez. 

 

Gelir vergisi mükellefleri için asgari rakamlar işletmenin defter tutma yöntemine göre değişir. Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler ile işletme hesabına göre tutanların asgari matrah artırım miktarları farklıdır. Sadece kira geliri olanlar da gelir vergisi matrahı artımı yapabilir. Matrah artırımı 2022 yılında yapacaklar için 2016- 2020 yıllarına konu KDV matrah artırım oranları sırasıyla yüze 3, 3, 2.5, 2 ve 2 olarak uygulanır. Stopajda ise bu oranlar yüzde 6, 5, 4, 3 ve 2’dir.

 

Matrah ve vergi artırımından kimler faydalanabilir?

Genel olarak, matrah ve vergi artırımından gelir, kurumlar, stopaj ve KDV mükellefi tüzel ve gerçek kişiler yararlanabilir. Uygulamanın asıl hedef kitlesinde olmasa da bilinçli olarak yapılan yanlışlar da matrah artırımı ile giderilebilir. Örneğin, ticari faaliyetlerini aktif olarak sürdüren fakat vergi ödemesi yapmayan firmalar artırımdan yararlanarak mükellef haline gelebilir. Böylece, büyük idari ve mali yaptırımlardan kurtulur. Artırıma konu vergi beyanı belirlenen asgari sınırın altında olamaz.

 

Ayrıca, bir işletme vergi incelemesi sürecinde olsa dahi artırım yaparak muafiyetten faydalanabilir. Öte yandan, vergi inceleme raporu vergi dairesine gitmiş ise rapor işleme alınır.

 

Matrah hesabı nasıl yapılır?

Matrah hesabı iki şekilde yapılabilir:

  1. Advalorem matrah, gelir vergisi hesaplamada kullanılır. Elde edilen gelirden, giderler çıkarıldıktan sonra bulunur.
  2. Spesifik matrah, vergi yaratan şeyin özelliklerine göre belirlenen miktardır. Örneğin, motorlu araçlarda motor gücüne göre değişiklik gösterebilir.

 

Matrah artırımının konusu advalorem matrahtır. Vergi oranları, farklı gelir dilimlerine göre değişiklik gösterir. KDV oranları da belli mal ve hizmetlere göre %1, %8 ya da %18 oranlarında uygulanabilir. Bu konuda herhangi bir hata yapmamak adına, hesaplamanın işin uzmanlarına bırakılması gerekir.